ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik och strömningslära V11, LMT834

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-16 - 2011-03-30
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»4 7%
Cirka 20 timmar»13 25%
Cirka 25 timmar»16 30%
Cirka 30 timmar»14 26%
Minst 35 timmar»5 9%

Genomsnitt: 3.05

- Det är mycket man skall lära sig..» (Cirka 25 timmar)
- Det har blivit många veckor med bara plugg inför duggor, så ca varannan vecka bara mekanikpluggande och varannan termo.» (Cirka 25 timmar)
- Sista 2 veckor satt jag från 8-22.» (Cirka 30 timmar)
- Räknat o räknat o räknat» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

0%»1 1%
25%»3 5%
50%»2 3%
75%»11 21%
100%»35 67%

Genomsnitt: 4.46

- knappt 25%» (25%)
- Då det närmaste sig duggor i mekanik fick ma bortprioritera termon» (75%)
- Bra föreläsningar!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

51 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 70%

Genomsnitt: 3.58

- Det är mycket bra med enskilda kunskapsmål för vardera kapitel i kursen men en del av målen tycker jag kan förtydligas lite mera.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket upprepningar i kursmålen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra att man följt lärandemålen under kursens gång» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Men många...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Att Karin gick igenom dem så noga underlättade. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»41 82%
Nej, målen är för högt ställda»7 14%

Genomsnitt: 2.1

- I förhållande till andra kurser tycker jag att den innehöll väldigt mycket. Det ända konstruktiva jag kan säga om det är kanske att minska innehållet. » (Nej, målen är för högt ställda)
- En bok på 1200 sidor, 1,5 anteckningsblock, labb, utdelat material på kurshemsidan och allt prat UTAN anteckningar på tavlan är för alldeles för mycket ja. Sedan när målen är formulerade på ett väldigt otydligt sätt i stil med "du ska kunna lite om *****" vilket resulterar i att det kan komma frågor på vad som helst i ovannämnda kursmaterial. Efter en hel kurs blir det väldigt många smådetaljer som omöjligt kan behärskas helt. Detta testas främst i tentamens teoridel.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tycker kursen var för omfattande, välj ut det som är viktigt eller dela kursen i två. Var mycket svårt att lära sig något riktigt bra. Om det är saker som vi bör ha sett men som är minde viktigt så kan detta stå i kunskapsmålen, så man kan lägga tid på det som Är viktigt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»15 29%
Ja, i hög grad»34 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.74

- Visst det var en bra tenta. Svår och lite mer fokuserad på olika mätinstrument i jämförelse med tidigare tentor. » (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att teori frågorna var konkreta men att räkneuppgifterna var av högre svårhetsgrad än vad tidigare tentor inom denna kursen har varit.» (I viss utsträckning)
- Visserligen svårt att täcka en så omfattande kurs i endast en tenta.» (I viss utsträckning)
- Lite orelevanta teoriuppgifter då jag uppfattar dem som inte dem viktigaste.» (I viss utsträckning)
- Kände att jag inte riktigt fick visa vad jag kunde på tentamen tyvärr, trots att jag före tentan kände mig väl förberedd. Väldigt svåra uppgifter i problemlösningen, kändes som att det var en twist på varje uppgift. I ex-tentorna som vi fick utdelat var det iallafall två av problemen som bara var att räkna, utan någon "twist". Synd att vår tenta var svårare kan jag tycka. » (I viss utsträckning)
- Dock kände jag att en del teorifrågor inte var relevanta i förhållande till vad Karin lagt fokus på. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»11 21%
Ganska stor»22 42%
Mycket stor»15 28%

Genomsnitt: 2.92

- Svårt att hänga med» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var mest tabeller och allmänt diffust prat som man inte skulle/hann föra ner på anteckningar. Det gicks inte igenom alls om hur man räknade uppgifter vilket hade effekten att man inte kunde räkna hemma förän övningstillfällen, som då hade var alldeles för korta för att hinna räkna själv och få hjälp. I snitt hade vi ca 45min av eget räknande på alltför många uppgifter. Språket på föreläsningarna var även svårförstått då väldigt många nya ord för kursen (och gammaldags ord) användes och främst de nya orden i kursen upprepades aldrig vad de betydde och att ifrågasätta deras betydelse gång på gång var inget alternativ.» (Mycket liten)
- Föreläsningen har för mig varit mest relevant för att få med mig anteckningar. Tycker inte att föreläsningarna givit så mycket annars. Osammanhängande och ostrukturerat. » (Ganska liten)
- Jag har fått ängna mig mycket åt självstudier, även fast jag har varit med på samtliga föreläsningar. Svårt att hålla intresset uppe efter fjärde overheaden. Anmärkningsvärt att det kan vara så svårt att göra intressanta föreläsningar till ett så roligt ämne. » (Ganska liten)
- Anteckningarna från föreläsningarna har kommit väldigt bra till hands vid inlärandet.» (Ganska stor)
- Tackar för Karin för bra föreläsningar, det var lätt att förstå och följa med.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»16 30%
Ganska stor»18 34%
Mycket stor»18 34%

Genomsnitt: 3.03

- Mest använt boken för att slå upp saker i, samt räkneuppgifterna. » (Ganska liten)
- Boken var alldeles för svår att förstå.» (Ganska liten)
- Bok på över 1000 sidor på engelska drog man sig för att läsa...Det är väl meningen att det ska vara lätt att lära?» (Ganska liten)
- Boken användes mest som övningsbok och uppslagsbok» (Ganska stor)
- Det är ifrån den jag har lärt mig mest.» (Mycket stor)
- Man kan dock ifrågasätta om man verkligen ska ha en engelsk bok till det hittills svåraste ämnet. Tyckte dock att den var bra, men inlärningen tog längre tid och jag tror min förståelse för ämnet hade varit större med en bok på svenska. » (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»25 48%
Mycket bra»23 44%

Genomsnitt: 3.34

- Det är alldeles för få lösningar på kurssidan så flera av uppgifterna förblir olösta el felaktigt lösta då man inte kan mer än kolla om svaret är rätt el ej, och det vet vi ju alla att man inte får full poäng på en tentauppgift bara föra att svaret blev detsamma... » (Mycket dåligt)
- Som vanligt ligger kurssidan nere för ofta! Teknisk högskola? Borde inte vara svårt att lösa...» (Ganska dåligt)
- Dock är kurshemsidan med utdelat material otroligt "stökig". (Se mekanik = lysande strukturerat)» (Ganska bra)
- Det kunde gå fortare, lösningsförslag på dugga samt tenta.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan gick inte att komma åt vissa gånger.» (Ganska bra)
- För att hinna göra alla tal skulle det behövas fler lösningar till tal på kurshemsidan så övningarna inte räcker till.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 11%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»24 46%
Har ej sökt hjälp»5 9%

Genomsnitt: 3.53

- Bra hjälp på övningarna. Men det var alldeles för lite tid. Hade fler lösningar till uppgifterna getts ut hade man kunnat förstå mer hur det fungerar. » (Ganska dåliga)
- Ytterst lite tid för detta pga ovannämnda faktorer med övningarna mm.» (Ganska dåliga)
- Men jag skulle ha uppskattat om fler svar på övningsuppgifter hade legat ute på hemsidan och fler tal gåtts igenom på föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Både Stina och Karin var ganska upptagna hela tiden under övningar eller föreläsningar. » (Ganska bra)
- Vi hade många tillfällen att ställa frågor på. Dock hade jag önskat att vi fick lite tydligare svar än "använd er ingenjörshjärna" och "men det där kan ni ju, tänk lite till".» (Mycket bra)
- Bra att det har gått att ställa frågor utanför övningstillfällena.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 15%
Mycket bra»40 76%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»7 13%
Hög»38 74%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.92

- Som sagt för omfattande, svårt att veta vad man skall lägga fokus på, trots kursmålen.» (För hög)
- Det var mycket att lära in. Man vet inte vart man ska lägga fokus. Och hur ingående man ska kunna teori.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 9%
Hög»27 51%
För hög»20 38%

Genomsnitt: 4.28

- Gillar dock att det är hög belastning. Gillar att bli pushad och utmanad. Det är väll därför vi går på Chalmers?» (Hög)
- Mekaniken hamnade lite i skym undan, pga att termon var så pass arbetskrävande. » (Hög)
- Det gick, men jag hade inga lediga helger.» (Hög)
- läser maskinteknik på johanneberg, denna kursen lästa jag utöver det.» (Hög)
- Jag förstår att vi måste hinna läsa både Termodynamik och Mekanik samtidigt men arbetsbelastningen är precis över gränsen i belastning. Jag tror att det kan vara bra om kurserna innehåller för mycket eller om man kanske ska dela upp kurserna på längre tid.» (För hög)
- Att ha termodynamik och tillverkninsteknik under samma läsperiod är inget bra alternativ. Det är två stora(både breda och djupa) kurser som var för sig kräver mycket av studenterna. Båda kurserna innehåller både räkning och teori. » (För hög)
- Thermodynamik OCH mekanik=? Vad tänkte ni där??» (För hög)
- Den här kursen i kombination med tillverkningsteknik var en väldigt jobbig period.» (För hög)
- Termodynamik o tillverkningsteknik bör INTE ligga i samma period i fortsättningen.» (För hög)
- I kombination med mekanik blev arbetsbelastningen alldeles för hög» (För hög)
- Har läst tillverkningsteknik parallellt med denna kurs.» (För hög)
- tillsammans med tillverkningsteknik var det svårt o kombinera båda kurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»2 3%
Godkänt»17 33%
Gott»25 49%
Mycket gott»5 9%

Genomsnitt: 3.56

- En stor besvikelse. Hade förghoppningar innan dessa startade» (Mycket dåligt)
- Känns inte som att kursen gett mig någon grundlig kunskap om termodynamik, ett par veckor efter tentan kommer inte mycket att kommas ihåg. Skulle vara bra om man kunde få möjlighet att fördjupa sig ytterliggare i vissa delar och stryka onödiga delar av boken.» (Mycket dåligt)
- Kursen i sig är väldigt intressant och spännande. Tycker den kunde ha lärts ut på ett bättre och mer pedagogiskt sätt. » (Godkänt)
- Tycker att kursen varit okej, men ibland lite för mycket teori på föreläsningen. Vore bra att räkna lite mer exempel även under föreläsningarna, för att öka förståelsen.» (Godkänt)
- Teorifrågorna på tentan var bra. Tyckte att räknatalen på tentan var för snarlika och att jag lika gärna kunnat skicka hälften av kapitlena när jag räknade, för de hjälpte ändå inget på provet.» (Godkänt)
- Väldigt intressant ämne och bra föreläsare. Men ganska spretig undervisning. Det var svårt att få en bra överblick och det var lite svårt att veta vilka resonemang som fungerar vart. » (Godkänt)
- Intressant kurs, underlättar så klart när man tycker det. Ligger tyvärr på samma lp som mekanik.» (Gott)
- Väldigt intressant kurs som ger en bra allmänbildning med lite djupare kunskaper och inte bara ytan.» (Gott)
- har ej deltagit på så många föreläsningar visserligen, men anser att kursen har varit intressant!» (Gott)
- Bra lärare som verkligen brinner för sitt ämne. det inspirerar oss!» (Gott)
- Intressant ämne» (Gott)
- Gillar att kunskapsmålen har varit så tydliga så att man förstår vad man förväntas kunna. Bra övningar. Tycker också om föreläsningarna och att de ofta börjat med att repetera det föregående kapitlet!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- »
- Dugga är bra, man håller igång kursen hela perioden. »
- Möjligheten att få räkna och ha tillgång till hjälp (övningar)»
- Laborationen, helt klart! Genom den så får man en förståelse för vad det är alla beräkningar med Bernouillis ekv. behandlar.»
- Kopplingen till kursmålen. Laborationen»
- Kunskapsmål, föreläsningar, övningar.»
- Karin och hennes föreläsningar, bra bok»
- Labben»
- Övningarna. Där man löste några tal på tavlan och sedan fick räkna själv. Mycket bra. Laborationen. Man fick en bra förståelse, dock var det lite väl maffigt att behöva lämna in en labbrapport också.»
- Bra övningsledare, många övningstillfällen.»
- Föreläsnings strukturen var mycket bra, det var tydligt att föreläsningarna följde kunskapsmålen!»
- bra med dugga!»
- duggan»
-
- föreläsaren, hon var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Duggan låg för sent så man kom efter, den skulle ligga lite efter att vi avsluta kap6 och inte kap14!»
- Pusha på studenterna att inte hamna efter i planeringen, det underlättar verkligen när man är i fas, vet att detta inte är lärarens jobb men det skadar inte om denne kunde tjata lite.»
- Gör videos som läggs upp på Chalmers hemsida som alla har tillgång till, inte bara dom som är registrerade på kursen. Kursen har innehållit mycket formler och teorier som inte alltid är lätt att förstå. Om man hade en förklarande video (tal, någon som ritar, förklarar etc) som man kunde titta på och stopp, pausa, gå tillbaka till vid behov hade det varit till stor hjälp. Detta gäller alla kurser. Tänk vilket kraftfullt kunskapsbibliotek Chalmers skulle kunna bygga upp. (Googla Khan Academy, fenomenal sida med videor om allt, har använt den för alla kurser hittills för att förstå teorier, begrepp, formler)»
- Ge ut lösningar till fler uppgifter, behöver inte vara alla men fler. »
- Fler lösningar på rekommenderade uppgifter utdelade. Kör man fast och inte har tillgång till hjälp så är det bra att själv kunna kolla.»
- Men jag skulle ha uppskattat om fler svar på övningsuppgifter hade legat ute på hemsidan och fler tal gåtts igenom på föreläsningarna.»
- Kanske lite mera exempel som kan sammankopplas med det vardagliga livet. Jag tror att detta skulle öka förståelsen för många begrepp.»
- Examinatorn bör öva med alla grupper. Även om övningsledaren höll hög klass kan man inte komma ifrån att öva med examinatorn är en väldigt stor fördel.»
- Fler lösningar till rekommenderade uppgifter! Jag anser att det är upp till varje elev själv om man "ger upp" för tidigt och kollar i facit istället för att försöka. Personligen är jag en väldigt enveten person som väntar in i det sista med att kolla på lösningen. Men nu när det inte funnits något har jag suttit och slitit mitt hår alltför många timmar... Relevant fokus på teoriuppgifterna som testar sådant som fokus legat på, både på föreläsningar, övningar och kunskapsmål. »
- Inte så många genomgångar av olika tabeller. Räcker med EN förklaring..( svårt å hänga med under föreläsningen eftersom tabellerna är skrivna med väldigt små bokstäver)»
- Skippa labbrapport.»
- Lösningar på problemuppgifter och teoriuppgifter borde läggas upp på kurs hemsidan, inte bara facit.»
- Mycket av det som nämnts ovan.»
- Lösningar till uppgifterna, både teori och räkneuppgifter skulle vara till stor nytta. Kursledaren har en tendens att sväva iväg och tänka på delar av termon som inte tillhör kursen och visa oh som är "mycket trevliga" men inte hör till kursen och som bara en tredjedel av salen har möjlighet att se. Eftersom det är så pass mycket teori och så lite tänka så är det lätt att tappa fokus om det är dåligt tempo eller om hon börja försvinna iväg i tankar utanför ämnet.»
- se ovan.»
- Välj ut det som är viktigt och gå jupare på det istället, nu blir det varken hackat eller malet. Föreläsningarna kan göras mycket mer intressanta och roligare om föreläsaren tex skulle utföra något enklare expriment. Härledda formler kommer ingen ihåg, men har man sett ett expriment så kommer man ihåg principerna i 20 år framöver.»
- Jag tycker Karins filosofi för utlärning känns gammalmodig och rent dålig. Det jag då främst avser är tillgång till lösningar för övningsuppgifter men finns även andra aspekter som kan förbättras. Personligen lär jag mig av att kunna studera en lösning på en uppgift när jag kör fast istället för att sitta en timme eller två utan att komma nån vart och sen fråga lärare vid nästa schemalagda tillfälle och då få ett svar i stil med "tänk på det här och se om du kan lösa uppg". Via tidskrävande arbete som inkluderar fildelning har lösningar till den gamla upplagen av boken hittats, men då har det varit minst lika tidskrävande att bland dessa hitta lösningar till motsvarande eller liknande de rekommenderade övningsuppgifterna. Jag är långt ifrån ensam om dessa åsikter och vet att väldigt många delar dessa med mig.»
- fler lösningar på kurshemsidan. Mer varierande räknauppgifter och olika svåra räknauppgifter»
- Duggan borde läggas tidigare om det går, så man inte hinner komma så långt efter. Föreläsningarna behandlar massa nytt men det man fokuserar på själv är bara plugga för duggan och så hamnar man efter.»
- Mer exempel från "verkliga livet", så att man får bättre relation till det man studerar.»
-
- vissa kursmål var svåra att hitta och förstå.. Skriv lite tydligare bara..»

16. Övriga kommentarer

- En mastig kurs där det finns otroligt mycket mer att lära sig och förstå än det som krävs för godkänt. Borde varit två kurser för sammanlagt 15 poäng istället så att man kan gå djupare på strämningsläran och entropin.»
- Fortsätt i samma takt Karin! Det är en bra lärorik kurs, som man kanske inte har jätte nytta av direkt just nu men helt klart senare i studierna och livet.»
- Kursen började bra och strukturerat. Tyvärr så blev upplägget rörigare och rörigare. T.ex. härledningar av formler är bra men då ska föreläsaren vara tydlig med att det är just en härledning så kan eleverna fokusera på att hänga med istället för att skriva ner. Kursmålen kopplades lösare och lösare till föreläsningarna. Tydligare lära ut lösningsmetodik. Som återfinns i matematiken samt mekaniken.»
- tackar för en bra kurs!»
- Jag gillar inte riktigt att man delar klassen i två övningsgrupper, där ena gruppen har föreläsaren som lärare. Det känns som att det hade varit lättare att diskutera teorin med henne och bättre att se hennes lösningsmetodik. Annars var övningsledaren bra!»
- Skulle varit bra med si, då läraren mest gick igenom uppgifter under övningarna. Detta gav oss knappt någon tid att räkna eller ställa frågor under övnings tillfällena »
- Jag tycker överlag att chalmers borde satsa på att lägga ut förklaringar på video online. Krävs inte så stora medel. Till sommarmatten gjordes detta för att visa hur man löste vissa tal, men man skulle även kunna använde det för att härleda formler etc. Har man en gång visat något riktigt bra och spelas in det, så kan elevar titta på det för all framtid. Se tex: http://www.khanacademy.org/ En kille som lagt ut över 2000 videos som täcker i stort sett all matematik vi har lärt oss fram tills nu, och mycket annat. »
- Svår tenta, jämför man mot de vi fått från tidigare år så var denna mycket svårare.»


Kursutvärderingssystem från