ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Lasthantering, SJO512

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-25
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 7%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

3 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 33%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 33%
Minst 35 timmar»1 33%

Genomsnitt: 3.66

- Kursen är ju på 40 obligatoriska timmar. Varav ca. minst 10 går åt till Tomas TOTALT intetsägande skitsnack som inte har med ämnet att göra. Men utöver dessa 40 timmar så tror jag la ca 3 timmar på egen studier.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

3 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»3 100%

Genomsnitt: 5

- Vilket är mer än lektorn själv som åkte till Åland sista veckan (viktigaste föreläsningarna)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

3 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 66%
Målen är svåra att förstå»1 33%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

1 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 100%
Ja, målen verkar rimliga»0 0%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

1 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- kan man läsa i en bok så kunde man tentan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 33%
Ganska stor»1 33%
Mycket stor»1 33%

Genomsnitt: 3

- Det har ju inte gått att läsa detta på egen hand.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»3 100%

Genomsnitt: 4

- Det är ju det kursen handlar om. Våran kurs litteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

3 svarande

Mycket dåligt»1 33%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»1 33%

Genomsnitt: 2.66

- Tomas stack till Åland sista veckan. tenta genomgång. Vikarien kunde inte var med på hela lektionen så vi fick ha den själva...under all kritik.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

3 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»1 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 33%
Lagom»2 66%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Konstig. Ingenting i början av kursen, men sen kom allt. Då var inte vår lärare där, vilket var orimligt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

3 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 33%
Lagom»1 33%
Hög»0 0%
För hög»1 33%

Genomsnitt: 3.33

- Resultatet av att lägga COLREG tentan, MFA, och Lasthantering i samma tenta period kommer nog tyvärr bli att merparten av eleverna glömmer det mesta, eftersom det blir fråga om korvstoppning för att lära sig till tentan...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

3 svarande

Mycket dåligt»1 33%
Dåligt»1 33%
Godkänt»0 0%
Gott»1 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Att fylla undervisningstiden med prat om kiwifåglar, hur man ska lära sig klockan och annat oväsentligt känns absurt. Dessutom fick vi höra att kursen skulle klarna vid de två sista lektionerna, men då försvann vår lärare till Åland. Vikarien var inte närvarande vid alla våra undervisningstimmar. Om läraren hade fokuserat på själva kursen i början och skippat mellanpratet (som tog upp större delen av tiden) så hade vi inte behövt känna oro över att ha en vikarie de sista undervisningstimmarna.» (Mycket dåligt)
- Tomas är ju förhållandevis rolig. Men kursen är ganska mastig. Det är 40 poäng och mycket snack om allt annat än lasthantering så man tappar lite greppet. Och med våran klass 7 behörighet kommer vi till stor del aldrig använda detta... Så i efterhand när jag tänker på kursen så kommer jag bara minnas den lilla lektorn om maler om konstiga saker...» (Dåligt)
- mycket prat om allt möjligt för att fylla upp 40 h. kunde lärt oss allt vi behövde på 10 h» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- lektorns pattenterade lösning»
- lektorns patenterade»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget i stort. Att slänga ut en övnings tenta redan tidigt på kursen. Och att man från början får lite hemuppgifter med separeringsplaner så man lär sig det. »
- Dispositionen av tiden.»
- kortare kurs och mer ihop tryckt undervisning, mycket "dö-tid"»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från