ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Mekanik 1, FFM515

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-15 - 2011-04-01
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

42 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
8 19%
25 59%
5 (över förväntan)»9 21%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra kurs: Äntligen fick man göra något som faktiskt är fysik» (5 (över förväntan))
- Jag trodde jag skulle dö men det gick bra» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

42 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 2%
3 7%
13 30%
5 (mycket relevant)»25 59%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.47

- Jag behöver ju iaf veta vad jag räknar på» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

42 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 4%
3 7%
18 42%
5 (Mycket bra avvägt)»19 45%

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket som inte va med, fler uppgifter?» (2)
- Inget i tre dimensioner på tentan, lite förvånansvärt med tanke på att det kändes viktigt att lära sig.» (3)
- Motsvarade kursen bra, men jag är tveksam till poängsättningen. Det borde vara fler poäng per uppgift, lättare att få delpoäng och eventuellt svårare att få full pott.» (4)
- Det var bara en tredimensionell uppgift, men principerna är ju desamma i 2D så det underlättade ju räkningarna på tentan, vilket i och för sig är bra.» (4)
- Det var lite mycket fokus på beräkningar mer än fysiken bakom det men annars var det ok. » (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

40 svarande

<25%»2 5%
25-50%»2 5%
50-75%»7 17%
>75%»29 72%

Genomsnitt: 3.57

- Allt utom de flesta överkursföreläsningarna.» (>75%)
- Allihop.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

40 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
7 17%
17 43%
5 (mycket bra)»14 35%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde varit bra att ha gått tillbaks till någon uppgift från tidigare veckan då tid funnits på föreläsningarna, som med lådan på lastbilen i rondellen sista veckan.» (3)
- Kunde varit lite mer praktiska exempel. Datorsimulationer eller "riktiga" demonstrationer.» (3)
- Väldigt bra och välstrukturerat. Till och från får Måns de svåra sakerna att se lite för lätta ut när han löser uppgifterna. Det hade varit trevligt om han poängterade mer vad folk har svårt för när han löser dem på sitt sätt, så man vet om fallgroparna.» (4)
- Bra med många exempel» (4)
- Det var lite oklart hur man skulle tänka när man räknade mass-centrum, annars bra.» (4)
- istället för att sluta tidigare så räkna fler exempel.» (4)
- Jag tyckte de var jättebra och förklarande» (5 (mycket bra))
- Gått på föreläsningarna förut» (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

41 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
2 5%
8 22%
8 22%
5 (mycket bra)»17 47%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade en jättedålig handledare som var extra på Ann-Maries pass tror jag. Han lyssnade inte på vad jag sa och förklarade dåligt och fördummande. Han var rent ut sagt elak. Jag gick inte på dem sen.» (1 (inte alls bra))
- Hade inte så många frågor och vissa räkneledare besvarade inte det jag frågade efter utan babblade bara en massa sstrunt» (3)
- Lite väl pratigt. Man kanske kan dela upp det så att en av lokalerna är lite pratigare och den andra tystare.» (4)
- Jättebra att man får jobba själv och sen ställa frågor efter behov.» (5 (mycket bra))
- Fick mycket och bra hjälp» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra sätt att få hjälp på och så får man ju en del gjort.» (5 (mycket bra))
- Speciellt Ann-Marie Pendrill gjorde ett mycket bra jobb som övningsledare» (5 (mycket bra))
- Engagerade räkneledare!» (5 (mycket bra))
- Deltog knappt. Har jättesvårt att ställa frågor, får fruktansvärd hjärnsläpp just i mekanik.» (Deltog ej)
- Lär mig bättre av att sitta själv» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
4 9%
12 29%
15 36%
5 (Mycket stor)»9 21%

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mest har jag lärt mig av att räkna uppgifterna i boken.» (3)
- Samarbetet med andra studenter har varit till väldigt stor hjälp, men föreläsningarna känns nog som en bra grund. Anteckningarna var bra att ha.» (4)
- Räkneövningarna, inte föreläsningarna» (4)
- Har knappt läst något i boken, men det har gått bra ändå.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.03


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

41 svarande

Ja»1 2%
Nej»40 97%

Genomsnitt: 1.97

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
18 43%
23 56%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Hög, men det kändes ändå nödvändigt.» (3)
- Ganska lagom, i alla fall då vi hade en gratis vecka i slutet.» (3)
- Det var mycket svårt att planera studierna då vissa uppgifter kunde ta 10 minuter och andra 2 timmar att lösa. Detta utan att det egentligen skulle vara skillnad i svårighetsgrad» (4)
- Jag hann inte med riktigt allt som rekommenderades men en väldigt stor del. Om man bara hade haft två kurser samtidigt hade man nog hunnit med bättre, men som tur var så hade vi ju en extra vecka innan tentan.» (4)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»28 68%
Har ej sökt samarbete»5 12%

Genomsnitt: 3.9

- Mycket bra mot slutet när man upptäckte hur mycket man vann på att samarbeta i den här kursen.» (Mycket bra)
- Arbetade gärna med någon av mina kompisar på räkneövningarna om vi var på samma uppgift.» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»19 46%
Har ej sökt hjälp»6 14%

Genomsnitt: 3.73

- Föreläsaren gick ganska snabbt från salen efter föreläsningens slut, så man fick fråga i raster eller på räkneövningarna.» (Ganska bra)
- Det var väl det som räknestugorna var till för.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

41 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 2%
16 43%
12 32%
5 (mycket prisvärd)»8 21%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.72

- Köpte bara en av de två böckerna.» (3)
- Lite väl mycket uppgifter, man hinner ju inte räkna alla. Känns som lite slöseri. Gillar inte de numeriska uppgifterna. Dumt att facit saknas eller står precis under.» (3)
- Bra uppgifter, kass teori.» (3)
- Med tanke på att samma kurslitteratur används i Mekanik 2 är det helt okej. Ca 50 kr/hp på Cremona då.» (3)
- Det kanske skulle kunna finnas ett alternativ för oss som inte ska fortsätta med mek 2 att bara köpa de delarna av boken som förekom i mek 1» (3)
- Med tanke på att vi i F har den ena boken även i mek 2, kanske inte lika prisvärt för TM» (5 (mycket prisvärd))

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 4%
13 31%
18 43%
5 (Mycket stor)»8 19%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Uppgifterna snarare än teoriavsnitten.» (3)
- Bra uppgifter, kass teori.» (3)
- Övningsuppgifter är en väldigt stor del av min inlärning.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

40 svarande

Ja»39 97%
Nej»1 2%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.02

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att det är en G-del och en överbetygsdel.»
- Räkneövningarna.»
- Klar och tydlig hemsida!»
- Bra spridning på tenta uppgifterna.»
- Innehållet är relevant.»
- Handledda räkneövningar är väldigt viktigt för ett ämne som detta och fungerade bra i denna kurs.»
- Många tydligt förklarande exempel»
- Problemlösandet. »
- räknestugorna»
- Experimentet på eleverna inför Newton 2 gjorde att man fick mer respekt för Newton 2-räkning (Emils och Emilias system).»
- Att det finns möjlighet att hoppa över överkursdelarna , det var ovärdeligt»
- Nogrannheten.»
- Tydlig struktur på innehåll i kursen samt vad som förväntas att man kan inför tentamen.»
- examinationen där det tydligt poängteras vad man skall kunna»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det kändes som att det finns färre marginaler för att få godkänt jämfört med analyskurserna. Borde 2 av 6 uppgifter vara överkurs uppgifter?»
- Vet ej»
- Jag hade svårt att förstå Måns förklaringar men jag vet inte hur man ska kunna göra något åt det, jag kanske är för dum helt enkelt :)»
- Fler uppgifter på tentan»
- Eventuellt en möjlighet till bonuspoäng inför tentan.»
- Mer genomgång av fler korta "typtal" innan av långdragna exempel hade varit bra för att bättre förstå den grundläggande idén bakom problemet.»
- Examintationen bör kanske tänkas igenom. Ett poäng för korrekt friläggning, ett för rätt uppställda ekvationer osv!»
- Poängsättningen vid rättandet av tentor är något underligt, om man exempelvis gör all mekanik i en uppgift rätt, men inte lyckas lösa ekvationssystemet (till exempel på grund av att man inte hinner), borde man rimligtvis i alla fall få någon poäng.»
- Mindre räknande: det viktiga är ju att ställa upp ekvationerna, inte att räkna ut dem (det kan en dator göra). Mer förlåtande tenta med större marginal för små fel (eftersom vi ofta måste räkna med stora, krångliga uttryck). Skippa de numeriska uppgifterna, eller skriv om facit med algebraiska svar. Det stjäl tid!»
- Tydlig strategi om hur man beräknar mass-centrum, det är lite svårgreppat.»
- Fler poäng på tentan så att ett slarvfel inte gör så stor skillnad»
- räkna exempel istället för att sluta tidigare»

17. Övriga kommentarer

- Mycket intressant kurs!»
- Tack Måns!»
- Tyckte uppgift 3 (kinematik) på tentan var väldigt svår. Det var inte mycket om differentialekvationer när man räknade på kinematiken i boken. Men nu kan jag ju principen för att lösa såna problem också.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.98
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från