ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 VT - Linjär algebra Z1, TMV140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-25 - 2011-04-08
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Ok»
- samma problem som alltid, hade vi haft någon riktig utbildning i matlab hade det vart mer givande. »
- Hade vi labb eller?»
- Peter Hegartys kurshemsida och frekventa mailuppdateringar var som vanligt bättre än någon annans. =)»
- Vecko-PM är extremt bra!»
- Hade varit bra om överbetydsdelarna var på en / flera separata föreläsningar så man slapp gå om man inte sattsar på högre betyg»
- Veckoplaneringen lades ut snabbt. bra.»

Kurs-PM
44 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»21 52%
13 32%
++»6 15%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.62

Kurshemsida
44 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»14 31%
16 36%
++»14 31%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4

Labb-PM
44 svarande

- -»0 0%
7 17%
OK»19 46%
13 31%
++»2 4%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.24

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Borde var samma språk på bok som använd under föreläsningarna så man förstår lättare»
- Mycket text. Alldeles för mycket text. Den äldre svenska kurslitteraturen var bättre. (Tillämpad Linjär Algebra, av:Jan Petterson)»
- Det är irriternde att det inte finns svar alls till många av uppgifterna, även om boken annars är väldigt pedagogiskt upplagd.»
- ganska lagom kompakt.»
- Mycket bra bok, speciellt om man använder Study Guide. Bättre än Calculus. »
- Ok, när man lärde sig bokens upplägg, men lite omständig och pladdrig.»
- Så här ser bra kurslitteratur ut!»
- Använde knappt den»
- Gicka bra att läsa in mycket direkt från boken, jag var sjuk en del men kunde ändå hänga med i boken!»
- dåligt att inte det inte fanns lösningar till alla frågor utan bara varannan»

Linear Algebra and its Applications, David C. Lay
44 svarande

- -»1 2%
2 4%
OK»15 34%
19 43%
++»7 15%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.65

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Otydligt när grundläggande och när överbetyg går igenom. Jag skulle uppskatta om det vore en tydligare uppdelning.»
- The Owl example was the best yet. More of those kind of examples so the students have a chance of understanding the basics of the chapter. Less proofs of theorems. »
- Jättebra att Peter skickar mail med nyttig information»
- I många avseenden är Hegarty en av de bästa föreläsarna vi har: han är väldigt engagerad, är lätt att få tag på om man har någon fråga osv. dock verkar det som att mycket av det han säger på föreläsningarna är på överbetygsnivå. personligen tycker jag man ska lägga störst vikt vid G-nivån, och sedan en del på ÖB-nivån. till hans försvar får jag även säga att han efter vår "halvtidsrespons" ändrade något på detta, men det borde fortfarande vara mer G på föreläsningarna, enligt mig.»
- Peter är duktig på det han gör, lite mycket 5:a inriktad på sina föreläsningar så man bör vara förberädd ganska mycket. Var aldrig på övningarna med anna.»
- Peter har tyvärr mycket lite "praktiska" och "verkliga" exempel. Minst hälften av lektionerna har gått åt till meningslösa bevis!»
- Peter är ok... som alltid. Men. Han har fortfarande svårt för att behålla en stadig nivå utan råkar ofta hoppa från något simpelt till något onödigt invecklat och komplicerat. Jag slutade gå på föreläsningarna efter 4-5 veckor eftersom jag fick ut lika mycket av att läsa boken i 1h istället för att sitta 3h och lyssna på Peter. Han är bra men borde ta en lite mer rättfram "approach".»
- Ingen åsikt om övningsledarna eftersom jag ej deltog i några övningar.»
- Mycket bra båda två. Hegarty måste vara den mest engagerade läraren man stött på hittills, mailar ut duggaresultat och snittpoäng på lördagar...»
- Peter är engagerad och satsar hårt, det gillar vi!»
- Bra när man frågade enskilt, inte lika bra framför hela klassen»
- Peter skickar hela tiden ut mejl om vad som gäller, på så vis har man alltid järnkoll på allt!»

Föreläsare Peter Hegarty
44 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»9 20%
23 52%
++»10 22%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.9

Övningsledare Anna Persson
44 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»11 31%
16 45%
++»6 17%
Ej svar»9

Genomsnitt: 3.74

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Man fick bättre hjälp med matlab i den här kursen jämfört med inledande matte»
- Lite för mycket hög nivå på föreläsningar.»
- Felet med matlabb är att grundkunskapen i klassen är för låg.»
- Matlab är konstigt. Ganska lätt språk men uppgifterna är omöjliga att förstå och informationen om skiten är icke existerande.»
- Bra med exempelvisning på ingar»
- Gick aldrig på övningarna, fick mer ut av att sitta på egen hand. Mycket minde ljudnivå.»
- Mycket roliga MATLAB-uppgifter, speciellt den roterande kuben.»
- Även denna kurs: Matlab är inte vettigt att läsa om man inte har någon slags undervisning i det innan.»

Föreläsningar
44 svarande

- -»0 0%
2 4%
OK»13 30%
19 44%
++»9 20%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.81

Övningar
44 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»12 32%
14 37%
++»9 24%
Ej svar»7

Genomsnitt: 3.81

MATLAB-laborationer
43 svarande

- -»2 4%
6 14%
OK»21 50%
12 28%
++»1 2%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.09

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Lite för mycket teori. Jag Hade föredragit mer exempel och förklaringar på ett enkelt sätt.»
- Mysig kurs!»
- Laborationerna var i vissa fall 4 veckor längre fram än vad vi gick igenom på föreläsningarna... vilket inte var något vidare bra. »

Föreläsningar
44 svarande

För långsamt»1 2%
Lagom»28 68%
För snabbt»12 29%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.26

Övningar
44 svarande

För långsamt»1 2%
Lagom»32 91%
För snabbt»2 5%
Ej svar»9

Genomsnitt: 2.02

Laborationer
44 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»35 83%
För snabbt»7 16%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.16

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Nej»
- Nej»
- NEJ»
- Tycker inte att tentan ska vara uppdelad på det sättet så att man kan kugga på slarvfel på första delen fast man totalt har tillräckligt.»
- Skulle vilja se att provets utformning istället var som det brukar. Dvs inte h en godkänddel och överbetygsdel.»
- Hemtenta eller munta. Absolut. Jag har problem med skriftliga tentamensformer. Blir mycket stressad och glömmer mycket. »
- Hade föredragit systemet "Maple" som några av de andra linjerna som läser LinAlgen har.»
- Tentan i denna kursen är lurig, det är väldigt liten felmarginal man kan ha för att få godkänt. på de andra två mattekurserna vi hittills haft har det inte varit lika snävt på samma sätt. Det kan plocka många som kuggar lite för lätt på det viset.»
- Tentans upplägg tillsammans med "systemet" där man får bonuspoäng på duggorna gör att all kunskap inte värdesätts. Tentan bör vara överlag svårare, men med 20 p gräns och utan två "delar"»
- Nej, tentan med en godkänd del är härligt.»
- Nej»
- Utformningen av tentan kändes förvirrande »
- Inte jätteförtjust i tentaupplägget, det blir ett väldigt stort glapp mellan godkänt och överbetyg. För trea behöver man i princip bara gå dit medan överbetyg kräver en enormt mycket större arbetsinsats.»
- Intervallet som betyg 3 ligger i är alldeles för litet, då bara 8 poäng skiljer U från 4.»
- Tentan kunde faktiskt varit utformad med en enda del. Att klara överbetygsdelen med råge och sen ändå inte klara tentan är väldigt irriterande.»

Tentan
44 svarande

- -»2 4%
8 18%
OK»15 34%
13 29%
++»6 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.29

Duggorna
43 svarande

- -»1 2%
2 5%
OK»14 35%
15 38%
++»7 17%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.64

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- har fått svaret, blev en 5:a :)»
- Jag har fått mitt betyg och vet att det är 3, men jag trodde på förhand att jag skulle få 3 eller U.»
- Jag fick 3...»
- En matte kurs där man bara behöver kunna en sak bra är bäst.»
- Jag fick en 4a. »
- Hegarty rättar så fort så man vet ju redan resultatet...»
- Jag vet mitt betyg, ännu en gång, rappa på med utvärderingarna!»
- Betyget har ju kommit...»

Betyg
44 svarande

8 18%
16 37%
16 37%
3 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.32

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- föreläsningarna angående grund- och överbetygsdel»
- Lägg mer tid på att förklara basics. Med ett basic språk. »
- Matlab-lektionerna är inte bra. Det bör läggas större energi på att förklara dem innan lektionerna är.»
- lägga föreläsningarna på en mer lagom nivå, lite oftare.»
- Tenta-upplägget. Tvådelad tenta är otacksamt och får många att "satsa" på en 3a då det är specifik kunskap som krävs för det respektive delarna.»
- matlab borde fixas på alla sätt som det går.»
- Mindre bevis, fokusera på tillämpning»
- Kolla vad jag skrivit innan. »
- Väldigt teoretiskt på föreläsningarna, i stort sett berördes bara saker som krävs för överbetyg. Ibland hela föreläsningar som bara intresserade en bråkdel av klassen, vid dessa fall tycker jag föreläsaren ska säga till innan. »
- Tycker det hade varit bra med lite exempel från verkligheten på föreläsningarna, kanske efter varje moment, att man kör ett större exempel som illustrerar vad man kan använda den nya matematiken vi lärt oss till, tror det hade hjälp mycket med förståelsen för vad vi faktiskt håller på med och vad det syftar till. »
- Matlab är alltid svårt eftersom det inte bara är matten man måste göra utan också "programmera".»
- Inget»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Peter»
- Duggorna. Gör så att man börjar plugga och får se vart man ligger. De skulle dock kunna vara mer relaterade till tentan.»
- Bra administration !»
- jag har haft stor hjälp av mina föreläsningsanteckningar (trots mitt gnäll ovanför, men jag tror likväl att de går att förbättra)noggrann med att skriva på tavlan på ett sätt som är bra för när man ska anteckna. han anstränger sig för att man ska få vettiga anteckningar. duggorna är också bra! peter är »
- Hegartys brytning»
- Mys»
- Exempelvisning på övningspass»
- Peter Hegarty»
- Kursen i helhet var bra. »
- Genomgångar på övningspassen!»
- Informationen och effektiviteten på allt som herr Hegarty tar sig för med.»
- Matlabmomenten»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- tung men lärorik»
- jag klarade kursen trots en veckas boende i gasquen under beach, det känns väldigt bra för mig personligen.»
- En matte kurs där man bara behöver kunna en sak bra är bäst.»
- Man fattar inte riktigt grejen i början, men efter ett tag sätter det sig mer och mer. Till slut känns det ganska självklart...»
- Bra med Peter! Han är logisk och gör saker steg för steg.»
- Bra kurs som tyvärr för mig och för många andra förstörts p.g.a. tentans upplägg.»

Betyg
44 svarande

0 0%
4 9%
13 29%
25 56%
2 4%

Genomsnitt: 3.56

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- har inte blivit hjälpt av Anna tillräckligt för att bedöma.»
- Ingen slår Rolf Snedsböl, men efter honom är Hegarty värd ett pris.»
- Inget fel på Anna Persson men vi hade henne inte tillräckligt mycket för att det ska motivera till nominering. Peter Hegarty som vanligt grymt engagerad och kunnig.»

Föreläsare Peter Hegarty
43 svarande

Ja»20 60%
Nej»13 39%
Ej svar»10

Genomsnitt: 1.39

Övningsledare Anna Persson
42 svarande

Ja»4 17%
Nej»19 82%
Ej svar»19

Genomsnitt: 1.82

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- tycker mallen betygssystemet är bra»
- Snabba ryck!»
- Det är bra med lite förslag på saker som kan vara dåliga/bra eftersom amn glömt en hel del.»Kursutvärderingssystem från