ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elektriska kretsar V11, LEU470

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»5 16%
Cirka 20 timmar»13 41%
Cirka 25 timmar»6 19%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.61

- Utöver 7-8 timmar undervisning och laboration per vecka har jag inte räknat så mycket» (Högst 15 timmar)
- All undervisning plus nån timme om dagen hemma» (Cirka 20 timmar)
- Bra med duggor, ta aldrig bort dem!» (Cirka 20 timmar)
- (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»11 35%
100%»18 58%

Genomsnitt: 4.51

- Missat de flesta övningar och en och annan föreläsning» (50%)
- Har varit borta tre tillfällen» (75%)
- Varit på alla föreläsningar men endast på hälften av övningarna.» (75%)
- (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 41%

Genomsnitt: 2.9

- Jag har förmodligen läst målen en gång i kurs PM men inte lagt dem på minnet eller reflekterat över dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- (Ja, målen verkar rimliga)
- Hade inga förkunskaper inom elektriska kretsar så det har varit lite svårt att få koll på grunderna och därför gjort hela kursen lite svår.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 11%
Ja, i hög grad»19 70%
Vet ej/har inte examinerats än»5 18%

Genomsnitt: 3.07

- (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»10 32%
Mycket stor»18 58%

Genomsnitt: 3.45

- Har läst motsvarande kurser på Gymnasiet så det var mer eller mindre bara upprepning av gammal lärdom.» (Mycket liten)
- (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.58

- Behövde ingen av böckerna.. Däremot häftena med övningsuppgifter och info var väldigt bra! » (Mycket liten)
- Inte läst mycket i böckerna utöver övningsuppgifter. Mest slagit upp saker jag inte kommer ihåg från föreläsningar, mer har inte behövts.» (Ganska liten)
- Egentligen är det bara uppgifterna i boken jag använt, föreläsningar är så mycket mer begripliga än kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 25%
Ganska bra»19 61%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.87

- När man loggade in på sitt konto på studentportalen och navigerade sig till kursens hemsida kom man först till förra läsperiodens kurshemsida för elektriska kretsar. Detta förvirrade vissa och orsakade att visa personer, som min labbpartner t.ex. fick tag på fel förberedelse uppgifter osv. Dåligt, när man loggar in på sin sida för se kurshemsidan för sina nuvarande kurser bör det vara rimligt begärt att man först och främst länkas till ens aktuella kurshemsidan och inte en från en äldre läsperiod.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan var ganska rörig, det var lätt att gå in på fel läsperiod och skriva ut fjolårets labb-pm, med mera. Man borde kanske rensa upp lite.» (Ganska dåligt)
- lite rörigt och bla svårt att hitta rätt facit till rätt tenta..» (Ganska dåligt)
- väldigt rörig kurshemsida.» (Ganska dåligt)
- Webbsidan var det enda dåliga. » (Ganska bra)
- Bill kunde varit lite snabbare med att lägga ut saker, annars sköttes det mycket bra!» (Ganska bra)
- Det hända att labförberedelserna kom ut lite väl sent innan laben. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»21 67%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.93

- Alla lärare har varit väldigt hjälpsamma» (Mycket bra)
- Lennart var en bra övningsledare! Bra arbetsmiljö under övingarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»17 54%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.58

- (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»22 70%
Hög»7 22%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.25

- Det kanske är svårt att få in mer eftersom det redan gås igenom ganska många koncept och metoder men personligen hade jag inte haft något emot lite mer kött i kursen.» (Låg)
- (Lagom)
- Förberedande lab uppgifterna var mycket komplicerade och det kom tillägg på uppgifterna på vissa övningslektioner istället för att det stod med i papperna från början» (Hög)
- Mycket sjukdomar under projektet och folk som vägrade göra vissa saker. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»19 61%
Hög»8 25%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.32

- Man hade gott om tid att göra det som behövdes. De som säger något annat har bara varit lata i sju veckor och började jobba den åttonde veckan. » (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 6%
Gott»16 51%
Mycket gott»13 41%

Genomsnitt: 4.35

- » (Gott)
- Strålande med två Duggor som gör att man hela tiden vet vad man förväntas klara av. Det kanske är jobbigt under kursens gång men är förhoppningsvis värt mödan.» (Mycket gott)
- Har aldrig gillat ellära, men Bill gjorde det kul! Tack!» (Mycket gott)
- Bill är rikgit bra att ha som föerläsare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bill»
- lärarn»
- Labbar»
- Bill!»
- Övningarna, dom hjälpte mycket!»
- Läraren»
- Duggorna.»
- Under tentan- Komma in och nämna en rättelse på en uppgift, önska lycka till, därefter gå ut ur klassrummet för att sedan 20 sekunder senare komma in genom en annan dörr och ta upp samma rättelse igen. Roligaste tentaskrivningen någonsin! :)»
- Bills goa humör=O)»
- Bill!»
- Bill»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- SLUTA DRA NAGLARNA PÅ TAVLAN, BILL! Jag finner det uppriktigt väldigt obehagligt och tycker inte det var roligt.»
- Jag upplevde att andra labben var mycket större och krångligare än både första och tredje, hade nog vart bra om man kunde minska ner den lite eller göra fler uppgifter frivilliga.»
- Mer poäng för labbarna.. »
- korrekta facit till övningsuppgifter och gamla tentor! bättre timing med labbarna. Det mycket svårt att göra labförberedelseuppgifter på ett avsnitt som ännu inte gåtts igenom färdigt på föreläsningar.»
- Vet ej»
- Möjligtvis kurshemsidan»
- Tentan kunde gärna varit lite mindre, jag hann precis med alla uppgifter, men hann inte tänka igenom mina svar - dessutom var poängen utspridd på många små frågor. Jag ser hellre större och mer omfattande frågor.»
- Hemsidan»
- Planeringen inför labarna, ed förberedelser m.m.»
- Lösningar till rekommenderade uppgifter borde läggas ut på nätet tidigare.»

16. Övriga kommentarer

- Den 4 april vinner ni inte»
- Bra kurs!»
- Bra kurs och bra övningar med lennart!»
-


Kursutvärderingssystem från