ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Sjömanskap, SJO605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»1 14%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»2 28%
Minst 35 timmar»2 28%

Genomsnitt: 3.42

- Många lektioner på höstterminen men väldigt få på våren..» (Cirka 20 timmar)
- Jag har haft med mig kurslitteraturen overallt och gett varje ledig stund till detta amne.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»7 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 28%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 2.57

- Ganska enkelt, vi ska kunna hela boken men inkluderar de allt som i ALLT? Kommentarer, undantag osv. JAg forstar att man ska kunna sina vajningsregler men kom igen vi laser klass VII» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men colreg delen har för lite undervisningen i förhållande till det höga kravet på antal rätt på tentan (100%)» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»4 80%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- tycker dock att de ar lite tufft att ge "ful"fragor pa en tenta som ska vara 100%. Tentan ska val ga ut pa att testa de vasentliga kunskaperna. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 42%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.71

- Man kanske kan ge Björn en kurs i Power Point? Man blir lite sömnig av overhead grejerna och missar lätt det viktiga i innehållet.» (Ganska liten)
- Men för få lektioner i colreg » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- Lite som med lasthanteringen...Sjötrafikföreskrifterna är ju det vi skall lära oss...» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- jag vet inte. Jag har mest grejat med de där testen som låg där. Det som var bra med dom var att man fattade hur chalmers vill att man skall kunna läsa av lanternor. Men man borde kunna göra det lite mer verklighets anpassat. Fotografier istället?» (?)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»2 28%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- det blir lätt många frågor.» (Ganska bra)
- Olika beroende på lärare» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»6 85%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- man skall ha 100% på tentan.» (Hög)
- Men anda bra! De satter lite press pa en, vilket gor att man lagger mer tid pa amnet och lar sig mer.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»3 42%
Hög»2 28%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.42

- Låg belastning jämfört med höstterminen -kunde varit mer utjämnat» (Låg)
- Resultatet av att lägga COLREG tentan, MFA, och Lasthantering i samma tenta period kommer nog tyvärr bli att merparten av eleverna glömmer det mesta, eftersom det blir fråga om korvstoppning för att lära sig till tentan...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 50%
Gott»3 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Spretigt. Det är svårt att hålla i sär alla delar av kursen. Sen om man la upp det lite mer att man gick igenom en/ett par regler innan varje simulatorpass och bara koncentrerade sig på de reglerna under den körning så kanske man kunde utnyttja simulatorpassen till att öva på COLREGs??» (?)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- simulatorkörningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- simulatorkörningar. Mer pedagogik»
- Fler colreg lektioner under våren»
- Istallet far att bara mata fakta forsta lasperioden, kombinera teori med prakiskt utforande i simulatorn. Ga igenom en regel kor en "situation" och diskutera bra och daligt. De reglerna man gatt igenom kan sedan folja med i restrerande korningar for att till slut fa en forstaelse for hur de fungerar. Jag menar TSS korning i Dover all ara men man lar sig inte allt genom att misslyckas...»

16. Övriga kommentarer

- I grund och botten är Björn väldigt bra och kul. Men det blir lite tjatigt...»
- Orealistiskt kunskapskrav som kräver ordagrann kännedom om lagtext -utan att lagtexten sen får tas med på tenta. På radarkörningen hade det varit bra med instr./tips i förväg och inte bara efter att felen gjorts. Simulatorkörning via ett dataprogram via pingpong hade varit till hjälp för den egna övningens skull om möjligt»
- 100% rätt på en tenta är mycket svårt att klara. det kanske går att dela upp delarna så man gör mindre prov fast fortfarande 100% rätt»
- En viktig och roligt kurs!»


Kursutvärderingssystem från