ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M3, 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-21 - 2011-04-01
Antal svar: 77
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

76 svarande

Mycket bra»46 60%
Bra»24 31%
Så där»6 7%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- Ja, det är ett brett program, där man lär sig mycket inom olika ämnesområden.» (Mycket bra)
- Undervisningen borde uppmuntra mer till två-vägskommunikation. Med andra ord mer diskussion på föreläsningar och mer seminarium.» (Bra)
- När man lyssnar till hur chalmers förespråkas utåt så får man en bättre bild av vissa saker än hur det egentligen är. Kan känna ibland att det är chalmers som ska framåt och dess institutioner som ska lyckas mer än att det ska satsas på studenterna. » (Så där)

2. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

75 svarande

Ja mycket»26 34%
Ja»45 60%
Någorlunda»3 4%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.72

- Jag har inte börjat som ingenjör än så har svårt att uttala mig om detta» (?)
- Det är ju svårt att sia om huruvida det är så eller inte» (Ja)
- Skulle kunna vara något mer bundet till arbetslivet, med mer projekt från industrin.» (Ja)
- Något underligt ställt fråga :P lite svårt att veta innan man börjar jobba! » (Ja)
- Det känns bra men svårt att ha en uppfattning när man inte har fått gå ut och kan ha det perspektivet.» (Ja)
- Svårt att svara på innan man kommer ut i arbetslivet.» (Ja)
- Det är svårt att veta vad som kommer krävas av en som utexaminerad ingenjör men det känns som utbildningen täcker in relevanta fördjupningar och allmännyttiga ingenjörsämnen ganska bra än så länge.» (Ja)
- vet ju inte vad jag förbereds för, kanske borde vara en fråga som bör framgå lite tydligare.» (Ja)
- Det kunde varit lite mer företagskontakt under utbildningen. Jag inser att det är svårt att anordna studiebesök för 150 studenter, men ändå.» (Ja)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

75 svarande

Ja mycket»22 29%
Ja»46 61%
Någorlunda»6 8%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.81

- Jag älskar ju att studera så det är klart. Känner att det finns mer att ge från chalmers sida på lärande och effektivt lärande då det finns plats till mycket mer kunskap som kan klämmas in i mig och mina kamrater om det bara finns verktyg till det.» (Ja mycket)
- Visa speciella kursmoment kan kännas mindre meningsfulla...» (Ja)
- För det mesta.» (Ja)
- oftast» (Ja)
- Vill ut och jobba» (Någorlunda)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

76 svarande

Fantastikt bra»23 30%
Bra»45 59%
Ganska bra»8 10%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Olika mål och stor variation i hur duktiga vi är sätter ibland käppar i julet men annars funkar det bra. De som kombinerar handles och maskin känner jag att det är svårt att sammarbeta med då deras uppslutning ibland är katastrofal.» (Bra)
- Olika ambitionsnivåer försvårar alltid ett grupparbete.» (Ganska bra)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

75 svarande

Mycket bra»20 26%
Ganska bra»48 64%
Dåliga»4 5%
Mycket dåliga»1 1%
Har ej sökt hjälp»2 2%

Genomsnitt: 1.89

- beror på ämnet» (Mycket bra)
- De flesta institutioner är välkomnande och väldigt hjälpsamma när problem uppstår.» (Mycket bra)
- mycket bra från flera föreläsare men som alltid finns det undantag» (Ganska bra)
- Vissa lärare och övningsledare har mer öppna tider än andra, vilket underlättar.» (Ganska bra)
- Skiljer väldigt mycket mellan olika lärare och institutioner, jag tycker till exempel att det skulle främja arbetsmiljön mycket om alla institutioner var upplåsta och tillgängliga. Men jag har fått uppfattningen att det är mycket lättare att komma i kontakt med lärare här på maskin än på andra program. » (Ganska bra)
- Beror på vilken sektion man behöver fråga på.» (Ganska bra)
- Det är väldigt beroende av vilken lärare du har» (Ganska bra)
- Det är klart att det varierar från kurs till kurs. Men i huvudsak är det lätt att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Låst till alla avdelningar, svårt att veta vem det är ok att ringa på hos.» (Dåliga)
- Är självklart inte bara dåligt. Finns de gångerna det är riktigt bra men det är allt för sällan. Hade kanske varit bra att de som lär ut hade lite mer tänk åt det hållet som en lärar utbildad har. Det finns människor som inte passar som lärare och de lär ändå ut för att de är bra på ett visst område. Det blir helt enkelt fel ibland. Tryck ner prestige grejen och närma er studenterna elelr låt oss komma närmre er så tror jag det blir mycket bättre. Kika nere på A hur det fungerar lite där. Har hängt mycket där och varit på en del lektioner och sett hur projekt läggs upp. Går klart inte att jämföra resurser och annat som en A-student har och en M-student men det finns ett klimat där nere mellan lärare och studenter som inte alls finns på maskin.» (Mycket dåliga)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildningen?

76 svarande

Mycket nöjd»40 52%
Nöjd»35 46%
Inte så nöjd»1 1%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.48

- Studievägledaren och PA är oersättliga!» (Mycket nöjd)
- Lilian är en stjärna och Mikael syns mycket på programmet och är oftast lätt att komma i kontakt med. » (Mycket nöjd)
- Ni e kanon! » (Mycket nöjd)
- Lilian har stöttat och hjälpt till oerhört mycket!» (Mycket nöjd)
- Lilian är fantastisk » (Mycket nöjd)
- Allt som man haft frågor om eller annat har fungerat bra. Lillian är en klippa!! Sen har man ingen större kontakt personligen utat ser dem mest på stora infomöten eller samlingar.» (Mycket nöjd)
- Johan Bankel och Lillian är fundementala för Maskinsektionens så höga betyg (från oss elever).» (Mycket nöjd)
- Lilian är mycket bra!!! För sen info om masterprogram m.m.» (Mycket nöjd)
- Lilian äger.» (Mycket nöjd)
- Extremt nöjd. Speciellt med tanke på hur endel andra studenter fått dille på att detta inte stämmer. Många vet nog inte vilken insatts de gör.» (Mycket nöjd)
- Behöver tänka om när det kommer till att ta bort tysta läsesalar och annan plats som är studenterna. Lås upp omega! Lokalerna behöver ses över - allt annat är bra! Tack för det.» (Nöjd)
- skulle inte skada med studiebesök under dem första åren så man vet vad man kan tänkas arbeta med om man väljer dem olika mastrarna» (Nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

76 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»1 1%
Ja, fast det kunde varit bättre»25 32%
Ja»50 65%

Genomsnitt: 3.64

- det kan alltid vara bättre, men mkt bra nu!» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Svårt att få folk att svara, vet inte hur det kan bli bättre.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- De borde komma ut direkt efter att kursen är avslutad, i många fall dröjer det allt för lång tid.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- kortare enkäter, längden gör att man ibland tvekar, kanske en kort efter halva kursen ong sen en efter hela, eller någon uppdelning eller något. Att man skulle kunna välja på en kortare enkät och en längre ellar at t fler följdfrågor poppar-upp när man har svarat på en grej så att man kan svara på fler om man vill eller har något speciellt att säga om en del av kursen.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Enkäter är tröttsamt. Tänk ut 4 BRA frågor istället.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Tycker inte att man får någon direkt återkoppling på det man har skrivit, tror att det delvis är därför som inte alla svarar på enkäterna.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- känns som endel skiter i de och gör som dom vill själva istället, t.ex. IKOT där fick han mycket kritik för att det var för hög arbetsbelastning och tog bort duggorna. men till den här årgången säger han att till nästa år ska han föra tillbaks dem då han inte kan få några klagomål på något som inte finns.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Ingen åsikt egentligen ser ju bara ytan.» (Ja)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

75 svarande

Nej inte alls»3 4%
Någorlunda»22 29%
Ja men kan bli bättre»19 25%
Ja»31 41%

Genomsnitt: 3.04

- Man vet ju faktiskt inte vad som händer, kunde ju presentera vad man tänkt förbättra någonstans?» (?)
- Ingen aning.» (Någorlunda)
- jag har nog aldrig sett något resultat eller fått mer information vad undersökningen används till.» (Någorlunda)
- Svårt att veta eftersom förändringarna sker året efter.» (Ja men kan bli bättre)
- jag vet inte» (Ja men kan bli bättre)
- Ja, men många som är upprörda över jobbiga/dåliga saker i kurser vill inte alltid rapportera det för att de som går året efter ska få glida.. T.ex. i IKOT 09/10.» (Ja men kan bli bättre)
- Vet inte. Går ju bara kursen en gång.» (Ja)
- Jag hoppas det. Svårt att veta.» (Ja)

9. Hur nöjd är du med stödet från studentcentrum?

75 svarande

Mycket nöjd»40 53%
Nöjd»33 44%
Så där nöjd»2 2%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.49

- Jag har altid blivit väl bemött.» (Mycket nöjd)
- Är dock oftast stängt när jag vill gå dit, verkar bara komma ihåg att jag har ärenden dit på onsdagar» (Nöjd)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 5%
Lagom»18 23%
Hög»53 69%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.67

- Väldigt lättlärd dock.» (Låg)
- Skulle vilja säga att ibland är den för hög i jämförelse i hur mycket det ger. Sitta på labbar på kvällstid med handledare och uppgifter som inte fungerar gör att man lägger mycket tid och lär sig lite. Man behöver inte fylla igen alla hål på schemat med inlämningsuppgifter och annat bara för att fylla u Är sakerna inte genomarbetate sitter det massa studenter som gärna vill lära sig saker som redan finns tillgängliga om vi bara hade fått tiden till det istället.» (Lagom)
- Hög, det ska den vara. » (Hög)
- Väldigt varierande från period till period.» (Hög)
- Det varierar mellan hög och för hög. Vissa kurser tar upp mycket mer tid än andra kurser trots att kurserna har samma poäng. När detta händer blir det lätt så att den mindre tidskrävande kursen får lida. Det borde vara tydligare för exeminatorerna om hur mycket de får ha med i en kurs utefter kursens poäng.» (Hög)
- men det borde den vara annars tappar man fokus, därför bör inte antalet läsveckor ändras mikael!» (Hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

75 svarande

Högst 30 timmar»4 5%
30-40 timmar»25 33%
40-50 timmar»26 34%
50-60 timmar»18 24%
Mer än 60 timmar»2 2%

Genomsnitt: 2.85

- men är effektiv, finns många som sitter längre men gör mindre...» (30-40 timmar)
- Chalmers är ingen dans. Inte för mig åtminstone. Hade det inte varit för studentlivet hade jag nog hopppat av.» (50-60 timmar)
- Skiftar väldigt mycket beroende på kurs och läsperiod.» (50-60 timmar)
- Jag har ofta ingen liv utanför skolan i långa perioder ibland vilket det känns som att det ändå finns tid till om skolan hade varit effektivare. Det är inte det att det är omöjligt att lära sig som behövs eller att man tycker det är svårt egentligen. Mer att allt måste ta sån tid och att det är svårt att komma åt hjälp när man behöver den sinkar mycket.» (Mer än 60 timmar)

12. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

75 svarande

Aldrig»46 61%
Någon enstaka gång»29 38%
Några gånger»0 0%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.38

- Definitionsfråga... Inte illa behandlad personligen i alla fall.» (Aldrig)
- Vår examinator löste problemet galant men det var tufft att bli illa behandlad av en övningsledare, Fant gjorde också ett fantastiskt jobb» (Någon enstaka gång)

13. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

76 svarande

Ja»41 53%
Nej»35 46%

Genomsnitt: 1.46

- Lillian» (Ja)
- Studievägledaren» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Generellt till Enelund, specifikt för någon kurs till examinator, har dock ej haft det behovet» (Ja)
- kursansvariga» (Ja)
- Kursansvarige» (Ja)
- Mina vänner. Kuratorer och psykologer i alla ära men ett par schyssta polare är det som får det att fungera. » (Ja)
- Till Lilian för att lägga upp ett nytt schema för att klara resten av utbildningen.» (Ja)
- Studiecentrum skulle jag börjat med.» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- Lillian :)» (Ja)
- Lilian Sandström» (Ja)
- studievägledare» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- MUU och sedan kårledningen» (Ja)
- Studievägledare, akademihälsan» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Jag tror jag skulle gå till Lilian för hon är trevlig och käck. Annars skulle jag väl ta mig i kragen och skärpa till mig så är det inga problem.» (Ja)
- Jag skulle gå och prata med Lilian!» (Ja)
- Lilian, Bankel eller Enelund» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- lilian» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lillian?» (Ja)
- lillian» (Ja)
- Skulle gissa på Lilian på studentcentrum.» (Nej)
- Men jag skulle gå till Lilian» (Nej)
- vänder mig inte till någon i skolan om jag känner att jag har för mycket att göra utan kämpar på så mycket jag orkar istället.» (Nej)
- Jag har dock aldrig behövt eller försökt ta reda på vem jag behöver vända mig till isåfall.» (Nej)
- Jag hade nog pratat med den aktuelle läraren.» (Nej)

14. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

76 svarande

Ja»31 40%
Nej»45 59%

Genomsnitt: 1.59

- Samma som ovan» (Ja)
- Mikael Enelund, har dock ej upplevt någon form av diskriminering» (Ja)
- Carl-Henrik Fant» (Ja)
- JämK eller vad det heter. De lägger ju sig i allt...» (Ja)
- Programrådet eller kårledningen.» (Ja)
- Lilian Sandström» (Ja)
- SAMO SO Lilian» (Ja)
- MUU och sedan kårledningen» (Ja)
- Tror mig minnas att Fant sa att man kunde komma till honom om det var något på vår första lin-algebra föreläsning.» (Ja)
- förmodligen Lilian» (Ja)
- Fant, är säker på att han skulle kunna skicka en vidare till den person man egentligen ska till» (Ja)
- lilian» (Ja)
- Jag skulle prata med programansvarig» (Ja)
- programlednigen» (Ja)
- har aldrig kännt av något sådant här på chalmers» (Nej)
- Vet inte vem som har hand om det, dock är det säkert inte svårt att fråga sig fram.» (Nej)
- Skulle gå genom studiecentrum men vet inte om det är korrekt.» (Nej)
- Jag har dock aldrig behövt eller försökt ta reda på vem jag behöver vända mig till isåfall.» (Nej)
- Muu?» (Nej)

15. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

75 svarande

Mycket bra»5 6%
Bra»42 56%
Mindre bra»22 29%
Dåligt»6 8%

Genomsnitt: 2.38

- Finns knappt några utrymmen att sitta och plugga på under tentaveckan då många av salarna är tentasalar...... Väldigt få utrymmen är vanligtvis lediga eller att det finns platser. Mer grupprum är att föredra...» (?)
- Ventilationen i studiehallen måste förbättras» (Bra)
- Fler lokaler för självstudier behövs.» (Bra)
- Fler lokaler att sitta och plugga i skulle behövas, det verkar alltid pågå renoveringar i vissa rum. Under tentaveckan är det under all kritik, de flesta rum låses ju då, under den period man har störst behov av någonstans att sitta. Öppna upp Chalmers södra igen om det är ledigt kanske?» (Bra)
- Behövs mer studieplatser likt studiehallen.» (Bra)
- Studiehallen är oftast för full, många från andra program använder den. Alldeles för få grupprum och för liten plats i stort för att plugga på.» (Bra)
- Kunde funnits fler grupprum!» (Bra)
- Det är kallt i kurslabbet och när det närmar sig tentor så finns det inga platser att sitta och plugga. Varken i maskinhuset eller edit-huset. Det borde även alltid vara en datasal som inte är bokad där man kan jobba med projekt. Byta linux till windows. » (Bra)
- Dåligt med lokaler, speciellt tentatider. Ibland lite dåligt städade dessutom» (Bra)
- Saknas kreativ miljö på maskin, en luftig och ljus läsesal!» (Bra)
- De rummen som finns är bra, men det finns för få. Mer grupprum eller studierum.» (Bra)
- Det vore bra om det fanns normer på ljudnivån i studiehallen.» (Bra)
- Bristen på datorer och datorsalar kan dock ofta vara ytterst irriterande och störa ens studier då man får lägga alldeles för lång tid på att springa runt och leta efter lediga datorer.» (Bra)
- Kan ibland vara ostädat och svårt att hitta platser att studra på.» (Bra)
- Skulle vara bra med fler mindre grupprum, men det verkar ju vara på väg!» (Bra)
- Jag tycker dock att det borde vara kortläsare in till studiehallen så att vi maskinare kan få plats. Som det är idag sitter det många från andra utbildningar, tom från andra skolor.» (Bra)
- dåligt med platser. många icke-maskinare som sitter i studiehallen» (Mindre bra)
- Både och. Studiehall + Bulten och föreläsningssalar är mycket bra. Datorsalar dras dock med dålig luft, dessutom är källaren ingen inspirerande miljö. Önskar fler individuella studieplatser och grupprum. Det är ett stort problem att ständigt behöva gå runt i en kvart och leta plats.» (Mindre bra)
- Datorsalarna är överlag väldigt dåliga! Dålig luft och inte alls någon trevlig miljö att sitta i. » (Mindre bra)
- få arbetsplatser och få ddatorer tillgängliga» (Mindre bra)
- Alla till synes menlösa renoveringar av klassrum som bara står tomma. Studiehallen har en tendens att vara full av teknologer som egentligen har andra studieplatser (i:are), så det finns sällan plats när man verkligen behöver en.» (Mindre bra)
- För lite grupprum, ställen att sitta ca 4-6 pers ifred och arbeta med ett projekt.» (Mindre bra)
- Alldeles för få platser för självstudier!» (Mindre bra)
- Det skulle kunna gå att göra salarna trevligare att sitta i. » (Mindre bra)
- Alla lokaler inbjuder inte direkt till inspiration eller är speciellt lockande att studera i. Platsbrist för enskilda studier, vissa fall brist på datorer och även matplatser.» (Mindre bra)
- Lite trångt överallt, både i föreläsningssalar, övningssalar och datorsalar och speciellt i studiehallen.. Allt ser dock snyggt ut.» (Mindre bra)
- Fler grupprum, fler tysta salar!» (Mindre bra)
- Skulle behövas mer lokaler. Gillar verkligen studiehallen, men den används väldigt mycket av andra sektioner. Det gör att det är svårt att få sittplatser, och övriga grupprumsmöjligheter är ju nästan komiska.» (Mindre bra)
- dålig ventilation, mycket ljud i salarna i gamla M-huset. inte papperskorgar inne på en del av toaletterna» (Mindre bra)
- ofta trångt och högljutt, behövs många fler mindre rum till grupparbete» (Mindre bra)
- MYcket folk i studiehallen i kombination med dålig luft, det är även dålig luft i datorsalarna» (Mindre bra)
- Dom bästa salarna i gamla m-huset med högt till tak används till kontor är en skam. » (Dåligt)
- Det finns inte tillräckligt med studieplatser - OBS! Winden, MX och andra övningssalar är inte studieplatser - de är obekväma och det är svårt att vara flera eftersom man har olika idéer om vad en arbetsmiljö bör vara (speciellt i fråga om ljudnivå)» (Dåligt)
- Tycker det är för få grupprum» (Dåligt)
- Råtta i datorsalarna (linuxsalarna)» (Dåligt)
- Känns som en enda stor sluss i M-huset där man släpar runt alla sina saker i olika steg. En platts där en grupp m:are kunde ha sina saker under dagen och sitta och studera ett gäng och känna att här kan man lämna sina grejor och hit har bara vi acces är väl en önskedrömm. Ofta dålig luft i klassrummen. Studentportalen är en riktig studie mördare!!! » (Dåligt)
- Det ser jävligt trist ut. Och vad hände med plan 2???» (Dåligt)

16. Om du vrider tillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

76 svarande

Ja, absolut»52 68%
Ja, kanske»22 28%
Tveksamt»2 2%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.34

- Under studietiden har nya intressen dykt upp, men mitt samlade intryck av tre år hittils är mycket gott och jag skulle välja samma programm igen.» (Ja, absolut)
- Utan tvekan» (Ja, absolut)
- Jag har prövat fysik innan, Maskin är ljusår bättre - tack och lov för det!» (Ja, absolut)
- Programmet har bara växt i mina ögon, det finns inget annat som lockar mer eller ens lika mycket.» (Ja, absolut)
- Mer nu än innan måste jag säga. Mindre mekanik och hållf hade inte skadat dock!» (Ja, absolut)
- Jag hade verkligen valt Maskin om jag fick välja om, tycker det är bra!» (Ja, absolut)
- Möjligt att jag valt F eller Z istället. Beror dock mer på ändrade intressen än programmets utformning» (Ja, kanske)
- Under tidens gång lär man sig mer och mer vad man egentligen gillar» (Ja, kanske)
- Annars hade det varit I men jag ångrar inte att jag har gått den, tycker det är bättre att kombinera den med master på I för maskinprogrammet ger en solid grund att stå på.» (Ja, kanske)Kursutvärderingssystem från