ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik SK, del B, LNC020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-01-20
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

4 svarande

Högst 5 timmar»1 25%
Cirka 10 timmar»3 75%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 25%
75%»1 25%
100%»2 50%

Genomsnitt: 4.25


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 25%
Målen är svåra att förstå»1 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 50%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 66%
Nej, målen är för högt ställda»1 33%

Genomsnitt: 2.33

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»2 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 33%

Genomsnitt: 3.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»1 25%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»2 50%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»1 25%
Ganska liten»3 75%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»1 25%

Genomsnitt: 3.25


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt hjälp»1 25%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»1 25%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.25

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 75%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 75%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»1 25%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 25%
Gott»0 0%
Mycket gott»2 50%

Genomsnitt: 3.5

- Dom flesta lär sig väl matten tillsut inte inte tack vare Reimond.» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Nivån på tentorna är bra. Nautiker använder inte mera advancerad matte.»
- reimond och övningstillfällen trots dålig närvaro»
- reimond och övningstillfällena»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- jag arbetar i komvux matte D, mycket bättre än Reimonds. Den boken kunde tas bort och använd ex komvux mattematik D 3000 istället.»

16. Övriga kommentarer

- Att man ska behöva sitta och lyssna på någon som står lektion efter lektion och pratar för sig själv är helt åt /&¤,%#. Enda chans man har att klara kursen är om man kommer direkt från gymnasiet och inte har ett övrigt liv. Dvs har 16 timmar fritid efter skolan så man kan läsa dygnet runt.»


Kursutvärderingssystem från