ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Styr- och reglerteknik V11, LET192

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»8 47%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.94

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»8 47%
100%»8 47%

Genomsnitt: 4.41

- Har exjobbat under våren vilket tagit mycket tid i form av möten och sånt. har därför missat en del föreläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 88%

Genomsnitt: 3.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 29%
Ja, i hög grad»12 70%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.7


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 3.41

- Väldigt bra undervisning och väldigt noggrant genomfört. » (Mycket stor)
- Bertil Thomas är inte den självklare föreläsaren, men på sitt sätt visar han ett stort intresse för att alla ska förstå och är mån om att hjälpa till.» (Mycket stor)
- Jätte duktig lärare, strukturerad och pedagogisk!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»8 50%

Genomsnitt: 3.37

- Styrteknik kompendiet var inte bra. Regler boken var bra.» (?)
- Inlärningen skötes på föreläsningar. Efter föreläsning förstod man det som stod i boken.» (Ganska liten)
- Boken i reglerteknik är mycket bra. Men kompendiet i styrteknik behöver revideras. Flertalet områden i styrtekniken gav kompendiet dålig ledning.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 3.29

- Utdelade uppgifter i styrtekniken kunde bifogats i häftet med övningsuppgifter i styrdelen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.52

- Hade varit bra med någon övning någon gång där man kan sitta o räkna och få hjälp.» (Ganska bra)
- Inga räknestugor, men man kunde gå upp och fråga honom när man behövde hjälp, samt efter föreläsningar» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»2 11%
Låg»1 5%
Lagom»12 70%
Hög»1 5%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 2.88

- Det gick snabbt att räkna igenom uppgifterna och lära sig det som gåtts igenom.» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»3 17%
Lagom»8 47%
Hög»4 23%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Två kurser plus exjobb tar mycket tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 29%
Gott»7 41%
Mycket gott»5 29%

Genomsnitt: 4

- Det vore trevligt att ha en lärare som kan komma i tid ibland.» (Godkänt)
- Intressant kurs, nya saker som jag inte läst förut.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Undervisningssättet.»
- Labbarna. + To do-listorna.»
- Allt. TODO-listorna som delades ut varje vecka är väldigt bra att bevara. »
- det var bra med en dugga i mitten av perioden.»
- Kör på!!»
- De papprerna som delades ut varje vecka där det stod beskrivet vilka uppgifter man skulle räkna samt vilka sidor man skulle läsa»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Få med någon övning på schemat.»
- Byt från overhead till powerpoint-presentation. OH-bilderna var svåra att se.»
- Inget.»

16. Övriga kommentarer

- Stor eloge till bertil thomas som håller i en bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från