ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt11 Programspråk, TIN321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»5 26%
Cirka 20 timmar»8 42%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.26

- Kom igång igång lite sent, hade redan gjort labbarna » (Högst 15 timmar)
- Labbarna tog mycket tid för oss» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»2 10%
25%»4 21%
50%»5 26%
75%»4 21%
100%»4 21%

Genomsnitt: 3.21

- Hade ingen möjligthet att vara där, bor i annan stad för tillfället.» (0%)
- Föreläsningarna var usla» (50%)
- Har bara gjort labbarna. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 31%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 42%

Genomsnitt: 2.73

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»5 33%

Genomsnitt: 3.13


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 2.88

- Har mest gjort labbarna utifrån tidigare kunskaper. Har gått kursen förut. » (Ganska liten)
- Googlegruppen var mycket bra, då jag pluggade på distans.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»7 38%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- Har mest gjort labbarna utifrån tidigare kunskaper. Har gått kursen förut. » (Ganska liten)
- Vi lärde oss mest på labbarna upplevde jag.» (Ganska liten)
- Sluges från föreläsningar kunde ta upp lite mer från boken, iaf Relatera lite bättre till det, ibland jämbred det som att vissa saker som togs upp på föreläsningarna skiljde sig mycket från boken» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 3.22

- Svår att förstå labb-pm» (Ganska dåligt)
- Fire fungerar fint. Mycket bra kurshemsida, som vanligt när det gäller D&IT. En av labbarna tog väldigt lång tid att få feedback på från rättaren. » (Ganska bra)
- Den nya kursidan fanns inte tillgänglig förens en bit in i perioden, annars var det bra.» (Ganska bra)
- Mycket bra kurshemsida med exemplariskt innehåll.» (Mycket bra)
- Exempelarisk hemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»2 11%
Ganska dåliga»5 27%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»6 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- För få handledare på labbtillfällena. Det funkar att inte att bara ha en person där när hjälplistan börjar längst upp på tavlan och slutar längst ner. Då kommer de inte längre en halvvägs, vilket betyder att man inte får hjälp. Det blev dock bättre mot slutet. Då var en del handledare snälla också och stannade kvar efteråt och hjälpte till.» (Mycket dåliga)
- Om man är på ett labbpass som är i två timmar så bör man få möjlighet att ställa mer än 2 frågor. Det gick inte på den här kursen. Det var skamligt svårt att få hjälp. Minst en till två labbhandledare till krävs för kursen! Det är oerhört frustrerande att köra fast och veta att man inte har någon chans att få hjälp på 45 minuter. Då är hela labbtillfället direkt bortkastad tid.» (Mycket dåliga)
- Få handledare. Lång väntan på hjälp.» (Ganska dåliga)
- Labbtillfällena var katastrof, hade man tur kanske man fick hjälp en gång per tillfälle. Ofta var det bara en labbhandledare på plats och efter 1h kanske det kunde komma en till..» (Ganska dåliga)
- Väldigt många som behövde hjälp under labb tillfällena, blev för lite tid per grupp.» (Ganska dåliga)
- Vi hade svårt att få hjälp med våra labbar» (Ganska dåliga)
- För få handledare under labb-passen.» (Ganska bra)
- Google-gruppen är ett awsome initiativ. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.72

- Då man knappt kunnat fått hjälp av labbhandledarna har man försökt lösa uppgifter tillsammans istället, vilket gått bra. Problemet att man uppfattas som fuskare kanske kan uppstå om 2-3 olika grupper skickar in i princip identiska lösningar för att man tvingats lösa uppgifterna tillsammans.» (Ganska bra)
- Labbpartnern hängde inte riktigt med i labb 4. Slutade med att jag gjorde det mesta, så vi blev klara. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 50%
Hög»8 44%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.55

- Egentligen lagom men eftersom vi hade problem med labbarna blev det troligtvis lite för mycket ibland.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 55%
Hög»6 33%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.55


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»5 27%
Gott»7 38%
Mycket gott»5 27%

Genomsnitt: 3.88

- Intressant ämne men fler exempel borde gås igenom.» (Godkänt)
- Den var flummig och svår att förstå.» (Godkänt)
- Labb handledningen var bra men svår att få ibland » (Godkänt)
- Mycket trevlig kurs. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- den avslutas nästa år?!»
- Helheten»
- Labbarna såklart. Och Dubbel-Aarne. Och google-gruppen, inkl Arnar! »
- Googlegruppen och lärarnas engagemang »
- Labbarna»
- Labbarna, lärorika och roliga.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förgående svar!?»
- Fler handledare på labbtillfällena, särskilt i början när alla jobbar med den första labben.»
- Lättare att få kontakt och svar av handledare, mer resurser till labbtillfällena»
- Gärna att de olika testsuites som används ska täcka allt, för att slippa returer och merarbete för er (klarar man testsuiten så vet man att man klarat labben). Skulle också uppskattas om mer genomgående guider för windows-användare fanns, samt för windows förkomplierade testsuites. »
- Kommer inte på något. »
- Ha fler labb handledare per tillfälle eller lite mindre labbar.»
- Bättre föreläsnings slides»
- Förbättrad tillgång till handledningen»

16. Övriga kommentarer

- Lång väntan på svar efter inlämnad lab i fire. Har gjort att de blivit lite stressigt i slutet av perioden. Annars helt okej kurs :)»
- Intressant kurs med intressant innehåll. Givande och bra!»
- Labbarna var alldeles för svåra. Ha åtminstone en riktig föreläsning om Lab1 där man skriver lite bnfc och visar istället för att bara gå igenom grunderna.»
- Bra kurs, lärde mig mycket! Synd att bachelor-versionen skulle läggas ner. Jag skulle rekommendera kursen inte bara till dem intresserade av att skapa egna programspråk, utan till alla som vill fördjupa sina kunskaper i programmering!»
- Imponerad av lärarnas engagemang, bra jobbat»
- Rolig och intressant kurs»


Kursutvärderingssystem från