ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M2, 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-21 - 2011-04-01
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

66 svarande

Mycket bra»35 53%
Bra»26 39%
Så där»4 6%
Dåligt»1 1%

Genomsnitt: 1.56

- Är en bra stämmning på programmet» (Mycket bra)
- mörka lokaler känns instängt på flera platser trist med att knappt nån förändringar av lokalerna har gjorts... sätter mig hellre på andra ställen på chalmers och pluggar alternativt hemma....» (Dåligt)

2. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

65 svarande

Ja mycket»23 35%
Ja»38 58%
Någorlunda»4 6%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Jag har inte jobbat som ingenjör än så jag har absolut ingen aning» (?)
- Behövs mer ekonomi» (Ja)
- Svårt att avgöra i tvåan, men tror det.» (Ja)
- Kontakten med näringslivet har inte kommit iform av studiebesök tidigt under utbildningen. Det vore något som skulle öka motivationen att integrera och böja balkar första året.» (Ja)
- Svårt dock att veta innan man vet helt innan man vet hur det är att jobba som ingenjör. Vilket jag inte vet än.» (Ja)
- Snarare något att utvärdera när jag arbetat ett tag. » (Ja)
- Det är väldigt inriktat. En valbar kurs i franska, ledarskap eller pedagogik hade varit trevligt på schemat.» (Ja)
- Dock lite svårt att veta hur bra förberedd man är innan man är färdig » (Ja)
- Det skulle vara mycket mycket bra att få ha praktik på företag. Det skulle räcka med någon till ett par veckor.» (Ja)
- har kanske inte gett så mycket anknytning till arbetslivet utan det blir oftast alldeles för kursspecifikt...» (Någorlunda)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

66 svarande

Ja mycket»19 28%
Ja»41 62%
Någorlunda»6 9%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Bra med många olika typer av kurser» (Ja mycket)
- Eventuell kommentar på de flesta labbar som oftast känns meningslösa, tyvärr. Hade velat ha bättre labbar där man känner sig inspirerad av ämnet.» (Ja)
- Laborationerna på Chalmers känns inte meningsfulla. 7,5 hp IKOT känns inte meningsfullt pga poäng-tidsåtgång-kombinationen. Halvera tiden eller dubbla poängen.» (Ja)
- En del kurser är ok, men en del känns ganska meningslösa som tex IKOT.» (Någorlunda)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

64 svarande

Fantastikt bra»26 40%
Bra»33 51%
Ganska bra»4 6%
Dåligt»1 1%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Det är ändå svårt att komma in som ny i högre årskurser.» (Ganska bra)
- jag kom in på senare del, vilket gör att de är ganska svårt att komma in i klassen.» (Dåligt)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

65 svarande

Mycket bra»20 30%
Ganska bra»41 63%
Dåliga»2 3%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»2 3%

Genomsnitt: 1.81

- Upplever det som att det är välkommet att komma upp på institutionerna vi ev. frågor. Speciellt hos övningsledare och handledare i projekten. » (Mycket bra)
- Beroende på olika kurser och lärare» (Ganska bra)
- Allt går givetvis att förbättra, men över lag känns det lätt att få hjälp.» (Ganska bra)
- skiljder dock mycket mellan olika lärare.» (Ganska bra)
- Söker sällan hjälp men de gånger jag gjort det har jag fått bra hjälp/svar» (Ganska bra)
- När man får chans att ställa frågor är det bra, men vi är stor klass och jag kan tycka att det kan vara svårt ibland att få chansen. Men helt ok » (Ganska bra)
- Skulle kunna utvecklas. Ofta låsta dörrar.» (Ganska bra)
- folk ställer allt för dumma frågor ibland» (Har ej sökt hjälp)
- Ibland blir det för mycket dumma frågor som tar en massa tid» (Har ej sökt hjälp)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildningen?

64 svarande

Mycket nöjd»28 43%
Nöjd»33 51%
Inte så nöjd»3 4%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- programansvarig är genuin och brinner för det ha gör studievägledare är alltid tillgänglig och proffisionell dessutom mycket trevlig » (Mycket nöjd)
- Jävligt nöjd. Det känns att ni bryr er. Själv är jag ( har varit ) sektionsaktiv och är mycket nöjd med bemötandet.» (Mycket nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

64 svarande

Nej»1 1%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»3 4%
Ja, fast det kunde varit bättre»23 35%
Ja»37 57%

Genomsnitt: 3.5

- Jag har själv aldrig varit kursutvärderare, men har fått höra att de studenter tas inte på fulla allvar. "Det är bara så studenterna skriver". Om det ska vara kursutvärderingar så måste de tas på allvar annars är det ju ingen ide att vi ska lägga ner den tiden. Innan jag fick höra detta tyckte jag att det var jätte bra..» (Nej, inte i den utsträckning dom borde)
- Men lyssnar dom? » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Det funkar bra, men finns även mycket som kan förbättras, bla få upp svarsfrekvensen» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Skulle varit bra om Bankel kunde ta dom seriöst bara!» (Ja, fast det kunde varit bättre)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

61 svarande

Nej inte alls»5 8%
Någorlunda»14 22%
Ja men kan bli bättre»20 32%
Ja»22 36%

Genomsnitt: 2.96

- Vet inte» (?)
- Jag har ingen aning om vad ni gör med utvärderingarna men jag hoppas de hanteras seriöst.» (?)
- Jag vet inte eftersom vi bara läser kurserna en gång.» (?)
- Kursutv.möten Är för korta och många examinatorer lyssnar inte till studenterna.» (Nej inte alls)
- Hade velat se en väldigt mycket bättre planering för vårterminen i tvåan. Trots många klagomål om IKOT, motsvarar inte den kursen de timmar man lägger på den.» (Någorlunda)
- Då jag har varit kursrepresentant kändes det som att studenternas kommentarer i utvärderingen inte togs på så stort allvar. Jag tror det är viktigt att ta till vara på det som faktiskt tas upp genom kommentarer.» (Någorlunda)
- Vissa lärare bryr sig inte medan andra är mer engagerade i dessa frågor. Detta får man höra från kursutvärderarna efter de möten de haft m examinatorerna. och det jag själv upplevde som utvärderare. » (Någorlunda)
- Beroende på eximinator» (Ja men kan bli bättre)
- Svårt att avgöra då jag inte haft något speciellt att påpeka» (Ja)

9. Hur nöjd är du med stödet från studentcentrum?

61 svarande

Mycket nöjd»19 31%
Nöjd»36 59%
Så där nöjd»5 8%
Inte alls nöjd»1 1%

Genomsnitt: 1.8

- Kan man få stöd från dem?» (?)
- Man känner att det finns en stor kompetens där och det ger trygghet att komma med frågor och be om hjälp, även om svaret inte gynnar maskinprogrammet.» (Mycket nöjd)
- Hade velat höra uppföljningen på de frågor man eventuellt tar upp med studievägledare osv. (syftar till IKOTfrågor som togs upps förra läsperioden)» (Nöjd)
- Har inte sökt stöd» (Nöjd)
- Ingen aning?» (Så där nöjd)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 13%
Hög»45 69%
För hög»11 16%

Genomsnitt: 4.03

- Det ska vara lite tufft att klara av en utblidning på chalmers» (Hög)
- Hög men klart rimligt» (Hög)
- Det växlar dock upp en del i VT i tvåan, vilket kan kännas lite krävande om man har intressen vid sidan om studierna.» (Hög)
- IKOT tar alldeles för mycket tid för så lite poäng.» (Hög)
- Det går ju upp och ner, men den totala är hög. vilket det också ska vara, hade varit besviken på Chalmers om det varit låg arbetsbelastning.» (Hög)
- I vissa perioder för hög.» (Hög)
- Men ikot alldeles för hög!» (För hög)
- Klart det skall vara mkt att göra på chalmers men våren i M2 med ikot-kursen och två andra kurser parallellt funkar inte!» (För hög)
- I period tre i m2 tar ikot på tok för mycket tid för att vara så få poäng jämfört med de andra kurserna. Det enda man pluggade under perioden var i princip ikot.» (För hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

65 svarande

Högst 30 timmar»2 3%
30-40 timmar»5 7%
40-50 timmar»30 46%
50-60 timmar»22 33%
Mer än 60 timmar»6 9%

Genomsnitt: 3.38

- Som vanligt borde man lägga mer och givetvis finns varje vecka en satsning på 50 timmar.» (30-40 timmar)
- Oftast nämre 50h, beror på kurser» (40-50 timmar)
- Svårt att säga, men jag lägger nerm ycket tid för jag tycer det är kul» (40-50 timmar)
- det varierar otroligt mycket! runt 50h är vanligt. Det innebär oftast att helgen ägnas åt studier. "lätta" veckor innbär under 40h/v medan tynge säkert uppnår 60+ h/v.» (50-60 timmar)
- En del kurser är på tok för stora för antalet poäng de motsvarar. » (50-60 timmar)
- Med lektioner» (Mer än 60 timmar)

12. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

63 svarande

Aldrig»44 69%
Någon enstaka gång»18 28%
Några gånger»1 1%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.31

- Nej men av tentavakt. » (Aldrig)
- Hör dumförklaringar till?? För att få godkänt vid ingenjörsmetodiken var jag tvungen att skriva en uppsats pga missade föreläsningar fastän jag hade sjukintyg från läkare. Jag hoppas att detta är ändrat nu. » (Någon enstaka gång)
- Nån gång har man känt sig dumförklarad!» (Någon enstaka gång)

13. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

64 svarande

Ja»21 32%
Nej»43 67%

Genomsnitt: 1.67

- Studievägledningen» (Ja)
- Antar att man alltid kan få hjälp genom att kontakta Lilian» (Ja)
- Nån bra övningslärare» (Ja)
- Jag skulle prata först med mina polare i klassen annars med Lilian» (Ja)
- studentcentrum» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- M-styret t.ex» (Ja)
- Jag skulle i första hand prata med min studievägledare om jag behövde seöver min studiesituation, men kände jag att problemet kom som ett resultat av programmet skulle jag även kontakta Maskins utbildningsutskott» (Ja)
- Lilian, eller om det är en specifik kurs, läraren.» (Ja)
- Jag gissar MUU» (Ja)
- Lilian.» (Ja)
- Studiecentrum» (Ja)
- Maskins utbildningsutskott» (Ja)
- Lillian» (Ja)
- Skulle vänt mig till Lilian så kanske hon hade kunnat leda mig vidare, dock vet jag inte om det är tänkt så.» (Nej)

14. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

65 svarande

Ja»19 29%
Nej»46 70%

Genomsnitt: 1.7

- Vet inte egentligen men kan allt få reda på det genom Lilian tror jag» (Ja)
- Jag skulle vända mig till programledningen då jag har stort förtroende för er.» (Ja)
- studentcentrum» (Ja)
- Carl-Henrik Fant var någon sorts diskrimineringsombudsman förra året i alla fall, kan hända att han är det fortfaranade. Men jag hade nog frågat Lilian helt enkelt.» (Ja)
- M-styret t.ex» (Ja)
- Det finns ju en jämstäldhetskvinna, men även här känner jag att jag kan kontakta många parter, som tillexempel Maskinsektionensstyre eller Studievägledaren om jag behövde vägledning.» (Ja)
- Lilian eller programansvarig» (Ja)
- Jämnställdhets kvinnan.» (Ja)
- Snuten? :)» (Nej)
- Skulle vänt mig till Lilian så kanske hon hade kunnat leda mig vidare, dock vet jag inte om det är tänkt så.» (Nej)

15. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

65 svarande

Mycket bra»4 6%
Bra»31 47%
Mindre bra»27 41%
Dåligt»3 4%

Genomsnitt: 2.44

- Dock dåligt med studierum. Fram för allt under tentaveckan.» (Bra)
- Luften i arbetsrummen som ligger i anslutning till datorsalarna i M-huset är ofta dålig. Jag tycker generellt att det är ganska dammigt och skitigt i korridorer och liknande utrymmen. » (Bra)
- vissa salar med dålig planlösning och små/få tavlor. De verkar ju dock byggas om nu.» (Bra)
- ju närmre tentaveckan man kommer desto svårare är det att hitta ställen att plugga på. ibland får man ge upp när man har gått omkring i en halvtimme och letat efter ett ställe att sitta» (Bra)
- Vissa datasalar är minst sagt omotiverande inredda (MT0 med granne). Att det rycker en hel del klassrum på andra våning i gamla maskinhuset är ju inte optimalt dådet är stor konkurens om platser i studiehallen, även från andra sektioner. » (Bra)
- Kunde varit lite bättre upplyst i vissa salar. I en del salar undrar man ibland om det finns tillräcklig ventilation, ex. datorsalarna i maskinhusets källare.» (Bra)
- Fler små enskilda rum hade inte skadat.» (Bra)
- Synd att det nu tas bort flera lokaler i M-huset. Många andra sektioner sitter också här och pluggar och det är oftast trångt» (Bra)
- Jag tycker det är tråkigt att det är såpass svårt att få en plats att studera på i en skön mysig miljö under tentaveckorna framförallt, studiehallen är smockfull!» (Bra)
- Jag ser gärna fler och bättre tysta lässalar! De som finns har dålig och ljudlig ventilering. Belysningen i tysta salen är taskig och rummet känns väl sterilt. Initiativet är gott! » (Mindre bra)
- Om folk bara kunde hålla käft på föreläsningarna, det pladdras väldigt mycket. Sen droppar folk in upp till en halvtimma efter att föreläsningen börjat. Kan förstå det på morgonen men efter raster och mitt på dagen är det väldigt störande. Lite fler grupprum vore trevligt att få tillgång till också.» (Mindre bra)
- Tycker att det är brist på lokaler för egna studier och många av dem som finns är alldeles för dålig standard på. Främst grupprummen i källaren, dålig ventilation och instängda. Studiehallens miljö är bra men är svårt att hitta platser där, fler sådana lokaler och fler mindre grupprum vore bra, varför inte få tillgång till alpha,delta mm.» (Mindre bra)
- Iskallt överallt på vintern.» (Mindre bra)
- Saknas grupprum och tysta läsesalar. Belysning och ljudnivå är ibland inte så bra, speciellt i datasalarna. Plus ofta dålig luft i grupprum och vid labbar.» (Mindre bra)
- Föreläsningssalarna är väldigt kalla och ej bekväma att sitta i(gäller speciellt HA1) Det finns väldigt lite plats att plugga inför tentorna i maskinhuset. » (Mindre bra)
- Kalla föreläsningssalar och inget syre i labsalarna på kvällstid» (Mindre bra)
- Dålig ventilation. Svårt att få plats att studera i lugn och ro (med luft som går att andas in...!!)» (Mindre bra)
- Det är väldigt kallt i föreläsningssalarna på vintern. Iskallt.» (Mindre bra)
- Studiehallen är riktigt bra. Datorsalarna och grupprummen i källaren får mig att må fysiskt dåligt (huvudvärk och illamående) om jag sitter där för länge, kan tänkas vara vetilationen (speciellt i grupprummen). De övriga salarna (ML-salar, MA, MB, skåpsrummen,de tysta rummen osv) ser väldigt tråkiga och uråldriga ut. Allt ser likadant ut och de är alltid arbete som pågår i salar på andra våningen. De känns inte alls som en rolig studiemiljö. Studieplats under tentaveckor existerar knappt. Speciellt då man körs ut ur ML-salar.» (Mindre bra)
- Datasalarna i källarn är dåliga. mt0/9 är ok. de andra tre är ett stort hav med datorer och alldeles för mkt folk, sätter mig aldrig där frivilligt.» (Mindre bra)
- Tråkiga och gamla hörsalar, stolarna är förlåga och benutrymmet är dåligt. Dåligt stöd för ryggen. » (Mindre bra)
- Hörsalarna är riktigt dåliga faktiskt. De flesta föreläsarna klagar också på dess dåliga standard. Det är ingen studiemotiverande miljö. Studiehallen är mycket fin och bra men för dåligt ljus på vissa platser. Men tyvärr ofta väldigt trångt så vi skulle behöva ha fler platser att kunna studera på, framförallt under tentaparioderna då de flesta salar är låsta.» (Mindre bra)
- Få platser att plugga på. Nu ännu färre.» (Mindre bra)
- Dålig luft i lokalerna och för få gruppgrum» (Mindre bra)
- Önskar fler grupprum och fler datorsalar. Datorbristen är ett stort problem, vissa dagar kan man få springa runt hela skolan utan att få tag i en dator.» (Mindre bra)
- Speciellt i tentatider är det svårt att hitta nånstans att sitta. Under den kallare perioden på året är temperaturen i vissa hörsalar under all kritik! Speciellt HA1 där man, även om man sitter med full uteklädsel, fryser!!! Så pass att det gör det svårare att koncentrera sig på föreläsningarna, INTE OK!!» (Mindre bra)
- För få utrymmen för självstudier samt brist på datorer. Dåligt med vissa självklara material, hålslag, häftapparat osv.» (Mindre bra)
- för lite plats» (Mindre bra)
- Dåligt m plats, spec. Under tentaveckan» (Mindre bra)
- Det fungerar inte att man säljer ut massa lokaler och gör om dessa till instutioner, belastningen på befintliga lokaler blir för hög! Dessutom sitter det mycket studenter från exempelvis I i studiehallen, vilket gör att maskinstudenterna inte får plats, lite trist!» (Dåligt)
- Om lokaler inte längre är tillgängliga för studier så kan ju man ofta inte alls få en studiemiljö att bedöma... och detblir inte bättre av att studiehallen fylls med studenter från andra linjer!» (Dåligt)
- Det finns knappt inga grupprum, dom som finns har ingen ventilation. Finns ingenstans att ta vägen under dagen liksom, det är Ingen arbetsro i studiehallen. » (Dåligt)

16. Om du vrider tillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

65 svarande

Ja, absolut»36 55%
Ja, kanske»26 40%
Tveksamt»3 4%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.49

- jag blir mer och mer övertygad för varje termin! » (Ja, absolut)
- Maskinteknik hade jag valt igen men kanske inte Chalmers. Känner inte att eleverna uppskattas. Det könns som Chalmers försöker tjäna pengar men struntar i utbildningskvaliteten. Det verkar som om Chalmers inte jobbar för sitt namn längre utan lever på gamla meriter. » (Ja, kanske)
- Hade "I" som 1:a handsval och mkt möjligt att jag hade haft det igen. Men "M" hade nog kommit minst i 2:a hand.» (Ja, kanske)
- Ja eftersom jag trivs nej eftersom jag tycker att elektronik och programmering är roligare än en massa jävla balkar.» (Ja, kanske)
- » (Ja, kanske)
- Fast det kanske inte är studiemiljö-relaterat.» (Tveksamt)Kursutvärderingssystem från