ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik M2, MPR094

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-21 - 2011-04-08
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Gustav Holmqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»33 45%
Cirka 20 timmar»22 30%
Cirka 25 timmar»9 12%
Cirka 30 timmar»4 5%
Minst 35 timmar»4 5%

Genomsnitt: 1.94

- Jag hade gärna lagt mer tid!» (Högst 15 timmar)
- I genomsnitt på grund av att IKOT tagit väldigt mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Prioriterade de andra kurserna som gick parallellt och tog ikapp det under lv 8 vilket gick bra.» (Högst 15 timmar)
- IKOT prioriterades » (Högst 15 timmar)
- IKOT stal all min tid!» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»2 2%
25%»4 5%
50%»10 13%
75%»24 33%
100%»32 44%

Genomsnitt: 4.11

- Föreläsningarna har vart mördande ointressanta» (25%)
- Föreläsningarna var riktigt dåliga! Jag finner ämnet intressant, men föreläsningarna gav mig i stort sett ingenting. De var riktigt sega och fångade inte alls mitt intresse, vilket jag tycker är föreläsarens uppgift.» (25%)
- Inga övningar» (75%)
- Ofta var det mer effektivt att ha självstudier än gå på föreläsningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 11%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»26 36%
Målen beskrev tydligt vad jag skulle lära mig i kursen»35 48%

Genomsnitt: 3.22

- Varför är skärande så insnöat och de andra bara grundligt? » (Målen är svåra att förstå)
- Det var dom bästa kursmålen jag har sett någonsin!! Skulle haft dem tidigare i kursen.» (Målen beskrev tydligt vad jag skulle lära mig i kursen)
- Bra med tydliga läsanvisningar, med rank från 1-4. Gjorde att man visste vad man behövde koncentrera sig på.» (Målen beskrev tydligt vad jag skulle lära mig i kursen)

4. Är kursmålen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

64 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»54 84%
Nej, målen är för högt ställda»9 14%

Genomsnitt: 2.12

- Kändes som att det var för omfattande för att vara en 4,5hp kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är ganska omfattande om man tänker på att den bara är 4,5hp» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått kursmålen?

66 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»24 36%
Ja, i hög grad»39 59%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.68

- FITT TENTA HELVETE GÅ OCH DÖ» (?)
- gjutningsdelen saknade relevans samt att frågor av typen "det här sades på en föreläsning en gång...." dök upp» (I viss utsträckning)
- Alla delar kan såklart inte testas i examinationen.» (I viss utsträckning)
- Kändes som att det man premierades om man varit på alla föreläsningar då flera frågor var av typen "på föreläsningen gick vi igenom..". Jag tyckte det var lite synd då jag studerade efter läromålen som lades upp på avslutnings föreläsninggen.» (I viss utsträckning)

6. I vilken utsträckning var lärmålen för föreläsningsnivån begripliga och till hjälp?

Detta hänvisar till de detaljerade mål som gjordes för samtliga föreläsningar

70 svarande

Jag har inte sett lärmål för föreläsningarna»6 8%
Målen var svåra att förstå»2 2%
Målen gav viss ledning»32 45%
Målen beskrev tydligt vad jag skulle lära mig»30 42%

Genomsnitt: 3.22

- Bra att ha inför tentapluggandet» (Målen beskrev tydligt vad jag skulle lära mig)
- Men har det funderats på hur många poäng kursen är på och nyttan av vissa detaljkunskaper?» (Målen beskrev tydligt vad jag skulle lära mig)

7. Testade examinationen om du uppnått föreläsningarnas lärmål?

71 svarande

Nej inte alls»1 1%
I viss utsträckning»33 46%
Ja i hög grad»31 43%
Vet ej/har inte examinerats än»6 8%

Genomsnitt: 2.59

- Gjutavsnittet var svårt att ta till sig. Man behöver nog arbeta med det en längre tid för att förstå hur man ska tänka vid t.ex. konstruktion. Dessutom var vissa bilder i svets/löd-avsnittet dåligt beskriva, t.ex. kunde man beskriva restspänningar lite mer med ord också än bara en bild.» (I viss utsträckning)
- Beroende på om det är ord som är viktigt att kunna ord eller fenomen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen i stort varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»5 7%
Ganska liten»25 35%
Ganska stor»33 46%
Mycket stor»8 11%

Genomsnitt: 2.61

- kunde ge mig mer inspiration» (Ganska liten)
- Varierade beroende på område och föreläsare, tyckte gjutningsdelen var svår att ta till sig. Blev aldrig klok på powerpoint-anteckningarna om gjutning heller, tyckte de var röriga.» (Ganska stor)
- Filmerna var bra. » (Ganska stor)
- Dåligt med den röda tråden. Den var kanske inte så röd som jag gärna sett att den borde varit» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

72 svarande

mycket liten»10 13%
ganska liten»19 26%
ganska bra»33 45%
mycket bra»10 13%

Genomsnitt: 2.59

- kunde ge mig mer inspiration» (mycket liten)
- Föreläsningarna var inte speciellt bra. Bör fundera på huruvida upplägget på föreläsningarna verkligen är bra. Hade svårt att koncentrera mig trots att jag tyckte att ämnet var intressant när jag läste på egen hand.» (mycket liten)
- Föreläsningarna fångade inte alls mitt intresse. Jag har enbart lärt mig genom kurslitteraturen och gamla tentor.» (mycket liten)
- Bra med upplagda föreläsningar på kurshemsidan.» (ganska liten)
- men föreläsningsanteckningarna var bra» (ganska liten)
- Gillar inte PP-presentationer på föreläsningar» (ganska liten)
- Tyvärr så var de ganska långsamma och tråkiga. Ofta kändes de som om den fakta som gick igenoms kunde gjorts det på runt halva tiden. Att försöka göra kursen "lättare" när färre och färre dök upp på föreläsningarna är heller ingen lösning, genom att förklara allting grundligare blir det inte automatiskt intressantare. Att gå igenom matematiska samband som är i vår värld väldigt enkla är inte heller så upphetsande, tyvärr. Så försök göra kursen intressantare på något sätt! Och tänk på att vi går andra året på ett civilingenjörsprogram, och behandla oss som sådana studenter. Vi vet vad en integral är, alltså klarar vi av de matematiska sambanden relativt lätt och kan lätt bli lite stötta av att de förklaras för ingående. Tänk på vilka kurser vi har i bagaget. Var gärna lite tuffare generellt med, visa att kursen är intressant och värd för oss att plugga på genom att presentera dess innehåll på ett intressant sätt, inte genom att gå igenom färre moment under en föreläsning för att vi verkar trötta. Var tuff och om möjligt intressant.» (ganska bra)
- Dock stor skillnad mellan de olika föreläsarna. Gjutningsföreläsningarna gav inte så mycket.» (ganska bra)
- föreläsningsanteckningarna var otroligt givande.» (mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har övningarna varit?

71 svarande

Mycket liten»19 26%
Ganska liten»35 49%
Ganska stor»16 22%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.98

- Bra med upplagda övningar på kurshemsidan.» (Ganska liten)
- Kändes mest som man räknade med färdiga formler och bara sätta in värden...» (Ganska liten)
- formler verkar vara mer intressant än tankegången bakom» (Ganska liten)
- Gjutningen kanon, Gustavs lite långrandiga. Jag vill ha mer fakta på kortare tid, helt enkelt!» (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp var labben för din förståelse och inlärning?

72 svarande

Mycket liten»9 12%
Ganska liten»21 29%
Ganska stor»31 43%
Mycket stor»11 15%

Genomsnitt: 2.61

- För mig som svarvat tidigare och kunde det där så var det bara en rapport som tog lite tid att skriva» (Mycket liten)
- Växlarna man kan dra av labben är ernt statisiska snarare än anpassade till ämnet» (Mycket liten)
- Hade hellre fått svarva själv eller att de visade mer hur det ser ut än att mäta ytjämnheter..» (Ganska liten)
- Stod mest och tittade, men var bra att se för att förstå sig på spånvinkel och ställvinkel» (Ganska liten)
- Labben var bra! » (Ganska stor)

12. I vilken utsträckning ökade Inlämningsuppgiften din förståelse (Svarvning Rullar & CoroKey)

71 svarande

mycket litet»5 7%
ganska litet»21 29%
ganska mycket»29 40%
mycket»16 22%

Genomsnitt: 2.78

- Var alldeles för stora grupper med 5 studenter, 2-3 hade varit lagom. Går knappt att sitta 5 och göra uppgiften tillsammans, så jag lärde mig inget.» (mycket litet)
- Inte jätte mycket nytt för min del där» (ganska litet)
- Man såg tydligt hur kostanderna var fördelarde.. Däremot tycker jag att man kunde förklarat vissa delar bättre.. T.ex hur en svarv med två spindlar fungerade och att det var möjligt att greppa invändigt på ett 12mm hål!» (ganska mycket)
- Bra att få räkna på ett praktiskt exempel.» (ganska mycket)
- Kanske lite för mycket fokus på att slå i tabell kontra faktisk förståelse, annars helt ok!» (ganska mycket)
- Tycker att inlämningsuppgiften gav en ganska bra helhetsbild över svarvningsoperationen, både med avseende på t ex krafter och effekt samt tid och kostnader.» (ganska mycket)
- den kändes kul och nyttig på fler sätt än bara ur tillverkningsteknisk synpunkt» (mycket)
- Jättebra uppgift.» (mycket)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»7 9%
Ganska stor»39 54%
Mycket stor»23 31%

Genomsnitt: 3.13

- Boken var ju helt värdelös!!! kompendierna var de enda som gav något,» (Mycket liten)
- kurslitteraturen användes mest för att kolla formler.» (Ganska liten)
- föreläsningsanteckningarna var mkt bra men boken va lite överflödig» (Ganska stor)
- Föreläsningsanteckningar var bra förutom gjutning som var lite röriga och saknades text.» (Ganska stor)
- PPT har varit mkt bra. Det är väl det enda man behöver. Kursboken använde jag inte och kompendiet om PM gav inget.» (Ganska stor)
- Boken öppnade jag bara i undantagsfall, men PP-slidsen var bra, där stod (förhoppningsvis) allt man behövde veta.» (Ganska stor)
- väldigt varierande, massa detaljer och det var bitvis svårt att få den överblick som jag antog att kursen skulle ge» (Ganska stor)
- Bra med powerpoint-utskrifterna att sitta och plugga till. Men jag skulle uppskattat om det skrevs lite mer på tavlan under föreläsningarna» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

72 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»35 48%
Mycket bra»34 47%

Genomsnitt: 3.41

- inte så mycket att klaga på men den verkade vara nere några gånger då man försökte komma in i den.» (Ganska dåligt)
- Slidsen till föreläsningarna kunde varit tydligare och mer genomarbetade.» (Ganska dåligt)
- Lägg gärna ut fler tentor - inte bara ordinarie utan även omtentor uppskattas så man har mer att öva på» (Ganska bra)
- Bra att labbarna returnerades så fort!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»25 34%
Mycket bra»13 18%
Har ej sökt hjälp»29 40%

Genomsnitt: 3.91

- Krångligt med bestämda tider på institutionen » (Ganska dåliga)
- Jag sökte hjälp ett antal gånger Lv8 men fick inte tag på någon på kontoret. Veckan innan tentan bör det vara mycket lätt att få hjälp. » (Ganska dåliga)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 20%
Mycket bra»54 75%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.79

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 4%
Lagom»55 76%
Hög»11 15%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.13

- bra kurs att ha parallellt med IKOT» (Lagom)
- Kanske skulle ha inlämningsuppgiften tidigare i kursen då denna nu krockar med mekatronikinlämning och ikotinlämningar, det blev väldigt stressigt i slutet» (Lagom)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»11 15%
Hög»35 48%
För hög»23 31%

Genomsnitt: 4.08

- Ikoten tar tid som man gärna hade ägnat bla tillverkningsteknik! » (Hög)
- De andra kurserna tog mycket mer tid, speciellt ikot» (Hög)
- Jag gillar när det krävs lite prestation. Vi går ju på chalmers. Det ska man klara.» (Hög)
- Ikot...» (Hög)
- Ikot är en helt oplanerad kurs som gör att inget annat får rättvist med tid,» (För hög)
- Som sagt IKOT-kursen har tagit väldigt mycket tid och de övriga kurserna har blivit lidande.» (För hög)
- IKOT!» (För hög)
- IKOT är boven!» (För hög)
- Pga IKOT blev totala belastningen för hög under perioden.» (För hög)
- IKOTen förstörde för de andra kurserna» (För hög)
- IKOT:s fel.» (För hög)

19. Hur prioriterade du din arbetsinsats totalt i timmar jämfört med de andra kurserna denna läsperiod?

Svara oberoende av att IKOT är hälften så stor och Mekatronik är väsentligt större. Dvs din arbetsinsats i timmar i denna kurs.

70 svarande

Minst antal timmar i Tillverkning»56 80%
Mitt emellan Ikot ock Mektronik»12 17%
Mest antal timmar i Tillverkning»2 2%

Genomsnitt: 1.22

- läste mek1 + teknik o samhälle samtidigt» (?)
- Följde inte M2s kursupplägg.» (?)
- Blev mest tentaplugg eftersom ikoten tog sån tid» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Ikot dominerade totalt! » (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Tillverkning var inte så många hp poäng + ikot är grupparbete vilket tar mkt tid» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- IKOT är inte hälften så stor, nästan lika stor. » (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Dom andra kurserna har tagit FÖR mycket tid.» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Mest beroende på att IKOT tar orimligt stor tid.» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Överlägset mest tid har lagts på IKOT även om den varit mindre, säker mer än de andra kurserna tillsammans. Annars ungefär lika mycket på tillverkning och mekatronik.» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Lite tillverkning och mekatronik jmft med ikot» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- ikot har garanterat tagit mest av den icke-schemalagda tiden!» (Mitt emellan Ikot ock Mektronik)
- » (Mitt emellan Ikot ock Mektronik)
- Ikoten tog nästan all tid, därefter Tillverkningstekniken sist mekatroniken» (Mitt emellan Ikot ock Mektronik)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»8 11%
Godkänt»30 41%
Gott»27 37%
Mycket gott»6 8%

Genomsnitt: 3.4

- Lite för tråkigt, har svårt att sätta fingret på det. Var dåligt flyt, kändes som det inte fanns något samband mellan de olika områdena,» (Dåligt)
- Har förbättringspotential kanske man kan säga. :)» (Dåligt)
- Saknas rödtråd. Varför behöver en M:are Tillverkningsteknikskursen 2011? Känns som en kvarleva från förr...» (Dåligt)
- Det kändes som att den tog upp onödigt mycket föreläsningstid. Om man inte kan fylla ut med två timmars information, kan man använda hälften av tiden till övningar istället. » (Godkänt)
- Fast det finns ingen röd tråd i det man ska lära sig vilket gör det väldigt svårt för inlärningen. Det känns mest som en massa punkt-fakta. » (Godkänt)
- Förutom föreläsningarna somjag slutade gå på.» (Godkänt)
- ligger tyvärr och väger mot dåligt pga den saknade röda tråden och den starkt varierande intensiteten av innehållet» (Godkänt)
- Ansåg att gjutningsföreläsningarna var svårförståliga.» (Gott)
- Kursinnehåll är ok! Men kan man göra det mer inspirerat?? » (Gott)
- Tyckte föreläsningarna lätt kunde bli sega, men ett plus till de små filmsnuttarna som visade hur olika operationer går till.» (Gott)
- Intressant kurs.» (Gott)
- Det är bra att många olika tillverkningsmetoder tas upp i kursen då man kan anse att man har lärt sig lite om varje och kan bygga vidare på de kunskaper om intresse finns» (Mycket gott)
- Bäst hittills» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mer PM»
- Boken»
- labet»
- Bra lab och inlämningsuppgift»
- laben! Kort och koncis! och lagom omfattande! »
- Inlämmingsuppgiften var bra. Bra föreläsningar och bra med filmer!»
- Tydligt vilka delar som ingår i tentamen och hur ungefärligt hur många poäng som kommer på varje del, en väldigt bra grej! Även räkneuppgiften var bra!»
- Bra med någon typ av inlämningsuppgift och lab, eftersom det ökar förståelsen.»
- PPT och detaljerade kursmål»
- Inlämningsuppgiften.»
- power point är bra!»
- Power-point-presentationer var mycket bra (förutom gjutning).»
- Bra att lära sig om tillverkningsteknik»
- labben»
- Inlämningsuppgift och labb.»
- Labben och inlämningsuppgiften tyckte jag var både intressanta och lärorika.»
- Inlämningsuppgiften»
- Inlämningsuppgiften»
- "Föreläsningsslidesen" var bra. Beskriver det viktigaste»
- Inlämningsuppgiften»
- Labb+flera nya labbar, bra labledare ger massor med kunskap!»
- det mesta»
- Labben»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bespara våra nästa gjutgubben, han var ju hopplös,, »
- Gjutningsföreläsningarna och annat material till gjutningen.»
- Labben och inlämningsuppgift tillförde inte så mycket i jämförelse på hur mycket man lär sig traditionellt sett. Dessa kan göras bättre, som att till exempel göra ett prov i slutet av labben istället för labbrapport.»
- Inlämning av uppgiften borde kunna ske via mail el. liknande! »
- Anpassning mot de andra kurserna så att arbetsbelastningen v 5-6 blir mindre.»
- För omfattande, väldigt mycket att lära sig, borde ta bort några delar.»
- visst föreläsningsmaterial kunde uppdateras lite! PM och gjutning främst»
- På något sätt göra den mer intressant..? Har inget bra förslag...»
- Inte ha dubbeltimmeföreläsning/övning på fredag förmiddag, var väldigt segt!»
- Mindre räkna och mer förståelsekunskap»
- Gjutflummaren borde hävda sin manlighet någon annanstans och sluta särskriva.»
- Fullständiga svar till tentafacit.»
- Föreläsningstakten. Det gick sjukt långsamt. Vi har gått på Chalmers i 2 år, vi vet vad en skjuvspänning är, och att alfa är beteckningar för olika saker inom olika ämnen. Eftersom läsperioden är så stressigt i övrigt är det svårt att sitta och lyssna i fyra timmar på något som borde kunna sägas på en och en halv. »
- Tempot på föreläsningarna. Och lite liv och glöd och passion hade inte skadat heller. Nästa år så!»
- Labben köndes lite meningslös.»
- Rätt mycket»
- Gjutföreläsningarna»
- Dugga eller belöna inlämningen med bonuspoäng till tentan»
- inlupg var ganska svår faktiskt»
- Föreläsningarna. Föreläsaren som ständigt ställde frågor.»
- Lite roligare föreläsningar på så sätt att det händer mer. Det blir svårt att hålLa fokus om det bara kretsar kring en power point. Skriv lite mer på tavlan är ett bra tips.»
- Upplägget på föreläsningarna!»
- strukturen, den röda tråden»
- Tycker att föreläsningarna ibland kunde vara svåra att hänga med i när det i stort sett bara var powerpoint som användes. Tror att fler elever hade haft lättare att koncentrera sig om exempel osv skrevs ner på tavlan. Variera lite mer tavla, overhead & powerpoint.»
- Gjutdelen, för omfattande lärmål med hänsyn till det som gås igenom på föreläsningarna»
- Mer lab, samt kanske tillfällen till gruppdiskussion»
- Allt som hade med gjutning att göra var under all kritik! Föreläsningarna var jättedåliga, svar på gamla tentor var extremt dåliga.»
- tentamen»
- Upplägget på föreläsningarna! Tycker nog att föreläsaren bör bytas ut, då hans sätt att föreläsa på inte är optimalt. Jag tycker inte att han fångar intresset och gör ämnet intressant. Kursen i sig tycker jag var givande. Det var intressant att lära sig om tillverkningstekniker.»
- Bättre föreläsningar»

23. Övriga kommentarer

- tack»
- Ha inlämningsuppgiften på 2-3 personer, så att alla kan vara och är delaktiga.»
- Svårt att veta vad som var viktigt. När vi väl fick rena fakta, sa föreläsaren ofta till att det var oviktigt men kunde vara kul att vet. »
- För omfattande kurs, innehåller väldigt många moment som man måste ha koll på till molekylnivå - svårt. rörigt.»
- Annars en kurs som det känns att man kommer ha nytta av och jag gillade att kursen var såpass övertäckande för de olika tillverkningsmetoderna.»


Kursutvärderingssystem från