ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-3 Objektorienterad programmering E, TDA 547

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-12 - 2011-03-30
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»15 39%
Cirka 20 timmar»16 42%
Cirka 25 timmar»5 13%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Jag hade programmerat en hel del på fritiden så kursen var inte utmanande.» (Högst 15 timmar)
- Slutade bry mig om kursen efter ca 3 veckor.» (Högst 15 timmar)
- Mycket tid lades på labbarna, då de var roliga och utmanande.» (Cirka 20 timmar)
- Intensiteten varierar med de veckorna som labbarna skall lämnas in.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»3 7%
50%»14 36%
75%»13 34%
100%»8 21%

Genomsnitt: 3.68

- Jag gick på en föreläsning och alla obligatoriska labbar.» (25%)
- lärde sig mest på att programmera själv» (50%)
- Alla föreläsningar o lite laborationstid :)» (50%)
- gick inte på övningarna, men märkte helt klart för sent att det hade varit värt att gå på!» (75%)
- Har gått på de flesta av föreläsningarna men bara någon enstaka övning. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 42%

Genomsnitt: 3.21

- Mer förklaring om den något lustiga examinationsmetoden..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag fick intryck under föreläsningarna att vi inte behövde kunna bl.a. grafiske komponenter, jag upplevde ofta att man sa att den övriga koden som vi inte jobbade med, som hanterade det grafiska mm inte behövdes förtås men när man senare tittade på gamla tentor så var det med» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Informationen är tydlig och den är lätt att hitta.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen är rimliga»31 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.05

- Nu tror jag inte att jag klarar kursen, men har endast mig själv att skylla. Dock tycker jag att kursen borde börja på en lite lägre nivå för oss som hade 0 förkunskaper i ämnet.» (Ja, målen är rimliga)
- Kubskapsmålen är rimliga. Det jag ifrågasätter är huruvida det är särskilt givande att lära sig programmera med papper och penna.» (Ja, målen är rimliga)
- Om man inte har sysslat med programmering innan så är denna kurs ganska tung. » (Ja, målen är rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 37%
Ja, i hög grad»22 59%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.64

- Visade sig vara sådan som vi ej gått igenom » (I viss utsträckning)
- Mer testade den minnet än huruvida man kunde "tänka programmering". » (I viss utsträckning)
- Uppgift 4 borde ha sett annorlunda ut. Även om man har bra koll på iteratorer, vilket jag anser att jag har, så känns uppgiften som ett specialfall.» (I viss utsträckning)
- Svårt att testa målen med endast en papperstentamen, bra att labbar bidrar inte bara till godkänd, utan även till överbetyg (i viss utsträckning).» (I viss utsträckning)
- Svårt att göra en rättvisande tenta så klart.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att man bör ha tillgång till API, det var många saker på tentan som man kunde fått lendning av att titta i API:t, sen tycker jag det är högst olämpligt med så "praktiska" programmeringstentor på papper.» (I viss utsträckning)
- Examinationen täckte in kursen bra.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»9 23%
Ganska stor»18 47%
Mycket stor»7 18%

Genomsnitt: 2.73

- Har ej deltagit på undervisningarna.» (Mycket liten)
- I efterhand ska det sägas att jag borde ha varit med på fler föreläsningar.» (Ganska liten)
- Jag lärde mig mest ifrån labbar och att programmera aktivt.» (Ganska liten)
- Lite svårt att hänga med i de övningar/uppgifter som han gör i datorn, det går så snabbt och man hinner inte riktigt reflektera över vad som skedde. » (Ganska stor)
- Bra föreläsare! Det gäller dock att man går på föreläsningen och lyssnar. Det är ganska svårt att läsa på de utdelade pdf-presentationerna i efterhand. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»13 34%
Ganska liten»12 31%
Ganska stor»9 23%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.1

- Har kikat lite i Ecks bok. Kanske ger mer rutin och får studenten att vara engagerad under hela läsperioden om man har veckomål med övningar i en bok.» (Mycket liten)
- Hade ingen kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Har ej köpt kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Har lånat en kursbok som jag knappt använt. Utnyttjat resurser på Internet istället.» (Mycket liten)
- Har ej använt någon kurslitteratur.» (Ganska liten)
- man fick nödvändig förståelse av kurslitteraturen» (Ganska stor)
- Har mest arbetat med övningsexempel och inlämningar. Inte helt optimalt kan jag konstatera såhär i efterhand.» (Ganska stor)
- Hade tillgång till Eck"s bok men läste den aldrig. Däremot har labbarna ökat min förståelse.» (Ganska stor)
- Har använt API"n och internet mycket. Har läst väldigt lite i min gamla kursbok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»26 68%

Genomsnitt: 3.65

- Om man bortser från vissa problem med cookies har det inte varit några problem med webbmaterialet.» (Ganska bra)
- Hemsidan har fungerat bra.» (Mycket bra)
- Mycket snabb med uppdateringar!» (Mycket bra)
- Mycket välgjord kurshemsida.» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»16 43%
Mycket bra»16 43%

Genomsnitt: 3.27

- Hamnade på efterkälken i början, då får man inte mycket hjälp av föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Röriga och ostrukturerade föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Jag hade svårt att hålla fokusen uppe under dem.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna var bra.» (Mycket bra)
- Den enda jag gick på gav ett gott intryck.» (Mycket bra)

10. Hur har laborationerna fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 42%
Mycket bra»22 57%

Genomsnitt: 3.57

- Behövs mer beskrivning HUR man ska gå till väga.» (Ganska bra)
- Ibland var det för många studenter och för få handledare. Speciellt i 6225 har det ibland varit nästan 45 min väntetid på hjälp. » (Ganska bra)
- Ville ha mer ledning på indentering, ingen som gick igenom det, ändå fick man många kommentarer på det...» (Ganska bra)
- Inte så mycket att klaga på, annat än att handledarna nog borde ta och prata samman lite mer om vad som är relevant i labbarna, så att rättningen blir ungefär lika dan på varje labb.» (Ganska bra)
- Det är laborationerna jag har lärt mig mest på.» (Mycket bra)
- Duktiga handledare.» (Mycket bra)
- Ingen anmärkning. Bra jobbat!» (Mycket bra)
- Intressanta och lärorika laborationer» (Mycket bra)
- Bra att få labba i grupp, så att man har någon att diskutera med.» (Mycket bra)
- Mycke bra laborationer, man får göra rätt roliga program men behöver bara fokusera på det som man ska lära sig nu» (Mycket bra)
- Laborationerna var underhållande och varierande.» (Mycket bra)
- Lärorika och intressanta labbar.» (Mycket bra)

11. Hur har redovisningen fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»19 50%

Genomsnitt: 3.5

- Det har varit ibland ganska stressigt att redovisa lab 1-4 då det har varit många på tur efteråt. Lab 5 tog en vecka att få rättad. Annars så fungerar systemet bra.» (Ganska bra)
- Vet inte vad detta syftar på. Antar därmed att det har fungerat bra.» (Ganska bra)
- Vi fick göra om uppgifter pga intendering ibland, intendering borde går igenom på föreläsningarna om man ska tänka på den vid inlämningsuppgifter» (Mycket bra)
- Jag fick goda chanser att redovisa mina kunskaper med konstruktiv kritik där till.» (Mycket bra)

12. Hur har övningarna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»13 38%

Genomsnitt: 3.14

- inte gått på övningarna» (?)
- Deltog inte på övningarna!» (?)
- Deltog ej» (?)
- Återigen, jag ifrågasätter formatet undervisning och examination sker på. möjligtvis är detta givande för en tredje-års student som läser sin tredje kurs i programmering (eller någon som programmerat mycket tidigare) och förväntas kunna arbeta fristående. För förstaårselever utan bakggrund i programmering är det dock en pina.» (Ganska dåligt)
- För lätta uppgifter, inte i samma nivå som tentan.» (Ganska dåligt)
- Svåra uppgifter, alla uppgifter gicks inte igenom.» (Ganska dåligt)
- Har gjort en del av övningsuppgifterna på egen hand och inte deltagit på de riktiga övningarna.» (Ganska bra)
- Borde gått dit tidigare!» (Ganska bra)
- Deltog inte på övningstillfällen men gjorde dom hemma» (Ganska bra)
- övningarna var väldigt lärorika. mer lärorika än labbarna i vissa tillfällen.» (Mycket bra)
- Har ej deltagit.» (Mycket bra)
- jag var på alla och det va faktiskt ett bra tillfälle att tänka igenom vad man faktiskt kunde och vad man trodde att man kunde men inte gjorde det :)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 13%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»11 29%
Har ej sökt hjälp»6 16%

Genomsnitt: 3.43

- alla vill ha hjälp under labbarna, svårt att få tillräckligt med hjälp då. » (Ganska dåliga)
- En indelning i programmeringsvana och ovana hade kanske underlättat.» (Ganska dåliga)
- På laborationerna var det ofta långa köer.» (Ganska dåliga)
- Under vissa labtillfällen har det varit begränsat, men annars så har det gått bra.» (Ganska bra)
- Det är alltid många som undrar saker under labbar, inte alltid handledaren hann hjälpa alla, annars bra» (Ganska bra)
- Det var många tillfällen då det fanns alldeles för få handledare, eller inte någon alls.» (Ganska bra)
- Ibland var Björn lite stressad och förklarade inte tillräckligt för att man skulle förstå om det man frågade.» (Ganska bra)
- Det va ofta lång väntetid.» (Ganska bra)
- Möjligheten att fråga är inte det som har varit problemet, jag kan tycka att det är svårt "att tänka programmering", därför blir även förklaringarna väldigt luddiga.» (Mycket bra)
- Björn svarar gärna på frågor.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»27 71%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.73

- Många som är duktiga på att förklara så man förstår.» (Mycket bra)
- Som äldre student har jag jobba själv denna gång och det har gått bättre än förra gången jag jobbade i par.» (Har ej sökt samarbete)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 24%
Lagom»20 54%
Hög»8 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- För min del har jag gärna sett att kursen var mer utmanande.» (Låg)
- jag gjorde inget utanför övningar och labbarna = bra (har dock förkunskaper) :)» (Lagom)
- Den är ganska tidskrävande. » (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»1 2%
Låg»8 21%
Lagom»22 57%
Hög»7 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Perioden hade ett bra tempo och var balanserad.» (Lagom)
- Två ganska ansträngande kurser som går i samma läsperiod.» (Hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 15%
Godkänt»8 21%
Gott»15 39%
Mycket gott»9 23%

Genomsnitt: 3.71

- för många laborationer...kände att jag hade fått lära mig mer om jag kunde jobba med övningsuppgifterna. Där lär man sig skapa egna objekt och definiera egna metoder. På labbarna så var det mest for och if satser som gällde. » (Dåligt)
- Jag har svårt att se nyttan med en kurs i objektorienterad programmering. Eftersom detta är den enda programmeringskursen vi läser lades stor vikt vid icke-objektorienterade, triviala saker. Kursen gav inte tillräckligt med kunskap för att faktiskt kunna programmera någonting mer avancerat, så jag förstår inte varför vi då ska välja ett högnivåspråk som Java. C hade varit mer lämpligt enligt mig.» (Dåligt)
- Antagligen färgat av min inställning till själva ämnet...» (Godkänt)
- Känner inte att jag kommer ha någon direkt nytta av Java i framtiden och speciellt mycket objektorientering vet jag inte om det var. Bra med programmering annars.» (Godkänt)
- Bra kunskapsmål. Dålig examination.» (Gott)
- Om man läst lite programmering innan var det i alla fall en trevlig kurs.» (Gott)
- Trots att kursen inte var utmanande tyckte jag att laborationerna var mycket bra. De var både underhållande och varierande.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna»
- övningarna på papper.»
- Labbarna och övningarna.»
- Laborationstillfällena.»
- Övningarna, laborationerna.»
- Labbar, övningar.»
- Björn von Sydow ,) Samt övningstillfällena. Övningsledarna.»
- övningspassen»
- Laborationerna är mycket trevliga»
- Laborationen med mastermind. Väldigt lärorik.»
- Kursens upplägg fungerar bra.»
- Upplägget - med labbar och föreläsningar - borde kunna fungera bra.»
- Labbarna! Gav mycket förståelse för vad man kan göra med programmering!»
- Övningarna»
- Roliga labbar!»
- Laborationerna.»
- Kreativiteten i labbarna och tempot i kursen.»
- övningarna och labbarna.»
- Duktig föreläsare, lagom nivå på laborationerna.»
- Björn von Sydow.»
- Labbarrr»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer tid att reflektera över vad som sker på tavlan vid föreläsningar.»
- Att tentan förblir elektronisk,inte papper, ex text baserat program. »
- Inledningen. Ta upp på en lägre nivå.»
- Examinationsmetodiken. Anpassa examinationen till verkligheten. Lär studenten istället att använda papper/penna till viktigare saker (problemformulering, lösningsmetodik som hjälpmedel bör Apin tillåtas).»
- Sänka svårighetsgraden från början.»
- skära ner på antal labbar, att skära ner till 5 labbar hade hjälpt riktigt mycket bara det. då kan man lägga ner mer tid på att lära sig skapa egna program från grunden istället att bygga på färdiga program. »
- Uppgift 4 på tentan.»
- Tentan får gärna vara senare än första lördagen i tentaveckan. Fler handledare och fler än en datasal för labbarna. »
- Bättre mer pedagogiska föreläsningar, annan övningsledare?»
- Tydligare direktiv angående kurslitteratur. Gärna hänvisa till någon bok efter/innan föreläsningar.»
- Om det inte finns möjlighet att ställa frågor i större utsträckning (för nybörjarprogrammerare) så borde studenterna kanske delas in i grupper beroende på hur hög programmeringsvana de besitter.»
- Vid flera tillfällen var det alldeles för få handledare på plats!»
- Tentamina. Tycker inte den ska vara pappers-tenta.»
- Fler övningstentor, kanske mer till och med.»
- Examinationen, problematiskt att göra den på skrivet papper»
- Mer praktiska genomgångar och mer utförliga förklaringar för de som aldrig programmerat tidigare»
- Tycker inte om tentamensformen, känns väldigt bakvänat att programmera på papper.»
- Jag antar att det aldrig kommer att hända, men kursen borde bytas ut till en allmän programmeringskurs i t.ex. C.»
- Upplägget på föreläsningarna och övningarna. Fler mindre programmeringsuppgifter vore hjälpande.»
- en tenta som inte är svårast just det året man själv ska göra den :) (i och med att den svåraste tentan alltid är sin egen)»
- För svåra övningsuppgifter.»
- Tydligare koppling till litteraturen.»
- Att ändra om inlämningarna så att man även har en stor avslutninginlämning som sträcker sig på fler veckor där man gör fler delar av programmet.»

20. Övriga kommentarer

- Mycket kritik på en och samma gång. Är ändå glad över att jag gjort kursen. Den har varit givande. Dock tror jag att den var ännu mer givande om man har programmerat innan.»
- Mycket nöjd med kursen»
- Entusiastisk föreläsare. Ingen risk att man somnar på föreläsningen.»
- Som riktigt gammal student funderar jag över kontinuiteten i programmeringskursen i E1. Tre "olika" kurser på 6 år: TDA545 (2006), TDA546 (2007-2010) och TDA547(2011-).»
- Björn är en duktig föreläsare!»
- Nej.»
- I allmänhet en bra kurs.»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från