ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Sjöfartsjuridik, SJO131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»8 28%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»8 28%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»5 17%

Genomsnitt: 2.53

- Har läst två kurser i ämnet tidigare med samma föreläsare. Kände att jag har koll på detta» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»3 10%
75%»8 28%
100%»16 57%

Genomsnitt: 4.35

- föreläsningarna gav mycket» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 18%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 51%

Genomsnitt: 3.07

- så mycket» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 12%
Ja, i hög grad»10 40%
Vet ej/har inte examinerats än»12 48%

Genomsnitt: 3.36

- Det blir säkert samma upplägg som tidigare kurser och dessa har varit bra» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»2 7%
Mycket stor»25 89%

Genomsnitt: 3.85

- Robert Severin är en mycket kompetent lektor. » (Mycket stor)
- Trevliga föreläsningar. Gott jobb Severin!» (Mycket stor)
- Utan undervisning hade det varit svårt att förstå allting.» (Mycket stor)
- Älskar R.Severins föreläsningar....+++++++» (Mycket stor)
- Avgörande» (Mycket stor)
- Ta väl vara på Robert.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»10 35%

Genomsnitt: 3.03

- Jättebra med matnyttiga ppt:s. Bra kurslit. Denna är uppbyggd på ett sådant sätt att man senare i sin karriär kan plocka fram den och slå upp det man önskar veta. Dock klarar man sig bra på ppt:s och föreläsningar.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen i denna kurs var värd att läsa även fast priset att köpa den var högt. Litteraturen gjorde att man lättare förstod det som sades på undervisningarna - fick en helhetsbild av allt.» (Mycket stor)
- Detta ämne är inget man direkt kan sticka ut å köpa böcker i. Däremot så ger Robert ut mkt relevant lösmaterial utöver de små häfterna vi använder....Bra planerat,» (Mycket stor)
- Kursmatierialet har varit oerhört viktigt, så som power point-presentationer, men kurslitteraturen kändes helt bortkastad. Den krävdes på intet vis för att kunna klara tentorna, och borde istället stå som referenslitteratur, om man känner att lektionerna ej är fullgoda» (Mycket stor)
- Måste ha bra minne för att fixa tentan utan kursmaterial...» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»10 35%

Genomsnitt: 3.28

- Det krävs mer struktur i dokumenthögen som ligger utslängd på pingpong. » (Ganska dåligt)
- .docx är besvärligt att använda för vissa, men PDF fungerar alltid.» (Ganska dåligt)
- Mycket och bra material, men dålig struktur. Svårt att hitta, t.ex powerpoints från en specifik föreläsning.» (Ganska bra)
- mer strukturerat vore bra» (Ganska bra)
- Kände inta att något fattades» (Ganska bra)
- Bättre struktur och gärna uppdaterade powerpoint någon dag innan.» (Ganska bra)
- Uppdaterade powerpoints innan föreläsningen är önskvärt.» (Ganska bra)
- Vore bra att veta vilken ppt man ska ha till vilken dag. Just nu ligger allt material på Ping-Pong uppslängt huller om buller.» (Ganska bra)
- Lite rörigt på ping pongs dokumentsida» (Ganska bra)
- Lite omständigt med ändringar i presentationerna som kom någon timma innan lektionerna, men annars oerhört bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 7%
Mycket bra»25 89%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.96

- Tumme upp» (Mycket bra)
- Robert är alltid intresserad och bemöter de mest korkade frågor professionellt och utan att göra frågeställare illa till mods.. Tar sig alltid tid även efter föreläsningar och på övrig tid..+++++» (Mycket bra)
- Extremt bra. Inga frågor var dumma!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»17 60%
Har ej sökt samarbete»5 17%

Genomsnitt: 3.92

- Tacksamt diskussionsämne.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 64%
Hög»10 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Robert är mycket ambitiös med mycket utdelat material och läshänvisngar att man själv jobbar på bra för att inte få dåligt samvete att man själv inte gör tillräckligt. Väldigt bra tycker jag. Så därför blir det "lagom" istället för "hög" :)» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 50%
Hög»12 42%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.57

- Läste inte så mycket på juridiken i början eftersom det var obligatoriska moment både i engelska och astron som tog all tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 14%
Gott»9 32%
Mycket gott»15 53%

Genomsnitt: 4.39

- mer övningar» (Godkänt)
- En super bra lärare som gör varje lektion både rolig och intressant» (Gott)
- Robert Severin är i besittning av en mycket hög kompetens. Jag anser att insuttet borde uppskatta herr Severins insatser desto mer. Vidare anser jag vi har haft en stor privilegium att få bli undervisade av herr Severin. Jag anser även att om vi om varje lärare och instruktör på institutet undervisat som herr Severin, hade vi som svenska sjöbefäl intet att frukta i den internationella marknaden i fråga om kompetens. » (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills!» (Mycket gott)
- Väldigt intressant och rolig kurs!!!» (Mycket gott)
- Robban gör juridiken rolig och praktisk. » (Mycket gott)
- Mycket bra lärare som dock svävar ut lite ibland. Lärde mig mycket nyttigt.» (Mycket gott)
- Kanonlärare Bra kurslit. Mycket VÄSENTLIGT material på Ping-Pong» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Robert Severin!»
- Läraren»
- Severin! »
- Robban»
- SEVERIN!!!!!!!»
- Robert»
- Föreläsningsformatet var mycket engagerande och lätt att följa.»
- Undervisningen i sin helhet med tillhörande anekdoter!»
- Robert Severin i stort. Att han tar fall från verkligheten, skämtar under lektionerna samt försöker lära hur vi ska lösa situationer som vi troligtvis kommer att hamna i någon gång känns som något av de mer nyttiga inslagen under utbildningen hittills»
- Ceverin!»
- Jättebra upplägg med PPT och lagtext. Bra litteratur.»
- Läraren, litteraturen(som fören gångs skull är bra)»
- Severin»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite bättre struktur på pingpong...»
- Lite mer anvisningar på vart lagtexten kommer ifrån kanske under föreläsningarna»
- Absolut ingenting!»
- mer gemensamma övningar»
- Lika bra att säga att vi ska skriva ut allting direkt så behöver det inte komma i etapper och man hinner då få en bättre struktur på pärmar m.m.!!!»
- inget»
- Skriftligt material, t.ex. tentauppgifter har en för muntlig karaktär. Vissa lagtexter saknade formatering, vilket gjorde de oöversiktliga.»
- Man skulle kunna ge ut ett par uppgifter varje vecka som har med den veckans undervisning att göra. Alla får en chans att göra dem hemma och så går man igenom dom sista lektionen. På så vis bygger man upp en vana att leta och hitta i lagarna tidigare. Lätt att det mest blir korvstoppning tills det närmar sig tenta annars.»
- Ta kurslitteraturen som referenslitteratur och ändra på presentationerna i god tid så studenterna sitter med korrekt material under föreläsningen»
- Svårt att läsa schemat och veta vad man ska läsa på inför en föreläsning.»
- Bättre struktur på Ping-Pong»
- Kanske något rent övningstillfälle i halvklass. Mer sjörätt- mindre civilrätt. Kändes som vi lade ner mycket mer tid på civilrätten. Hade önskat att gå djupare in i sjörätten ist. »

16. Övriga kommentarer

- Kursen har varit bra och helt klart relevant men för att effektivisera inlärningen kan följande åtgärder kanske vidtas: Mer struktur - både på pingpong och i förläsningar. Grundtanken är god men den kan tydliggöras ännu mer. Fler övningar - De små övningar som stuckits in i föreläsningarna har var mycket givande. Fler sådana efterlyses. Inte större men flera. Heja Robert friskt humör, det är det som susen gör. Heja Heja HEJA!»
- Bästa kursen, Robert Severin ska ha mycket mycket beröm! Jätte rolig kurs»
- Severin hittar alltid ett humoristiskt och pedagogiskt sätt att förklara ett fall el dyl. Tummen upp!! Fler lärare på hans nivå tack!!!!!!»
- Det var mycket intressant och bra!»
- Tack, Robert, för en oerhört intressant och givande kurs!»
- Mitt intresse för juridik har gått från botten till toppen! »


Kursutvärderingssystem från