ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-3 Linjär Algebra, TMV 141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-16 - 2011-03-30
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»12 36%
Cirka 20 timmar»5 15%
Cirka 25 timmar»8 24%
Cirka 30 timmar»6 18%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.42

- Någonstans mellan 25 och 30 timmar.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»2 6%
25%»3 9%
50%»5 15%
75%»11 33%
100%»12 36%

Genomsnitt: 3.84

- I början gick jag på allt, men mot sluet blev det färre föreläsningar.» (75%)
- Inte alla övningstillfällen, men samtliga föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

Här avses både de mål som står i kursplanen och de mer detaljerade lärmål som presenterats på föreläsningar och i vecko-PM.

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 81%

Genomsnitt: 3.63

- Inget som är specifikt för denna kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det står minutiöst angivet exakt vilka beräkningar man förväntas klara av. Marmon har också varit väldigt tydlig under förrläsningar Vilka mål vi har att uppnå.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra kurs PM med tydliga mål för gondkäntnivå och överbetyg.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt föredömlig förklaring av mål på varje kapitel i kursen. Var alltid helt och hållet klart vad som krävs för 3 och vad för överbetyg. Mycket bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra med vecko-PM där det står veckans mål.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Som så många gånger tidigare tycker jag att kursmålen är tydliga när man väl har läst kursen. Innan dess är de mest vägledande.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra med bildspel som visar vad vi ska kunna för att få 3 eller överbetyg.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra att man får se det i varje vecko-pm.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Allting runt den här kursen har varit oerhört uppstyrt. Det är det som har gjort det möjligt för mig att förhoppningsvis klara den utan att närvarat vid föreläsningar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen är rimliga»31 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»26 86%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Mindre "om a, så b" mer förståelse av verktygen. Varför är det relevant att förstå hur ett basbyte går till?» (I viss utsträckning)
- Det kanske är vanskligt att säga innan resultatet har kommit men jag tycker att tentan var lättare än de tidigare tentor jag har övat på.» (I viss utsträckning)
- för mycket baser» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentan var enligt förväntningarna utefter uppsatta kursmål enligt kurs PM.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»15 45%
Mycket stor»12 36%

Genomsnitt: 3.15

- Jag hade å andra sidan väldigt dålig närvaro.» (Mycket liten)
- Fler exempel och förklarande beskrivningar. Gärna som inte redan finns angivna i boken. Antar att mer sånt kommer med erfarenhet..» (Ganska stor)
- Undervisningen med Carl-Henrik Fant, speciellt kryssuppgifter men även laborationer har varit till oerhört stor hjälp.» (Ganska stor)
- Carl-Henrik Fant är väldigt duktig övningsledare.» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Har ej deltagit i föreläsningarna men SI verksamheten har jag deltagit i och den är mycket bra.» (Mycket stor)
- Mycket bra undervisning, bra organiserade föreläsningar och begripliga genomgångar.» (Mycket stor)
- Systemet med Kryssuppgifter fungerade mycket väl enligt mig.» (Mycket stor)
- Jag har lärt mig otroligt mycket på kryssuppgifter!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»6 18%
Mycket stor»25 75%

Genomsnitt: 3.69

- Gamla tentor är alltid bra att ha.» (Mycket stor)
- Kursboken är bra och lärorik. Har även använt föreläsningsanteckningar från DC vilka också är mycket bra för inlärningen. Fastän de inte är skrivna för årets föreläsningar stämmer de väldigt bra till kursen ändå.» (Mycket stor)
- Extremt bra bok, bästa boken i matte jag har haft!» (Mycket stor)
- Bra kursbok med bra lösningar i solutions manual.» (Mycket stor)
- MIT:s videor på youtube var bra och rekommenderas.» (Mycket stor)
- Boken är bra och labbhandledningar tydliga.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»25 75%

Genomsnitt: 3.75

- Ingenting att klaga på, men inte heller något exceptionellt bra.» (Ganska bra)
- Bra kurshemsida innehållande allt lämpligt material med nyheter, gamla tentor osv.» (Mycket bra)
- Kontinuerligt uppdaterad sida och snabba svar på mail.» (Mycket bra)
- Har aldrig varit så bra i någon kurs. Tydligt och alltid uppdaterad information.» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»12 37%

Genomsnitt: 3.15

- Har ingen åsikt om föreläsningarna då jag ej har deltagit.» (?)
- Föreläsningarna har varit tråkiga med en föreläsare som i princip har läst upp boken för en. Alla exempel och bevis har varit tagna direkt ur boken och alla definitioner direk översatta därifrån. På föreläsningarna tycker jag att det är viktigt att får se kursen ur ett annat perspektiv och detta måste bli bättre till nästa år.» (Mycket dåligt)
- Jag skulle föredra att Oskar ändrar från PP-upplägget till att endast ha målen för varje kapitel (som jag tyckte var extremt bra) på PP för att spara tid och mer tid att skriva på tavlan. För då aktiverar man sig mycket mer som elev och är mer delaktig i undervisningen.» (Ganska dåligt)
- vissa exempel med elektriska kretsar var väldigt svåra att förstå. Och det är bättre utan powerpoint» (Ganska dåligt)
- Skulle behöva fler olika moment.» (Ganska dåligt)
- Tycker inte särskilt mycket om att så mycket av föreläsningen baseras på bildspel. » (Ganska bra)
- Som sagt, informativa. Fundera över hur man kan göra undervisningen mer pedagogisk samt hur man kan relatera till linjära analysens huvudmoment.» (Ganska bra)
- Kunde varit mindre material rakt ifrån boken. Mycket fokus på alla theorem, men det kanske går att ta in på egen hand till stor del.» (Ganska bra)
- Det har varit lite trögt, kan bero på att Oscar är ny.» (Ganska bra)
- pluspoäng!» (Mycket bra)
- Jättebra Oscar!» (Mycket bra)
- Bra organiserade och bra att bildspelen lades ut på näten så att det var möjligt att förbereda sig lite.» (Mycket bra)
- Föreläsningarna har varit en bra stomme för lärandet, och litteraturen har fungerat som komplement. » (Mycket bra)

10. Hur har övningarna fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»15 51%

Genomsnitt: 3.37

- Har ingen åsikt om övningarna då jag ej har deltagit.» (?)
- Har inte deltagit i några övningar.» (?)
- Deltog ej» (?)
- Dock väldigt få övningar.... » (Mycket dåligt)
- Kryssuppgifterna är visserligen bra, men det gör tyvärr att mycket tid försvinner.» (Ganska dåligt)
- Hade varit trevligt med mer tid för genomgång och lärar-ledd undervisning.» (Ganska bra)
- Kunde varit mer genomgång med ett par tal ur boken så man kommer in i det.» (Ganska bra)
- Eftersom vi knappt hade några övningar pga kryssuppgifter och duggor samt Charm så är det svårt att uttala sig.» (Ganska bra)
- Eftersom alla (av någon anledning) endast gick till Oskar, hade vi en grupp på ca 10 personer som hade Carl-Henrik Fant» (Mycket bra)
- Speciellt redovisningsövningarna (kryssuppgifter) har varit givande.» (Mycket bra)
- Fant är fantastisk!» (Mycket bra)

11. Hur har du SI-verksamheten fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 9%
Bra»12 36%
Mycket bra»6 18%
Har ej deltagit i SI:n»11 33%

Genomsnitt: 3.69

- SI uppgifterna låg för långt fram i planeringen» (Mycket dåligt)
- Uppgifterna har tyvärr inte vara särskilt relevanta.» (Dåligt)
- Jag gick på SI:n för att få en extra bonuspoäng. I övrigt har jag lagt ned arbete och tid på kryssuppgifterna istället.» (Dåligt)
- Bra handledare som är kunniga.» (Bra)
- Kunde varit klurigare uppgifter.» (Bra)
- Innehållet i SI:n kunde varit en vecka bakom det man gick igenom då man oftast inte hade hunnit räkna så mycket om det i boken ännu. detta gjorde SI:n extra svår.» (Bra)
- Knappt varit på SI. De jag var på fungerade okej.» (Bra)
- Mycket lärorikt och väldigt bra att man får ett bonuspoäng för medverkan vilket motiverar än att gå.» (Mycket bra)
- Härligt, grymma SI ledare » (Mycket bra)

12. Hur har Matlab-laborationerna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»15 46%
Mycket bra»15 46%

Genomsnitt: 3.4

- Har ej deltagit så har ingen åsikt.» (?)
- Tyckte t.ex. att labben med felvektorn (tror det är lab 2) kunde t.ex. skjutas upp till senare, så man förstår vad man egentligen gör. » (Ganska bra)
- En del labbar var svåra att förstå» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha mer undervisning i dom metoder som används» (Ganska bra)
- Matlab-uppgifterna har varit bra, bättre beskrivna än i förra kursen (envariabel)» (Ganska bra)
- Finns väl risk att man inte har gått igenom alla moment fullt ut.» (Ganska bra)
- Matlab krävde mindre arbete i denna kursen men gav också mindre.» (Ganska bra)
- Bra att det är obligatorisk närvaro samt att det inte är lika rigorösa inlämningskrav som i de två första kurserna» (Mycket bra)
- Bara laboration 2 som var obegriplig.» (Mycket bra)
- Mycket bra labhandledningar!» (Mycket bra)
- Den första labben var lätt att jobba med men de resterande är det svåraste att förstå vad man ska göra på uppgifterna. detta borde förklaras på ett lättare sätt.» (Mycket bra)

13. Vad tycker du om examinationsformen för datorlaborationerna?

Matlabmomentet är godkänt genom att man deltagit aktivt under minst fyra av de sex handledningstillfällena och då arbetat med alla fyra laborationerna.

32 svarande

Mindre bra»1 3%
Bra»31 96%

Genomsnitt: 1.96

- Har ej deltagit så har ingen åsikt.» (?)
- Det är ju upp till var och en om man vill lära sig något och inte bara sitta av tiden, bra upplägg.» (Bra)
- Anser att det finns risk att man inte tar till sig alla moment i Matlaben när det inte är obligatoriska inlämningar. För egen del har det dock fungerat bra även utan inlämningar.» (Bra)
- Man har kunnat fråga och därför fått mer förståelse för momentet.» (Bra)
- Gör man det man ska så lär man sig mycket men jag tror att möjligheterna att glida igenom är större utan inlämningar. Det är väl bra att det är elevens ansvar.» (Bra)
- väldigt bra format att man gör allt under lektionerna.» (Bra)

14. Tror du att du hade haft nytta av en Matlab-introkurs i början av ettan? Kommentera gärna!

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
Ja, lite»8 25%
Ja, mycket»22 70%

Genomsnitt: 2.67

- Har ingen åsikt.» (?)
- Vi hade lite matlab innan vi började med Linjär Algebra!» (?)
- Beror på att Matlab-laborationerna i inledande kursen var alldeles för svåra.» (Ja, lite)
- Det som jag har haft problem med är framför allt att förstå dom matematiska modellerna, inte just att skriva kod i matlab, så sålänge man fokuserar på metoder vore det bra» (Ja, lite)
- Matlab-momentet är mer utförligt beskrivet än i dem två föregående mattekurserna. Eller så är det helt enkelt så att man börjar vänja sig vid formatet. En introduktion skulle i alla fall behövad i samband med inl. matematik.» (Ja, lite)
- Just för denna kursen hade dte inte varit så viktigt men matlab-momentet i de tidigare kurserna (envar och inl mat) var såpass tuff och krävde skriftlig redovisning så det kan vara vardefullt. Speciellt eftersom mångas programmeringskunskaper är begränsade innan java-kursen» (Ja, lite)
- Ja, det hade man verkligen haft eftersom det var mycket att hålla reda på i början å matlaben hamnade i skymundan.» (Ja, mycket)
- Går helt enkelt inte poängtera nog hur bra det vore, speciellt för oss som aldrig rört en dator i ett annat syfte än spel och word-doc innan Chalmers.» (Ja, mycket)
- dock , så glömmer man lite av det.» (Ja, mycket)
- Teknisk kommunikation gör ju inte mycket nytta, så det kan vara bra med en riktig kurs där istället.» (Ja, mycket)
- Ja, ju mer desto bättre. Men i denna kursen var det bra förklaringar och man fick inte en uppgift om Van der Solve-lösare rätt i handen som skulle vara inlämnad nästa vecka (Envariabelanalys).» (Ja, mycket)
- ja, det är svårt att programmera en egen diff-lösare när man inte vet hur en for-loop fungerar» (Ja, mycket)
- Jag är helt övertygad om att det hade varit nyttigt med en Matlab-kurs. Då hade man kunnat fokusera på vad som faktiskt skall göras i Matlab, och förhoppningsvis slippa trivialt syntax-felsökande.» (Ja, mycket)
- Att lära sig matlab är svårt. Man måste nog ha riktiga föreläsningar och övningar. Att improvisera sig fram är väldigt svårt speciellt när man har krav på sig att kunna något man inte haft möjligheten att få ordentlig undervisning i.» (Ja, mycket)
- Hade vi inte en sådan i första mattekursen? Jag tyckte att den undervisning vi fick under förta mattekursen räckte gott och väl.» (Ja, mycket)
- Det hade varit bra att få en ordentlig introduktion till programmet med grunder och allt.» (Ja, mycket)
- Eftersom Inledande och Envariabel var så pass matlab intensiva hade en inledande matlabkurs varit till stor hjälp.» (Ja, mycket)
- JAA! en lätt grundkurs som handleds av en pedagogisk lärare. Man blir lätt rädd för matlab i och med att man jobbar endast med det under riktigt konstiga labbar som gör att man gärna undviker matlab.» (Ja, mycket)
- Framför allt så som labben i intromatten och envariabeln var upplagd. Det var inte alls en bra introduktion till Matlab. Där var linalgebran mycket bättre.» (Ja, mycket)

15. Anser du att momentet med redovisning av kryssuppgifter har påverkat din inlärning positivt?

Beskriv kort din syn på momentet med redovisning av kryssuppgifter -
varför du valt att delta/inte delta, hur momentet har fungerat och i
vilken utsträckning det bidragit till din inlärning."

- I högsta grad, man går in för att kunna förklara så bra som möjligt samtidigt som man lär sig andras sätt att lösa uppgifterna.»
- Nej, jag har haft mest fokus på g-målen. Då de tidigare kurserna fick mig att tro att det var vad min tid skulle räcka till.»
- Ja»
- Har ej deltagit men det verkar bra utefter vad jag har hört och ångrar nu i efterhand att jag inte deltog.»
- Ja, jag förstår mycket bättre nu vad jag håller på med och man tvingas hålla uppe en kontinuitet som är bra inlärningstekniskt öht.»
- Väldigt bra, dock fick man bara redovisa en gång(i mitt fall) skulle vara roligt med flera ggr»
- Kryssuppgifterna har varit väldigt bra eftersom man får träna på att förklara saker och ting, speciellt viktigt i en teoritung kurs som linjär algebra. Positivt inslag!»
- Mycket bra, kryssuppgifterna har gjort att man faktiskt läser in veckans delmoment och har haft väldigt stor inverkan på hur väl jag klarat kursen»
- Ja, det har fungerat bra. Det gör att man måste vara säker på uppgifterna man löst och lägga ner tid på bra lösningar. Tyvärr blir själva övningstillfället sämre, eftersom i alla fall jag inte gynnas så mycket av de andras genomgångar (om det är uppgifter jag redan löst), det blir mycket dötid som kunde använts till att räkna på.»
- Ja, det var bra. Man var tvungen att jobba med uppgifterna noggrant för att vara beredd till en eventuell redovisning.»
- ja en bra grej»
- Ja, jag anser att kryssuppgifterna har varit positiva. Eftersom man under redovisning ska kunna förklara vad man gör kräver det att man lägger ned ganska mycket tid på de uppgifter man vill tillgodose sig.»
- Kryssuppgifter har varit mycket bra då det tvingat mig att räkna i matten boken, och dessutom få en stor belöning för det. får mig mer motiverad och hindrar mig att halka efter.»
- Ja, man tänker på vad man gör istället för att bara följa bokens exempel.»
- Jättebra, man tränar sig på att förklara och stå inför grupp. Det har bidragit på så vis att jag tänkt igenom olika resonemang mer, försökt att motivera mina tillvägagångssätt mer. »
- Ja, eftersom den såg till att jag gjorde alla uppgifterna.»
- De var lärorika och gav riktlinjer för vad man skulle plugga på.»
- Det har varit kanon! Från början deltog jag för att få extrapoäng, men de sista veckorna gick jag bara för att det var kul och jag lärde mig massor på det! Fick vid några tillfällen svar på frågor och rättelser när jag gjort fel eller inte förstått hur man skall lösa uppgiften. Fant har dessutom gett tips på hur man bäst bör lösa uppgifter och vad som är väsentligt att ta med i sin lösning. Mycket givande och roligt!»
- Bra. Medför att man gör några viktiga uppgifter varje vecka och tänker lite extra på dessa för att kunna förklara dem, och på så sätt lär sig dem djupare.»
- Ja den påverkad mig possessivt eftersom att den tvingade mig att inse vad jag sysslade med och inte bara gjorde det man skulle göra»
- Jo det va bättre än jag trodde. va först lite skeptisk men det fungerade på ett bra sätt och jag fick mer tänka igenom uppgifterna när jag skulle presentera än vad jag vanligtvis skulle gjort. så det bidrog till inlärning :)»
- Kryssuppgifter har varit det i särklass bästa momentet i kursen. Man lär sig mycket när man ska förklara för andra.»
- valde att inte delta för det tog för mycket tid, och att jag hällre tog sovmorgon på fredagar»
- mycket bra»
- Var kul att redovisa, man var tvungen att lära sig för att kunna förklara för andra »
- Jag tycker att kryssuppgifterna var ett bra inslag.»
- Jag deltog inte men känner att jag borde ha gjort så. Jag märkte på mina kompisar att det gav en kontinuitet i plugget och man hängde med. Bonusen är också väldigt belönande och det tycker jag att den bör vara»
- Fungerade bra förutom att jag oftast missade de lektioner där man redovisa. Men annars hjälper att göra lite varje vecka.»


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»20 60%
Har ej sökt hjälp»7 21%

Genomsnitt: 4.03

- Bra, och bra svar via e-post är positivt.» (Mycket bra)
- Speciellt på kryssuppgiftstillfällena när vi var en liten grupp.» (Mycket bra)
- snabba svar på mail!» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»21 63%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.87

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»28 84%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Man sätter sin belastning själv egentligen, kursen kan vara lätt om man bara vill klara den.» (Lagom)
- kan ha att göra med att jag inte gjorde så mkt i java och la mer tid på linan.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»7 21%
Lagom»18 56%
Hög»6 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Ingen åsikt då jag ej följer klassens kursupplägg.» (?)
- Utan tvekan den minst krävande läsperioden om man som jag hade förkunskaper i programmering, men jag antar att det är rättvist mot dem utan att ha det just så» (Låg)
- En ganska välbalanserad period.» (Lagom)
- Bra tempo samt att man måste vara närvarande på matlaben» (Hög)
- Programmering -.-» (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 15%
Gott»14 42%
Mycket gott»14 42%

Genomsnitt: 4.27

- Enda kommentaren som talar emot högsta betyg är: lite för stelt. Det är okej att skämta lite under föreläsningar.» (Gott)
- Det finns bättringspunkter.» (Gott)
- Bra undervinsing, bra materiell, tydliga mål gör att kursen är riktigt rolig att gå.» (Mycket gott)
- Grundliga genomgångar med MYCKET tydliga mål vad man behöver kunna! Bra att man kunde ladda ner bildspel. Vi kom aldrig efter i schemat vilket var ganska skönt. Det var fruktansvärt många nya ord att lära sig vilket var ett hyfsat stort problem för mig i början.» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kryssuppgifterna»
- I princip allt.»
- Si matte, kurshemsidan, kurs PM med mycket bra mål för godkänt respektive överbetyg och duggorna.»
- Den extremt tydliga målsättningen och vad som förväntas av eleverna och kryssuppgifterna.»
- Strukturen på kursen, mycket bra!»
- Oscar Marmon»
- Kryssuppgifter.»
- Kryssuppgifterna. De strukturerade föreläsningarna.»
- Kryssuppgifter!»
- Kryssuppgifter. En föreläsning i veckan då man repeterar föregående veckas teori.»
- Jag tycker att upplägget har fungerat bra.»
- Kryssuppgifter och lästempot.»
- Carl-Henrik är enastående!»
- Kryssuppg.»
- Oscar Marmon! riktigt pedagogisk och hans föreläsningar var i bra tempo. möjligheten att ladda ner bildspel från föreläsningarna.»
- Kryssuppgifterna.»
- SI:n»
- Kryssuppgifterna.»
- kryssuppgifter»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Basera mer av föreläsningen på tavlan.»
- Nu förstår jag att Oskar inte har så mycket skinn på näsan ännu, men jag önskar en lite mer karismatisk person i föreläsningssalen för att klara av den där måndagsmorgonen kl 8.»
- Att det skall finnas två övningar, så att man kan ställa frågor,som i år tog kryssuppg. upp alldeles för mycket. »
- Att man på föreläsningar eller övningar räknar lite fler överbetygsuppgifter. Ibland kändes det som om undervisningen enbart var på godkänt nivå. Var kanske svårt eftersom vi inte hade så mycket tid på övningar.»
- Kanske någon mer övningstimme.»
- Obligatorisk Matlab-inlämning(?).»
- SI:ns genomgångar kunde ligga en vecka bakom det man precis gick igenom under veckan!»
- Jag vet inte om det finns något att klaga på.»
- Det var något som fattades i föreläsningarna.»
- Lite mer flyt på föreläsningarna.»
- Lite bättre koll på föreläsningarna, inte så osäker!»
- förklara lite bättre i matlab.»
- Föreläsningarna.»
- Föreläsningar som engagerar teknolgerna bättte. »
- Matlab»
- Föreläsningsupplägget.»

23. Övriga kommentarer

- Bra jobbat!»
- Lycka till, Oskar. Bra jobbat i det stora hela.»
- Marmon rules!:)»


Kursutvärderingssystem från