ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekatronik för M2, 2011, SSY060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-21 - 2011-04-01
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Jonas Fredriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»14 23%
Cirka 20 timmar»22 36%
Cirka 25 timmar»16 26%
Cirka 30 timmar»3 5%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.38

- I genomsnitt, väldigt mycket på grund av att IKOT kursen har tagit väldigt mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Hade behövt spendera mer tid på MEkatroniken, men IKOT, jävla IKOT!» (Högst 15 timmar)
- för mycket ikot» (Cirka 20 timmar)
- IKOT tog all tid!» (Cirka 25 timmar)
- Hann inte så mycket pågrund av ikot.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»5 8%
75%»19 31%
100%»34 56%

Genomsnitt: 4.4

- Bara föreläsningar och handledning för projekt 2 samt labbar då förstås» (25%)
- Bra föreläsningar! » (50%)
- Pga sjukdom kunde jag tyvärr inte delta i allt, därför hade det varit mycket bra om övningsledarna hade lagt ut talen de räknade på övningarna på kurshemsidan.» (75%)
- » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 25%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 45%

Genomsnitt: 2.93

- Målen kan säga väldigt olika mycket beroende på enskild student» (Målen är svåra att förstå)
- Kunde vara tydligare vilka delar som är viktigast. Tycker att man såg på tentan och även gamla tentor att vissa delar alltid fanns med medan andra nästa aldrig fanns. Vilka dessa delar var kunde kanske framgå tydligare i kursmålen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»45 91%
Nej, målen är för högt ställda»4 8%

Genomsnitt: 2.08

- Målen kan säga väldigt olika mycket beroende på enskild student» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

55 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 34%
Ja, i hög grad»28 50%
Vet ej/har inte examinerats än»8 14%

Genomsnitt: 2.8

- Lurig tenta . Konstigt formulerade frågor» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»4 6%
Ganska stor»29 48%
Mycket stor»26 43%

Genomsnitt: 3.33

- Självstudier har gett mest» (Ganska liten)
- Väldigt bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Eftersom jag nästan uteslutande har lärt mig allt genom undervisningen fram till tentavecka då man fick tid att jobba själv så skulle jag säga att undervisningen verkligen hjälpt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»11 18%
Ganska stor»31 51%
Mycket stor»17 28%

Genomsnitt: 3.06

- Boken var inte så lätt att förstå om man inte hade förkunskaper om ämnet. » (Ganska stor)
- Lite knepigt att den är på engelska..men litteraturen är helt klart viktig för inlärningen.» (Mycket stor)
- Kanonbra bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»21 35%
Mycket bra»38 63%

Genomsnitt: 3.61

- PSpice blev ju lite kaosartat i början....» (Ganska bra)
- Ända jag stör mig på, men det är ganska viktig sak tycker jag, är att läraren inte la ut tenta lösningarna till vår tenta på internet så att man kan kolla om man tror sig ha klarat den. Finns ingen anledning att bara hänga upp svar på anslagstavlan.» (Ganska bra)
- Det hade inte skadat att ha en karta eller någon typ av vägbeskrivning till instituitionen. Jag tänker särskilt på hur man hittar till den sidan där brevlådan finns, på såna tider då institutionen är låst.» (Ganska bra)
- Alla tentor som gjorts de senaste tre åren fanns inte, de borde ha lagts upp.» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 18%
Mycket bra»48 80%

Genomsnitt: 3.78

- Jag tycker det är på tok för mkt repetition och går långsamt» (Ganska bra)
- Ritar system väldigt snabbt pÃ¥ tävlan, det är dÃ¥ svÃ¥rt att hänga med i uträkningarna som skrivs efterÃ¥t» (Mycket bra)
- Jonas är den mest padagogiska läraren vi har haft. Trevlig är han också.» (Mycket bra)
- Jonas var skitbra!» (Mycket bra)
- Bästa föreläsaren hittills!» (Mycket bra)
- Ritar kretsscheman på tavlan lite väl fort. För övrigt har föreläsniongarna varit mycket bra. Lärorika! Bra med repetition på varje föreläsning!» (Mycket bra)
- Trevliga och inspirerande föreläsningar. » (Mycket bra)
- Intressantaste föreläsningarna hittills! Engagerat, begripligt och mycket uppsakttat att inleda varje föreläsning med en kort återknytning till föregående föreläsning. » (Mycket bra)
- Mycket bra med kort repetition i början. Detta borde andra ta efter mer i andra kurser.» (Mycket bra)
- All heder till Jonas Fredriksson! Han har varit fantastiskt bra. Det känns tråkigt så här i efterhand att man la så lite tid på mekatroniken och så mycket tid på IKOT. Jonas undervisning är defintivt värd betydligt mer hemstudier än vad i alla fall jag hade. Det finns så mycket som var bra, men framförallt så verkade han genuint tycka om mekatronik och det märks så tydligt! Jag kom på mig själv med att ha blivit intresserad av mekatronik. Jätterolig kurs! Ta hemskt gärna en fight med Magnus Evertsson i lunchrummet och få nästa års studenter att lägga betydligt MER tid på mekatronik än IKOT, det är mekatronikkursen värd.» (Mycket bra)

10. Hur har räkneövningarna fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 10%
Ganska bra»27 45%
Mycket bra»27 45%

Genomsnitt: 3.35

- Ibland gick det lite fort vilket gjorde det svårt att hänga med.» (Ganska dåligt)
- Inte deltagit» (Ganska bra)
- Det skulle gärna få gå igenom lite fortare, var för grundligt och för mycket repetition.» (Ganska bra)
- Det kunde kanske avsatts en viss tid av övningarna för eget räknande.» (Ganska bra)
- Väldigt varierande svårighetsgrad. Vissa räkneövningar hade jag kunnat hålla själv medans andra var lite svårare» (Ganska bra)
- Ibland var hemuppgifterna väldigt olika de som räknades på övningarna» (Ganska bra)
- Inte varit på så många.» (Ganska bra)
- Fast övnningarna i boken speglade inte tentorna så bra.. Hade nästan inget att göra med tentauppgifterna alls. » (Mycket bra)
- Mycket bra kvalité på övningslärarna!» (Mycket bra)
- Mycket duktiga övningsledare!» (Mycket bra)
- bra att dela upp sig i grupper! Båda övningsledarna var mycket duktiga! » (Mycket bra)
- Gick hos Patrik Magnusson. (Tror han hette så - den yngre killen med roliga färger på strumporna). Han var bra!» (Mycket bra)
- Förutom att man inte fick tag på anteckningarna om man varit sjuk eftersom de inte ville lägga ut dem på kurshemsidan.» (Mycket bra)

11. Hur har laborationerna fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»15 25%
Ganska bra»36 60%
Mycket bra»8 13%

Genomsnitt: 2.85

- Labb1 var inte bra. Den gav mig ingenting. Labb2 var bättre.» (Ganska dåligt)
- I Lab 1 var tavlan liten och dåligt placerad så man såg inget av genomgången om man var lite längre bak. Övningsledaren verkade inte ha så bra koll på labben. I Lab 2 hann vi inte riktigt göra klart och viss utrustning fungerade inte som den skulle (kretsuppgiften)» (Ganska dåligt)
- Första labben var det osäker handledare och andra labben tyckte jag labpm var otydligt. Var ltie svårt att veta vad man skulle göra. Lärde mig inte så mycket på någon av labbarna, tyckte det mest var rörigt, och fick inga definitiva svar.» (Ganska dåligt)
- Lite långsamma! Jag gillar att man först gör instuderingsfrågor dock. Fösta labben var handledarinsatsen under all kritik! » (Ganska dåligt)
- Generellt för svåra, hade kunnat vara mer grundläggande instruktioner då alla kanske inte tillbringat sina liv i ett el-lab... bilder på hur man kopplar hade underlättat.» (Ganska dåligt)
- Den sista laborationen var för svår. Den första bestod mset av att vänta på at få gå vidare.» (Ganska dåligt)
- De var så jäkla tråkiga» (Ganska dåligt)
- Den första laborationen var inte så givande då övningsledare inte var tillräckligt förbered på hur mycket hjälp/ledning laborationsgruppen behövde.» (Ganska bra)
- Kändes för stressigt för att helt förstå allting, men man fick en bild av hur saker funkade. » (Ganska bra)
- jag gick på första labben, första gruppen som hade det. killen som höll i det hade ingen aning om vad han gjorde.. han var inte övningsledare men den labben var riktigt dålig. » (Ganska bra)
- Första labben var total katastrof med en labbledare som inte verkade ha koll på läget. Andra labben fungerade bra!» (Ganska bra)
- Första laborationen gav ingenting! Labbhandledaren var extremt oinspererad. Andra labben var bra!» (Ganska bra)
- Är väl ingen favorit med kvällslab i rum totalt utan syre men roliga labbar!» (Ganska bra)
- Andra laborationen var ganska svår..» (Ganska bra)
- Den första labben hade en dåligt förberedd ledare men den andra var bättre!» (Ganska bra)
- Det var för många studenter i samma sal, främst laboration 1. » (Ganska bra)
- Lite komponenter som inte funkade som de skulle» (Ganska bra)
- Den första laben var under all kritik, handledaren kunde inte svara på frågor. I princip alla vi studenter som var vid första tillfället (då handledaren, som jag förstod det, var helt ny) satt först i en hel timme utan att göra någonting alls. Det var ju inte ens någon som hade varit i labsalen tidigare. Så ett bra tips är att först ha en genomgång så man åtminstone har någon aning om vad man ska göra. Och inte som våran handledare sa: det är bara att köra igång, och sen inte kunna fråga honom på en hel timme för att han direkt började gå igenomde förberedande frågorna med en grupp. Vi lärde oss inget av denna lab. Den andra laben var mycket bättre (men då var det ju en annan, bättre handledare). Synd bara att det ofta är någon utrustning i labsalarna som inte fungerar.» (Ganska bra)
- De var väldigt lärorika, jättebra.» (Mycket bra)

12. Hur bedömer du laborationernas värde?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Av ringa värde»14 22%
Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning»39 63%
Gav en bättre förståelse av kursens elmätdel»23 37%
Gav el-lab-träning och förståelse»27 44%

- Labb1 lärde mig inget. Labb3 fattade jag att Tstart var störst.» (Av ringa värde)
- Blev rörigt vad man skulle göra och varför, så förståelsen blev lidande.» (Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning)
- första labben var bäst» (Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning, Gav en bättre förståelse av kursens elmätdel)
- Dock inte den första laben, för den gav inget.» (Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning, Gav en bättre förståelse av kursens elmätdel, Gav el-lab-träning och förståelse)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»20 33%
Mycket bra»21 35%
Har ej sökt hjälp»18 30%

Genomsnitt: 3.93

- Man satte upp ett kösystem på tavlan som totalignorerades. Han hjälpte bara de som var i närheten hela tiden. » (Ganska dåliga)
- Alla tiders! Extra räknestugan = Kanon.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 15%
Mycket bra»49 81%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.81

- Första gången för mig som jag läste med denna klassen då jag just bytt över från Z. Försökte få hjälp av läraren att hitta någon att labba med och göra projektuppgifterna med men det fick jag inte någon hjälp med. Inte så lätt att hitta folk att labba med när alla känner varandra och man själv inte känner någon, gick runt och frågade många men alla jag fråga hade redan en labb partner.» (Mycket dåligt)
- Lättare att lära sig tillsammans med andra. » (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 5%
Lagom»40 66%
Hög»15 25%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.2

- Lagom kurs men stressigt med två kurser till.» (Lagom)
- Andra kurser har varit extremt tidskrävande vilket tyvärr kan ha medfört att Mekatroniken blivit något lidande.» (Lagom)
- Med så bra innehåll och så bra pedagogik förtjänar den här kursen så mycket mer tid av oss studenter. Jag vet inte om det går, men det hade varit uppskattat om ni försökte konkurrera ut IKOT lite mer. Att det finns obligatoriska labbar och två inlämningsuppgifter tror jag är jättebra, och instuderingsfrågorna var också jättebra. En idé är att kanske ha dem som duggor istället, om det inte ger er för hög arbetsbelastning.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 20%
Hög»26 43%
För hög»22 36%

Genomsnitt: 4.16

- Ikot tar för mycket tid...» (Hög)
- IKOT tar väldigt mycket tid» (Hög)
- IKOT!!!» (För hög)
- Ikot...» (För hög)
- Mekatroniken fick tryckas in när man hade tid över från IKOT. » (För hög)
- Helt insane.» (För hög)
- IKOT-kursen sög all ej schemalagd tid vilket resulterade i att jag inte kunde lägga så mycket tid som jag hade velat på dennna kurs.» (För hög)
- IKOT!» (För hög)
- Som sagt, IKOT ställer till det för de övriga kurserna..» (För hög)
- IKOT är en katastrof. Den kurs som poängmässigt var minst under perioden krävde överlägset mest tid.» (För hög)
- Ikots fel. ej mekatronik» (För hög)
- Pga IKOT.» (För hög)


Tentamen

17. Hur speglade tentan kursens innehåll?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Godkänd»16 27%
Ganska bra»29 50%
Mycket bra»12 20%
Vet ej, gjorde ej tentan»2

Genomsnitt: 3.89

- En del som lös med sin frånvaro men det ska jag inte klaga på antar jag...» (Ganska bra)
- Ovanligt svår tentamen jämfört med tidigare.» (Ganska bra)

18. Vad tycker du om svårighetsgraden på tentan?

61 svarande

1. För lätt»0 0%
2.»1 1%
3.»24 41%
4.»29 50%
5. För svår»4 6%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.62

- Den kändes rättvis.» (3.)
- Den var svårare än de tentorna vi fåt öva på. I denna tentan fanns ingen lättare uppgift vilket jag tycker det har funnits i de tidigare tentorna » (4.)
- Tycker nog den var lite svårare än tidigare tentor. Men är dock lite svårt för mig att avgöra. Ses väll om inte annat på resultatet. » (4.)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 14%
Gott»32 52%
Mycket gott»20 32%

Genomsnitt: 4.18

- Rolig kurs!» (Gott)
- Roligt ämne men riktiga sömnpiller till föreläsningar ibland! Inget personligt dock.» (Mycket gott)
- Som sagt gjorde både föreläsare och övningsledare detta till en mycket bra kurs!» (Mycket gott)
- Bra struktur och innehåll! Duktig föreläsare och övningsledare!» (Mycket gott)
- Mycket bra examinator!!» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget på hela kursen var bra och bör bevaras.»
- Mycket bra föreläsare»
- Behåll Jonas. Bra föreläsare. »
- Inlämningsuppgiften. Bra nivå!»
- veckouppgifterna. Föreläsningarna är otroligt bra och givande!! »
- Föreläsare och övningsledare»
- Jonas som föreläsare och övningsledarna. Repitiontionsuppgifterna var bra!»
- Föreläsningarnas upplägg med repetition av föregående föreläsning var bra.»
- Pspice inl.uppgiften kul och koncis! »
- Tydliga föreläsningsmål och bra labbar.»
- Projektuppgift 2 tycker och jag lärde mig en del i mekanik delen med friläggning etc (har inte läst lika mycket mekanik som M eftersom jag just bytte över från Z) Motor delen av uppgiften kändes dock som man kunde gått igenom lite bättre (mer) på föreläsningarna.»
- Bra föreläsningar och räkneövningar! »
- De korta repetitionerna i början av föreläsningarna.»
- Jonas Fredriksson! Och hans entusiasm och vilja att hjälpa till och svara på korkade frågor.»
- Jonas! Samt bra labbar»
- Övningsledarna och Föreläsaren»
- lab 1»
- fortsatt bra föreläsningar »
- Föreläsningarna»
- Föreläsningarna och övningarna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Examinatorn»
- Tycker föreläsningar fungerade väldigt bra. Jag tror metoden att skriva på tavlan involverar eleverna. Bra upplägg att man få ha tillgång till kursmaterial på tentan - Det handlar trotts allt om att kunna lösa ett problem och varför då inte använda sig av känd litteraut.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det enda jag ser är väll laboration 1 och att inlämningsuppgiften bör vara mer jämlikt rättad.»
- Lägg in en dugga så man kan få några bonuspoäng till tentan eller belöna inlämningar med 1p till tentan.»
- Labledarna, dom var inte så hjälpsamma och en va inte alls förberedd»
- Labbarna!»
- upplagda föreläsningsanteckningar på hemsidan, även de som skrivs på tavlan. »
- Skippa inlämningen kör en dugga eller en labb till... Tillsammans med IKOT o tillverkningen var det för mycket. »
- Labb 1»
- Tydligare labpm och labar. »
- Det vore bra om det fanns möjlighet att lämna in inlämningsuppgiften via mail el. liknande.»
- laborationernas längd...»
- Vet ej.»
- Labbarna, känns som att man inte får någon extra förståelse efter dem utan att det mest är tomt kopplande av sladdar etc. Borde vara färre uppgifter och mer tid då labbhandledare går igenom så att man förstått allt. »
- Bättre förberedda lärare på labbarna!»
- Mindre studenter vid varje laboration»
- Tiden man lägger vs IKOT. Fäktningssession med Magnus Evertsson?»
- På sista inlämningen var mekanikdelen alltför svår och omfattande. Till en början köndes det mest som en mekanikinlämningen istället för mekatronik.»
- Vet ej»
- inlämningsuppgift 2 var snudd på för svår faktiskt»
- svårt att säga, men arbetsbelastningen (ikot i åtanke) är VÄLDIGT stor under denna period. Det har varit svårt att hinna med alla tre kurser och i mitt fall blev tyvärr mekatroniken lidande.»
- Labborationerna»
- Ta bort lab 1 samt lägg ut övningsanteckningar.»
- Labbarna, de var extremt lama»
- Tycker det mest har fungerat bra. Hade dock önskat att man även fått programera ett mekatroniskt system»

22. Övriga kommentarer

- Lite för taskig tenta.»
- Väldigt dålig luft i första labsalen. Ha gärna med räkneexempel på jw-metoden som man räknar själv. Fanns inga uppgifter på det förutom på gamla tentor.»
- Beröm till Jonas, Patrik och Oskar »
- Lägg ut tentates+lösningar från årets tenta på hemsidan!!»


Kursutvärderingssystem från