ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt11 Diskret matematik, MVE070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»12 28%
Cirka 20 timmar»12 28%
Cirka 25 timmar»12 28%
Cirka 30 timmar»3 7%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.35

- Mycket tid för en 3poängskurs.» (Cirka 25 timmar)
- Alldeles för mycket map att vi läste 3 kurser denna lp och detta var den minsta av dom. En 3p kurs ska inte ha högre belastning än en 7.5 p kurs.» (Cirka 25 timmar)
- Dag och natt.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 4%
75%»8 19%
100%»32 76%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 11%
Målen är svåra att förstå»6 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 26%

Genomsnitt: 2.88

- Diskret matematik? Jag förstår ingenting.» (Målen är svåra att förstå)
- Luddiga, men å andra sidan så har hela kursen och ämnet känts extremt luddigt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det borde finnas ett till alternativ på listan ovan - typ "Målen ger tillräckligt bra ledning"» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»22 55%
Nej, målen är för högt ställda»17 42%

Genomsnitt: 2.4

- Även om antalet undervisningstimmar per vecka varit i förhållande till kursens poängantal så har kursen känts väldigt omfattande och tung till dess storlek, så jag antar att man kan skylla kursmålen för detta.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt mycket teori inom olika områden på väldigt få högskolepoäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- 3poängskurs??? Helt vansinnigt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Väldigt svårt att förstå detta ämne» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tyckte att det var lite för få poäng för så pass omfattande kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Känns som en 7,5 p kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- poängtal för låg, lagt ner lika mkt arbete motsvarande en 7,5hp kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- 3 poängskurs HA HA» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 31%
Ja, i hög grad»20 48%
Vet ej/har inte examinerats än»8 19%

Genomsnitt: 2.87

- Ny examinator --> Annorlunda tenta än de man fick öva på» (I viss utsträckning)
- Tyckte att examinationen var lite väl svår, om man jämför med de tidigare tentorna vi fick ut.» (I viss utsträckning)
- Tentamensnivån var inte ens i närheten av den nivån vi räknat på i övningarna.» (I viss utsträckning)
- Måste säga att jag tyckte att det förhördes på lite andra saker än det som innan hade verkat viktigt. » (I viss utsträckning)
- Övningstentan och gamla tentor gav intryck av en viss svårighetsgrad. Dock, om man jämför den övningstentan som vi fick som skulle vara ungefär lika svår som tentan var mycket missledande då varje uppgift på den riktiga tentan var svårare. Inte bara 2 eller 3 utan alla frågor.» (I viss utsträckning)
- Induktionsbeviset på tentan skilde sig från de flesta andra bevis av det slaget som vi haft i uppgifterna, vilket gjorde att man kände sig ganska oförberedd på den uppgiften och fick vara väldigt klurig om man skulle lösa den.» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes svår i jämförelse med andra tentor.» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svårare än den övningstenta som skulle vara liknande denna tentan» (Ja, i hög grad)
- Tentan var alldeles för svår för 3p.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»9 21%
Ganska stor»20 47%
Mycket stor»10 23%

Genomsnitt: 2.88

- Det var mycket teori ingrn i klassen fattade något» (Mycket liten)
- Märktes att Ragnar inte var så van vid att lära ut till en början, men jag tyckte att det blev myckte bättre under kursens gång. Fortsätt så.» (Ganska liten)
- Frej är en entusiastisk föreläsare som kan sitt ämne, men tyvärr krånglar han gärna till saker så de verkar tämligen skräckinjagande. Ett "enklare" språk är att föredra framför ett korrekt matematiskt språk när saker ska förklaras.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var svåra att förstå.» (Ganska stor)
- Bra men det gick väldigt fort och va ofta väldigt abstrakt» (Ganska stor)
- Man förstod det mesta om man följde med.» (Ganska stor)
- Kunnig föreläsare och välstrukturerade föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»6 14%
Ganska liten»15 35%
Ganska stor»15 35%
Mycket stor»6 14%

Genomsnitt: 2.5

- Kursboken? Vad var det som hände? Fruktansvärt usel bok. Om föreläsningarna var svåra, var boken minst sju resor värre.» (Mycket liten)
- Boken hjälpte ingenting» (Mycket liten)
- Även boken var lätt överväldigande..» (Mycket liten)
- Borde finnas ett alternativ här också - "Lagom"» (Ganska liten)
- Mycket stor eftersom föreläsningarna var obegripliga» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»20 47%
Mycket bra»20 47%

Genomsnitt: 3.4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 11%
Ganska bra»11 26%
Mycket bra»20 47%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.54

- Vi hade inga övningar som vi kunde få hjälp med» (Mycket dåliga)
- Övningstillfällen under hela kursen är ett måste» (Ganska dåliga)
- Examinatorn jämt upptagen.» (Ganska dåliga)
- fanns inga övningstillfällen i början» (Ganska dåliga)
- Trevligt med en så engagerad lärare under övningstillfällena. Det negativa var att han var ensam och att övningstillfällen inte var planerade när kursen började, förstår inte hur det var tänkt att gå utan dem. » (Ganska bra)
- ganska bra istället för ganska dålig pga lärarens engagemang då vi fått möjlighet att ställa frågor på tider som inte är schemalagda» (Ganska bra)
- Föreläsaren var mycket tillmötesgående och gav tydliga och fullständiga svar på alla frågor.» (Mycket bra)
- Föreläsaren var mycket hjälpsam och erbjöd ofta tid att svara på frågor. Detta ökade i och med kursens gång.» (Mycket bra)
- Föreläsaren har varit mer än hjälpsam och ordnat räkneövningar som uppskattats mycket!» (Mycket bra)
- Ragnar F har varit mycket hjälpsam.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 25%
Mycket bra»23 57%
Har ej sökt samarbete»7 17%

Genomsnitt: 3.92

- Hade aldrig fungerat utan studiegruppen.» (Mycket bra)
- Vi har försökt hjälpa varandra men ingen har fattat något på föreläsningarna eller boken så det gick inte så bra. Man borde skrota diskret matematik kursen för den är väldigt onödig. Man lär sig ingenting » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 35%
Hög»16 38%
För hög»11 26%

Genomsnitt: 3.9

- Vet inte om det bara är jag eller om kursen är svår i sig, men den har känts väldigt abstrakt och svår att jobba med. Tidigare har man i princip bara räknat algebra och analys dvs. matematiska problem där man skall räkna ut ett svar. Nu skall man sätta sig in i komplexa problem där man på ett eller annat sätt skall förklara i ord. Det känns som man har haft alldeles för dålig grund för att ha detta ämne i tvåan.» (Hög)
- Kändes som en stor kurs, trots att den var liten» (Hög)
- ALLDELES för hög för en 3poängskurs.» (För hög)
- för hög med tanke på antalet poäng» (För hög)
- På tok för hög för en såpass liten kurs (sett till hp)» (För hög)
- Som sagt innan, lärarna måste förstå att dom inte kan låtsas att deras kurs är en 7.5 p kurs när den i själva verket är på 3 p.» (För hög)
- 3poängkurs HA HA» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 16%
Hög»18 42%
För hög»17 40%

Genomsnitt: 4.23

- 3 kurser samtidigt är aldrig kul, även om de bara är 15 hp...» (Hög)
- Att ha haft två relativt tunga matematiska ämnen inom samma läsperiod har för mig personligen känts rent idiotiskt. Innehållet i dessa har känts så pass omfattande och komplicerade att det varit som två hela 7,5 poängskurser. Läsperioden har därför med 3 kurser varit väldigt svår att ta sig an och koncentrera sig på vad man gör.» (För hög)
- Värsta perioden någonsin.» (För hög)
- Vi hade 3 kurser som vi skulle plugga till så det var mkt att hålla reda på.» (För hög)
- 4 lärare och 3 kurser. Kändes som om man läste 30hp på en läsperiod.» (För hög)
- Det var en näst intill knäckande period. Jobbig och spretig kurs samtidigt som man har haft två kurser till. Det blev alldeles för mycket och det har varit tungt.» (För hög)
- de kurser med lägre hp, hade lika mkt arbetsbelastning som en 7,5hp» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»6 14%
Godkänt»21 51%
Gott»10 24%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3

- Lär ha klarat tentan men det var fortfarande mycket svårare än vad som förväntades av hans kommentarer och övningstentan/gamla tentor» (Mycket dåligt)
- Väldigt abstrakt, svår kurs. Det är svårt att se att man kommer att ha någon nytta av denna kursen i famtiden.» (Dåligt)
- Förstår inte varför vi hade denna kurs, helt obegripligt...» (Dåligt)
- Läraren var fruktansvärt smart och alltid påläst till lektionerna men ibland blev det lite för invecklat och det verkade som man hela tiden stressade igenom föreläsningarna och att tiden alltid precis räckte till, flummiga exempel oftast» (Godkänt)
- Men knappt.» (Godkänt)
- Läraren pratar och skriver på samma gång, dessutom fort vilket gör att man bara antecknar, och tyvärr missar det viktiga läraren säger. Dessutom hinner man inte reflektera över anteckningarna.» (Godkänt)
- Diskret matematik? Vafan är det. Föreläsaren gjorde dock att det blev uthärdligt genom sin sköna stil.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fokusering på kombinatorik, sats- och predikatlogik»
- Föreläsaren»
- Föreläsaren!»
- Ragnar, skön snubbe som är både rolig och smart. Mycket bra föreläsare»
- Inte diskret matte iallafall»
- Ragnar Freij.»
- Ragnar, han var bra, mycket hjälpsam. »
- Frej hade alltid en repetition av föregående föreläsning i början på varje ny. Detta var värdefullt för förståelsen av kursinnehållet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer fokusering på kombinatorik, sats- och predikatlogik. Se över innehållet och fokusera på de viktigaste bitarna så att kursen inte är så omfattande.»
- Kurslitteraturen, helt obegripliga lösningar. Övningstentorna, eftersom vi inte har samma upplägg på tentor hade det varit trevligt med uppdaterade sådana. »
- Övningstillfällen redan från vecka 1.»
- Enhetlighet med kurs bok och föreläsningar. Oftast så gav läraren egna bevis och skrev på annat sätt än i boken, passar säkerligen många elever utmärkt men passade inte mig»
- Ta bort diskret matte»
- Läraren gjorde nog sitt bästa men det blev väldigt fort rörigt med alla de olika begreppen blandade fram och tillbaka.»
- Allt.»
- statistik och diskretkurserna i ett undervisningsblock á 7,5 poäng och en fyratimmarstenta! Ibland kändes det som vi hade tre stycken 7,5-poängskurser.»
- Läraren är för "flummig" i sitt undervisningssätt. Anteckningarna på tavlan är inte strukturerade. Behöver vara mer strukturerad då detta redan är ett flummigt och abstrakt ämne. Kursboken är onödigt svår att begripa jämfört med Ulla Blomqvists kursbok som har samma avsnitt»
- Om det kommer att finnas en uppgift på tentan, se till att gå igenom det under sista dagarna av kursen. Han gick igenom potensmängder på mindre än en lektion och efter det såg man det aldrig på tentorna man fick öva på samt han nämnde inte det och när man ska lära sig tusen saker om diskret matematik blir det jobbigt.»
- Ser gärna en "enklare" presentation av innehållet utan så invecklade formuleringar.»
- Bör göra diskret och statistik till en kuts, nu är det som att läsa två st 7.5 poängskurser ist för en på 4 och en på 3.5»
- Ta bort kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Heja Freij!»
- Kombinatoriken som idag ingår både i statistik-kursen och denna kursen i diskret matematik var väldigt bra då den introducerades och lärdes ut på olika sätt.»
- Man borde ha en matlab kurs eller labview istället för diskret matte»
- Kursmaterialet var för mycket för 3 poäng och man behövde spendera mycket tid på kursen. För denna period var det för mycket kursmaterial att köpa på alla tre kurser (Matematisk Statistik: 700 kr, Diskret: ca 400kr och Objektorienterade Appl: 500kr)»
- Ganska ok lärare, helt ok bok, övningstenta med rätt svårighetsgrad med tanke på att det är stor sortiment på saker man ska lära sig samt verkliga om vad man ska kunna senare i livet. Varje uppgift på den riktiga tenta var mellan 2 till 3 ggr svårare. Samt en uppgift om något som man knappt gick igenom på kursen (potensmängder).»
- Det är svårt att förstå varför man läser den här kursen som elektroingenjör, har inte förstått varför man behöver kunna det här.»
- Då vi läste tre kurser parallellt blir det lätt att nån kurs prioriteras bort. Tror det blev denna kursen för ganska många då den kändes minst relevant för utbildningen.»


Kursutvärderingssystem från