ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskin- och elteknik, LNC070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-01-20
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

6 svarande

Högst 5 timmar»3 50%
Cirka 10 timmar»2 33%
Cirka 15 timmar»1 16%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 50%
100%»3 50%

Genomsnitt: 4.5

- Missade aningen för att schemat planerades om stup i kvarten. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 50%

Genomsnitt: 3.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 16%
Ja, i hög grad»4 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 16%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 33%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 2.83

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»5 83%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Nav 3:an är gammal, men det finns sämre bäcker. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 16%
Ganska bra»5 83%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Varför används inte kurshemsidan på studenportalen, varför ska Prytz envisas med att använda sin hemsida?» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»3 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»3 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 33%
Lagom»2 33%
Hög»2 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 33%
Lagom»2 33%
Hög»2 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 80%
Gott»1 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Varför inte gå in på framtidens tekniska hjälpmedel såsom de nya radarsystem utöver X&S-band som håller på att tas fram. Varför ska Prytz envisas med att snacka om LoranC och alla sådanna stenåldershjälpmedel. Ta fram en ny kursplan och lär ut framtiden istället för dåtiden» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren»
- Anders Bergenhem är bra, han tillhör inte skaran av Chalmers byråkrater som pratar en massa luft utan säger som det är och tar det viktigaste på varje del. Även att dom som har ett makinpapper från gymnasiet och lumpen ska kunna validera detta och slippa göra tentan mot betyg 3.»
- Helt ärligt vill jag nog gärna se att det tas fram en ny kursplan som behandlar lite nya saker istället för allt gammalt mög som prytz envisas med att gå igenom»
- Ruttplaneringen borde få mer utrymme, den är viktig. Och även gå in mera på Vetting delen och de saker som är viktiga med en resa. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Höja nivån lite»
- Simulator körning borde utgå och ersättas av en övning i verklighet. Dett finns många båtar i hamnen så det borde kunna gå att vara med om detta i verklighet.»
- Allt, ta med framtiden. Jag vet inte vad det är men det borde finnas en hel massa nya saker som kan tas med. styr allt gammalt som igen använder!»
- Den förbannat värdelösa ECDIS/AIS/Laptop körningen. Det var högst mycket slöseri på resurser, tänk om de pengarna lagts på att köra riktigt båt, så man lärt sig något. »

16. Övriga kommentarer

- Denna kurs borde sträck köras på en vecka på samma sätt som alla privata aktorer gör. Anledning är att man är inställt på praktiska maskin lära varje dag istället för några timmar hitt eller ditt. Mer kure info om El teknik eftersom mer och mer av fartygs system handlar om el istället för mekaniskt möjanger.»
- Den bästa kursen hitills, dvs det läraren pratar om kommer på tentan. Inte som vissa navigationslärare. Pratar massa om hur penna och passare fungerar och så kommer det frågor på departur och cosinus. Borde inte läraren lära ut det svåra iställer för att lägga det på självstudier. »
- Kajstutsningen med Noren var nog en av dom bäst utnytjade timmar vi haft under hela utbildningen. Mer sånt med bättre båt. »


Kursutvärderingssystem från