ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt11 Engelska DEI, LSP580

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»28 66%
Cirka 20 timmar»5 11%
Cirka 25 timmar»4 9%
Cirka 30 timmar»3 7%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 1.71

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»1 2%
25%»5 11%
50%»5 11%
75%»20 47%
100%»11 26%

Genomsnitt: 3.83

- var sjuk 2 ggr, verkar inte ha missat nåt dock» (75%)
- Borta en vecka» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 21%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 41%

Genomsnitt: 2.95

- Har sett målen men glömt dem.» (?)
- Lite tufft att hänga med när allt är på engelska.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»26 76%
Nej, målen är för högt ställda»7 20%

Genomsnitt: 2.17

- För en så liten kurs så borde det vara lite lägre mål. Man fick jobba väldigt mycket för få poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 20%
Ja, i hög grad»13 37%
Vet ej/har inte examinerats än»15 42%

Genomsnitt: 3.22

- trevligt med inte bara tenta» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»10 23%
Ganska liten»19 45%
Ganska stor»13 30%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.07

- kunde redan engelska innan, MVG i gymnasiet osv. lite nytt med rapportskrivning då jag inte har läst den tidigare svenska intro kursen.» (Ganska liten)
- Fanns möjligheter att lära mig massa om jag ville/kände att jag behövde» (Ganska liten)
- Language lab var bra och givande, även om inte tekniken var perfekt. Lektionerna i övrigt har varit lite röriga och "rolighetsfaktorn" kan behöva förbättras. Mer i grupp, vad gäller grammatiken så att alla får testa/prata? Det måste vara lite mer intresanta övningar och material.» (Ganska stor)
- Det var bra att vi gick igenom gramatiken.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»17 41%
Ganska liten»11 26%
Ganska stor»12 29%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.92

- vilken kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Jag är inte så förtjust i eng-online men i grund och botten är ideen om ett nät-verktg jättebra. Jag kunde ju t.o.m. plugga på jobbet...» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 19%
Ganska bra»16 39%
Mycket bra»16 39%

Genomsnitt: 3.14

- Dåligt strukturerat, kändes hafsat och ingen riktig kontroll.» (Mycket dåligt)
- Webben med datum och grupp-indelning data/elktro blev rörig och det var väldigt lätt att missa inlämningsdatum bara för att man inte begrep bättre. Att köra 4 lektioner på rad (4h) är inte speciellt meningsfullt, sedan kortades det ned med en timme och då försvann 25% av undervisningstiden.... Nej, bättre utspridda och planerade lektioner, anser jag vore bra.» (Ganska dåligt)
- Kunde varit lite mer organiserat med inlämningar. Man skulle få tillbaka en reflektion av sin rapport, så långt man hade hunnit, men jag fick tillbaka min 4 dagar innan den slutgiltliga skulle vara inne. Då hade det gått 3 veckor ungefär. INTE BRA. Hemsidan fungerade bra!» (Ganska dåligt)
- Det är alltid mycket rörigt när kursen är uppbyggd kring lösblad/"lös-PDFer". Sammanställ allt i ett välstrukturerat dokument.» (Ganska dåligt)
- Dock alldeles för otydligt angående datum för data och elektro på sidan på pingpong» (Ganska bra)
- bra info på pingpong, om än lite rörigt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»16 38%
Mycket bra»20 47%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.69

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 29%
Mycket bra»17 41%
Har ej sökt samarbete»11 26%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»27 64%
Hög»7 16%
För hög»6 14%

Genomsnitt: 3.4

- känns lite litet med bara en lektion/vecka dock» (Lagom)
- Det som tog dit var att skriva arbetet och förbereda redovisningen som tog tid. Det var svårare att plugga inför provet » (Lagom)
- Känns som en extrakurs som är i vägen för de andra kurserna.» (För hög)
- 4 Högskolepoäng för det jobbet vi lagt ner är ej rimligt» (För hög)
- Orimligt hög arbetsbelastning med tanke hur liten den var.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»17 40%
Hög»17 40%
För hög»5 11%

Genomsnitt: 3.54

- Pga. goda förkunskaper i matte och engelska.» (Låg)
- Ganska slapp period» (Lagom)
- För hög pga engelskan, den är bara på 4,5 poäng men tar mer tid känns det som.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 14%
Godkänt»21 50%
Gott»13 30%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.26

- Kursen är i vägen helt enkelt» (Dåligt)
- Man får jobba för mycket för de högskolepoängen man får tycker jag» (Dåligt)
- som tur var kunde man lämna in obligatoriska uppgifter efter satta inlämningstider.» (Godkänt)
- Mycket skrivångest!» (Godkänt)
- Tyvärr väldigt tråkig kurs, kanske beror på föga personligt intresse, vad vet jag. Tycker iaf att kursen kunde inriktas mer mot något praktiskt» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grammar seminars, mycket givande med praktiska tips.»
- övningspresentationen var mycket lärorik»
- Individuella rapporter.»
- presentationerna, även om det var pest och pina är det väldigt nyttigt att träna på»
- Kändes bra som det var»
- Language lab och de olika examinationsdelarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler tillfällen, då 4 timmar en dag i veckan skulle kunna vara 2 timmar 2 dagar i veckan.»
- Ta bort kursen helt, eller eventuellt göra den mindre för att endast ha med tal.»
- Kurs material, när det gäller grammatik böcker och sådant. »
- Personligen anser jag att rapportdelen borde vara mycket mer omfattande i kursen ty detta moment var mest givande. Genom att ställa högre krav på de studerande direkt från början tror jag att resultatet blir avsevärt bättre. Deadline för hela arbetet skulle kunna sättas till exv. mitt under läsperioden, varefter man sedan skulle kunna få bolla fram och tillbaka med respons angående rapporten för att finslipa innehållet. Detta skulle således resultera i utveckling av allas arbeten oavsett kunskapsnivå.»
- tydligare anvisningar på hur en rapport skall skrivas»
- inget»
- Upplägget, av lektioner, upplägget för info på hemsidan bör göras lättare att förstå.»
- Skulle vara bra att få betyg för redovisningen innan provet. »
- Tydligare mål, bättre struktur. Full kontroll, tydligare instruktioner till studenterna.»

16. Övriga kommentarer

- I övrigt mycket bra kurs, tydliga och professionella lärare.»


Kursutvärderingssystem från