ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i en variabel Z, TMV135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-09 - 2008-05-31
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

25 svarande

Ja»15 93%
Nej»1 6%
Vet ej»9

Genomsnitt: 1.06

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

25 svarande

Ja»21 87%
Nej»3 12%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.12

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»18 75%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3.16

4. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 44%

Genomsnitt: 2.72

5. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Lennart Falk engagerat sig i kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»9 36%

Genomsnitt: 3.32

- Gjort det han borde göra!» (Ganska bra)
- Lennart engaggerade sig så mycket som krävdes av honom. Och det var tillräckligt.» (Ganska bra)
- Lennart är bra» (Mycket bra)

6. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Tydligt info om labbar och duggor. »
-
- Generellt sett vad man kan begära... Men inget över det normala.»

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja målen verkar rimliga»25 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2


Lärande

8. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Den inledande kursen var till viss hjälp. »
- ja, inledande matematik»
- Ja, Inledande matematik för Z»
- inledande matematik»
- Ja, inledande matte»
- Inledande matematik. Man hade hört de flesta begreppen tidigare men nu räknade man på de mer.»
- TMV120»
- Inledande matte z»
- Gymnasiekurserna Matte D & Matte E. »
- Inledande Matematik Z»
- vet ej.»
- Inledande matematik!»
- Intromatten»

9. Vilka delar av kursen var lätta?

25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Integraler»15 60%
Ordinära Differentialekvationer (ODE)»9 36%
Taylorserier»8 32%
”,,inget”,,»4 16%

- (Integraler, Taylorserier)
- Inget är "lätt", men det som trots det var "lättast" är nog taylor.» (”,,inget”,,)
- Lätta? Hade något varit lätt hade vi nog inte läst kursen. » ()
- Vissa bitar av delar är lätt, inte hela delar.» (”,,inget”,,)

10. Vilka delar av kursen var svåra?

25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Integraler»6 24%
Ordinära Differentialekvationer (ODE)»8 32%
Taylorserier»11 44%
”,,inget”,,»2 8%

- Summor och serier blir man ju aldrig klok på...» (”,,inget”,,)
- ställa upp egna diffekv är klart svårast...» (Ordinära Differentialekvationer (ODE))
- Ni missade att ta med summor. Det tyckte jag var svårast.» (Integraler)

11. Vilka delar av kursen kändes relevanta?

25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Integraler»23 92%
Ordinära Differentialekvationer (ODE)»23 92%
Taylorserier»22 88%
”,,inget”,,»1 4%

- Känns som det mesta är grundläggande» (Integraler, Ordinära Differentialekvationer (ODE), Taylorserier)
- alla?» (Integraler, Ordinära Differentialekvationer (ODE), Taylorserier)
- Innehåller väl de kursen skall innehålla?» (”,,inget”,,)

12. Vilka delar av kursen kändes irrelevanta?

25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Integraler»0 0%
Ordinära Differentialekvationer (ODE)»0 0%
Taylorserier»2 8%
”,,inget”,,»18 72%

- "inga" kanske? :D» (”,,inget”,,)
- Jag har känt att det mesta i kursen har kommit igen i andra kurser (t.ex. Elektriska Kretsar) och tror att det kommer att komma igen mer i framtida kurser.» (”,,inget”,,)


Föreläsningar

13. Skulle något annat lärts ut istället? Kommentera

- Upplägget är bra som det är»
-
- Bra upplägg»
- Tror de är bra att läsa envariabel:P»
- Tycker inte att annat skulle lärts ut.»
- nej»

14. Vad tyckte du om föreläsningarna?

- Intressanta »
- bra»
- Bra och pedagogiskt»
- snabbt tempo men överlag bra»
- Lennart var bra, gick igenom det vi skulle lära oss i ett konstant bra tempo. Ibland gick det lite segt med repetioner halva föreläsningarna.»
- De vvar riktigt bra. Man kände att man fick ut något av alla föreläsningarna. Bra strukturerade»
- Bra. Pratar och skriver lugnt så att man hänger med, till skillnad från andra föreläsare...»
- Falk är grym!!»
- Riktigt bra!»
- De var ganska bra. Lagom intressanta.»
- bra!»
- bra»
- Bra föreläsningar. Mer exempel och mindre bevis än Peter. Lättare att hänga med.»
- Mycket bra.»

15. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»22 88%

Genomsnitt: 4.8

16. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»13 52%

Genomsnitt: 3.52

17. Finns det något föreläsaren kunde gjort bättre?

- Inte vad jag kan komma på»
- vänta lite längre, alla skriver inte lika snabbt på papper som lennart gör på tavlan»
- Skakat av sig sin hosta.»
- Nix»
- Inte säker. Han kunde ha gjort saker och ting mer intressanta. Men dåliga var de inte.»
- nej»

18. Kommentarer på föreläsningarna

-
- Riktigt bra »
- Bra!»
- nej»
- Lennart är mycket bra på att sudda tavlan.»


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»13 52%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.72

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»12 48%
Har ej sökt samarbete»6 24%

Genomsnitt: 3.96

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»16 64%
Hög»8 32%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»13 54%
Hög»10 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37


Övningar

23. Vad tyckte du om övningarna?

24 svarande

Mycket bra»2 8%
Bra»20 83%
Dåliga»2 8%
Mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 2

24. Hur många övningar var du på?

25 svarande

0%»3 12%
25%»4 16%
50%»5 20%
75%»9 36%
100%»4 16%

Genomsnitt: 3.28

25. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

24 svarande

Lennart Falk»5 20%
Aron Lagerberg»12 50%
Martin Berglund»2 8%
”,ingen”,»5 20%

Genomsnitt: 2.29

- Kunde ibland behövts en övningsledare till då många behöver hjälp!» (Lennart Falk)
- Kommer inte ihåg riktigt. lite varierande.» (Aron Lagerberg)

26. Kommentarer

-
- Bra med mycket övningar.»
- Hmm, räknade de igenom uppgifter på tavlan under dessa övningar? Minns inte riktigt. Gjorde dom det var det bra. Gjorde dom inte det var det mindre bra.»


Laborationer/Inlämningsuppgifter

27. Vad tyckte du om Matlab delen?

24 svarande

Mycket bra»2 8%
Bra»21 87%
Dåliga»1 4%
Mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 1.95

28. Kommentarer på Matlab: uppgifter, upplägg, redovisning.

- Bättre att ha den i en separat lab-del, än att ha matlabfrågor på tentan. »
- Matlab uppgifterna är fullt möjliga att utföra utan att till 100% förstå dom, därför bör det införas enklare uppgifter med högre krav på förståelse»
- Lagom svåra matte och kodningslabbar.»
- Relevanta och roliga labbar i lagom svårighetsgrad.»
- fick vänta mkt länge på hjälp-fler handledare på matlaben?»
- Matlab är svårt, men upgifterna var begripliga»
- Bra upplägg iår, håll dig till det Lennart. Vet att det var mycket uppskattat. »
- Jag tycker (precis som många andra studenter) inte särskilt mycket Matlab. Dock kändes labbarna inte helt tokiga. De kändes ganska relevanta, och jag anar att liknande saker kommer att komma upp i många andra kurser.»
- nej»
- Minns inte jättemycket vad vi gjorde. Men jag har för mig att Matlaben i envarre kändes mer givande än den i inledande.»
- Det var ett halvår sedan. Kommer inte ihåg vad vi gjorde i MATLAB.»


Kurslitteratur

29. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»10 40%

Genomsnitt: 3.2

30. Vad tyckte du om Robert A. Adams Calculus?

25 svarande

Mycket bra»5 20%
Bra»15 60%
Dålig»5 20%
Mycket dålig»0 0%
Köpte den inte»0 0%

Genomsnitt: 2

31. Kommentarer på kurslitteraturen

- Mycket bättre än "Matematisk analys i en variabel" av Norling, Neymark»
- Tjock och tung, annasr bra.»
- Ganska lätt att förstå, bra upplägg.»
- Calculus är en bra bok. Lite för tung dock.»
- Calculus is king.»
- Mycket bra bok!»

32. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

- Ja, den är riktigt bra. Man lär sig mycket med den.»
- ja.»
- ja»
- Ja.»
- Som sagt, Calculus är en bra bok.»
- Definitivt.»
- Ja»
- ja»
- Ja»


Tid

33. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»8 33%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.29

34. Kommentarer på tiden

- Vet inte.»
- Svårt att lägga mycket mer då man har en kurs till, där labbarna tar en stor del av en dag. »
- 8 timmar / vecka första 5 veckor. 30h / vecka två sista?»
- Jag har ingen aning om hur mycket tid jag la ner. Det var ett halvår sedan.»


Pedagogiskt pris

35. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

25 svarande

Ja»5 29%
Nej»12 70%
Vet ej»8

Genomsnitt: 1.7

36. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris? Om ja, vem?

- Ja, Martin Berglund.»
- Nej»
- Lennart Falk»
- nej»
- Ingen uppfattning. Var på max 2 övningar.»


Tentan

37. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

- Ja, alla delar blev behandlade. »
- ja»
- Den var bra, ja.»
- Den var mycket bra. Kändes som att det som hade gått i genom på föreläsningarna kom upp på tentan också.»
- Bra och lagom svår tenta som speglar hela kursen.»
- Bra tentamen som innehåller kursens alla delar. »
- Den avspeglade kursinnehållet bra.»
- ja»
- Tentan var bra!»
- Bra tenta.»
- Ja»
- Ja»

38. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 30%
Ja, i hög grad»15 65%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.73

39. Kommentarer på tentan

- något lätt»
- testade nästan hela kursen»
- Ganska lätt.»
- Fin.»

40. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

- Bra med tenta, duggor och separat matlab-del. »
- bra med tenta»
- bra med tenta.»
- bra bra.»
- Nej»
- Tenta är det enda rätta i matematik.»
- I vanlig ordning tycker jag tat tenta är en väldigt dålig examinationsform. Dock är det svårt att ha någon annan examinationsform på mattekurser.»
- nej»
- Tenta är det bästa sättet.»
- nej»
- Nej»


Kursutvärdering/SNZ:

41. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Göras tidaigare»
- Skicka ut kursutvärderingen direkt efter att kursen avslutats och inte fem månader efter. Nu kommer man ju inte ihåg vad man tyckte om olika saker.»
- borde inte skickas ut ett halvår efter kursen»
- Utvärderingen kunde komma lite tidigare, det skulle göra det lättare att svara på frågorna.»
-
- Skicka ut dessa utvärdinringarna snabbare.»
- Lite snabbare kunde ju utvärderingen skickats ut...»
- Se till att dem skall utvärdera får tydlig info och ser till att utvärderingen sker lite snabbare efter kursen»
- Ni sakulle kunna skicka ut kursutvärderinger tidigare, t.ex. direkt efter läsperioden där kursen var aktuell och inte vänta en två läsperioder.»
- Skicka inte ut utvärderingarna så här sent, man glömmer bort mycket snabbt.»
- SNZ kanske borde överväga att ha kursutvärderingarna inom en månad från att kursen slutar. Efter ett halvår kommer man inte ihåg någonting.»


Kursbetyg

42. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 20%
Gott»12 48%
Mycket gott»8 32%

Genomsnitt: 4.12

43. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra och grundläggande kurs»
- Lennart»
-
- Hela upplägget, boken och föreläsaren bör bevaras.»
- Falk skall va kvar»
- Lennart»
- På det stora hela var det en bra kurs. Har inget särskilt att säga på denna punkt.»
- vet ej»
- Lennart, Calculus, MatLab upplägget med inga direkt programmeringsfrågor på tentan. Redovisning var det på dom vill jag minnas, funkade bra.»

44. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lernnarts kryptiska handstil.»
-
- Vet ej»
- Samma som ovan.»
- vet ej»
- Förhoppningsvis inget..?»

45. Övriga kommentarer (OBS! Speciellt viktigt här om du har några funderingar som inte passar in i mallen för resten av enkäten)

- Skicka ut utvärderningsformulären tidigare!»
-
- vet ej»


Kursutvärderingssystem från