ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt11 Parallellprogrammering, TDA381

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»10 19%
Cirka 20 timmar»21 40%
Cirka 25 timmar»15 28%
Cirka 30 timmar»3 5%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.38

- Kandidatarbetet prioriteras.» (Högst 15 timmar)
- Läste kursen i LP2.» (Cirka 20 timmar)
- Lite varierande... Under lab1 så var det inte så mycket, men under lab2 var det betydligt mycket mer. Mest tid gick åt labbarna» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

0%»1 1%
25%»3 5%
50%»4 7%
75%»25 48%
100%»19 36%

Genomsnitt: 4.11

- Föreläsningarna är intressanta och täcker allt väsentligt på ett ypperligt sätt.» (75%)
- Inte 100% men mer än 75%. Ofrivilligt missat föreläsningar. En på grund av obligatorisk föreläsning i Ingenjörskompetens samt en på grund av information om masterprogram.» (75%)
- Mycket krock med ingenjörskomopetensen där det var obligatorisk närvaro» (75%)
- Varit på i princip alla föreläsningar. Inte gått på några övningar, gjort labbar utan handledning.» (75%)
- Föreläsningar dvs, har ej gått på övningar» (100%)
- > 95%» (100%)
- Läste kursen i LP2.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

51 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 39%

Genomsnitt: 2.45

- Jag har heller inte letat efter dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tycker alla kursers mål är lite annorlunda mot vad som förväntas av mig på tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Kommer inte ihåg målen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 2%
Ja, i hög grad»26 66%
Vet ej/har inte examinerats än»12 30%

Genomsnitt: 3.28

- Fler koncept kunde ha diskuterats. Dvs. mer beskrivande uppgifter, mindre kodning. Givetvis inte bara beskrivande uppgifter dock.» (I viss utsträckning)
- Utmärkt tentamen, ganska snäll, men testade samtidigt alla de stora delmomenten som kursen tagit upp.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 11%
Ganska stor»25 48%
Mycket stor»20 38%

Genomsnitt: 3.23

- Bra föreläsare» (Ganska stor)
- Bra föreläsare» (Mycket stor)
- Förstklassiga föreläsningsslides och förklaringar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»22 42%
Ganska liten»11 21%
Ganska stor»15 28%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2.01

- Har inte ens köpt boken. Har helt gått efter föreläsningsanteckningar samt internet. DOCK: Det finns INGEN dokumentation att tala om till programmeringsspråket JR. Det är svårt att lära sig då.» (Mycket liten)
- Har inte använt boken - så kurslitteraturen har inte varit till hjälp. Kan dock inte uttala någon åsikt om bokens kvalitet då jag inte använt den.» (Mycket liten)
- Första kursen jag aldrig öppnat boken.» (Mycket liten)
- Inte använt någon kursliteratur.» (Mycket liten)
- Det är i stort sett ingenting i kursboken som inte kan ersättas likvärdigt eller bättre av google-resultat. Slidesen är däremot mycket bra på att både ge en överblick över allting och snabb insikt i mer intrikata detaljer.» (Ganska liten)
- Boken går in ganska djupt, detta i kombination med kursens tempo (och kandidatarbete) har inneburit att jag inte hunnit läsa allt jag hade velat.» (Ganska stor)
- Ej kollat i boken» (Ganska stor)
- Boken kändes ganska onödig - man fick inte så stor användning för den.» (Ganska stor)
- Hade inte kursboken, men materialet på hemsidan var bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 37%
Mycket bra»31 60%

Genomsnitt: 3.58

- Var tvungen att gå till den gamla kurshemsidan för att få all info som man behövde.» (Ganska bra)
- + för Google Groups - För att det inte finns en enkel, tydlig tabell som visar vilka koncept jag behöver lära mig» (Ganska bra)
- Tydligt, smidigt och vältäckande upplägg.» (Mycket bra)
- Bra med nyhetsupdates etc. All viktig info fanns lättillgängligt på kurshemsidan.» (Mycket bra)
- Uppgifterna på hemsida var helt överlägset, mycket bra! Mycket genomarbetat och minimalt med frågetecken.» (Mycket bra)
- Förra årets slides fanns tillgängliga. Allt material kom i tid. Strukturen var fläckfri. Bra med bild på assistenterna!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»19 37%
Mycket bra»20 39%
Har ej sökt hjälp»9 17%

Genomsnitt: 3.66

- Inte helt enkelt att förstå schemaläggningen av hjälptillfällen, verkar vara typ fyra salar bokade? Handledare bör tydligare vara utmärkta som just handledare, ibland är det svårt att veta vem som håller i handledningen och vilket språk som gäller.» (Ganska dåliga)
- varför allt på torsdag?» (Ganska dåliga)
- Kompetent och responsiv lärare. Kompetenta handledare, men för få av dem.» (Ganska bra)
- Vissa handledare bra, andra sämre. Bra möjligheter att fråga på föreläsningar.» (Ganska bra)
- Vid laborationstiderna är det ibland mycket folk som vill ha hjälp och då kan det ta tid att själv få hjälp.» (Ganska bra)
- Smalbone (hette han så tro?) var mycket pedagogisk, ett stort plus i kanten!» (Mycket bra)
- Bra med många handledare och många "lärartimmar". Mer av det!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»13 25%
Mycket bra»35 67%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.71

- Jag har skrivit snyggt indenterad Java-kod och får tillbaks ett virrvarr av tabbar och mellanslag. Kommentaren: "Alltså, det blev så när jag klistrade in i NetBeans" Var ligger nivån? Är ärligt talat inte intresserad av att samarbeta med folk som beter sig som om de nyss klivit ur torktumlaren och är vimmelkantiga inför hur landet ligger.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»31 59%
Hög»17 32%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.42

- Ojämnt» (Lagom)
- En del labbar hade rätt tight returtid.» (Hög)
- Varierande, men ofta ganska hög arbetsbelastning. Lab2 tog upp en stor del av kursen, medan Lab3 kunde klaras av på några få timmar.» (Hög)
- Men det tycker jag bra, då anstränger man sig mer.» (Hög)
- Labbarna var för svåra gentemot hur lite handledning man fick. Dessutom tog det ibland upp till en vecka att man fick tillbaka labben vilket gjorde att man missade labbhandledning som kunde hjälpt en att rätta till felet. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»26 50%
Hög»24 46%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.46

- Började plugga två veckor innan tenta, förutom labbar. Tentan var avklarad på < 2h, väldigt enkel. Tempot på föreläsningarna vad dock okej.» (För låg)
- Läste kursen i LP2.» (Lagom)
- Lägger väldigt mycke tid på kandidat» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»9 17%
Gott»20 38%
Mycket gott»21 40%

Genomsnitt: 4.15

- Kanon! Intressant och i högsta grad användbar kurs :)» (Mycket gott)
- Bra och intressant kurs, fokus ligger på rätt ställen och man tar upp de klassiska problemen inom området.» (Mycket gott)
- Bra föreläsare och mycket bra labbar. Bästa labbarna jag gjort på Chalmers. Roligt när den som gjort uppgifterna har lite humor och lagt tid på att göra dem bra.» (Mycket gott)
- Det är den roligaste och intressantaste kursen jag läst. Tack Alejandro!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Hemsidans struktur, upplägget som helhet.»
- Mer Erlang»
- Labbar»
- Föreläsaren. Alejandro förklarar så man förstår.»
- Tågsimulatorn, den var ball! Tuplespace var också kul, men det kunde funnits en bättre spec av hur den skulle bete sig. Kravet att alla meddelanden skall ha en hemlig nyckel bifogad framgick inte i specen.»
- Labbarna»
- Labbarna var väldigt bra och de ökade förståelsen för många saker.»
- Föreläsningarna och föreläsaren, tentamen, Lab1 och Lab3 är bra.»
- Föreläsaren var mycket bra»
- The lab assignments are very interesting and practical. »
- Mkt bra labbar.»
- Labbarna som var mycket bra»
- Labbarna!»
- Föreläsaren.»
- De illustrativa exemplen.»
- Alejandro Russo»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske dela upp andra labben i två delar.»
- Kändes som första labben behandlade mer logik än parallellprogrammering.»
- Mer handledning»
- Det gamla vanliga... fler handledare till labbarna vore inte fel.»
- Bar-labben kändes varken speciellt lärorik eller kul att göra.»
- Det vore bra om det var en labb som inkluderade monitorer. Det kanske då blir för mycket labbmoment, men då kanske man skulle kunna korta ner Labb2 en aning. Labb2 var väldigt bra men det var också väldigt omfattande och många delar var samma principer som implementerades på olika ställen. Därav skulle man kunna skala ner den en aning och kanske lägga till ett moment/en labb som berör monitorer. »
- De är alldeles för petiga med laborationerna, sänk kraven på perfektion.»
- Föreläsaren borde öva på sitt engelska uttal, då blir det lite lättare att lyssna. Det borde finnas en översikt som introducerar alla koncept vi behöver känna till inför tentan. Detaljerna finns alltid på Wikipedia, men översikten vore skön att ha!»
- Byt ut JR till ett väldokumenterat språk för parallell programmering - exempelvis GooLang.»
- Monitorlabb och tuplespacelabb»
- Lab2 är för stor - och Lab3 kanske för liten. Möjligen att man kunde korta ner Lab2 med en del och istället få in en fjärde lab, ex. på monitorer. Pub-labben är onödigt stor. Lite mer teorigenomgång på STM vore bra, just nu är det bara en föreläsning i slutet och inga labbar eller övningar, så man har inte så stor chans att förstå.»
- I like this course very much, I learned a lot from this course. The teacher is very helpful and very patient to students, if he have no accent when he speaks, that would be better. Also, The description for the last lab assignment could be more clear and detailed.»
- Fler labbledningstillfällen på olika dagar i veckan.»
- Lite mer konceptuella frågor på tentan och lite mindre knacka kod på papper!!! Kan t.ex. vara en bra idé att ha någon fråga med kod där man skall förklara varför koden fungerar eller inte ur ett parallellprogrammeringsperspektiv.»
- Labbarna var väldigt ostrukturerade. Fast man lärde sig mycket. Vissa labhandledare var onödigt petiga.»
- Funktionell programmering som förkunskapskrav kanske, mycket tid gick åt basic-saker inom det. JR kanske kan ersättas med Scala?»
- Kan inte komma på något»
- Ändra lab 2 till något som inte refererar till alkohol.»
- Färre gästföreläsningar.»
- Rätta labbarna snabbare, och göra labbpm klarare.»
- Som alltid tyvärr, så behövs det fler labhandledare tillgängliga.»

16. Övriga kommentarer

- Hål i huvudet att använda ett språk för vilket det saknas dokumentation. Det går ju inte att Googla fram någon dokumentation på hur JR fungerar. »
- Kul kurs»
- Why this page and course evaluation mail only in Swedish?»
- Bra kurs, fortsätt så!»
- Vid laborationsretur förväntar jag mig antingen utförliga kommentarer eller en snabb retur. En sen retur med knapphändiga kommentarer är fail. Önskemål om "Mer lärartimmar!" återkommer här.»
- Tack för en bra och mycket rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från