ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 10/11 Hållfasthetslära, LBT290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-04-11
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:


1) Beskriva och förklara de grundläggande jämviktsekvationerna och tillämpa jämviktsekvationerna för att beräkna snittkrafter i statiskt bestämda konstruktioner

2) Beskriva hur olika typer av belastning och konstruktiv utformning påverkar snittkrafternas variation i konstruktionen

3) Beskriva och förklara begreppen normalspänning, skjuvspänning och tröghetsmoment

4) Formulera och tillämpa Naviers formel för att bestämma normalspänningar i ett tvärsnitt

5) Konstruera och använda Mohrs spänningscirkel för att bestämma huvudspänningar och huvudspänningsriktningarMål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 3%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 87%

Genomsnitt: 3.69

- kommer ej ihåg» (?)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 12%
Ja, i hög grad»28 87%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Det var bara uppgifter på några få av momenten. Dessutom dubbla uppgifter på ett moment. Hade önskat att bli testad på fler av momenten då jag kände att jag kunde mer än vad tentan kunde visa.» (I viss utsträckning)
- bra med duggan» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 8%
Mycket stor»31 91%

Genomsnitt: 3.91

- Steve <3» (Mycket stor)
- Så skönt med en lärare som är tydlig, konstruktiv och noggrann!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»12 35%
Ganska liten»13 38%
Ganska stor»7 20%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 1.97

- Boken borde bytas ut. Steve borde använda en bok som stämmer överens med hans sätt att lära ut.. » (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har varit värdelös då den ej överenstämde med föreläsningsanteckningarna.» (Mycket liten)
- Boken var svårförstådd så jag läste inte i den alls. Däremot var de utdelade häftena mycket bra, exempelsamlingen tänker jag mest på.» (Mycket liten)
- Jag tycker kurs litteraturen var svårläst, vilket gjorde att jag inte använde den alls. Kändes som ett onödigt köp bara.» (Mycket liten)
- Den sämsta boken jag har köpt. Öppnade den en gång» (Mycket liten)
- Boken var inte så bra. Har läst i boken som var förut (den engelska) och den verkade mer tydlig.» (Mycket liten)
- material utdelat av läraren har varit till nytta med boken hade jag klarat mig utan...dyr också» (Ganska liten)
- Synpunkt på kurslitteratur är att texten nästan alltid refererar till en figur som finns på nästa sida, så man måste bläddra för att kolla på figuren. Lite jobbigt.» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»24 70%

Genomsnitt: 3.67

- Exempelsamlingen var bra. » (Mycket bra)
- Steve är noggrann och det var lätt att hitta det jag sökte.» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 55%
Hög»15 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Mycket att göra men positivt för inlärningen, man hade igen det vid tentaplugget» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 8%
Mycket bra»30 88%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.94

- Om det uppkommit några frågor under kursens gång har Steve alltid tagit sig tid att svara på dem, och det mer än väl. Härligt med en engagerad lärare!» (Mycket bra)
- Bra att Steve fanns på sitt rum för frågor.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 8%
Mycket bra»31 91%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.91

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»16 47%
Hög»15 44%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.52

- Man bör inte belasta kursen med mer inlämningsuppgifter/duggor, men jag tyckte inte det var för mycket med de vi hade. » (Lagom)
- fantastiskt bra lärare» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tydligheten som har varit genomgående genom hela kursen och exempelsamlingen.»
- Steve är en fantastisk lärare. Mycket pedagogisk. En av dom bästa..»
- Duggan bör bevaras för att den gör att det ställs krav på en redan från kursens start och jag tror att man lättare klarar tentan i slutet. Däremot skulle man kunna ändra den lite. Många upplevde tidsbristen som något negativt. Ett förslag är att man kan få ett extra poäng till tentan om man klarar duggan på första försöket eller liknande, jag tror att det ger motivation till att klara duggan.»
- Helhet OCH dugga!»
- bra med inlämningsuppgifterna»
- Jättebra att ha inlämningsuppgifter, även duggan var ett bra sätt att få igång pluggandet.»
- Delinlämningar»
- Mycket bra genomgångar på föreläsningarna.»
- duggan och inlämningsuppgifter»
- Steves föreläsningar»
- Duggan var bra då fick man börja studera i tid och det gav en bra mätning på vart man låg kunskapsmässigt..»
- Duggan. Jag fick göra om dugga för jag hade inte pluggat tillrickligt första gånge, till omduggan pluggade jag och fick över en halvtimme över. Väldigt bra att sätta igång plugget i tid!»
- Duggan och inlämningsuppgifterna»
- Jag tycker den dugga vi hade innan tentamen var kanonbra. Den var viktig för att få en uppfattning om tiden man kommer ha under själva tentamen samt det var nyttiga uppgifter vi fick. »
- Steve!»
- Duggan och inlämningsuppgifterna»
- Duggan! Men den kanske skulle kunna innebära att man fick bonuspoäng på tentan om man klarade den första gången, så slipper Steve ha så mycket jobb nästa gång med underkända studenter.»
- Inlämningsuppgifterna, det är ett jättebra sätt att lära sig, man "tvingas" räkna lite på varje avsnitt i kursen»
- Övningar»
- Föreläsaren är jättebra och inlämningsuppgifterna.»
- Steve»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken läste jag i två gånger, byt. Duggan borde vara kvar men i stället för att den måste bli godkänd innan man får betyg så kan den ge något extrapoäng till tentan. Mycket stressande att veta att man inte får missa på den. »
- Ja tycker att ett övningstillfälle i veckan hade varit bra. si-matten hjälpte mig väldigt mycket och jag tror att det skulle vara bra med något liknande även i hållfasthetslära.»
- - »
- Mera tid för uppgifterna på duggan. Mindre tidskrävande uppgifter på tentan. Istället för att ha ett fåtal beräkningstäta uppgifter som tar lång tid kan man ha fler uppgifter med mindre beräkningar med som visar att man har greppat vad det handlar om. Just nu är det mycket som handlar om att slå rätt på räknaren - visar inte rättvist att kunskaperna uppnåtts. »
- Tiden till duggorna och kanske även tentan! Tidspressen är enorm och helt orimlig. Även när man kan lösa uppgifterna så tar det längre tid än vad man har under duggorna och tentan.»
- Kurslitteraturen»
- Jag anser att de i vissa fall var lite onödigt hård rättning på inlämningsuppgifterna. Vissa saker hade man kunnat ge kommentar på men inte krav på att göra om för att få godkänt på inlämningen.»
- Duggan, skulle hellre se att den ger extrapoäng till tentan än som ett obligatoriskt moment där rättningen kändes lite väl petig..»
- Duggan bör vara minst två timmar lång.»
- Bonuspoäng på första tillfället för duggan.»
- Litteratur»
- De senare delarna av kursen (t ex Mohrs crikel) gicks väldigt hastigt igenom och kom tätt inpå tentan.»
- Annan bok»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- En rolig kurs :)»
- Jag tycker inte man ska ta bort duggan från kursen, möjligtvis kan man ta bort kravet på att få den godkänd och hellre ha den som en chans att få bonuspoäng till tentan (0,5p att tillgodoräkna sig på tentan per uppgift). Då kan jag tänka mig att det sporrar många att plugga mer. »
- Bra jobbat Steve! Du är grym!»
- Tryck gärna lite mer på att kunskapen kommer vara nyttig i kurser framöver. (Den röda tråden)»


Kursutvärderingssystem från