ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Flervariabelanalys, MVE035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-15 - 2011-04-01
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

42 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
5 11%
27 64%
5 (över förväntan)»10 23%

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var en väldigt rolig och intressant kurs. Tredimensionella grafer är spännande.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

42 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
1 2%
9 21%
5 (mycket relevant)»32 76%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.73

- Det är lätt att se hur mycket man kommer att utnyttja det man har lärt sig här.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

42 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 9%
20 47%
5 (Mycket bra avvägt)»18 42%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fast väl många frågor på tentan, svårt att hinna med allt.» (4)
- Men det är som vanligt för mycket räkning. Jag hann inte med på fyra timmar!» (5 (Mycket bra avvägt))
- Jag tyckte jättemycket om tentauppgifterna!» (5 (Mycket bra avvägt))
- Det kändes som att allt kom med i en bra blandning.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Var nivån på övningstentan bra?

42 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
11 28%
13 34%
5 (mycket bra)»13 34%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lite lätt kanske.» (2)
- Aningen lätt.» (3)
- Nästan lite för enkel. Men bara nästan.» (3)
- Den kunde nog ha varit lite svårare. Talet om linjarisering var även väldigt oväntat.» (3)
- man hade kanske kunnat göra den lite svårare» (3)
- Innan jag fått tillbaka resultaten tyckte jag den var lite för enkel, sedan ändrade jag mig :)» (3)
- Kanske lite lätt, men hade alla de viktiga delarna med» (4)
- Det fanns en del kluriga uppgifter men också en del lättare. Jag kände att jag hade ganska bra koll på kursen, men fastnade länge på till exempel optimeringen i ellipsoiden, vilket gjorde att jag inte hann med allt.» (5 (mycket bra))

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

42 svarande

<25%»0 0%
25-50%»2 4%
50-75%»4 9%
>75%»36 85%

Genomsnitt: 3.8

- Var sjuk i två veckor, så missade 2/7 av föreläsningarna.» (50-75%)
- Allihop.» (>75%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

42 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
7 16%
18 42%
5 (mycket bra)»16 38%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket teori och långa uträkningar. Tar mycket tid och är svårt att hänga med i om man vill anteckna. Jag föreslår mer konkreta exempel och framför allt förklaringar –, vad är det vi gör geometrisk/fysiskt/praktiskt och vad har vi för nytta av det/när används det?» (2)
- hafsigt med bevisen. behöver mer struktur. » (3)
- Bra förklaringar, » (4)
- Han var ingen Bernhard men han gjorde ett bra jobb!» (4)
- Kanske lite rörig ibland men mycket bra förklarat» (4)
- Ibland gick föreläsaren händelserna i förväg, alltså pratade om någonting vi snart skulle gå igenom, vilket kändes lite konstigt, men det kanske var bra att ha hört om sakerna lite smått innan man fick det genomgånget ordentligt.» (5 (mycket bra))
- Lennart är väldigt pedagogisk och engagerad! Dock tycker jag att han kan stå på sig lite mer och sluta någon minut senare någon gång för att hinna klart ett exempel. Det tar mycket tid från nästa föreläsning att behöva sätta sig in i en fråga mitt i! Studenterna kan nog ta några minuters senare lunch, och om de inte är tillräckligt intresserade för det så får de väl försöka smyga ut.» (5 (mycket bra))
- Bland de bättre föreläsarna hittills. Bäst till och med!!» (5 (mycket bra))
- Många bra exempel och typtal» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

42 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
9 24%
17 45%
5 (mycket bra)»10 27%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var för mycket demonstrationer istället för frågetid» (2)
- Grigori var värdelös.» (3)
- Dom var lite väl fulla ibland...» (4)
- Kunde varit bra med lite mer tid för egenräkning» (4)
- grigori <3» (5 (mycket bra))
- Både Lennarts och Gregoris räknestugor var mycket bra!» (5 (mycket bra))
- Räknestugor är väldigt bra för inlärningen.» (5 (mycket bra))
- Fantastiska!» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om bonusuppgifterna i Matlab?

42 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
10 30%
15 45%
5 (mycket bra)»8 24%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Betydligt mkt svårare än tidigare matlabuppgifter» (3)
- Långt avsnitt om integraler inget nytt. Jag såg till att förstå vad jag gjorde, men verkade inte alls behöva det vid redovisning.» (3)
- Bra uppgifter men tid/poäng var obalanserat mellan uppgifterna.» (4)
- Trevliga.» (4)
- Bonuspoängen var konstigt avvägda, uppgift 1 tog mycket längre tid än uppgift 3 men båda gav samma poäng.» (4)
- dock otroligt slapp handledare» (5 (mycket bra))
- Lösningarna till de förberedande övningarna var till väldigt stor hjälp. Själva bonusuppgifterna var häftiga när man väl fick dem att fungera.» (5 (mycket bra))
- För svårt om man inte kan grunderna i MatLab...» (Deltog ej)
- Var sjuk.» (Deltog ej)

9. Hur bra var tillgången till hjälp av handledare för Matlab?

41 svarande

1 (inte alls bra)»2 7%
5 17%
10 35%
6 21%
5 (mycket bra)»5 17%
Deltog ej»13

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick vänta 2 timmar på att redovisa» (2)
- Fick vänta länge på att få redovisa pga av att de som bara ville ha hjälp prioriterades vid första (eller något av de första) labbtillfället.» (2)
- Ofta väldigt långa väntetider.» (3)
- Handledaren hade mycket att göra, men tack vare kompisar och speciellt lösningarna till de förberedande övningarna gick det ändå.» (3)
- Behövdes ej» (Deltog ej)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 4%
5 11%
22 52%
5 (Mycket stor)»13 30%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tittade på föreläsningar från MIT för att få mer förståelse. Även om det inte är samma teoretiska nivå gav det mig en mycket bättre bild av samband och tillämpningar.» (3)
- Föreläsningarna var bra.» (4)
- Jag har knappt läst i teoriboken, men har ändå ett bra grepp om kursen.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.01


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

42 svarande

Ja»0 0%
Nej»42 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 7%
25 59%
14 33%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- Perfekt.» (3)
- Lagom tycker jag, men jag tycker att det ska vara mycket :)» (3)
- Lagom tycker jag.» (3)
- Hög, men rimlig.» (4)
- Jag hann med alla "Själv"-uppgifter innan tentan, tack vare den extra veckan innan tentorna. Om det bara hade varit två kurser samtidigt hade man nog hunnit med bättre, men det gick ju ändå.» (4)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 19%
Mycket bra»28 66%
Har ej sökt samarbete»5 11%

Genomsnitt: 3.88

- Samarbetade gärna med en kompis om vi var på samma tal.» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»18 42%
Har ej sökt hjälp»11 26%

Genomsnitt: 3.95

- Möjligheten finns ju alltid. Men vem som helst frågar inte...» (Ganska bra)
- Föreläsaren stannade vissa raster i föreläsnings-salen så att man kunde fråga.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

42 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 2%
7 17%
16 39%
5 (mycket prisvärd)»17 41%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.19

- Köpte bara övningsboken, och räknade långt från alla tal där.» (2)
- Perssion-Böiers är alltid härliga!» (4)
- Köpte begagnat» (5 (mycket prisvärd))
- PB är bäst!!» (5 (mycket prisvärd))
- Vi har använt boken i två kurser så den blev prisvärd.» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte begagnat för ca halva priset.» (5 (mycket prisvärd))
- Gillar PB» (5 (mycket prisvärd))

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
2 4%
9 21%
10 23%
5 (Mycket stor)»20 47%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärt mig mest på gamla tentor och ovan nämnda MIT-föreläsningar.» (1 (Mycket liten))
- Det var skönt att kunna titta på bevisen i boken, och det är flertalet lärorika exempel i den.» (4)
- Gillar boken skarpt.» (5 (Mycket stor))
- PB är bäst!!» (5 (Mycket stor))
- Övningsuppgifter är väldigt viktigt för min inlärning.» (5 (Mycket stor))
- Bra böcker!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.09


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

42 svarande

Ja»41 97%
Nej»1 2%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.02

- Allt var ju inte uppe på hemsidan direkt men det kom upp i tillräckligt god tid.» (Ja)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan var väldigt bra, svår men återspeglade det vi hade gjort dittills i kursen och tentan var också bra. Lennart funkar bra.»
- Duggan»
- Lennart, mycket bra föreläsare (:»
- Mycket bra pedagogiska föreläsningar»
- Kurslitteraturen.»
- Grigoris räknestugor»
- Tentauppgifterna gillade jag, även om de mynnade ut i för mycket räkning för att jag skulle hinna. Och att räkna gamla tentor gav mer än att räkna i boken.»
- Lagom stor arbetsbelastning.»
- Läraren»
- Lennart Falk, motiverande, engagerad och trevlig föreläsare. Och behåll PB!»
- (MATLAB)-bilder på grafer.»
- Lennart, han skötte skursen strålande.»
- Lennart»
- Instuderingsfrågorna var bra. Likaså tentagenomgången var bra. Men upplägget och svårighetsgraden på föreläsningarna är perfekt.»
- Många bra typtal.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det gick för fort för att anteckna och förstå när OH-bilder lades upp för optimerings kapitlet. Om det finns tid är det bättre att skriva på tavlan, eller i alla fall låta OH bilden ligga kvar längre.»
- Mer struktur i föreläsningarna»
- Lite färre frågor på tentan»
- inga overhead-blad! Falk borde lära sig bevisen.»
- Mer illustrerande exempel, kanske koppla in dator med MatLab för att illustrera tydligare»
- Ofta gav räknestugorna väldigt lite tid över, då genomgångarna tog nästan hela tiden. Lite mer tid för att ställa frågor hade varit bra.»
- Ration räkning/förståelse. Varför ska vi sitta och göra krångliga uträkningar som tar upp mer än en A4 för en uppgift? Är det alls verklighetsförankrat? Numera finns något som kallas datorer, och de gör inte slarvfel! Visst, vi använder Matlab, men datorerna kan hjälpa med mer än numerisk räkning. Jag rekommenderar Mathematica (och förstår inte varför vi inte använder det istället). Självklart kan man inte bara låta en dator räkna ut allt utan att man fattar vad den gör, men när vi räknar trippelintegraler skulle man väl kunna datorn ta över när man kommer till enkelintegralen? Den behärskar vi ju? Och vad gäller teorin: Varför ska vi banka in en massa bevis till tentan? Borde vi inte förklara dem för en övningsledare istället? Nu vinner ju den med bäst fotografiskt minne... Lägg mer tid på föreläsningarna till att förklara de knepiga koncepten och mindre på att bevisa dem. Bevisen står ju redan i boken, och det tar ju grymt lång tid att gå igenom dem, utan att någon blev särskilt mycket klokare.»
- Viss oreda kring räkneövningsgruppsuppdelning. Väldigt skev fördelning av studenterna mellan tiderna. Lite bättre struktur på bevisen är önskvärt, eller tydlighet med vad som var kompletta bevis och inte. Jag använde mig av bevisen i PB.»
- Vet ej.»
- Grigori. »

20. Övriga kommentarer

- Sluta stå och humma ^_^»
- Min kritik gäller mattekurser i allmänhet, inte bara denna.»
- Bra! Men varför ligger figurritningen i envariabelsanalys? Där fyllde den ingen funktion alls. Det underlättar oerhört att snabbt förstå hur problemen ser ut innan man börjar hantera dem. Flytta figurritningen till flervariabelskursen!»
- Just keep it up»
- Bra föreläsare!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.02
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från