ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp3åk1: TDA143 Programmerade system

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-04-18
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
52 svarande

2 3%
14 26%
23 44%
13 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
52 svarande

1 2%
11 23%
27 58%
7 15%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
52 svarande

2 4%
7 15%
25 54%
12 26%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
52 svarande

0 0%
10 21%
21 45%
15 32%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
52 svarande

12 23%
10 19%
21 41%
8 15%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
52 svarande

3 5%
6 11%
25 48%
18 34%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Hjälplärarna alltså de som valt IT-basen!»
- Facebooksidan och hjälparbetarna (alltså de unga människorna som hjälpte oss utöver läraren).»
- intressant med gästföreläsare»
- Labbarna.»
- Föreläsarna var genomgående bra även fast datateknik förläsningarna blev lite konstiga då alla var fristående. Lite som att lära sig 5 olika ämnen fast i samma kurs. Christer var mycket bra då han visade mycket engegemang och tyckte själv ämnet var roligt, vilket är viktigt. Man kunde dock känna sig lite dumförklarad under handledningarna. Hjälphandledarna med Dastan i spetsen var strålande, (främst) Dastan var tillgänglig även på sin fritid och bistod med hjälp över facebook vilket var väldigt uppskattat. Även Jan Bosch och Birgit(algoritm föreläsaren) var mycket bra och intressanta inslag.»
- Bra innehåll»
- Christers föreläsningar och laborationerna. Internet-info.»
- Programmeringen, laborationerna framför allt!»
- Bra övningsledare»
- Laborationerna, Gästföreläsningarna»
- Dasdan :)»
- äldrekursare som handledare»
- Elevlärarna»
- Programmeringsdelen med laborationer»
- Labbarna ger å min åsikt störst förståelse. Dessa är därför viktiga. Dock vävdes kursen ihop bra (dig, dat, programmering), och alla delar kändes lika viktiga. Christer var väldigt duktig på att dra paralleller till saker "i verkligheten" som gjorde programspråket förståeligt.»
- Programmeringsdelen. Den utvecklar en problemlösningsförmåga på samma sätt som exempelvis matematik gör, men nu med nya verktyg. »
- Handledarna och facebook gruppen»
- Alla labbar, speciellt den sista. »
- labarationerna med övningsledarna det var där man lärde sig mest!»
- De studenter som arbetade som handledare»
- Labbar och gästföreläsning om program utveckling»
- Programmeringsdelen av kursen och labbarna.»
- De praktiska övningarna med handledning från äldre elever som relativt nyss gått samma kurs. »
- Handledarna tycker jag var mkt bra, och powerpoint presentationerna var mycket utförligt beskrivna( förutom timer!)»
- Övningstillfällena där man får chans att lära sig mycket, handledarna var väldigt kunniga och det var bra att det fanns så pass många varje pass.»
- Jag tycker att laborationerna fungerade riktigt bra med kunniga och trevliga handledare. Kunde dock bli väldigt mycket folk mot slutet av perioden vilket innebar att det blev svårare att hinna få hjälp.»
- Jag tycker verkligen handledarna bör behållas. De hjälpte oss väldigt mycket, man förstod mer när de förklarade än när Christer förklarade. Vi hade även en facegrupp där man kunde fråga handledarna när som helst. Detta tycker jag också ska behållas! Handledarna var superbra!! :D»
- Studenterna som övningsledare.»
- powerpointbilderna»
- Overhead-anteckningarna var väldigt bra och till hjälp vid många tillfällen. Laborationsledarna var till stor hjälp.»
- Allt»
- Handledare!»
- Handledarna!!!!»
- Labbarna»
- Bonuspoängen på sista labben till tentan. Gästföreläsare på "dig och datten". Övningsledarna var duktiga. Power-Point-materialet var mycket bra, och det kändes bra att få ha med det till tentan. »
- Övningstillfällen med handledare från äldre kurser. »
- bra att det va många handledare vid övningstillfällerna!»

3. Saknade du något i kursen?

- Bra föreläsningar»
- Jag saknade en bra anledning till varför vi skulle läsa denna kurs. Jag kommer att glömma av dessa kunskaper relativt fort och ser inte ett användningsområde för de eventuella minnen jag har kvar efter kursen. Att man kanske har fått en större förståelse för människor som jobbar med IT och programmering känns inte nödvändigt för detta program eftersom vi i så fall borde få en inblick inom alla olika områden människor jobbar med...»
- Stolar i datorsalarna!»
- Kanske lite mer det Jan Bosch var inne på, hur det kan bli relevant för I:are.»
- Kanske en lite mer pedagogisk föreläsare. Christer var inte dålig utan han var väldigt kunnig, men hade ganska svårt att förmedla buskap»
- Lite mer information om andra språk med betoning på hur dessa skiljer sig från Java. Kanske en kvart räcker om detta, men något i alla fall. Ex. "I Java gör vi, som ni vet, så här, men i C++ gör man så här..."»
- Tid i början av kursen. Det gick väldigt fort och var rätt stressíg och nr vi väl kom till slutet var v helt plötsligt klara nästan en vecka innan läsperidoen var slut. »
- nej»
- Lite mer info kring digodat delen. »
- Jag hade velat gå ha en bättre förklaring av programeringens grundstruktur i början, likt ett träd där man börjar från grunden för att sedan titta på fler och fler grenar. -> bättre föreläsningar. Som nybörjare på programmering var det svårt att förstå Christers föreläsningar.»
- Duggor så man tvingas lära in sig koden helt själv»
- Under föreläsningarna var det ofta så att Christer smällde upp stora stycken med kod, och det blir då ofta jobbigt att följa. I sk Tutorials på internet (tex the New Bostoan, YouTube) så ser man koden skrivas och får samtidigt en förklaring till detta. Kanske något liknande vore en ide, där man istället visar mindre kodstycken åt gången och förklarar dem steg för steg. Angående tentan kom en uppgift som hade ett viktigt "timer"-moment. Detta upplevdes lite jobbigt, om man gjort Yatzy som lab 4. Något timer-moment återfanns inte heller i Ex-tentorna. Då labbarna är så pass viktiga för förståelsen tycker jag att något timer-moment borde ingå i alla uppgifterna på Lab 4, för man kände sig förberedd inför tentan utan att ha gjort något med timer (Lab 4, Yatzy). De andra uppgifterna, Dunka Grodor och Mental Arithmetics innehöll timer OCH grafisk uppgbyggnad, och hade jag vetat i förväg att dessa skulle ge en större fördel till tentan hade jag självklart valt någon av dessa. Alltså: Har man gjort Lab 4 (i synnerhet de uppgifter med bonuspoäng) borde detta räcka för att få tillräcklig förståelse för hur man skall lösa de problem som återfinns på tentan. Dessutom kanske en installationsguide för JGrasp på sin egen dator skulle vara på sin plats, många kanske inte uppfattade att programmet är gratis samt kanske många tycker att det är krångligt att installera(med JDK/JDE). Så en föreläsning där alla uppmanas ta med sin laptop och en steg-för-steg-anvisning alla kan följa med på. Det vore dessutom roligt att visa lite mer hur man kan applicera sina verk i form av Applets på tex. sin hemsida.»
- Kanske för lite laborationer. Jag lär mig mest genom att försöka själv, men jag förstår att det finns olika syn på det och att föreläsningar är nödvändiga.»
- Svårt att säga, man hade velat gå djupare på varje del i datatekniken vilket skulle vara omöjligt tidsmässigt. »
- Kanske lite mer tid för den sista labben. Det var den labben som gjorde att man faktiskt förstod, alla fall som nybörjare, och det hade varit bra med lite mer fokus och tid på den labben.»
- Mer struktur på vad som verkligen var viktigt»
- Föreläsningar där man sitter i en datorsal tror jag underlättat inlärningen av ämnet. Dels har man en lärare som går igenom allt längst fram samtidigt som man har möjlighet att göra det han gör på en dator istället för att anteckna på papper. Som det var nu gav inte föreläsningarna något utan man lärde sig nästan allt på övningarna»
- Att labba en och en kräver mer resurser men är enligt min tidigare erfarenhet mycket bättre för att lära in programmering.»
- Relevant information från gästföreläsarna inom datatekniken. Kändes alltför ofta som att frågorna på föreläsningarna som skulle lämnas in inte alls hade g tagit hänsyn till föreläsningarnas innehåll. »
- nej»
- Inte vad jag vet»
- Fler demonstrerade uppgifter på föreläsningarna under kursens gång. Vore bra att tidigt få se hur programmen byggs upp. Tror det i vissa fall är mer effektivt för förståelse än en lång monolog med för stunden obegriplig teori.»
- en pedagogisk lärare, önskar att jag inte hade gått på hans föreläsningar,seriöst han borde använt tavlorna, handledarna hade varit mycket bättre än han»
- Nej»
- fler föreläsningar som förklarar grundläggande teori om uppbyggandet av språket JAVA»
- Ja, mindre gruppföreläsningar där programmering skedde i realtid på föreläsningstillfällen/labtillfällen. Med det menas ungefär som vissa youtube-föreläsningar man kan inspireras av, där ändringar i programkod kunde ses direkt då föreläsaren exekverade programmet. Programmering är en praktisk kurs och då bör undervisningen vara på praktisk nivå snarare än helklassföreläsningar i Vasa A.»
- Tydliga och relevanta föreläsningsanteckningar. han gick igenom klassen timer på ett sådant sätt att man inte hade nytta av det på tentan där andra kunskaper inom timer krävdes. »
- Pedagogiken vid övningarna skulle kunna ändras något - att få allt arbete man suttit med i flera timmar raderat utan förklaring skulle kunna göras annorlunda.»
- nope»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

-
- Ta bort kursen och ersätt den med något mer centralt för vårt program. Om det inte går att lägga till en extra kurs inom ekonomi eller ledarskap, (konflikthantering kanske?) eller kanske en språkkurs så kan man kanske lägga in en mattekurs eller en fysikkurs. Jag vet inte men programmering anser jag inte vara nödvändigt.»
- alla inlämmningar till datateknik/ta bort det från tentan»
- krävs inte fullt så stor icke-programmeringsdel enligt mig.»
- gästföreläsare som är försäljare av amerikanska företag»
- Datatekniken bör förändras på något sett så det är tydligare vad man förväntas kunna samt kanske tydligare kopplingar mellan programmeringen och de olika datainslagen.»
- Software engineering. Databaser. Algoritmer. Om man bara "touchar" dessa ämnen blir det lätt så att de förvirrar mer än de hjälper.»
- Jag tycker man borde göra om alla inlämningsuppgifter. Jag förstpr att det kan vara bra att plugga datateori under kursens gång, absolut, men frågorna togs inte ens upp under gästföreläsningarna vilket gjorde attd et många gånger gick snabbare att itne gå p föreläsningarna utan bara läsa sig till svaren direkt. För att öka intresset att gå på föreläsnigarna borde man ha lättare atts vara på teroifrågorna efteråt. »
- nej»
- Nej»
- läxor i Dig&Dat Som det är nu tycker jag inte att läxorna har fungerat särskilt bra.»
- Gästföreläsningarna kändes ofta som att de låg på en högre nivå än vad vi var.»
- Nej.»
- Datatekniksdelen bör kanske inte helt tas bort, men göras tydligare vad man ska ha den till. Som det är nu blev det lite plottrigt, och man fattade inte riktigt varför det var viktigt.»
- Alla inlämningar till gästföreläsningarna borde antingen ges mer fokus så man förstår varför de görs, eller tas bort. De bidrog inte direkt mycket.»
- Datorkunskapen känns inte som den är relevant över huvud taget till det vi läser. Hade i så fall varit bättre att satsa mer på själva programmeringen»
- Gästföreläsning om dataspel »
- Gästföreläsningarna var på väldigt olika nivå och det gick i största allmänhet inte att få någon strukturerad uppfattning om "datadelen" av kursen. Det bör om möjligt vara en föreläsare som föreläser om alla delmomenten, med liknande upplägg av föreläsningarna. Det framgick inte tydligt hur utförligt man behövde kunna denna del förrän man började göra gamla tentor, och detta var "för sent".»
- Momenten var bra. »
- datateorin, ha enbart programmering»
- Nej inte vad jag kan komma på, allt var lärorikt på sitt sätt.»
- Nej det blir nog svårt men jag tycker Christer borde skriva mer på tavlan på föreläsningarna istället för att prata utifrån sina powerpoint bilder. Det är svårt att få förståelse då man hör en massa nya ord i högt tempo. Chansen att få med sig bra anteckningar och att förstå under föreläsningen tror jag ökar om föreläsarn skriver på tavlan. »
- ta bort några labb moment, det hade varit bättre om vi hade fått plugga istället för att massproducera uppgifter»
- Nej»
- allt prat om vad specifika metoder har för funktion. -Ofta berättar namnet på metoden i fråga vad den gör.»
- Många av gästföreläsarna gav inget»
- Ja det skulle väl vara helklassföreläsningarna då. Förstår att det är mycket pga ekonomiska svårigheter att ha mindre grupper. Data-föreläsningarna var rätt oinspirerande, kan bli mycket, mycket, mycket bättre.»
- Jag anser att läraren inte var pedagogisk. Han läste innantill och lektionerna kändes inte givande. »
- Vissa utav föreläsarna kring datateknik kändes väldigt diffusa. Det kändes som att de kanske inte riktigt visste vad vi höll på med så de snackade lite allt möjligt. Kul att vissa tog det på engelska. »
- nej»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

-
- Jag tycker att provet borde vara innan den större laborationen. På det sättet skulle man få ut mer av labben..»
- När det gäller att få hjälp och svar på frågor var handledarna utmärkt bra,något som tyvärr inte kan sägas om kursansvarig.»
- De flesta av gästföreläsarna var väldigt bra.»
- Labbrationerna var mycket bra och det var uppskattat att det fanns många tillfällen. Hade dock behövts fler handledare på de populäraste tillfällena. Kanske även yttligare en datasal.»
- Tyckte programmering var toppenkul men gästföreläsarna och de uppgifterna på tentan tyckte jag var mindre väsentligt för denna kurs. Hade kunnat vara för att få godkänt på tentamen, men inte för att kunna få de högre betygen.»
- Man lärde sig oerhört mycket när man aldrig hade programmerat förr. Mycket kul att få lära sig, även om det inte var så lätt. :)»
- Jättebra handledare som förklarade för oss vid labbarna och facebooksidan fungerade superbra inför tentan! »
- Som jag skrev innan, laborationer och självverksamhet är det som har varit mest lärorikt för mig. Föreläsningar är nödvändiga, men mycket av det som sägs på dem är sådant som man lätt kan ta reda på själv.»
- Överlag upptäckte jag själv ett ämne som för mig tidigare varit outforskat men som jag nu tycker är jätteroligt! Bra kurs!»
- Momentet dig och dat tycker jag borde struktureras om. Det kändes inte som om man kunde göra inlämningsuppgifterna lättare genom att gå på gästföreläsningare, Det hade vart bättre om frågorna var anpassade till förläsarna, eller tvärtom. »
- vi hade alldeles för mycket labborationer! det hade varit bättre om vi hade kunnat lägga mycket av den tiden på att läsa själva»
- delmomentet Digital Datateknik är på avancerad nivå, och tillför ytterst lite till kursen»
- Gästföreläsningarna var intressanta men helt onödiga för kursen. »

Att få hjälp och svar på frågor
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»20 46%
Lärorikt»19 44%
Mindre lärorikt»4 9%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.62

Föreläsningar
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 6%
Lärorikt»24 50%
Mindre lärorikt»21 43%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.37

Övningar
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»26 65%
Lärorikt»14 35%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.35

Projektarbete
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 66%
Lärorikt»2 22%
Mindre lärorikt»1 11%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 1.44

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 14%
Lärorikt»7 20%
Mindre lärorikt»22 64%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.5

Laborationer
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»34 80%
Lärorikt»8 19%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.19

Studiebesök
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»39

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 11%
Lärorikt»14 31%
Mindre lärorikt»26 57%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.46

Kurslitteratur
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 15%
Lärorikt»6 13%
Mindre lärorikt»31 70%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.54

Självverksamhet
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»21 53%
Lärorikt»15 38%
Mindre lärorikt»3 7%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.53

Tentamen
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 27%
Lärorikt»27 62%
Mindre lärorikt»4 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.81

Tillfällen för kritik (feedback)
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 15%
Lärorikt»8 42%
Mindre lärorikt»8 42%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 2.26

Matlab
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 100%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.91


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.91
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från