ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektromagnetisk Fältteori F

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-01-25
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Niklas Jakobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

46 svarande

1 (inte alls)»1 2%
6 13%
22 47%
16 34%
5 (över förväntan)»1 2%

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket räkna, väldigt lite förståelse» (2)
- Svårt att svara, jag var nog på ~3 föreläsningar innan jag valde att satsa på elnäten istället.» (3)
- Varför finns ingen: "Jag hade inga förväntningar"?» (3)
- Har läst den förut och vet vad jag ska förvänta mig...» (3)
- Intressant och väl genomtänkt kurs!» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

47 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
10 21%
23 50%
5 (mycket relevant)»13 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.06

- Utifrån vad andra säger låter det som om kursinnehållet är lite av en fysikens motsvarighet till analyskurserna i matte. En viktig grund att stå på. (och mekaniken får då ses som fysikens motsvarighet till linjära algebran och det)» (4)
- Mycket bra och allmänbildande» (4)
- maxwells ekv... viktiga för en fysiker!!» (5 (mycket relevant))
- Beror lite på vad man vill läsa senare, antar jag, men den känns intressant och nyttig.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

44 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 6%
15 34%
22 50%
5 (Mycket bra avvägt)»4 9%

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skrev ej tenta» (?)
- Onödigt att krångla till geometrierna så att man faller på det istället för förståelse, sorgligt. » (2)
- Lite för mycket antenner och kablar» (3)
- Skrev inte tentan.» (3)
- Skrev inte tentan men duggan var väl bra antar jag. » (4)
- Sotr uppgift på antenner. Endast en föreläsning på den delen.» (4)
- Tyckte bra om uppgiftsfördelningen på årets tenta, att jag inte fixade 6:an är e annan femma!» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

46 svarande

<25%»8 17%
25-50%»6 13%
50-75%»6 13%
>75%»26 56%

Genomsnitt: 3.08

- Har haft kass disciplin, valde att fokusera på elnät istället.» (<25%)
- Om storgruppsövningar räknas som föreläsningar blir dock siffran 25-50%.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»10 24%
19 46%
7 17%
5 12%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 2.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- FÖr lite förståelse» (1 (inte alls bra))
- Undersökningar har visat att powerpointpresentationer hör till de sämsta pedagogiska hjälpmedlen. Används de på rätt sätt kan de fungera någorlunda, men att basera all undervisning på det är utom all kritik. Hela kursens pedagogiska struktur _måste_ göras om från grunden.» (1 (inte alls bra))
- Man förstod inte det som gicks igenom. För mycket formler och för lite teori. Saker fattades som man fick läsa in själv. Sämsta kursen hittils om man ser till föreläsningarna, katastrof mer eller mindre. » (1 (inte alls bra))
- Kunde i princip inte ta till mig någon kunskap alls på föreläsningarna. Att bara använda sig av power point-presentation är ingen bra föreläsnigsteknik! Helst enbart svarta tavlan, alternativt mycket kompletteringar på den. Dessutom oengegerad föreläsare.» (1 (inte alls bra))
- att läsa innantill fårn overhead-bilder är inte ett bra sätt att lära ut på» (1 (inte alls bra))
- Gav inte särskilt mycket extra jämfört med att bara läsa de tryckta anteckningarna. Svårt att hänga med i beräkningar och liknande när det inte görs på tavlan. Tråkiga!» (1 (inte alls bra))
- Inte så bra med PowerPoint...» (2)
- Det var mycket av kursens innehåll som inte gicks igenom på föreläsningarna. Det hade varit bra med fler föreläsningar.» (2)
- De var ganska bra, fast det är svårare att lära sig saker när föreläsningarna är på overhead. Då är man lat och skriver inte ner någonting, och man lär sig sämre.» (2)
- Bra att powerpoint anteckningarna fanns tillgängliga, men att som föreläsare bara stå och mata fram bild efter bild och läsa vad som står på bilden är helt meningslöst för mig som student. Jag hinner inte ta in en hel sida med uträkningar så snabbt på en gång, det är mycket bättre att föreläsaren skriver själv, då måste han förkorta och koka ned det till det viktigaste, så han själv ska hinna skriva om allt han vill under föreläsningen. Med en powerpoint kan han slänga in hur mycket som helst, utan att få någon känsla för om det är "lagom" mycket och tillräckligt sammanfattat för att hjälpa studenten. Läsa i anteckningar och böcker kan jag göra själv, sammanfatta det viktigaste vill jag att föreläsningarna gör.» (2)
- Overhead fantast till föreläsare som bara läste av texten, ibland utan att förstå vad han läste. Mer exempel där tavlan utnyttjas skulle ge mer.» (2)
- Det är svårt att hänga med (och hålla sig alert) när man bara får se en PPP. Jag blev förvirrad och stirrig (gillar aldrig att titta på en dator el dyl för länge) och det kändes som att det gick alldeles för snabbt. Det hoppades fram och tillbaka mellan olika PP-bilder och även med de utskrivna föreläsningsanteckningarna framför sig var det lätt att tappa bort sig. Om en föreläsare skriver på tavlan känns det som att han eller hon går igenom det långsammare och bättre just för att de själva då också måste hinna med. Andreas har dock schysst dialekt.» (2)
- Gillar inte riktigt projektor, man lär sig sämre av att följa bilderna än att anteckna själv.» (2)
- Andreas är väldigt oengegerande som talare, han verkar själv tycka att det är tråkigt.» (2)
- Powerpointföreläsningarna var lite svårt att vänja sig vid i början, men det löste sig när man pluggade med boken samtidigt.» (3)
- Skönt för en gång skull att inte behöva anteckna. Däremot ställer det högre krav på föreläsaren att få oss fullt koncentrerade. Bör försöka att lägga in lite mer inslag runt omkring föreläsningsanteckningarna. Typ lite mer koppling till vardagen.» (3)
- Det finns en risk i att ha föreläsningar med förskrivna presentationsblad, nämligen att det kan bli en del "Ja, och som vi ser här så... ja, ni ser ju själva" snarare än ordentlig bakgrundsinformation och härledningar (man hinner inte under några omständigheter ta till sig alla stegen i en härledning som visas under 30s).» (3)
- Teorin gås igenom på ett tydligt och strukturerat sätt. Lite korta "utsvävningar", historier och några exempel på tillämpningar (finns ju massor) uppskattasl. T.ex. Mikael nämnde ngt kort om Maxwells liv, Eva förklarade principerna för tex. jordfelsbrytare etc. » (4)

6. Vad tyckte du om storgruppsövningarna?

46 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
8 17%
22 47%
11 23%
5 (mycket bra)»4 8%

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ska väl egentligen inte uttala mig, eftersom jag aldrig gillar storgruppsövningar. De var väl lika bra eller dålig som de flesta storgruppsövningar vi har haft i olika kurser - det är bara inte en inlärningsform som fungerar för mig. Har dock varit på en eller två (halva) övningar i den här kursen - föredrog då Maj-Lo (vars namn jag inte kan stava till..). » (1 (inte alls bra))
- Svårt att höra vad japanen sade, otydlig engelska.» (2)
- Storgruppsövningarna med Eva var mycket bra! Bättre än föreläsningarna...» (2)
- Kinesen skrev bara av lösningar på tal, utan att förklara. Hade slutat gå på dem när de bytte räkneledare.» (2)
- Inte så bra fram till duggan. Ett riktigt uppschving efteråt med ny övningsledare. Dock kan de utnyttjas effektivare genom att gå igenom exempel som inte finns lösa i exempelsamlingen.» (3)
- Deltog ej.» (3)
- Ingen åsikt, då jag ej var där.» (3)
- Deltog ej.» (3)
- Mai Lo var väl ingen höjdare, han tillförde i princip inget man inte kunde läsa i dom färdiga lösningarna. Eva Pamberg gjorde ett tappert försök att få oss att förstå, hon lyckades dessutom ganska bra. » (3)
- Första delen hölls av en man som talade mycket dålig engelska, så dålig att man fick gissa sig fram. Den andra delen var fantastiskt bra, både kunnigt och pedagogiskt framfört. » (3)
- Jättebra när hon (minns ej namn) höll i dem, med lite sammanfattning av teorin först och sedan räkneexempel.» (3)
- Har varit till stor hjälp för inlärningen!» (4)
- Andra delen av kursen var storgruppsöningarna väldigt lärorika vi hade en bra lärare då» (4)
- Båda lärarna var mycket bra. Bra att det finns lösta exempel i boken.» (4)
- Räddade kursen. Man förstod det mesta mycket bättre när man gick på övningarna. Mai Lu var väldigt bra på att peka ut vad som var viktigt, och hon tanten som vi hade efter duggan var väl också pedagogisk, men personligen störde jag mig på hennes röst så det var sjukt jobbigt att lyssna på henne» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 11%
13 30%
16 38%
5 (mycket bra)»8 19%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Frågorna var dåligt formulerade» (2)
- Många gånger var det svenskan och grammatiken som var problemet. Man kunde fastna för att man inte visste vad som menades. Frågade Mikael om hur han skulle tolka vissa frågor, och några svar han gav var fel enligt inlämningsuppgifterna. Endast detta tycker jag är skäl nog att gå igenom dem igen.» (2)
- Vissa var mer tolkningsfrågor än kunskapsfrågor.» (2)
- För mycket karaktär av kuggfrågor» (2)
- Knepigt formulerade frågor som lätt kan misstolkas. Dåligt gränssnitt vid inlämningen (man borde tvingas att kryssa i antingen sant eller falskt, som det nu ser ut är det lätt att glömma att svara).» (2)
- Borde formulera om flera av frågorna.» (3)
- Bra ide, men många av frågorna är svår tolkade» (3)
- Många tvetydiga frågor som fick en att tänka efter. Ibland gick det dock till överdrift.» (3)
- Bra uppgifter i stort, men vissa är ganska luddigt formulerade. Var tydligare.» (3)
- Bra inlärningsmässigt. Frågorna måste ses över till nästa år dock.» (3)
- Mycket bra förståelsemoment, men helt VÄRDELÖST formulerade! fan! fan! fan!» (4)
- Bra att ha för att hela tiden ha en morot att gå igenom teorin i kursen. I början svår med tvetydigheten i frågorna innan man förstod konceptet. Bra att sitta att diskutera med kompisar.» (4)
- Bra att de fanns, och överlag ganska bra frågor, men allt för ofta blev det diskussioner om formuleringar snarare än om fysik. Bättre svenska (fixa syftningsfel, frågeställningar etc.) så är det ett riktigt bra sätt att hålla diskussionen igång! Lite onödigt/dumt med inlämning LV7, kanske.» (4)
- Dom var i sig bra men vi hade för lite på fötterna för att verkligen förstå. » (4)
- Synd att man ska bli dubbelt bestraffad om man inte klarar tentan vid ordinarie tentamenstillfälle i och med att varken duggan eller inlämningsuppgifterna räknas vid andra tillfällen än vid ordinarie tentamenstilfälle. Det kan ju rimligtvis inte vara någon som inte helst vill klara tentamen vid ordinarie tillfälle endå. Vid omtentamen så har man redan nackdelen att det inte finns några föreläsningar att gå på.» (4)
- Grymt bra morrot! Satt varje vecka och diskuterade med 5 andra kompisar.» (5 (mycket bra))
- Inlämningsuppgifterna gjorde att man diskuterade kursen mycket mer och fick därmed en djupare förståelse för hur de olika sakerna hängde ihop. Mycket bra!! » (5 (mycket bra))
- Ett jättebra komplement till kursen. Man lärde sig verkligen på ett annat sätt, och blev sporrad till att plugga och gå igenom anteckningar på ett sätt som man väl egentligen alltid borde göra. Bra sätt att få i sig den teori som behövs. » (5 (mycket bra))
- Man lärde sig mycket, jättebra!» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om duggan? Är effekten av att klarat duggan bra?

47 svarande

1 (inte alls bra)»5 10%
1 2%
10 21%
15 31%
5 (mycket bra)»16 34%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte alls ändamålsenligt att sitta och försöka hitta fel i en lösning, som på vissa av duggauppgifterna. Man hade ingen aning om om det var små fel(som det dessutom av misstag var fullt av i duggan, usch!) eller om det var stora tankefel. Dessutom var nog magnetostatikdelen för lätt, hade inte gjort en enda magnetuppgift innan duggan men klarade den ändå med marginal. I övrigt var den bra, t.ex uppgifterna där man skulle hitta en integral för problemet utan att behöva lösa det.» (1 (inte alls bra))
- "Tryckfelen" ställde till en del förviring och hade varit bättre med tal som man fick räkna själv.» (1 (inte alls bra))
- Det är lite orättvist, eftersom det är mycket lättare att få 60% på duggan än att få 100% på de uppgifterna på tentan. Om man av någon anledning inte kan skriva duggan, så blir det svårare att få samma resultat. Idén med en dugga är dock bra eftersom det ger en press att börja plugga från början.» (2)
- Den info som gavs på första föreläsningen lät bra. Men jag skrev den ju inte, så jag vet inget.» (3)
- Krånglig betygssättning. Alla dessa kriterier förvirrar.» (3)
- tror det kan vara lite för svårt att klara tentan utan att ha klarat duggan» (3)
- Deltog ej.» (3)
- Duggan var bra. Hur poängräkningen och dylikt på kursen fungerar är nästan svårare än kursen i sig.» (4)
- Lättare att jobba redan de första veckorna.» (4)
- Ja.» (4)
- Det är konstigt att man måste kunna större del av kursen om man klarar duggan än om man inte klarar den. » (4)
- Jag tror att det är bra.» (4)
- Synd att man ska bli dubbelt bestraffad om man inte klarar tentan vid ordinarie tentamenstillfälle i och med att varken duggan eller inlämningsuppgifterna räknas vid andra tillfällen än vid ordinarie tentamenstilfälle. Det kan ju rimligtvis inte vara någon som inte helst vill klara tentamen vid ordinarie tillfälle endå. Vid omtentamen så har man redan nackdelen att det inte finns några föreläsningar att gå på.» (4)
- Skönt att kunna sprida riskerna. Även om man har en dålig dag på tentan så skiter sig inte allt.» (5 (mycket bra))
- Ett av de bästa momenten i kursen, gjorde att man kunde ta det ganska lungt inför tentan. Klarade bägge!!» (5 (mycket bra))
- Ja det tycker jag. Har man klarat duggan så kan man ju de områdena. Då är det bättre att man fokuserar på de områden som duggan inte täcker. » (5 (mycket bra))
- "Mycket bra" är för duggan. Jättebra upplägg. Kan inte uttala mig om vad effekten är eftersom jag (TROTS att den var bra) inte klarade duggan... Men jag tänker mig att effekten nog är bra. » (5 (mycket bra))
- Duggan var bra. Lite lurig, men med det nya upplägget kan man visa att man förstår vad som händer i uträkningarna och vad saker och ting är för något, även om man kanske inte hade haft tid att räkna hela alltet från början. Systemet med att kolla statik-delen i halvtid tycker jag är mycket bra. » (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning? Vilka delar har varit viktigast för inlärningen?

47 svarande

1 (Mycket liten)»6 12%
13 27%
18 38%
8 17%
5 (Mycket stor)»2 4%

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har läst kursen på egen hand. Behöver tid att räkna, inte se på när andra gör det ,)» (1 (Mycket liten))
- Lärde mig i princip allt på egen hand.» (1 (Mycket liten))
- inläminigarna» (1 (Mycket liten))
- Storgruppsövningarna var bra, föreläsningarna var plockade ur dävulens kittel» (2)
- Jag har lärt mig kursen genom att plugga tentor, exempeluppgifter samt inlämningsuppgifter med mina studiekamrater. Undervisningen har visserligen hjälpt, men varit av marginell betydelse.» (2)
- Tyckte som sagt att det var svårt att hänga med och ta in något på föreläsningarna. Jag fick alltid ut mer av att läsa anteckningar i efterhand och slå upp och läsa i kursboken. » (2)
- Viktigast var att räkna själv.» (2)
- Som alltid har jag lärt mig mest när jag pluggat med mina vänner.» (2)
- Examinationsformen är jättbra, bra med inlämningsuppgifter och dugga. Filmer och föreläsningsanteckningar på hemsidan är super» (3)
- Boken var mycket bra och det gick lätt att följa både powerpoint och bok vilken underlättade saker.» (3)
- "Deltog ej." :-/» (3)
- då vi bytte lärare på storgruppsövningen var det givanda att gå på dom... föreläsningarna var inte särskilt givande» (3)
- Jag har tidigare följt och förstått föreläsningarna utan att det har hjälpt mig så mycket på tentan. Denna gången har jag fokuserat på att räkna tentatal och göra inlämningsuppgifter - hoppas det har fungerat bättre (det känns så). » (3)
- Inte fan har det varit föreläsningarna i.a.f. Storgruppsövningarna har varit mycket viktiga. » (4)
- Lättare att ta till sig teorin genom att både läsa i boken och höra det på föreläsning. Viktigast storgruppsövningar!» (4)
- förläsningar och storgruppsövn harvaritlärorika. Det är för jävligt att vi inte har hafträknestuga där man får räkna själv.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.19


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi att du också pratar med: studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

46 svarande

Ja»1 2%
Nej»45 97%

Genomsnitt: 1.97

- Vet ej. Har inte varit på föreläsningarna. » (?)
- inte vad jag märkte av » (Nej)
- Inte vad jag har erfarit.» (Nej)

11. Hur var arbetsbördan på kursen?

47 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
17 36%
26 55%
5 (För hög)»4 8%

Genomsnitt: 3.72

- Inlämningsuppgiferna tog mycket tid» (3)
- Rätt lagom. Utkonkurrerade elnät rätt hårt dock.» (3)
- Skulle nog klarat mer men lätt var det definitivt inte.» (3)
- ganska hög jämfört med den parallella kursen.» (4)
- Rätt hög, ofta kom elnäten i skymundan.» (4)
- Folk verkade bli lite stressade efter ett par veckor. Men det är bara vad jag hört...» (4)
- Hög men ej för hög!» (4)
- Tung kurs. Ibland svårt att förstå all teori. Mycket att sätta in i formler o räkna. Ofta ganska svåra uppgifter.» (4)
- Iom att föreläsningarna sög så krävdes det mycket arbete. » (5 (För hög))
- Upplägget för kursen var annorlunda jämfört med andra kurser, det är bättre att hålla sig till ett sätt så man inte behöver ändra sin studieteknik.» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»9 19%
Mycket bra»32 69%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.69

- Utmärkt!» (Mycket bra)
- inlämningsuppgifterna bidrog till givande dialoger och diskussioner mellan oss elever» (Mycket bra)
- Diskuterat inlämningsfrågor, uppgifter och plugg inför tenta/dugga» (Mycket bra)
- Inlämningsuppgifterna bidrog naturligtvis till att man regelbundet satte sig ned och gick igenom kursen tillsammans. » (Mycket bra)
- "Im standing on the shoulders of giants" hihi :) (är dethär drygt eller ödmjukt?)» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»9 19%
Ganska bra»21 45%
Mycket bra»11 23%
Har ej sökt hjälp»5 10%

Genomsnitt: 3.26

- fanns inga räkneövningar!» (Ganska dåliga)
- Examinatorn hade tydligen gett instruktioner till föreläsare och räkneövnings» (Ganska dåliga)
- Det är omöjligt att alla skall kunna ställa sina frågor under 15+15 minuter rast/föreläsningstillfälle. Varför inga räkneövningar?» (Ganska dåliga)
- Jag tror att många drar sig för att ställa frågor när enda tillfället är i rasterna. Räknestugor behövs!» (Ganska dåliga)
- Jag ville ställa frågor ibland (mellan föreläsningarna) men föreläsaren var upptagen med andra studenter då.» (Ganska dåliga)
- Mycket bra att man kan ställa frågor till mai lu och hon tanten. » (Mycket bra)
- Både mellan föreläsningar, under föreläsningar och vid storgruppsövningar.» (Mycket bra)
- Har väl bara sökt hjälp någon gång, men fick då bra svar på mina frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet Kursboken

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp. (100 kr/gammalt poäng)

47 svarande

1 (ej prisvärd)»2 4%
5 11%
17 38%
15 34%
5 (mycket prisvärd)»5 11%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.36

- Köpte boken. Öppnade den knappt. Kanske bör man understryka i kursstart att den inte är av särdeles stor betydelse för kursen.» (1 (ej prisvärd))
- bra men dyr bok» (3)
- Inget jag funderade på, så det är väl inom rimliga gränser iaf.» (3)
- Dyr men bra.» (3)
- Cheng kunde varit lite billigare, grymt bra bok dock!» (3)
- Köpte den begagnat, så jag hade väl tur. Men jag tyckte att det var väldigt illa att sälja boken dyrt (780kr? Jag vet inte exakt) när den var av undermålig kvalitet.» (3)
- Gillar inte amerikanska böcker. $/ord är ingen bra garant för kvalitet. Innehållet försvinner ut i en oändlig innehållslös kvantitet. Icke-amerikanska böcker ska det vara.» (3)
- Förutom att boken var feltryckt. De hade glömt att trycka det gröna.» (4)
- Det är en väldigt, väldigt bra bok, men priset kanske är lite väl saftigt. Nästa steg är väl kring 500 spänn och om då boken är sämre så tycker jag ändå att de 200 extra som man får lägga faktiskt är värt det. » (4)
- Mycket bra bok och min begagnade bok var prisvärd... » (4)
- Dyr men fantastisk bok!» (4)
- Verkar bra.» (4)
- Väldigt bra bok, dock aningen dyr.» (4)
- En mycket bra bok! En samling mycket bra kompendium! Allt till ett mycket rimligt pris! Mycket Prisvärt.» (5 (mycket prisvärd))
- Använde boken väldigt mycket.» (5 (mycket prisvärd))
- De böcker som fanns på Cremona var inte bra - en sämre upplaga än den som kunnat köpas tidigare år, som kostade mycket mer. Jag lånade boken. » (Köpte inte boken)
- Köpte boken begagnad för flera år sen... Men det är en bra bok och jag tror jag hade tyckt den var prisvärd även om jag hade betalat fullpris. Tror inte jag hade haft en chans att klara kursen utan den. » (Köpte inte boken)

15. Prisvärdhet övrigt kursmaterial

45 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
1 2%
15 33%
16 35%
5 (mycket prisvärd)»12 26%

Genomsnitt: 3.82

- Har ingen aning om priset för övrigt material. Lånade det också. » (?)
- Sammandraget borde kosta lite mindre.» (2)
- Det var väldigt mycket "tryckfel" som ställde till förvirring i kompendierna.» (4)
- Jag hoppas det fortfarande finns att köpa som kompendium på DC och inte bara finns att skriva ut. » (4)
- ...eftersom det trots allt finns gratis på hemsidan, 200 var väl inte mkt att snacka om heller!» (5 (mycket prisvärd))
- se ovan» (5 (mycket prisvärd))
- Kompendiet Elfält var väldigt bra, särskilt sammanfattningsdelen.» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket imponerad av hur bra och lättillgängligt kursmaterialet varit. Extremt bra med föreläsningsanteckningar och elfält i sammandrag. Har inte kollat videoföreläsningarna men jag tycker helt klart att det är ett bra initiativ och det är något som borde finnas på alla kurser, som på MIT» (5 (mycket prisvärd))
- Billigt och mycket användbar» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra! » (5 (mycket prisvärd))

16. Har du haft nytta av de filmade föreläsningarna på hemsidan?

47 svarande

1 (Mycket liten)»38 80%
1 2%
3 6%
3 6%
5 (Mycket stor)»2 4%

Genomsnitt: 1.51

- Tittade ej på dem» (1 (Mycket liten))
- Inte sett någon, fast egentligen är det en bra ide.» (1 (Mycket liten))
- inte tittat på dem» (1 (Mycket liten))
- Har inte tittat på någon. Har följt föreläsningarna live!» (1 (Mycket liten))
- Har aldrig tittat på dem.» (1 (Mycket liten))
- Det är bra att de finns. Men önskar att de inte vore i Realformat. Vill gärna kunna spola fram eller spela i dubbel hastighet för att det ska bli tidseffektivt.» (1 (Mycket liten))
- Aldrig använt. » (1 (Mycket liten))
- kollade inte dom.» (1 (Mycket liten))
- Ej använt dem» (1 (Mycket liten))
- Har aldrig försökt titta på dem. » (1 (Mycket liten))
- Har väl sett 2 st, men dom var bra!» (3)
- Bra!» (4)
- Om jag hade läst kursen, så hade jag absolut testat att använda dem. Lysande idé!» (4)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
1 2%
10 21%
11 23%
5 (Mycket stor)»23 50%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det finns för mycket kursmaterial. Vissa saker står med i Cheng, sammandrag och anteckningarna men andra saker står bara med i 1 grej. Svårt att veta vad det nu precis är man ska kunna.» (2)
- Jag ägnade mig inte åt nån inlärning. Jag sov :-/» (3)
- Sammanfattningen var mycket bra» (4)
- Annat kursmaterial.» (4)
- Kursmaterialet är jättebra» (5 (Mycket stor))
- Hade aldrig klarat mig utan kompendiumen» (5 (Mycket stor))
- Kursmaterialet minus boken får helt klart en femma!» (5 (Mycket stor))
- Bra materiel, fast lösningskompendiet var det många småfel i. Dessutom fullt av särskrivningar i det och i föreläsningsantecknigarna, oproffsigt!» (5 (Mycket stor))
- cheng är jättebra» (5 (Mycket stor))
- Kursboken är riktigt bra och har varit till stor hjälp. Även de färdigskrivna föreläsningsanteckningarna har varit till hjälp i kombination med boken. Formelsamlingen är guld värd. » (5 (Mycket stor))
- Gärna lite fler övningsuppgifter av lätt/medelsvår karaktär.Övning ger färdighet och rutin i arbetet är värdefullt.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.17


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

47 svarande

Ja»41 97%
Nej»1 2%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.02

- Lätt att hitta. bra struktur på hemsidan» (Ja)
- exeminations kraven var ganska svår att förstå» (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan och inlämningsuppgifterna!»
- Inlämningsuppgifterna»
- strogruppsövningsläraren som deltog i andra delen av kursen och kursmaterialet»
- Inlämningsuppgifterna»
- Storgruppsövningarna, inlämningsuppgifterna, tenta/dugga-systemet så som det var i år, kurslitteraturen, föreläsningsanteckningar»
- Dugga, storgruppsövingar och uppläget på dugga o tentor.»
- Inlämningsuppgifter och dugga var ett bra sätt att fördela arbetsbördan (även om det krävdes en hel del).»
- Exempelsamling, föreläsningsanteckningar»
- Inlämningsuppgifter, dugga»
- Kursboken och alla kompendier var bra. Bra med dugga.»
- inlämningsuppgifterna»
- Eva, hon var väldigt duktig»
- Inlämningsuppgifterna! Och den här formen på dugga föredrar jag framför de som har varit tidigare år. »
- Kurslitteraturen»
- Instuderingsuppgifterna!»
- Veckofrågorna ser till att huvudet hela tiden ligger i fas, vilket är riktigt bra. Även duggan är fin.»
- Det av inst. gjorda kursmaterialet. Eva Palmberg. Duggasystemet.»
- Boken (Cheng). Mycket räkneövningar. »
- Inlämningsuppgifter och dugga bör bevaras men göras om.»
- inlämningarna»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Resultat från inlämniningar och dugga måste ju gälla i ett år!»
- Bättre formulering av inlämningsuppgifterna, samt teorifrågorna på duggan och tentan. »
- Föreläsaren»
- Inlämningsuppgifterna bör ses över, främst den bristande svenskan som ofta var det största problemet.»
- Mer lättförståeligt poängsystem. Många har undrat över hur duggapoäng skall räknas, kanske dock för att det var delvis nytt från föregående år.»
- Personligen föredrar jag undervisning på traditionellt sätt, dvs på tavlan (då jag upplever att jag suger åt mig mer information). Men skulle den förändrigen innebära väsentligt mindre räkneövningar , så tycker jag nog ändå att det är bättre med tryckta föreläsningsanteckningar!»
- Mer föreläsningar på tavlan och mindre från dator»
- föreläsningsupplägget,, att man har föreläsnings anteckningarna framför sig och bara lyssnar tycker jag blir för monotomt, då man inte gör något(antecknar) blir det svårt att koncentrera sig»
- Föreläsningarna»
- föreläsaren för guds skull!!»
- Mer förståelse på föreläsningarna inte så kr¨,ngligt system med procent hit och dit...»
- Justera föreläsningar med lite mer info om teorin applicerad i vardagen.»
- Inlämningsuppgifterna behöver en språkgranskning.»
- Repetitionsperiod mitt i istället för i slutet.»
- Föreläsningarna!»
- Föreläsningarna, något måste göras. Förslagsvis byt föreläsare och använd tavlan istället för power point. Mikael var bra dom föreläsningar han höll. Om syftet med kursen åtminstone delvis är att vi ska förstå måste det bli mer teori och mindre formler på föreläsningarna. »
- Bättre övningsledare på första delen.»
- Föreläsningarna! En mer engagerad föreläsare skulle nog behövas. Dessutom är det hopplöst med powerpoint-presentation på det här sättet. Utformningen på duggan bör förändras. »
- Föreläsningarna. Det är svårt att koncentrera sig och lätt att förvirra sig. »
- Inlämningsuppgifterna»
- Föreläsningsmetoden kanske.»
- Resultaten på duggan och inlämningsuppgifterna borde gälla även på de två omtentorna.»
- Poängsystemet är aningen omständigt, men jag tycker kanske inte att man ska ta bort så många poänggivande moment.»
- jag vill gärna ha föreläsnings anteckning istället att bara lyssna på läraren. Det fastnar på något sätt bättre när man själv skriver anteckningarna.»
- Rätta ännu mer av de förbaskade stavfelen och syftningsotydligheterna i inlämningsfrågorna! »
- Föreläsningarna måste bli mer intressanta och givande. »
- föreläsningarna»

21. Övriga kommentarer

- Många av inlämnings uppgifetrna och kryssfrågorna på tentan är svår tolkade. Frågade Mikael hur man skulle tolka en, tom han hade fel.»
- Som sagt, ta allt med en nypa salt, jag gav upp kursen halvvägs in i lv2, och då hade jag inte börjat räkna, så jag vet typ inget.»
- Bonuspoäng från duggan och betygssystemet från tentan var OTROLIGT krångligt. Det är civilingenjörer som utbildas på F, men jag tvekar till om någon förstod exakt hur det fungerade.»
- Intressant kurs! Finns mycket intressant att lära sig, men det hade inte skadat med någon parallell till "verkligheten" ibland, när vi ändå läser en kurs som är väldigt konkret, i någon bemärkelse.»
- Den här kursen hade kunnat vara otroligt intressant, istället fick den mig att vilja hoppa av programmet.»
- Kan bli en fantastisk kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.32
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från