ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 VT - Sensorer, signaler och system del B, SSY041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-25 - 2011-04-08
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Gött att ha labtentan så pass mycket tidigare än tentaveckan»
- LabPM till Z5 var lite smalt. Vet att labben skulle vara väldigt öppen, men eftersom man förstod först efter man utfört labben vad denna gick ut på, missade man att göra viktiga mätningar»

Kurs-PM
28 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»13 48%
13 48%
++»1 3%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.55

Kurshemsida
29 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»15 51%
10 34%
++»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.41

Lab-PM hemlabb
28 svarande

- -»1 3%
4 14%
OK»6 21%
14 50%
++»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.5

Lab-PM mätteknik
29 svarande

- -»1 3%
3 10%
OK»9 31%
14 48%
++»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.44

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- en hel del småfel i kompendiet, symboler och bokstäver som ramlat bort.»
- Använde knappt boken, tyckte föreläsningsanteckningarna räckte.»
- Hade inget behov av kursboken utan beta räckte. »
- Använde S3-boken mycket lite, föreläsningsanteckningar räckte bra.»
- SST är redigt tung att bära med sig.»
- Tycker att kompendiet i sina härledningar samt exempel inte ska hoppa över mellanstegen. Det blir svårt annars att förstå hur resultatet och beviset blir som det blir.»

Signals, Systems and Transforms, 4th Ed ,Phillips, Parr & Riskin
29 svarande

- -»0 0%
3 10%
OK»7 24%
1 3%
++»1 3%
Använde ej»17 58%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.75

Mätteknikkompendiet
29 svarande

- -»0 0%
5 17%
OK»12 41%
9 31%
++»1 3%
Använde ej»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.41

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Oscar är hur bra som helst!»
- Oscar är legendariskt bra.»
- Samma sak som förra gången... Man får inte dra över ALLA lektioner.»
- Oscar har genomfört övningarna mycket bra, pedagogiskt och med lagom tempo. Väldigt bra med generella tips om problemlösning. »
- Oskar är ett pedagogiskt geni!»
- Ants är bra föreläsare men hans problem är att han inte riktigt har någon "karisma" om jag får uttrycka mig så. Problemet som då uppstår är att han har svårt att fånga folks uppmärksamhet på föreläsningarna vilket jag tror är en orsak till att han uppfattas som dålig. Däremot är det väldigt strukturerade föreläsningar och jag gillar att han skriver bra uttryckta och förklarande meningar på tavlan. Det hjälper väldigt mycket då att följa hans anteckningar, det blir ungefär som att läsa en föreläsning som är citerad. Gunnar är duktig men hans problem är att han ibland snurrar iväg och börjar nämna saker som kanske inte är bra exempel för en elev. »
- Ants vände sig ofta mot oss när han talade och tackade alltid efter lektionen, vilket kändes väldigt respektfullt och uppskattades! Gillade Ants mer och mer allt eftersom kursen pågick. Gunnar var rolig och engagerande, dock visste man inte riktigt alla gånger vad som var det viktigaste att få med sig från lektionerna. Oscar är riktigt bra, dock är han ibland för snabb och skriver ibland lite smått/otydligt! Men som sagt, han är fortfarande riktigt bra! »

Föreläsare Ants Silberberg
29 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»8 27%
11 37%
++»8 27%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.86

Föreläsare Gunnar Elgered
29 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»8 27%
17 58%
++»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.75

Övningsledare Oscar Talcoth
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 3%
4 13%
++»24 82%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.79

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Bra struktur på föreläsningar och bra att det man hört på föreläsningarna kom upp veckan efter på övningarna. Kändes som mättekniken fick lite lite utrymme, borde kanske vara en egen kurs?»
- Z6-labben var både lagom svår och väldigt intressant!»
- Hemlabben var väldigt bra. Lagom med vägledning i pm:et och man fick en bättre djupare förstålse för hela kursen.»
- Sega föreläsningar med mycket härledningar osv. På övningarna gick dock den mest relevanta teorin igenom vilket var väldigt bra!»
- Ants blir ganska långradig och teoretisk.»

Föreläsningar- Sensorer signaler och system
29 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»8 27%
11 37%
++»8 27%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.86

Föreläsningar -mätteknik
29 svarande

- -»0 0%
3 10%
OK»14 48%
9 31%
++»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.41

Övningar
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 6%
7 24%
++»20 68%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.62

Laborationer-mätteknik
29 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»6 20%
15 51%
++»7 24%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.96

Hemlabben
29 svarande

- -»1 3%
3 10%
OK»4 13%
17 58%
++»4 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.68

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Har man en fråga på upp till 5 poäng på tentan om något borde man kanske ägna mer än 2 flummiga föreläsningar på det, och jag syftar på den biten med konfidensintervall och liknande.»

Föreläsningar- Sensorer signaler och system
29 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»26 89%
För snabbt»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.03

Föreläsningar -mätteknik
29 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»23 79%
För snabbt»5 17%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.13

Övningar
29 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»26 89%
För snabbt»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.1

Laborationer-mätteknik
29 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»28 96%
För snabbt»1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.03

Hemlabben
29 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»24 88%
För snabbt»3 11%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.11

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Hemlabben gav mycket, framförallt efter genomgången med Ants. Bra med ett tillfälle i en liten grupp.»
- Är lite skeptisk till mätteknikfrågan på tentan, tycker att den borde kunnat täckas in på labtentan så att den andra tentan kan vara helt och hållet på system/signal-biten.»
- Tycker att det var olika svårighetsgrader på labb-tentorna. Tycker att det är konstigt att slumpen skall avgöra ens betyg. »
- Examinationsformerna speglade kursens innnehåll på ett bra sätt.»
- Jag tyckte labbtentan var lite svår, en av uppgifterna hade vi inte sett innan alls. Annars bra.»

Tentan del B
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»11 39%
9 32%
++»8 28%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.89

Labbtentan
29 svarande

- -»0 0%
6 21%
OK»11 39%
7 25%
++»4 14%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.32

Hemlabben
29 svarande

- -»1 3%
1 3%
OK»11 39%
9 32%
++»6 21%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.64

Laborationer - Mätteknik
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 42%
11 39%
++»5 17%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.75

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- rasultaten har presenterats»
- U - Jag misstänkte att om jag skulle få 3 på tentan så skulle det vara precis på poängen, så det lutade åt U. Nu har jag ju fått resultatet, det blev U, dock efter lite väl snäv rättning.»

Betyg
29 svarande

2 7%
9 32%
16 57%
1 3%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.57

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Föreläsningar i mätteknik, ostrukturerade.»
- Lägg ut lösningar på alla problemen direkt på hemsidan! Alt, låt dem följa med när man köper kompendiet som i reglertekniken!!»
- Jag tycker att S3 och Mätteknik borde varit två olika kurser. Själv var jag bra på S3-delen men sämre på Mättekniken, vilket inte kommer synas i betyget. »
- Tycker att del B borde ligga före del A då åtminstone jag inte fattade fourier etc. innan vi började med laplace...»
- Använd kurshemsidan mer och snabbare. Tex gamla tentor, tentasvar. Gäller speciellt Ants delar. Tentatesen bör följa chalmers regler...»
- Facit till övningsuppgifterna borde finnas att få tag i från dag ett på kurshemsidan om de inte är något man kan köpa. Jag tycker att de lösningsförslag som delas ut till borde vara så pass fullständiga att de hade givit full poäng på en tenta uppgift. »
- Hemlabben och den stora labbrapporten är lite betungande för den här läsperioden men de är väldigt nyttiga måste jag säga. Det är svårt att bilda en uppfattning om ifall det borde tas bort/minskas eller behållas.»
- Lite mer ledning till Z5 så att man slipper få aha-upplevelserna när man skriver rapporten och inser att man missat att göra vissa mätningar.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Oskars övningar är fruktansvärt bra!»
- Bra med teori i början av övningarna så man fick lite repetition och man förstod bättre det som räknade.»
- Oscar Talcoth!»
- Övningarna »
- Oscar»
- Hemlabben, Ants och Oskar.»
- Allt!»
- Talcoth! Övningarna och hemlabben var de moment som var mest givande utan tvekan!»
- jag hade sparat de mesta»
- Ants och Gunnar»
- Feedbacken på Labb Z5, om än ruskigt irriterande när det står mer med rött bläck än man skrivit själv, så är det nyttig kritik! »

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Intressant kurs, känns som man kommer ha stor användning av det man lärt sig.»
- S3b var mycket bättre än a, man lärde sig i princip a-kursen under b också. Man fick mycket mer förståelse. Tycker det var bra att man ägnade så pass mycket tid åt Laplace/Z-transformerna i början med så man verkligen hade tid att lära sig det innan man gick vidare!»
- Mättekniken drar ner betyget. Den var för spretig.»
- Jag lärde mig mycket under kursen och det känns som om kunskaperna kan komma till nytta i framtiden.»
- En mycket intressant kurs.»
- Kursen känns intressant, men det förstår man inte när man läser pga den tunga belastningen i både S3 och Hållf, tyvärr! Leder till väldigt sänkt engagemang»

Betyg
28 svarande

0 0%
0 0%
5 17%
14 50%
9 32%

Genomsnitt: 4.14

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Vinner inte Oscar kategorin för övningsledare är något fel...»
- Talcoth var synnerligen duktig och pedagogisk i sitt utlärande»
- Oscar har genomfört övningarna pedagogiskt och är påläst och duktig på området. Mycket bra med frågor efteråt och uppföljning på nästa övning. Bra med generella problemlösningsmetoder. Med Oscars engagemang kändes det som om han verkligen ville att vi skulle lära oss.»
- Oscar ger riktiga tips inför tenta och sådant, gick igenom allmän problemlösning, räknade lite hånfullt en liggandestolen-uppgift enbart pga att han vet precis hur vi studenter tänker (och att vi likt förbannat aldrig lär oss den!). Mer sån pedagogik»

Föreläsare Ants Silberberg
26 svarande

Ja»4 22%
Nej»14 77%
Ej svar»8

Genomsnitt: 1.77

Föreläsare Gunnar Elgered
27 svarande

Ja»5 25%
Nej»15 75%
Ej svar»7

Genomsnitt: 1.75

Övningsledare Oscar Talcoth
29 svarande

Ja»24 82%
Nej»5 17%
Ej svar»0

Genomsnitt: 1.17

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Tycker att Viktor Nilsson kunde arbetat lite hårdare. »
- Det är bra som de är»Kursutvärderingssystem från