ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 VT - Människa-maskinsystem Z3, PPU060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-25 - 2011-04-08
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Projekt-PM fick kompletteras med handledarkommentarer men det löste sig!»

Kurs-PM
19 svarande

- -»0 0%
2 11%
OK»6 33%
6 33%
++»4 22%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.66

Kurshemsida
18 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»5 27%
8 44%
++»4 22%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.83

Projekt-PM
18 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»6 33%
6 33%
++»5 27%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.83

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Boken var toppen!! »
- Det har gått att använda sigav en tunnare bok för alla kapitel användes inte och samt fanns en del onödig utfyllnad i de kapitel som användes.»
- Väl synkat med kursinnehållet. Lite väl tunnt innehåll, som de flesta svenska böcker.»
- Boken var rätt bra men tokigt omfattande, tung och aningen dyr. Utan den var man rökt på hemtentan.»

Arbete och Teknik på människans villkor, Lena Abramsson et al.
19 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 33%
7 38%
++»5 27%
Använde ej»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.94

3. Föreläsare/Handledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Stort engagemang! Förstod precis på vilken nivå vi ville lägga oss och anpassade projektet därefter. Lägg därtill en stor dos humor så har du en kombo som alla handledare borde sträva efter att ha!»
- Cecilia Berlin var en Mycket bra handledare!»
- Jonas var helt superb som handledare! Han läste verkligen genom vad man lämnat in och kom med bra konstruktiva kommentarer! Utan tvekan han som fick oss att prestera så bra som vi gjorde!»

Föreläsare Anna-Lisa Osvalder
19 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 41%
6 35%
++»4 23%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.82

Föreläsare Lars-Ola Bligård
19 svarande

- -»0 0%
3 16%
OK»8 44%
5 27%
++»2 11%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.33

Föreläsare Jonas Andersson
19 svarande

- -»0 0%
1 9%
OK»4 36%
4 36%
++»2 18%
Ej svar»8

Genomsnitt: 3.63

Föreläsare Cecilia Österman
19 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»1 5%
7 41%
++»8 47%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.29

Föreläsare Cecilia Berlin
19 svarande

- -»0 0%
1 7%
OK»5 35%
4 28%
++»4 28%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.78

Föreläsare Hans Sjöberg
19 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 66%
2 22%
++»1 11%
Ej svar»10

Genomsnitt: 3.44

Föreläsare Stig Franzén
19 svarande

- -»0 0%
1 14%
OK»4 57%
1 14%
++»1 14%
Ej svar»12

Genomsnitt: 3.28

Handledare Lars-Ola Bligård
19 svarande

- -»0 0%
1 50%
OK»0 0%
0 0%
++»1 50%
Ej svar»17

Genomsnitt: 3.5

Handledare Jonas Andersson
19 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»6 100%
Ej svar»13

Genomsnitt: 5

Handledare Cecilia Österman
19 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
1 25%
++»3 75%
Ej svar»15

Genomsnitt: 4.75

Handledare Cecilia Berlin
19 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
1 33%
++»2 66%
Ej svar»16

Genomsnitt: 4.66

Handledare Hans Sjöberg
19 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 33%
0 0%
++»2 66%
Ej svar»16

Genomsnitt: 4.33

Handledare Helena Strömberg
19 svarande

- -»0 0%
1 33%
OK»0 0%
1 33%
++»1 33%
Ej svar»16

Genomsnitt: 3.66

Handledare Jessica Dagman
19 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
1 50%
++»1 50%
Ej svar»17

Genomsnitt: 4.5

Handledare Oskar Rexfelt
18 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
1 50%
++»1 50%
Ej svar»16

Genomsnitt: 4.5

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Tråkigt och meningslöst projekt»
- Det fanns vissa brister i vissa föreläsningar somgjorde att vissa delar saknade kontext och kändes en aning flumiga. Andra delar var väldigt bra.»
- Jättebra med ett projekt där man äntligen får komma ut i verkligheten»
- Det vore bättre om man delades in i grupper slumpvist. Då skulle alla få det lika jobbigt som de som inte känner någon innan. en grupp bestående av ett kompisgäng har en orättvis fördel mot en grupp av de som blev över.»

Föreläsningar
19 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»6 33%
10 55%
++»1 5%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.61

Projekt
19 svarande

- -»1 5%
2 10%
OK»6 31%
8 42%
++»2 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.42

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Projektet var alldeles för stort för att faktiskt ge något. Det blev krystat och många ville bara bli av med det.»

Föreläsningar
19 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»17 100%
För snabbt»0 0%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2

Projekt
19 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»19 100%
För snabbt»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Gillade verkligen hemtentorna! »
- Tycker det är för stora steg i betygsättningen av rapporten, varför har man bara 10p-intervall? (om jag nu inte fattat helt fel och det inte är så)»
- Vad hände på första hemtentan? Uppenbarligen var jag inte alls i form med ett riktigt taskigt resultat. En ökning med 30% på hemtenta 2 gör att man börjar fundera på hur hemtenta 1 var utformad eller om det var jag som underpresterade? Vad tusan hände? Bra upplägg i övrigt, även om 24h topprestation inte alltid är så trevligt. Särskilt inte om man är krasslig.»
- Av någon anledning så kändes ettan "lätt" att komma på vad man skulle skriva, men sen fick man inte så högt resultat, jämfört med tvåan som många tyckte var svårtolkad (svårt att lista ut vad ni egentligen ville ha för typ av svar). Men det visade sig då tvärtom att tvåan fick många väldigt bra på (i alla fall är det intrycket från mina kompisar.»

Hemtenta I
19 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»6 33%
6 33%
++»5 27%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.83

Hemtenta II
19 svarande

- -»0 0%
2 11%
OK»5 27%
6 33%
++»5 27%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.77

Projekt
19 svarande

- -»2 10%
1 5%
OK»9 47%
4 21%
++»3 15%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.26

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

Betyg
19 svarande

0 0%
4 21%
8 42%
7 36%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.15

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Ingenting faktiskt....»
- Föreläsningarna till hemtenta 2 var liksom själva hemtentan väligt flummiga och känndes mest som utfyllnad. Där bör man fundera på det verenskapliga värdet till nästa år. Man bör fråga sig hur innehållet snappas upp av ingenjörsstudenter. Vi har en tendens att tycka att saker och ting är flummigt och inte bry oss när informationen om varför det hela är viktigt inte är uppenbar.»
- Hemtenta II var för jobbig.»
- Det var lite överlapp med kursen Arbetsorganisation.»
- lägg mindre fokus på alldagliga exempel, och återspegla istället detaljerna som efterfrågas på hemtentan på föreläsningarna»
- Se över hemtenta 1.»
- Dålig information om projektet. Allderles för långt PM»
- Längre tid till att hitta företag, det går inte alltid att fixa en arbetsplats på bara ett fåtal dagar.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Jag tycker allt har varit bra! »
- Roligt med olika föreläsare som kör med lite olika metoder, sätter chans att nå ut till fler på det viset. Prjektet var väldigt bra där man kunde se hur man faktistk kunde använda sig av kunskapen. Då når infon fram om varför ämnet är viktigt och det går att vi int´,ressear oss mer för ämnet.»
- Det mesta: projektet, boken, hemtentorna»
- Konceptet med 2 hemtentor och ett projekt.»
- projekt-pm»
- Projektet och hemtenta 2.»
- projektet är bra i sig»
- De kontinuerliga handledningstillfällena med material som skall presenteras. Hemtentorna gjorde att man lusläste kursmaterialet på ett helt annat, positivt sätt.»
- Jättebra att det var så många handledare så att de verkligen hade tid med en! Bra att ni tryckt ihop föreläsningarna i början så att man har mer tid över på slutet av kursen. Jättebra med hemtentor. De må vara tråkiga, men så skönt att bara få det gjort!»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Som sagt lite stor flumvaning, försök att påvisa mer akademisk/klinisk teori och koppla till verkligheten, koppla gärna de befintliga modellerna till verklighet. »
- Nyttigt men rätt flummigt?»

Betyg
19 svarande

0 0%
1 5%
7 36%
7 36%
4 21%

Genomsnitt: 3.73

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Cecilia Österman var GRYM! Hög, tydlig, inga monologer. Man lyssnade verkligen på henne och tog till sig det hon sa! »

Föreläsare Anna-Lisa Osvalder
16 svarande

Ja»1 12%
Nej»7 87%
Ej svar»8

Genomsnitt: 1.87

Föreläsare Lars-Ola Bligård
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 100%
Ej svar»8

Genomsnitt: 2

Föreläsare Jonas Andersson
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»6 100%
Ej svar»10

Genomsnitt: 2

Föreläsare Cecilia Österman
16 svarande

Ja»8 72%
Nej»3 27%
Ej svar»5

Genomsnitt: 1.27

Föreläsare Cecilia Berlin
16 svarande

Ja»1 12%
Nej»7 87%
Ej svar»8

Genomsnitt: 1.87

Föreläsare Hans Sjöberg
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%
Ej svar»9

Genomsnitt: 2

Föreläsare Stig Franzén
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%
Ej svar»9

Genomsnitt: 2

Handledare Lars-Ola Bligård
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»4 100%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2

Handledare Jonas Andersson
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»5 100%
Ej svar»11

Genomsnitt: 2

Handledare Cecilia Österman
16 svarande

Ja»3 50%
Nej»3 50%
Ej svar»10

Genomsnitt: 1.5

Handledare Cecilia Berlin
17 svarande

Ja»1 20%
Nej»4 80%
Ej svar»12

Genomsnitt: 1.8

Handledare Hans Sjöberg
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»4 100%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2

Handledare Helena Strömberg
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»4 100%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2

Handledare Jessica Dagman
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»4 100%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2

Handledare Oskar Rexfelt
16 svarande

Ja»0 0%
Nej»4 100%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Kursutvärdering förbättras avsevärt om den läggs ned, den tillför inget av värde förutom att SNZ får känna sig viktiga.»
- Tycker det är bra.»
- Lärarpub säger de i andra årskurser. När får treorna informationen? ,-)»Kursutvärderingssystem från