ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Study social questionnaire 2011 - MPSES

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-21 - 2011-04-01
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Where did you study for your Bachelor degree?

28 svarande

Sweden - Chalmers»21 75%
Sweden - another university»0 0%
University outside Sweden»7 25%

Genomsnitt: 1.5

2. Do you find your master"s education meaningful?

28 svarande

Not at all»0 0%
Somewhat meaningful»0 0%
Quite meaningful»7 25%
Very meaningful»21 75%

Genomsnitt: 3.75

- the teachers are normally suffering from tunnel vision, meaning that they only can refer to the "official" theories which in many cases can be very debateable. This hinders creative students who actually can think for themselves at the examinations. If u answer "by the book" it favors you, I think that is stupid.» (Quite meaningful)
- Ibland kändes det som att kurserna var mer eller mindre kopior av kurser i kandidat biten. Men samtidigt var det grundläggande så vissa delar var nog av ren nödvändighet för dem som inte hade läst på Chalmers tidigare.» (Quite meaningful)

3. Do you believe the education prepares you for a job as a professional engineer?

28 svarande

Not at all»0 0%
Somewhat»4 14%
Yes»18 64%
Yes definetely»6 21%

Genomsnitt: 3.07

- experience > education. But in this society something is very wrong since most of us "believe" it is vice versa... so with that in mind I guess the education helps me get a job, but it wount really help me much with the job.» (Somewhat)
- Väldigt givande att komma ut till företag och göra projekt/uppgifter om verkliga problem. » (Yes)

4. Does the program meet your expectations?

28 svarande

No, not at all»0 0%
Yes, to some extent»6 21%
Yes»19 67%
Yes and even better than expected»3 10%

Genomsnitt: 2.89

- a bit too much bullshit (learning by hearth) and a bit too litlle physics, apart from that it is very interesting. Shame most teachers cant take a debate though.» (Yes, to some extent)
- Trodde det skulle vara mer nytt än vad det var. Men det känns som att de förändringar som jag hört skall göras på mastern kommer att lösa detta.» (Yes, to some extent)

5. What is your general impression of your master"s programme so far?

28 svarande

Poor»0 0%
Rather poor»0 0%
OK»2 7%
Good»7 25%
Very good»19 67%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 4.6

- Missing some cources about energy generation» (Good)
- Nivån kan ibland uppfattas som lägre än bachelor utbildningen. » (Very good)

6. What do you think about the study work load in the programme as a whole?

28 svarande

To low»0 0%
Low»2 7%
Adequate»19 67%
High»7 25%
To high»0 0%

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kombination av obligatoriska och fria studier.» (Adequate)
- depends on different study periods, more in the end» (Adequate)
- what I expected basically.» (Adequate)

7. How many hours per week do you spent studying at this programme?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire programme.

28 svarande

Less than 30 hours/week»4 14%
Between 30-40/week»11 39%
Between 40-50 hours/week»9 32%
Between 50-60 hours/week»4 14%
More than 60 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I had (too) many side projects that kept me from school in the autumn, my work has been suficiently higher since i was released from these functions i.e. the low amounth of spend time is not due to a low workload.» (Less than 30 hours/week)
- Bra med att ha den tyngre beslastningen under första åren och sedan mer friare studier längre fram.» (Between 30-40/week)
- Det är svårt att säga känns som att vissa perioder var det ner åt 35 h, andra kunde det vara 50-55 h beroende på vecka och period etc» (Between 40-50 hours/week)

8. In general, how do feel about the availability of professors/lecturers/teachers?

28 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»2 7%
Good»9 32%
Very good»12 42%
Excellent»5 17%

Genomsnitt: 3.71

- however, some teachers seem to have problem answering emails...» (Good)
- Hade varit kul att som masterstudent få mer inblick i vad PhD-anställda arbetar med. Kanske få som uppgift att sätta sig in i något arbete och sedan presentera för andra.» (Very good)
- I always get help if I need to, which is good.» (Very good)

9. In general, what do you think about the atmosphere between students and professors/lecturers/teachers?

28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Respectful»19 67%
Friendly»20 71%
Helpful»21 75%
Open-minded»16 57%
Poor»0 0%

- most of them are nice persons, so would say friendly, but I would not say professional.» (Friendly)

10. How satisfied are you with the programme management (programme coordinator)?

28 svarande

Not at all»0 0%
Not so satisfied»0 0%
Neither»1 3%
Satisfied»15 53%
Very satisfied»11 39%
No opinion»1 3%

Genomsnitt: 4.42

- havent talked to him... and got nothing to compare with...» (Neither)

11. Do you think that the student opinions and results from course evaluations have significant impact (taken seriously by the programme management)?

28 svarande

Not at all»1 3%
To some extent»4 14%
Could be improved»6 21%
Yes, definetly»11 39%
No opinion»6 21%

Genomsnitt: 3.6

- Well I usually do fill in these forums, but I really doubt they change very much since there should be many before me who do have alot to complain about. And if its not, I feel sad for our next generation...» (Not at all)

12. How satisfied are you with your Student centre?

28 svarande

Not at all»0 0%
Not so satisfied»0 0%
Neither/Nor»3 10%
Satisfied»13 46%
Very satisfied»9 32%
No opinion»3 10%

Genomsnitt: 4.42

- never used it.» (Neither/Nor)

13. Have you experienced any harassments or/and discriminations at Chalmers

if yes, please describe the situation.

28 svarande

Yes, both»0 0%
Yes, harassment»0 0%
Yes, discriminations»1 3%
No, none»27 96%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Do you know who to contact in the case of harassments or/and discriminations?

28 svarande

Yes»9 32%
No»19 67%

Genomsnitt: 1.67

- Även om det nämns så minns man inte förrän det verkligen händer och då hade jag vänt mig till Lilian eller Mikael.» (No)
- But I assume I can easily find out.» (No)
- But probably I would find out?» (No)
- I´,d solve it myself...» (No)
- Jag skulle ta kontakt med Sonja eller Mikael, men vet inte vad som är den officiella vägen att gå.» (No)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.2
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från