ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM/Kf: Fourieranalys, MVE030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-15 - 2011-04-01
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursens innehåll


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F/TM/Kf!

Lycka till!

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

69 svarande

1 (inte alls)»1 1%
3 4%
21 30%
36 52%
5 (över förväntan)»8 11%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren var extremt slarvig och använde sig allt för ofta av ... metoden så man inte fick ett sammanhang.» (1 (inte alls))
- ¨,Hade ingen förväntan» (3)
- Jag hade förväntat mig en mer stringent kurs. Det var för mycket handviftande.» (3)
- Den var vad jag förväntade» (3)
- Den innehöll mycket mer än vad jag trodde» (4)
- Spännande och intressant kurs.» (4)
- Komplex var bättre» (4)
- Mindre frekvensanalys än väntat.» (4)
- Blev mycket roligare desto längre kursen gick, var tråkigt i början.» (4)
- När man väl började få koll på hur allt hängde ihop blev det nästan kul.» (5 (över förväntan))
- Föreläsaren gjorde det enkelt att följa med på det som var med på föreläsningarna genom att ge ut läsanvisningar och vilka kapitel som skulle läsas inför varje föreläsning. Bra!» (5 (över förväntan))
- Mycket intressant kurs med fascinerande teori och nyttiga metoder.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

69 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 4%
7 10%
17 25%
5 (mycket relevant)»39 59%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.39

- Svårt att veta om jag kommer ha nytta av det här i arbetslivet. » (2)
- Tankesättet mer relevant än de specifika metoderna» (3)
- Kul med matte men vet inte hur mkt just Fourieranalysen som sådan kommer användas.» (3)
- Mattematik är relevant, vet dock inte exakt hur mycket, det beror på vad man läser för master...» (3)
- Diffekvationer är väl alltid relevant. » (4)
- Kraftfulla metoder, men det är synd att kursen ligger parallellt med experimentell fysik, för som den kursen är upplagd har man inte tid att ordentligt sätta sig in i metoderna som ingår i kursen, utan lär sig bara på ytan - synd eftersom metoderna är användbara.» (5 (mycket relevant))
- Det känns som att man kan tillämpa metoderna i många andra kurser» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

63 svarande

1 (inte alls)»0 0%
6 9%
14 22%
33 52%
5 (Mycket bra avvägt)»10 15%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skrev ej tentan» (?)
- Uppgiften om diskret Fouriertransform hörde inte alls dit. Vi hade endast behandlat oerhört lite, och gjort en uppgift själva på det innan enligt planeringen. Inte hade man någon större nytta av det man gjorde på datalaben heller.» (2)
- Diskret Fouriertransform utgjorde 13% av tentan. Knappast lades motsvarande fokus på den i hemuppgifterna eller på föreläsningarna. MYCKET ORÄTTVIST!» (2)
- För mycket av tentamensfrågorna var på saker som gjordes i slutet av kursen än vice versa.» (2)
- Diskret fouriertransform var ingen stor del av kursen, men stor del på tentan» (2)
- Vi har inte haft den ännu» (3)
- Mycket fokus på SL-problem?» (3)
- Kändes som om t.ex. diskret Fouriertransform inte borde utgöra 1/8 av tentan. Hade gärna sett mer om Fourierserier!» (3)
- Skrev inte tentan. » (3)
- En del saker hade inte mer än nämnts vid ett kort tillfälle, man borde rimligen lägga frågor på det som jobbats med ordentligt och inte sånt som bara kanske nämns en gång.» (3)
- Det förekom dessvärre endast ett fåtal uppgifter rörande diskret fouriertransform inom kursen.» (3)
- tycker den var bra» (4)
- Frågan om diskret fourierutveckling var lite av en överraskning. Bortsett från det så kändes tentan bra.» (4)
- Bra tenta, skulle kanske räcka med 7 uppgifter då det faktiskt blir ganska stressigt även om man har 5 timmar på sig.» (4)
- Den diskreta fouriertransformen har ju inte gåtts igenom särskilt noga...» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

69 svarande

<25%»2 2%
25-50%»3 4%
50-75%»4 5%
>75%»60 86%

Genomsnitt: 3.76

- mest pga sjukdom som det inte blev mer närvaro» (25-50%)
- Kunde ej närvara på alla föreläsningar på grund av Expfys-labb» (>75%)
- Bra föreläsningar. Bra tempo och struktur.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

69 svarande

1 (inte alls bra)»2 2%
9 13%
24 35%
16 23%
5 (mycket bra)»17 25%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ostringent handviftande. Föreläsarens bevis bestod i stort av att vifta med händerna, det var nästan obegripligt. Uppgifterna som räknades var å andra sidan väldigt enformiga, han kunde gått mycket fortare fram där. Dessutom skrev föreläsaren långsamt, och det blev fel mest hela tiden.» (1 (inte alls bra))
- det blev ganska segt ibland» (2)
- Rörigt, vore bra om man i förväg talar om vad som ska gås igenom.» (2)
- Ostrukterat» (2)
- Mycket röriga, föreläsaren hade också nonchalant inställning till oss studenter.» (2)
- Föreläsaren var vettig men tråkig, pratade med monton röst så der svårt att hålla intresset uppe en hel föreläsning. Upplägg med bevis och satser med mera kan ökas då man ofta inte visste då en definition eller sats slutade. En annan viktig sak är att föreläsaren MÅSTE lära sig att inte skriva fel hela tiden. Löjligt kanske men väldigt störande moment.» (2)
- Alldeles för ostrukturerade. Behövs fler rubriker för att man ska hänga med och förstå mer. » (2)
- Lite "flummiga", men det var väldigt bra med många exempel. Dock känns det väldigt onödigt om man går igenom att bevis, men hoppar över att bevisa vissa delar av det. Jag tycker att det känns som att man skulle kunna ha hoppat över hela beviset i så fall??» (3)
- Bevis röriga och ej kompletta, antingen genomför det ordentligt eller lämna bara satsen.» (3)
- Kunde varit lite mer strukturerat» (3)
- Kanske lite rörigt, inte fokuserat på visaualisering. Svårt att greppa vad det handlade om. » (3)
- Överlag okej, men ibland lite röriga.» (3)
- Generellt tyckte jag att Peter gjorde föreläsningarna bra, men de var lite väl röriga ibland och en bättre struktur hade nog underlättat förståelsen. » (3)
- Känns som Peter utnyttjar exformation väldigt mycket. » (3)
- Peter är på tok för virrig» (3)
- Otydlig teori. Skriv satsen före beviset och hänvisa inte till tidigare skrivna saker vid bevis.» (3)
- Lite mycket teori.» (3)
- Stundtals ganska ostrukturerade och ofta hanns inte det som skulle gås igenom med utan fick tas upp på början av nästa tillfälle. Det gör att innehållet inte blir särskilt sammanhängande. » (3)
- Ganska rörigt. Det var svårt att förstå när vi gick över till ett nytt ämne. Var tydligare med rubriker, när bevis och liknande börjar och slutar mm. Det blev också ofta fel i anteckningarna eftersom föreläsaren skrev fel på tavlan, rörigt!» (3)
- Dumt att de nästan alltid började för tidigt. Lite väl många teckenfel och dylikt på tavlan, det skapade förvirring gjorde att man satt och funderade över om det som stod var rätt istället för att hänga med.» (3)
- Helt okej, men saknade i viss mån struktur, särskilt rubriker vore trevligt så man kan få grepp om vad det är som något skall leda till.» (3)
- Givande föreläsningar men tvetydlig bevisföring samt bristande koherens hos det som formulerades på tavlan var inte önskvärt och underlättade knappast inlärningen. Vad mer är så noterades sällan de viktigaste teoretiska aspekterna på tavlan.» (3)
- Bra innehåll men det uppskattas inte att det var med en regel än ett undantag att föreläsningarna drog över.» (4)
- föreläsaren var väldigt duktig men ämnet är svårt.» (4)
- Ibland gick det väldigt fort och ibland väldigt långsamt. Ett mer jämnt tempo hade varit bra!» (4)
- Lite långsamma, svårt att veta när man ska använda olika transformer » (4)
- Dålig struktur på tavlan, annars bra.» (4)
- Peter är mån om att man ska förstå och hjälper gärna till.» (5 (mycket bra))
- Peter borde kanske gått igenom beviset och förklarat olika stegen. Ibland var man inte ens med på att han var färdig med beviset.» (5 (mycket bra))
- Bra föreläsare! » (5 (mycket bra))
- Bra att teori och exempel varvades» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

69 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 8%
7 12%
19 33%
5 (mycket bra)»26 45%
Deltog ej»12

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket demonstration. Kanske räcker med en så att det blir mer tid över till egen räkning/frågor.» (2)
- Beror på vilken räkneövningsledare det var hur bra räknestugan var. Men jag är generellt mycket, mycket skeptisk till räknestugor som går ut på att läraren räknar istället för att studenterna gör det.» (2)
- Jag skulle vilja ha lite mer tid att räkna själv, kanske ha halva räknestugan genomgång och halva då man kan räkna själv och ställa frågor.» (2)
- Det är positivt att få se många exempel men det var bara första veckan jag hann ställa frågor och fick chansen att själv räkna och be om hjälp. Det kändes lite synd att man inte hann med det på någon av de andra veckornas räknestugor.» (3)
- Det fanns tyvärr ingen tid för att räkna själv under räkneövningarna. Men övningsledarna var bra.» (3)
- För lite tid till egen räkning med möjlighet att ställa frågor.» (3)
- Aron var kanon, han borde ha hand om storgruppsövningarna också!» (4)
- Helt ok. En kommentar är att FL-salarna inte är så bra för större grupper då det är svårt att se tavlan om man sitter långt bak. Då blir det att man inte hänger med alls. » (4)
- Övningsledaren var bra» (4)
- Bra, men röriga, vilket är svårt att undvika när uppgifterna blir så långa.» (4)
- Aron var fantastisk!» (5 (mycket bra))
- Aron var riktigt bra!» (5 (mycket bra))
- Aron är fenomenal!! Vidarebeforda gärna detta :) Väldigt duktig på att förklara och göra bra lösningar! Kalas!!» (5 (mycket bra))
- Aron är bra!» (5 (mycket bra))
- Aron var jättebra» (5 (mycket bra))
- Bra övningsledare!» (5 (mycket bra))
- Goffeng är kung!» (5 (mycket bra))
- Mycket engagerade och pedagogiska räkneövningsledare! Utmärkt med utförliga teoretiska redogörelser vid varje exempel.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra räkneövn. ledare. Synd att det togs bort övningar för datorövningar» (5 (mycket bra))
- Efter första distributionsföreläsningen och en räkneövning med Magnus G, kändes det som det skulle vara slöseri med tid att gå till dessa då jag upplevde honom som extremt slarvig.» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om bonusuppgifterna med FFT?

69 svarande

1 (inte alls bra)»3 4%
4 6%
23 35%
23 35%
5 (mycket bra)»11 17%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Peter har fullständigt missuppskattat hur lång tid det skulle ta att göra uppgiften. Vi var 4 personer, och la ner ungefär 40 h VAR på uppgiften. Det blir totalt 160 arbetstimmar!» (1 (inte alls bra))
- Extremt svåra att svara bra på. Sedan fick vi fem poäng för bara gissningar. WTF?» (1 (inte alls bra))
- Instruktionerna var väldigt otydliga! Det var inte alls klart vad man skulle skriva.» (1 (inte alls bra))
- Den var väldigt fysikinriktad och som TMare var den väldigt svår att få grepp om. Jag kan inte säga att jag lärde mig speciellt mycket av den tyvärr.» (2)
- Väldigt svår» (3)
- Det var svårt att tolka en del av signalernas diskreta Fouriertransformer. » (3)
- Otydligt vad som efterfrågades i uppgiftsformuleringen. Skulle vara bättre om uppgifterna godkändes direkt vi datorerna istället för att en rapport skulle lämnas in.» (3)
- De var bra men lite tråkiga, alla uppgifter var väldigt lika och det som vi gjorde mest var att spara massa grafer.» (3)
- Man fick inte så jättemycket förståelse för vad man egentligen gjorde.» (3)
- Sådär man lärde sig inte super mycket vad mest ordbajs om diverse grafer.» (3)
- De var okej att göra men jag tycker verkligen att de ska gälla i ett år framför, alltså på tre tentatillfällen. Jag tycker att man har visat att man kan den delen av kursen då man gjort dem. Man har även lagt ner för mycket tid på dem för att de bara ska gälla en gång!» (3)
- Bra, men inte så spännande.» (4)
- Bra med bonusuppgifter. FFT borde dock fått en grundligare genomgång på föreläsningarna.» (4)
- Lärde sig mycket om teorin! vilket är bra, inte alls lika galet klurig matlabbande som i andra kurser. Jättebra!» (4)
- det var ganska lärorikt, men man behövde ta med lite väl mycket grafer, och det blev ganska repetitivt.» (4)
- Hade varit intressant om man kunde ha fått gjort FFT på något från en riktig källa, tex ljudet från ett instrument och skulle sedan bestämma vilken ton det var och vilka övertoner.» (4)
- KASS att vi inte kan få använda poängen mer än på ordinarie tenta. » (4)
- Lite svårt att veta var man skulle skriva i analysen, efetrsom det var en så komplicerad ekvation på slutet.» (4)
- Ett bra upplägg för att lära sig mer om FFT och hur Matlab implementerar algoritmen. Dessvärre introducerade uppgift 3 diverse tolkningsmoment med godtyckliga val av ett flertal variabler. Den analysen hade inte någon god förankring i kursen utan gynnade studenter som tidigare hade studerat Mekanik 2. Uppgifterna kan med fördel mer relateras till det egentliga innehållet i kursen. Därtill var uppgiftsformuleringarna tvetydliga.» (4)
- De var bra men för lite och resten av kursen behandlade nästan ingen signalanalys. De var för lösrykta.» (4)
- Lite lätt kanske (iofs har jag inte fått reda på vad du tyckte om den än, så kan ju visa sig att jag bara gjorde för lite).» (5 (mycket bra))
- Den var väldigt lärorik» (5 (mycket bra))
- Kul men rätt lätt tyvärr» (5 (mycket bra))

8. Hade det behövts mer handledning för bonusuppgifterna?

67 svarande

Ja»25 41%
Nej»35 58%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 1.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det hade gått fortare iaf. Den handledningen vi hade gav inte så mycket. fick ingen konkret hjälp av handledaren» (Ja)
- Handledningen borde ligga någon vecka tidigare.» (Ja)
- Nja kanske en genomgång efter att inlämningsuppgifterna var inlämnade som förklarade vad det var man höll på med.» (Ja)
- Nej, tycker tjatet om hjälp med matlab var ganska så löjligt. Man borde kunna matlab vid det här laget.» (Nej)
- NEJ. DÖD ÅT DE KLENISAR SOM INTE KAN PROGRAMMERA. » (Nej)
- Bättre med vanlig handlednig. Den gick ut för mycket över den vanliga handledningen» (Nej)

9. Ungefär hur mycket tid lade ni på bonusuppgifterna?

68 svarande

<5 h»8 11%
5 - 10 h»18 26%
10 - 15 h»17 25%
15 - 20 h»16 23%
>20 h»9 13%

Genomsnitt: 3

- Per person.» (5 - 10 h)
- per person lade vi nog ner 5-6 timmar, totalt för gruppen blev det ju då sammanlagt betydligt mer.» (5 - 10 h)
- vi väntade lite för länge med att sätta igång» (5 - 10 h)
- 11 h skulle jag tro.» (10 - 15 h)
- Det blev lite mycket...» (15 - 20 h)
- Kanske även mer än så.» (15 - 20 h)
- Vi lade en bit över 30 h i ren arbetstid.» (>20 h)
- Se ovan. Peter har fullständigt missuppskattat hur lång tid det skulle ta att göra uppgiften. Vi var 4 personer, och la ner ungefär 40 h VAR på uppgiften. Det blir totalt 160 arbetstimmar!» (>20 h)
- Tidskrävande vara bara förnamnet. Och då var vi 4 st.» (>20 h)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
6 8%
17 24%
25 36%
5 (Mycket stor)»20 28%

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig faktiskt knappt något av Peter, mest av boken. » (1 (Mycket liten))
- Jag önskar det var mer av Janas undervisning med enkla typexempel så man till att börja med får en intuition för ämnet innan man börjar med den svårare delen. Nu kändes som om man skjöt högt över huvudet på de allra flesta.» (2)
- Räkneövningarna var bra föreläsningarna mycket dåliga» (2)
- Jag hade önskat mig en bättre överblick och struktur i kursen, så att jag fick en känsla för hur alla bitarna förhöll sig till varandra.» (3)
- Framför allt räkneövningarna.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.45


Endast för TM

Svara alltså inte om du går F eller Kf

11. Vad tyckte du om TM"s projekt om distributioner?

Kommentera gärna

15 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
1 6%
7 46%
4 26%
5 (Mycket bra)»3 20%

Genomsnitt: 3.6

- för svårt med tanke på den lilla undervisning man fick» (2)
- Lite lite kanske.» (3)
- Man lärde sig inte jättemycket och det motsvarade inte 1.5 hp.» (3)
- Det var helt okej, men hade gärna sett en sorts fortsättning på FFT-labben istället, ser hellre numeriska tillämpningar och programmering än mer teori för TMarna» (3)
- Väldigt lite arbete för 1.5 hp» (3)
- Det var ett väldigt trevligt projekt även om det var svårt att få grepp om det här med distributioner.» (4)
- Det var intressant och roligt.» (4)
- Roligt! Tyvärr förstod jag väldigt lite av föreläsningarna, utan det man lärde sig var ju det man läste sig till. Uppgifterna var bra.» (5 (Mycket bra))

12. Hur var arbetsbelastningen på projektet (vägt mot de 1,5HP det var värt!)?

Kommentera gärna

15 svarande

1 (Liten)»4 26%
6 40%
5 33%
0 0%
5 (Stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.06

- Det motsvarade inte 1,5 hp.» (1 (Liten))
- Projektet tog relativt lite tid, i alla fall den uppgift som jag deltog i att lösa. Men eftersom arbetsbelastningen på kursen som helhet kändes stor så får det gärna fortsätta vara så.» (2)
- Ganska lågt, särskilt med tanke på att Fs motsvarande expfys är betydligt mer tidskrävande. Man fick en del avundsjuka kommentarer från F-kursare som hade en väldigt jobbig läsperiod. Samtidigt som det är väldigt skönt med något lugnare tempo är TMarna vana vid högre och förväntar sig en lika svår utbildning på TM. Det är synd att TM skulle ses som en lättare utbildning, när våra kursare är minst lika väl utrustade som Farna att klara av det. » (3)

13. Förslag på förbättringar rörande projektet?

- Gör uppgifterna lite större.»
- mer föreläsningar, eller byt från dist.upgft till något annat . tex konforma avbildningar o tillämpningar på pde, alt pde som kan förekomma i andra kurser som optioner och matematik(där han som presenterade kursen sa att de skulle förekomma)»
- Det är ett toppen projekt! Det behöver inte förändras. Normalt sett känns det som ett straff att får skriva ett projekt som i t.ex komplex analysen eller elfälten men det här projektet var både lagom och roligt. »
- Helt okej, men inte värt 1.5 hp. Ska det vara värt så mycket borde det vara större och man kanske kunde få ett handledningstillfälle per grupp efter ett tag för feedback och kommentarer. »
- Lite större uppgifter, men annars jättebra.»
- Tror mycket på mer numeriska tillämpningar! Men detta kommer kanske i efterföljande kurser.»
- Gör det större»
- För att man verkligen ska lära sig om distributioner behövs ytterligare några föreläsningar.»


Endast för Kf

Alla dessa berör den extra undervisningen i form av främst SI verksamhet som Magnus Winter, Kf-3, höll för Kf.

14. Deltog du i undervisningen?

14 svarande

Ja»11 78%
Nej»3 21%

Genomsnitt: 1.21

- Fråga från en F:are: Vi läser samma kurs som KF, och får samma antal högskolepoäng. Varför får då KF extraundervisning, det enda skälet jag ser är att ni anser att KF är sämre än oss. Stämmer det?» (?)
- Deltog enstaka tillfällen, men önskar att jag hade gått på fler. » (Ja)
- Var på några SI-lektioner men kände att det räckte med föreläsningar + övningstillfällen. Jobbigt med fredag morgon också :P» (Nej)
- Hade tyvärr för mkt att göra, annars är SI mycket bra.» (Nej)

15. Var timmarna till hjälp?

Motivera gärna

12 svarande

1 (Nej inte alls)»0 0%
0 0%
2 16%
4 33%
5 (Ja verkligen)»6 50%

Genomsnitt: 4.33

- De gånger jag gick var de bra, han gav mycket tips och idéer.» (3)
- Det var som SI vilket är bra, då brukar man lära sig mest.» (4)
- Ville man ställa frågor fanns det möjlighet till det. Magnus har gjort ett bra jobb» (4)
- De timmarna var hur bra som helst! Hjälpte verkligen.» (5 (Ja verkligen))
- Genomgången av Eulerekvationen var väldigt bra att göra innan detta användes på föreläsningen.» (5 (Ja verkligen))

16. Var innehållet som togs upp på timmarna relevant?

12 svarande

Ja»12 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Framförallt bra att det togs upp sådant som föreläsaren förväntar sig att vi kan med som vi på KF inte har så bra koll på» (Ja)

17. Vad kan ändras till nästa år?

- Möjligtvis mer SI-timmar»
- Hade varit bra om rätt svar stod någonstans på pappret med uppgifter. Lite frustrerande när man jobbar med en uppgift hemma och så har man ingen aning om ifall man har fått fram rätt svar.»

18. Vad bör behållas till nästa år?

- Själva formatet med genomgång och SI»
- SI-för Kf bör behållas.»
- Repetitionen av diff.ekv, eulerekv.»


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

19. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

69 svarande

Ja»0 0%
Nej»69 100%

Genomsnitt: 2

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
29 42%
35 50%
5 (För hög)»5 7%

Genomsnitt: 3.65

- Arbetsbelastningen har känts okej, dock är det lite tråkigt att vi hade kursen i samband med exspfys del b. Känns som att fourier är en viktigt kurs, men att man inte har haft möjligthet att laga så mycket tid på den som man önskat.» (3)
- Svårt att kombinera tre expfyslabbar med vanliga studier..» (3)
- med tanke på att tm skall läsa mycket matematik» (3)
- Speciellt för KF som inte har samma matematikbakgrund som F och TM» (4)
- Som vanligt på F: Hög belastning. Det blir ett problem på grund av expfysen som också tar mycket tid.» (4)
- Det har varit väldigt mycket att göra, speciellt om man gjorde fft» (4)
- Emellanåt blev det tungt för F-studenterna p.g.a. ett illa-fungerande schema med rapport- och förstudieinlämningar i kursen Experimentell fysik.» (4)
- kursen tog upp väldigt mycket tid, det var många föreläsningar i den samtidigt som den krävde att man jobbade en hel del på egen hand. jag förstår att det är nödvändigt i den här kursen för att förstå, men arbetsbelastningen var mycket hög.» (5 (För hög))
- Detta beror nog på att våra exp.fys labbar tar så extremt mycket tid i anspråk.» (5 (För hög))
- Tillsammans med de andra kurserna vi läser samtidigt blir belastningen alldeles för stor!!» (5 (För hög))

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»18 26%
Mycket bra»49 71%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.72

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»10 14%
Ganska bra»25 36%
Mycket bra»18 26%
Har ej sökt hjälp»16 23%

Genomsnitt: 3.57

- Inte för att klaga men om man ville ha någon hjälp så var man tvungen att ta det i Peters rum för det gick inte komma fram på rasten på föreläsningarna osv då alla stod som en mur runt honom. Skulle vara bra med någon mer frågestund med föreläsaren och inte med en doktorand.» (Ganska dåliga)
- Det hade varit trevligt att få chansen att ställa frågor på räknestugorna - dvs att man hade tid att räkna en uppgift och slapp fråga i pausen. När man måste fråga i pausen förlorar man tiden då man ska få chansen att andas ut och ta till sig det som just sagts. Dessutom är det alltid lååååång kö för att ens få ställa en endaste liten fråga eftersom många vill fråga.» (Ganska dåliga)
- Fanns inga räknestugor där man fick räkna själv och fråga.» (Ganska dåliga)
- Att ställa frågor till föreläsaren i pausen mellan föreläsningarna var i princip omöjligt. även om man bara hade en lite fråga fanns det inte tid att ställa den då det alltid var folk framme och pratade med honom, det störande var att det alltid var samma folk. bästa tillfället att ställa frågor tycker jag var under kf-konsultationen till magnus winter.» (Ganska dåliga)
- För lite tid till det på räkneövningarna» (Ganska dåliga)
- Peter var väldigt hjälpsam angående TMs projekt, ett stort Tack!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

23. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

69 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
7 10%
25 39%
23 35%
5 (mycket prisvärd)»9 14%
Köpte inte boken»5

Genomsnitt: 3.53

- Hade inte så stor hjälp av boken.» (2)
- Dyr och inte använd så mycket som den borde» (3)
- Normal bok» (3)
- Hårda pärmar. Äntligen!» (4)
- Bra bok, även fast det ibland var för få exempel i den.» (4)
- Bra kursbok.» (4)
- använde inte boken jättemycket men kändes gött att ha den.» (4)
- Väldigt bra lärobok.» (5 (mycket prisvärd))
- Väldigt bra bok, en av de bästa vi har haft.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken av äldre student.» (Köpte inte boken)
- Jag köpte inte boken utan lånade den av en äldre student. Borde inte det var ett alternativ att klicka i här?» (Köpte inte boken)
- lånade den» (Köpte inte boken)

24. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

1 (Mycket liten)»3 4%
8 11%
17 25%
21 30%
5 (Mycket stor)»19 27%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr tycker jag att kursboken borde bytas ut då den ej innehåller lösta exempel som man kan dra lärdom ur. Istället vart man tvungen att titta i andra böcker och söka andra källor. » (1 (Mycket liten))
- endast använt föreläsningsanteckningar.» (1 (Mycket liten))
- Jag studerade gamla tentor i väldigt hög utsträckning. » (2)
- Kursboken var ju ingen höjdare ärligt talat, men föreläsningsanteckningarna var guld värda. » (3)
- Extraövningarna med fullständiga lösningar var väldigt bra, men de lösningarna finns inte tillgängliga på kurshemsidan. Det vore en förbättring.» (3)
- Bra komplement till föreläsningarna» (4)
- Dock väldigt få exempel i boken.» (4)
- Hade gärna sett hela räkningsprogrammet (alla tal som rekommenderas att göras) utlagt tidigare, detta för att jag lär mig mycket mer på att studera hemma.» (4)
- Bra med extrauppgifterna» (5 (Mycket stor))
- Föreläsningsanteckningar + övningsanteckningar mkt användbara. Bra med många exempeluppgifter.» (5 (Mycket stor))
- Mycket givande och koncis litteratur. Sammanfattningsvis en av de främsta matematikböckerna vi har haft.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66


Kommentarsfrågor

25. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

68 svarande

Ja»65 95%
Nej»3 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.04

- Bra och informativ MV-sida som vanligt :)» (Ja)
- En planering för vilka uppgifter som kommer att gås igenom och vilka som bör räknas själva borde finnas tillgänglig tidigare. » (Nej)
- Rekomenderade övningar borde läggas ut tidigare i förhållande till när de ska göras, det skulle ge större möjlighet till planering.» (Nej)

26. Förslag på förändringar

Har du något förslag på förbättringar och/eller kritik rörande kompendiet "Ortogonalsystem i L2" som ersatte kap. 3,3-3,4 i Folland?

- Mycket bra »
- Kompendiet är jättebra! Ni borde skriva fler sådana.»
- Den var vettig»
- Nej, det var bra!»
- Stor stil, skulle kunna minska och dra ner på sidantalet»
- Byt ut Peter och låt oss behålla bonuspoängen»
- Bra men de va lika bra i folland»
- Läste ej.»
- Kompendiet var jätte bra!»
- Gör om gör rätt! Tänk igenom kursen och fundera på vad som är viktigt för blivande ingenjörer(inte matematiker eller fysiker). Stryk det oväsentliga, fokusera mer på signalhantering. Föreläsningarna bör göras om och bli mer fokuserade precis som hela upplägget. Det var inte förens man själv började tenta plugga som man fick veta vad som var viktigt och grundläggande för kursen.»

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI tillfällena för KF»
- Kursboken, som var förvånansvärt bra.»
- fft»
- Bonusuppgifterna var väldigt bra och gav en förståelse i vad fourieranalys kan användas till.»
- Peter»
- Bonusuppgifterna.»
- Bonusuppgifterna, projektet samt avsaknaden av LegendrePDE-uppgifter på tentamen!»
- L2 normen i dess nuvarande form.»
- SI för Kf! Jag tyckte även att konsultationen var bra. Fast en hel föreläsningssal behövdes kanske inte eftersom vi sällan var fler än 7st.»
- Peter som föreläsare.»
- Kursens innehåll var väl OK.»
- Föreläsaren, boken»
- Aron»
- De tydliga lösningarna till tentorna.»
- Föreläsaren, bonusuppgifterna, boken»
- Upplägget var i stort sett ok.»
- Tentaupplägget»
- Kompendiet, Boken, Tentamens upplägget.»
- Folland som kurslitteratur, extrauppgifterna samt räkneövningsledarna.»
- Räkneövningarna»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det vore jättebra om planeringen med sidhänvisningar och uppgifter fanns tillgänglig för hela läsperioden direkt, inte att det kommer lite åt gången.»
- Hålla tiderna..»
- Har inte direkt med kursen att göra, utan mer schemaläggarens ansvar: Undvik att ha föreläsningar i de trånga hörsalarna. Det blir ganska trångt med närmare 200 studenter från tre olika program.»
- Lägg ut lista på rekommenderade uppgifter från början så att man kan skriva ut allt vid ett tillfälle.»
- Jag saknar riktiga räknestugor där man kan sitta och räkna själv och fråga om man fastnar. På rälnestugorna gick man bara igenom tal och det kan man lika gärna göra på storgruppsövning.»
- lite roligare projekt, man lär sig inte så mycket om distributioner på två föreläsningar »
- Bonusuppgifterna. Det är bra att de finns och man lär sig mycket genom att göra dem, men vissa av transformerna är svåra att tolka. Det kanske vore bra om vissa signaler ersattes med signaler vars transformer man förstår.»
- Låt Aron ta över storgruppsövningarna.»
- Tentan borde avspegla kursens innehåll lite bättre»
- Bevisgenomgångarna»
- L1 normen i dess nuvarande form.»
- Bonusuppgiften var inte jätte bra...»
- En bättre bild av kursens övergripande struktur bör förmedlas till studenterna.»
- Mer räkneövningar, så att man även har möjlighet att räkna själv under dessa.»
- Det blev lite förvirrande angående vilka satser och så man skulle kunna. I teorifrågor11 stod det vissa satser och bevis man skulle kunna, och i läsanvisningarna fick man verkligen intrycket av att man skulle kunna alla satser och bevis från avsnitten som det stod att man skulle gå igenom, förutom vissa fåtal satser och bevis som det stod explicit att man inte skulle behöva kunna.»
- Byt examinator. Bort med att läraren räknar på räknestugor, låt oss räkna själva istället och ställa frågor. Examinatorn lyckades även med konststycket att inte ge oss svåra uppgifter i slutet av kursen, med motiveringen att "dem kan jag ju inte rekommendera, de är för svåra för er", men ändå ha typ halva tentan med uppgifter av exakt den typen. »
- Hade varit bra om räknelistan låg ute färdigt vid kursstart så att man vet att man har rätt exemplar.»
- Peters förklaringar. Det är en kurs med otroligt mycket praktiska tillämpningar och han nämnar de som allra hastigast. Hans exempel med sfäriska koord och Legendre polynom var ju hur bra som helst. Det knöt verkligen ihop säcken, men varför kan han inte göra så varje gång?»
- Peter och systemet med bonuspoöngen enbart på ordinarie tenta»
- Teorin som tas upp under föreläsningarna borde vara tydligare. Det blir lite för mycket felskrivningar på tavlan och det känns som att man inte kan lite på att det man skrivit ner som anteckningar från föreläsning. För lågt tempo när övningar demonstrerades på tavlan i allmänhet.»
- Inte så lång tenta. »
- Givetvis bör de bonuspoäng man får från FFT-uppgiften även gälla under årets omtentor!? Arbetet är gjort och kursen sträcker sig över ett år!! Absurdum!»
- Ny kursbok, eller fler lösta exempel. Gör enkla typexempel på en uppgift innan man går över till de svårare, gör färdigt bevis och räkningar. Kolla genom föreläsningsanteckningar innan så det inte blir så mycket fel under föreläsningen då detta kan vara extremt förvirrande.»
- TM projektet»
- Mera rigorösa bevis..»
- Inlsedningen på kursen alltså bättre introduktion till fourieranalys, vad det handlar om etc. Föreläsningarna, främst retoriken hos föreläsaren samt sluta att skriva fel på tavlan!»
- Ytterligare fokus på mer specifika PDE:er, klotytefunktioner och poissonkärnor skulle uppskattas. Gärna fler exempel i allmänhet och en övningsuppgift för "räkna-själv"-ändamål för alla huvudsakliga typer av problem, såsom DFT, sampling och dylikt.»
- Föreläsningarna. De är ogenomtänkta och därför röriga och ostrukturerade. Fokusera mer på enklare exempel som visar på tillämpning av teori istället för krångliga som tar långtid och inte ger något för studenten.»

29. Övriga kommentarer

- Nu två dagar innan tentan känns det som att 30 är väldigt hög gräns för trea. Hade kännts hopplöst om man ej haft bonus...»
- Bra och väldigt intressant kurs!»
- Peter var en mycket kompetent och bra lärare!»
- Trevlig kurs!»
- En av de mest relevanta och intressanta kurserna vi läst. Synd att tentan motsvarade innehållet så dåligt bara.»
- Jag tyckte om kursen. Skönt att man hade 5h på sig på tentan.»
- Intressant kurs, bra föreläsare. Kanske lite ont om tid på tentan (trots 5 timmar!)»
- Jag läser Teknisk Fysik, och läser experimentell fysik parallellt med bl.a. Fourier. Eftersom att schemat för denna kurs är slumpat (mina synpunkter på detta borde jag inte ta upp här) så har olika personer väldigt olika arbetsbelastning denna läsperiod. Om man har haft otur med lottningen kan det vara så att man på grund av expfys-kursen inte hinner läsa så mycket som man vill på Fourieren. Att då inte få behålla sina bonuspoäng till omtentamen tycker jag visar på en total brist på förståelse för studiesituationen hos F-teknologerna. Jämför till exempel vår situation med TM:s, som hade sin ekonomitenta (den ENDA kursen de läser parallellt med Fourieren) i läsvecka 5, de hade således mer än 4 veckor efter detta till att bara plugga Fourier. Det vore inte mer än rättvist att ge alla möjlighet att få göra omtentan på samma villkor som den ordinarie tentan. »
- nej»
- Vill att bonusuppgiftens poäng, då den tog lång tid att göra, även ska följa med till omtentorna.»
- Bonuspoängen även på omtentorna »
- Glömde kommentera detta: Bonuspoängen borde sträcka sig hela året, för man kan ha en dålig dag, otur med tenta osv. Det borde inte vara fel att kunna fourierkursen i ett senare skede, för då har man sammanlagt pluggat på den mer vid nästa omtenta. Dessutom kan det vara bra om man suddar som Bernhard Behrens:) Det var bra att Peter lyssnade på studenterna mycket.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.48
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från