ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt11 Maskinorienterad programmering, LEU500

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»3 5%
Cirka 20 timmar»23 38%
Cirka 25 timmar»18 30%
Cirka 30 timmar»8 13%
Minst 35 timmar»7 11%

Genomsnitt: 2.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

59 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»4 6%
75%»14 23%
100%»40 67%

Genomsnitt: 4.57

- Har varit sjuk en hel del » (75%)
- >90» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

58 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 12%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 62%

Genomsnitt: 3.32

- Bra genomgång och uppföljning av mål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

54 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»50 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2

- Vi skulle nog kunna göra mer i kursen, kändes lite slappt, inte så mycket nytt om man jämför med digidaten» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 8%
Ja, i hög grad»27 48%
Vet ej/har inte examinerats än»24 42%

Genomsnitt: 3.33

- Alltid svårt att skriva kod på papper men det var en bra tenta.» (I viss utsträckning)
- bra labbar» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»4 6%
Ganska stor»24 40%
Mycket stor»30 50%

Genomsnitt: 3.4

- bra föreläsare, mycket bättre än han vi hade på Johanneberg för nåt år sen ,)» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»25 42%
Ganska stor»20 33%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 2.45

- Materialet har mest varit förvirrande eftersom det bestått av 800 olika häften och lösa papper.» (Mycket liten)
- Blev inte att man läste den blåa boken» (Ganska liten)
- Jag har tyvärr missat material i och med sjukfrånvaro, vilket inte har gått att få fram i efterhand. På tentamen insåg jag även att jag missat delar som endast givits på lektion men inte i undervisningsmaterialet.» (Ganska stor)
- skönt att slippa lägga ut >1000kr på kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»9 15%
Ganska bra»14 23%
Mycket bra»33 55%

Genomsnitt: 3.3

- Många uppgifter att öva på, dock inget facit vilket gjorde det omöjligt att plugga till tentan i tid seriöst. Facit till uppgifter samt tenta kom först några dagar innan tentan och det är väl sent tycker jag.» (Mycket dåligt)
- Fanns svar till VISSA uppgifter som fanns i boken och var utdelade på hemsidan, sen saknades svar till de gamla tentorna på hemsidan också, vilket gjorde att det var väldigt svårt att se hur man låg till in mot slutet.» (Mycket dåligt)
- Lösa blad och små häften i en mängd stor nog att täcka en fotbollsplan med. Det är en dålig idé. Ska allt kopieras upp så gör ETT vettigt kompendium av alltihop med ett bra register och sidnumrering. Materialet i sig är ju ofta bra.» (Mycket dåligt)
- Väldigt mkt lösblad. Hade varit mkt bättre att samla allting i ett häfte som följer kronologisk ordning. » (Ganska dåligt)
- Man har inte haft chans att bekanta sig så bra med ämnet i förväg då mycket material delats ut samtidigt som det gåtts igenom på lektion. Dela hellre ut allt material ifrån början så att man enkelt kan läsa på lite innan och skulle man missa lektion så kan man läsa själv istället för att försöka jaga ifall det material som man missat. Veckoplanering och övrig adm. har annars fungerat bra.» (Ganska dåligt)
- För mycket lösblad.» (Ganska dåligt)
- Allt för mycket papper. Blir krångligt när man ska plugga inför tentan.» (Ganska dåligt)
- Bra, MEN DET ÄR EN MASSA PAPPER ATT HÅLLA REDA PÅ.....» (Mycket bra)
- Många olika häften. Lite rörigt stundtals.» (Mycket bra)
- Gärna tydligare planering där man ser framtida planering för hela läsperioden tillsammans med vad man redan gått igenom.» (Mycket bra)
- lite väl mkt utdelat papper.» (Mycket bra)
- Alltid väldigt bra uppdaterat med både gamla tentor och övningsuppgifter och alla OH-papper från föreläsningarna. 10/10» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»19 32%
Mycket bra»31 52%
Har ej sökt hjälp»6 10%

Genomsnitt: 3.67

- Inga övningslektioner leder till att läraren blir överhopad med frågor i pausen mellan lektionerna, man har lite svårt att få möjlighet till att reda ut frågetecken.» (Ganska bra)
- Väldigt bra inställning till frågor på föreläsningar. Bör inte finnas många studenter som inte vågar fråga.» (Mycket bra)
- schyssta labbhanledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 25%
Mycket bra»41 69%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.72

- Klassen är grym!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»2 3%
Låg»2 3%
Lagom»36 61%
Hög»19 32%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Alldeles för mycket repetition från DigoDat-kursen. Alldeles för lite innehåll i kursen.» (För låg)
- Som sagt, lite slappt» (Låg)
- Det blir vad man gör det till» (Lagom)
- kändes som man stressade igenom labbar, kanske för att det fanns få borrmaskiner.» (Hög)
- Blev lite stressigt med labbarna.» (Hög)
- Den måste ha den här nivån för att man skall lära sig, programmering måste arbetas med. Och det är bra!» (Hög)
- Det var väl mastigt att hinna med laborationerna vilket gav för hög belastning första halvan av kursen. Hade varit svårt att hinna med att läsa in kursen om vi inte råkat få en "extra" läsvecka (pga årets schemaläggning).» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

59 svarande

För låg»2 3%
Låg»2 3%
Lagom»33 55%
Hög»18 30%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.33

- många sovmorgonar men det känns som man fortfarande hänger med.» (Låg)
- 3 ämnen samtidigt märks direkt på arbetsbelastningen.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»13 22%
Gott»25 43%
Mycket gott»18 31%

Genomsnitt: 4.01

- Känns onaturligt att lära sig lågnivå-språk när det finns C.» (Dåligt)
- För låg nivå, för långsamt tempo och för mycket repetition av gammalt material. Skulle gärna sett mer programmering och mer om hur man faktiskt sätter ihop kretsarna som vi ritat.» (Godkänt)
- Lars-Erik har en förmåga att få folk att somna.» (Godkänt)
- Lars-Eric är en bra lektor och förklarar tydligt och klart. Det är inga problem att fråga honom om man behöver hjälp. 10/10» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- LEA»
- läraren! gå inte i pension ,)»
- Kursupplägget»
- Lars Erik Arebrink»
- Labbarna.»
- Veckoplanering, arbetstempo»
- storövningarna, man lär sig mycket genom att nöta uppgifter»
- Laborationerna och strukturen på undervisningen.»
- Det som fanns var bra»
- Allt»
- Lars-Erik»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut borrmaskinen mot något roligare, Sakib pratade om någon helikopter eller dylikt. ETT HÄFTE/BOK VORE BÄTTRE ÄN 300 OLIKA PAPPER.»
- Strukturera alla häftena, så dessa kommer i någon sammanhängande form.»
- Föreläsningarna. Föreläsaren använder overhead under föreläsningarna och med tanke på att endast dom som sitter direkt framför kan se vad som står så är det lätt hänt att man inte hänger med efter en stund. Föreläsaren använder även tavlan alldeles för sällan.»
- Gärna inslag av någon typ av frivillig(a) diagnoser/dugga/duggor som ger bonuspoäng till tentan, ty detta uppmuntrar studerande att hänga med tidigt i kursen. Laborationerna täcker inte allt innehåll i min mening.»
- Fler övningstillfällen/handledare till hands»
- Inför en övning i veckan då man sitter och gör uppgifter»
- Studiematerialet.»
- byt sal. det måste vara något fel på barbords ventilation, blir snabbt syrefattigt som gör att man blir trött och nästan somnar varje föreläsning.»
- Sammanställ allt material i princip som DIG/DAT. Dela inte ut så mycket efterhand. Bra med lösningar till övningsuppgifter även om man kan/bör kolla i programvaran. Lite mer fokus på c-prog inför labb där detta ingår.»
- inte så jävla mycket papper»
- Vid redovisningen av laborationerna - att ha redovisningshårdvara tillgänglig enbart för redovisningar, ej för justeringar av laborationerna som då upptar en redovisningsplats under hela lektionen, och man sitter själv och surfar i brist på annat.. totalt tidsslöseri.»
- se ovan..»
- Istället för att ha en stor inlämningsuppgift, så tror jag det är bättre med ett par mindre. För lång tid mellan denna kursen och Dig- o dat.»
- LÄGG UT SVAREN TILL SAMTLIGA UPPGIFTER SOM LÄGGS UT PÅ KURSHEMSIDAN.. och facit till de gamla tentorna»
- vet ej»
- Mindre papper!»
- Mindre papper, ett kompendie som innehåller allt skulle va bra»

16. Övriga kommentarer

- I övrigt mycket kunnig, professionell och tydlig föreläsare/examinator. »
- LEA är mycket kunnig inom ämnet och stundvis mycket bra lärare. Tyvärr så saknas kontakten med klassen och föreläsningarna blir för monotona.»
- Simulatorn fungerar inte riktigt som det ska, saknar att det inte finns till OSX. Ta det lite lugnt med alla häften till nästa omgång!»
- jag gillar LEA:s sätt att undervisa i övrigt. Han har dock verkat överbelastad med arbete och har inte hunnit med så mycket som han velat göra, skulle jag tro. Det kommer kanske märkas på betygsutfallet.»
- Underbar lärare! Mån om att alla ska förstå och förklarar på ett bra sätt. »
- Tack Lea för mycket pedagogisk utbildning!»
- Oerhört jobbigt att tentan innehöll förändringar i uppgifter som resulterar i en mycket värre uppgift, jämfört med gamla tentor.»
- I slutet av kursen hade vi en genomgång av minnessystem som jag tyckte att det hade känts bättre att gå igenom tidigare.»
- Lars-Göran har gjort en bra insats denna läsperiod och ska ha beröm för det. En enorm uppryckning från kursen i Digital- och datateknik som han höll för ett halvår sedan. Jag var MYCKET kritisk i utvärderingen då och vill därför vara tydlig med att den här kursen funkade bra!»


Kursutvärderingssystem från