ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt11 Digitalteknik - syntes, EDA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»14 29%
Cirka 20 timmar»14 29%
Cirka 25 timmar»13 27%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.29

- Gjorde bara labbarna» (Högst 15 timmar)
- schemakrock + gjorde inga övningsuppgifter än de "obligatoriska"» (Cirka 20 timmar)
- Varvat med en annan kurs i stötar. Ungefär varannan vecka. >30 jämn <15 udda » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»2 4%
25%»1 2%
50%»9 19%
75%»14 29%
100%»21 44%

Genomsnitt: 4.08

- Gjorde bara labbarna» (0%)
- Har dock läst föreläsningsanteckningarna» (0%)
- Inte så mycket föreläsningar och övningar. » (50%)
- Gick på alla föreläsningar i början av kursen men efter hand så insåg jag att det som vanligt på digitalteknik-kurser bara var powerpoint till förbannelse och att föreläsaren helst inte ville bli störd med frågor.» (50%)
- varannan schemakrock» (75%)
- Har varit med på allt utom övningstillfällena,var där två gr. » (75%)
- Gått på i princip alla föreläsningar och alla laborationer. Ej deltagit i några övningar.» (75%)
- Undervisning som i föreläsningar inte inräknat övningar» (100%)
- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 19%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 54%

Genomsnitt: 3.13

- Kommer inte ihåg målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Endast förståerliga EFTER kurs» (Målen är svåra att förstå)
- Arne visade målen tydligt på sista föreläsningen innan tentan, mycket föredömligt!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen är tydliga. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Ja, det gäller att ha rätt förkunskaper. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kommer inte ihåg målen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 9%
Ja, i hög grad»27 65%
Vet ej/har inte examinerats än»10 24%

Genomsnitt: 3.14

- Obegripligt att tentan innehåller uppgifter om JK-vippan, med tanke på att det gång på gång under kursen har påpekats att den är förlegad och inte används längre. Klassiskt exempel på onödig kunskap för kunskapens skull. » (I viss utsträckning)
- Saknade uppgift om aritmetikkretsar och synkroniseringsproblem. » (Ja, i hög grad)
- Jag tror Arne fick med allt, t.o.m kaffemaskinen :)» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»9 19%
Ganska stor»18 39%
Mycket stor»15 32%

Genomsnitt: 2.95

- Det är rätt svårt när föreläsaren säger fel hela tiden. Ett exempel som förekom flera gånger var att föreläsaren påstod att bin(111) = dec(3), vilket alls inte är fallet. Man kan tycka att en examinator i digitalteknik borde kunna räkna binärt, åtminstone på tre bitar.» (Mycket liten)
- Powerpoint, Powerpoint, Powerpoint. Och en kraftig motvilja mot att stanna upp och förklara saker.» (Mycket liten)
- Dåliga föreläsningar. Se kommentarer.» (Ganska liten)
- Dålig lärare. Skulle gärna skriva 1 a4 kurssammanfattning med info till mig själv för 2 månader sen, för nu vet jag vad som var viktigt i kursen, visste ej då.» (Ganska liten)
- Man lär sig ganska mycket på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Jag tror en klasskompis till mig skrev en minde avhandling som kursutvärdering. Jag håller med han. Föreläsningarna kunde kort och gott varit roligare.» (Ganska stor)
- Föreläsningsanteckningarna har varit till stor hjälp» (Ganska stor)
- Labbarna och labbtillfällena har varit till stor hjälp. » (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mycket bra! Likaså bra labbar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»11 24%
Ganska stor»20 44%
Mycket stor»11 24%

Genomsnitt: 2.86

- Ej använt någon kurslitteratur» (Mycket liten)
- Jag köpte alldrig någon bok utan använde internätt» (Mycket liten)
- Mitt fel, läste inte tillräckligt.» (Ganska liten)
- Bra kursbok som man lär sig mycket av. Föreläsnings-materielt som ligger på hemsidan är ganska omständligt och borde kunna kortas ner och sammanfattas.» (Ganska stor)
- Mest föreläsnings-PDF. » (Ganska stor)
- Labbar självklart viktiga.» (Ganska stor)
- Utmärkt kursbok, kanske det bästa med kursen.» (Mycket stor)
- Ovanligt bra kurslitteratur!» (Mycket stor)
- Kursboken var väldigt bra.» (Mycket stor)
- Utan boken, klasskompisar och internet så skulle jag nog inte klarat av kursen. Föreläsningarna skulle man nog klara sig utan.» (Mycket stor)
- Jättebra bok, räddningen i kursen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 14%
Ganska bra»28 59%
Mycket bra»12 25%

Genomsnitt: 3.1

- Allt labbmaterial bör ses över. Det är mängder med fel i dom. Exempelvis när man löser en uppgift får man att ett karnaughdiagram innehåller en nolla och resten ettor, men under står det i klartext att det ska innehålla en etta och resten nollor. Ett annat exempel är när man arbetar med 3 signaler, men en fråga ställs där man ska fylla i värdet på en fjärde - icke existerande - signal. Att allt material är fullt av stavfel och särskrivningar är inte svårt att leva med, men när det i en inlämningsuppgift står att "Signalen x äriocksignal" så blir det direkt obegripligt. Läs igenom allt material (utan att skumma igenom) och uppdatera fel, för det finns såpass många att uppgifterna man ska göra blir direkt besvärliga på grund av detta. Eller erbjud någon elev presentkort/biobiljetter för att göra det åt er.» (Ganska dåligt)
- Mycket förvirrad kurs. Svårt att veta vad som gäller, utdelat material innehåller fel och motsäger sig självt. » (Ganska dåligt)
- Varför låsa förra årets slides? Bara jobbigare för BÅDA. I övrigt funka det lilla som fanns.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsanteckningarna bör ligga uppe senast dagen INNAN föreläsningen äger rum (inte 2-4 dagar efter). Dessutom lades labb-pm för nästan samtliga labbar ut för sent.» (Ganska dåligt)
- Rätt otydligt i början med ett otal versioner av varje inlämningsuppgift, labpm m.m. Dessutom var speciellt labpm ofta svårbegripliga. Jag har förståelse för att Arne är dyslektiker, men det borde väl finnas någon som kan hjälpa honom med korrekturläsning. Någon stackars doktorand motsv...» (Ganska dåligt)
- En genomgång av slides/ labbar / övningar vore bra. Många fel svar i facit och otydliga uppgifter/ formuleringar. Administration av individuella inlämningsuppgifter har fungerat med varierande kvalité.» (Ganska dåligt)
- Allt utom labbarna funkade bra» (Ganska bra)
- Kunde som vanligt vara bättre organiserat.» (Ganska bra)
- Ibland långsam uppladdning av föreläsningsslides.» (Ganska bra)
- Labbarna kom ut lite för sent så det blev stressigt att göra förberedelserna.» (Ganska bra)
- Den fungerade bra. Några saker lades upp något sent.» (Ganska bra)
- Lite dåligt att powerpointarna inte låg ute innan föreläsningarna, och det kunde ta ganska lång tid innan de låg ute över huvud taget.» (Ganska bra)
- Studentportalen är däremot fortfarande opålitlig och krånglig. » (Ganska bra)
- Konstig placering på t ex veckouppgifter.» (Ganska bra)
- Mkt bra med veckouppgifterna som skulle mailas in efter labb.» (Mycket bra)
- Använde studentportal som sig bör.» (Mycket bra)
- Kanske tog lite för lång tid innan en del saker kom upp på kurshemsidan, annars bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»4 8%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»18 38%
Mycket bra»11 23%
Har ej sökt hjälp»10 21%

Genomsnitt: 3.4

- Svårt att få hjälp på labbtillfällena. Verkar vara många som hade problem med labb3 och handledaren verkade inte veta någonting. Han hade ingen aning om vad som kunde vara fel och varje gång han skulle rätta till koden blev den bara full med kompileringsfel istället i stil med att "det här uttrycket avslutas inte" och en massa syntaxfel.» (Mycket dåliga)
- Kollberg är den enda jag varit i kontakt med under labbarna. Han är duktig, men det går nätt och jämt att höra vad han säger. Han har vid varje tillfälle gett intrycket av att ta varje tillfälle han får i akt att obemärkt smita iväg ur salen, varpå någon får springa och hämta dit honom igen. Detta har gjort att det har varit svårt att få hjälp av honom, även om han gjort ett bra arbete. Det bästa vore om det fanns en person extra där som kunde hjälpa till med labbarna.» (Mycket dåliga)
- Arne var varken bra eller intresserad på att svara på frågor. Det värsta är när lärarn inte vill svara på frågor. Varför var inte övningstillfällena i en datasal när det är menat att använda VHDL? » (Mycket dåliga)
- Föreläsaren ville inte svara på frågor. Räkneövningsledaren var dryg och inbjöd heller inte till att fråga. Den enda på hela kursen som var hjälpsam var Lars Kollberg men han har ju sådana problem med rösten att man känner sig elak ifall man ber honom förklara för mycket.» (Mycket dåliga)
- Tämligen otillgängliga lärare och oinspirerade eller för få handledare på övnings- och labbtillfällen.» (Ganska dåliga)
- Inte särskilt bra övningspass - formatet med en lärare som går runt mellan grupprummen har inte fungerat så bra. Skulle hellre se storgruppsövning där en övningsledare går igenom större, kompletta exempel av den typ som förekommer på tentan.» (Ganska dåliga)
- När det bara finns en handledare så blir det kö ofta.» (Ganska dåliga)
- Två räknestugor samma dag kanske inte är optimalt. Hade nog föredragit två olika dagar. Tillgänglig lärare på räknestugorn var väl inte den mest lyhörda och hjälpsamma man stött på... Aldrig bra när studenterna upplever det som att läraren är dittvingad (oavsett hur det ligger till...)» (Ganska bra)
- Arbetsklimatet på övningarna kunde vara lite bättre.» (Ganska bra)
- Fått stöd av Lars Kollberg under laborationsförberedelser vilket har hjälpt mig att förstå ganska mycket.» (Mycket bra)
- Både Arne och Lars har svarat på våra frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»28 59%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.63

- Jag blev dumpad av min labbpartner. » (Ganska dåligt)
- Min labpartner var konsekvent minst 90 minuter sen till allting men med övriga medstudenter har det gått utmärkt att samarbeta.» (Ganska dåligt)
- hade ej bok, bra att kompisar hade.» (Ganska bra)
- Har samarbetat bra med min labpartner.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»32 68%
Hög»12 25%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.25

- Belastningen är ganska låg när det inte är några labförberedelser att göra. » (Lagom)
- Ganska mustig kurs med stor arbetsinsats, men lärorik.» (Hög)
- Ibland var det lite tight med hemuppgifterna som skulle in söndagen efter labben.» (Hög)
- Långsamma respons tider på inlämningar gjorde kursen mer stressig än den hade behövt vara.» (Hög)
- Det var hög belastning, men det är väl lite så det ska vara.» (Hög)
- Vid lab 3 var det plötsligt ett berg av uppgifter som skulle göras som tog hur mycket tid som helst och som förstörde hela min planering för läsperioden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»29 61%
Hög»14 29%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.34

- Pga dåligt upplägg i andra (IT-)kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»2 4%
Godkänt»15 32%
Gott»18 39%
Mycket gott»9 19%

Genomsnitt: 3.65

- Kul kurs!» (?)
- Bra slides, dåligt resten.» (Mycket dåligt)
- Lathet, ohjälpsamhet, inget engagemang. Utom från kollberg.» (Mycket dåligt)
- Kursen känns förvirrad. Den tar upp för mycket och många saker som nämns känns som enbart "kuriosa" som man inte vet om man ska lägga tid på att lära sig. Föreläsningarna har varit tråkiga. Jag har inga illusioner om att det alltid ska vara kul att plugga på Chalmers, men om man inte lyckas entusiasmera studenterna alls så har man misslyckats. Föreläsningarna och slides använder ett för formellt, tekniskt språk. Mycket av stoffet är tämligen obegripligt under föreläsningarna medan en snabb diskussion bland kurskamraterna leder till aha-upplevelser efter 5 minuter. Varför göra det svårare än det är? Ett bra exempel är testvektorer där två föreläsningar och otaliga slides inte lyckades sätta fingret på vad poängen med dem egentligen är. Ni måste ta i beaktande att de flesta D:are som går kursen kommer från en programmerarbakgrund, inte en elektronikbakgrund. Framställningssättet känns stelbent och främmande. Hur kan kursen göras om så att den är mer anpassad till kursdeltagarna? - en viktig fråga. Generellt kan man säga att föreläsningarna besvarar frågan "HUR", men sällan "VARFÖR". I allmänhet så tycker jag att "varför" är mycket viktigare för inlärningen. Labb-PM var i regel otroligt förvirrande. Variabler byter namn, terminologin är inte konsistent, det oklart vad som ska lösas hemma och vad som görs på plats, det finns inga livlinor om något går fel i dom långa, irriterande "klicka här"-kedjorna. Tips: - Ge inte instruktioner om vilka uppgifter som ska göras sist i dokumentet. - Se till att studenterna är medvetna om att man MÅSTE spara sina filer på lokal disk. - Var noga med att skriva ut vad signalförkortningar står för. - Markera noga vilka uppgifter som görs på plats. Det fanns för få labbhandledare, och när man fick hjälp upplever jag det som att man inte fick tillfälle att diskutera lösningarna, utan att man fick ett svar serverat utan vidare kommentarer. En väldigt vanlig känsla på Chalmers - man skriver sin kod med kärlek och sen kastar man ner den i ett svart hål och får aldrig någon feedback, bara ett binärt ja/nej-svar. Inte så väldigt sporrande. Dock så fick man feedback på sina inlämningsuppgifter, vilket var bra. Det hade varit ännu bättre med någon "rätt, men tänk på det här"-kommentar. Uppgiftsinlämning med e-mail fungerade nästan. Man fick svar snabbt, och som sagt även lite feedback. Dock: vid fel så blev det lätt väldigt långa mailkonversationer som det var svårt att få överblick över. Det känns väldigt angeläget att skaffa ett vettigt system för inlämningar (Fire är dysfunktionellt i grunden, något annat behövs), och det gäller hela Chalmers. Gästföreläsningarna var bra. » (Dåligt)
- Frustrerande att uppgifter har varit svårlösta på grund av dåligt formulerat material.» (Godkänt)
- Intressant kurs. » (Godkänt)
- Kunde varit intressantare föreläsningarna.» (Godkänt)
- Tog någon vecka innan det riktigt framgick vad kursen handla om, i början var det lite spritt med information.» (Godkänt)
- Intressant kurs» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsare och han skötte allt på ett bra sätt. Föredömlig sista lektion inför tentan där han tydligt visade vad man skulle fokusera på och hur detta testades på en tenta.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationer med uppföljning som varit mkt bra.»
- Labbar är alltid en viktig del av kursen. Bra att man iaf fick lite feedback på inlämningsuppgifterna, mera sådant. Slidesen var strukturerade och väl genomarbetare, men se kommentarer om själva innehållet och språket.»
- Slidesen var bra, Arne har gjort ett berömligt jobb med dem, speciellt sista inför-tenta-sliden. Men kan ej komma på annat bra.»
- Mkt bra med veckouppgifterna som skulle mailas in efter labb.»
- Föreläsningarna, Gästföreläsningarna. Tentan var bra, men vissa uppgifter var otydligt formulerade.»
- Gästföreläsningen om 2-processmetoden, kanske tom en labb eller uppgift på denna.»
- Arne»
- Inlämnningsuppgifter - de var faktiskt riktigt bra.»
- Bra labbar!»
- Kursboken. Labbarna var också bra, men det var lite för mycket att göra på den tredje labben.»
- Det mesta. »
- Labbar och inlämningsuppgifter. Dessa var väldigt lärorika.»
- Labbarna lär mig man sig mest på. Gästföreläsningar ger bredd.»
- Boken.»
- Laborationer + förberedande uppgifter var bra och täckte det mesta av kursen.»
- Boken»
- labbarna är bra»
- Labbarnas struktur fungerade bra och fick en att verkligen plugga längs med kursen. »
- Laborationerna, de var riktigt lärande och roliga.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske fler kortare inlämningsuppgifter där man kan få feedback.»
- Labbarna. Det ger inte särskilt mycket att sitta på ett labbtillfälle i 3 timmar och försöka få hjälp och sedan få konstaterat för sig att ingen vet vad som är fel och det är bara att komma tillbaka vid ett annat tillfälle. 3 totalt bortkastade timmar...»
- bättre strukturerade labbar skulle göra kursen mycket mindre frustrerande. labbarna var förvirrande i formulering och hade slarvigt ihopskrivna lab-pm»
- Föreläsningsslide-filerna bör ha beskrivande filnamn, inte bara siffror, då kan det användas som en uppslagsresurs när man pluggar. Labb-PM bör göras om från grunden. Kursinnehållet bör renodlas, onödig legacy-kunskap bör tas bort.»
- Bättre koll på de gamla tentorna, vissa lösningar verkar ha varit för en hel annan uppgift.»
- Fixa labb-pm!! Kan förbättras med en faktor 100. Inkludera riktiga bilder i PM på hårdvaran. Arne bör vänligen tänka igenom sin pedagogik.»
- hade svårt gå på övningstillfällena för de krockade med de i den andra kursen jag läste, parallel prog.»
- Labbarna: Lab3 - oklart vad man ska göra som förberedelser och vad som ska göras på själva labben. Lab1/2 var alldeles för simpla. Lab4 var klart bäst av labbarna. Lab-PM för samtliga labbar kändes ogenomtänkta.»
- Tvetydigheter i labb-pm. Snabbare distribuering av föreläsningsanteckningar och labb-pm.»
- Labb pm måste skrivas om, de var helt värdelösa. Jag är personligen inget stort fan av inlämningsuppgifterna så jag skulle uppskatta att de togs bort»
- Labbpm skulle vara bra om det kom ut tidigare»
- Mer handledning på labbar. En ensam Lars var lite i underkant, speciellt då det inte alltid är lätt diskutera/resonera med honom (av vissa anledningar).»
- Det sägs att det är av yttersta vikt att man gjort alla labförberedelser innan labben, men väl där så kontrolleras dessa inte.»
- Fixa alla fel som finns i labb-PM»
- Detta är främst till föreläsaren, men han borde strukturera upp information i sina slides betydligt bättre. Som det är nu är det rätt "hattit och dattit" med hur koden är skriven - lite som om att man har slängt in den var det får plats.»
- Tyckte föreläsningarna var lite röriga, hade uppskattat om det var lättare att sätta sig in i det aktuella sammanhanget, alternativt om det tydligare poängterades hur man skulle förbereda sig inför kommande föreläsningar»
- Den tredje labben. Och delen om transistorer. Det var en gästföreläsare som kom och sa att transistorer var repetition för oss, men många hade aldrig sett det innan. Han gick igenom det alldeles för snabbt och kort. »
- I do-filer till Modelsim, skriv "-nowave", inte "nowave". Det felet återkommer i varenda do-fil i labb-pm, helt galet. Låt någon (utan dysleksi?) gå igenom alla labb-PM och fixa till felen i do-filerna, sammanblandade fil- och entitetsnamn, kapitelnummer i fel ordning osv. Stavfelen gör inte så mycket, men labb-pm var förvirrande. »
- Väldigt dåligt formulerade labb-pm, kunde tolkas hur som helst och ibland inte alls. Svårt att komme förberedd.»
- Första frågan på tentan. Det kändes som om jag enbart kollade dessa saker till tentan och som om kursen inte riktigt fokuserat på detta. kanske slänga in en extra inlämningsuppgift som berör teorin mer?»
- Labbarna, då dom var aningen röriga.»
- Personalen»
- Labb-PM var ibland otydliga.»
- Mer lättförstådda labb pm.»
- Snabbare/Bättre respons och kanske en extra handledare under laborationerna.»
- Övningstillfällena då det behövs fler handledare där.»

16. Övriga kommentarer

- Se kommentarer till intryck av kursen.»
- Arne och Sven verkade tyvärr nästan deprimerade när dem svara på ställda frågor. Kollberg var däremot bra på att svara på frågor.»
- Utmärkta gästföreläsningar.»
- nej tack!»
- Mycket bra kurs och extremt bra och pedagogiska föreläsningar. Jättetrevliga lärare och handledare som gärna hjälper till vid problem och frågor. en av de bästa kurserna jag läst på Chalmers.»
- Inga.»
- Tack för en bra och rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från