ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-3 Linjär algebra, TMV206

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-17 - 2011-03-27
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»11 23%
Cirka 20 timmar»12 26%
Cirka 25 timmar»16 34%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.5

- Råkade bli lite för lite...» (Högst 15 timmar)
- Mellan 15 till 20 timmar skulle jag säga.» (Cirka 20 timmar)
- Gått kursen en gång innan och blivit godkänd på alla övningar.» (Cirka 20 timmar)
- Gick en liknande kurs förut» (Cirka 20 timmar)
- Långt ifrån tillräckligt, dålig självdisciplin» (Cirka 20 timmar)
- Mer mot slutet av kursen» (Cirka 25 timmar)
- Känner att jag hade lagt ner mer tid om jag inte haft projekt i en annan kurs samtidigt.» (Cirka 25 timmar)
- Gick på alla föreläsningar och övningstillfällen samt arbetade hemma» (Cirka 25 timmar)
- Lagom med obligatoriska övningar :)» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»1 2%
25%»3 6%
50%»2 4%
75%»6 13%
100%»34 73%

Genomsnitt: 4.5

- Inte ens 25%, har bara varit på tisdagsövningarna. Föreläsningarna låg alldeles för tidigt, matte funkar inte klockan 8 på morgonen för mig tyvärr...» (25%)
- Endast gått på föreläsningar. Lagom tempo på föreläsningar, mycket givande. Kanske lite mycket repetition i början av föreläsningen, men det kan vara bra ibland om man missat förra gången.» (50%)
- Bra föreläsningar, Stefan gillar ämnet! det märks! Stefan++ !» (100%)
- Bra med obligotoriska inlämningar och meaple, får en att jobba.» (100%)
- Närmare 100% än 75% tror jag i alla fall» (100%)
- Att delta i undervisning underlättar lärandet» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 32%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 50%

Genomsnitt: 2.84

- Kommer ej ihåg så mycket av dem. Men vi hade separata mål för varje föreläsning vilket var bra men kanske kunde kollat så att de uppnåtts bättre» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra mål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen togs upp varje lektion och Stefan gick igenom dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.05

- Har inte läst målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Den här kursen motsvarade vad jag hade tänkt mig att en kurs på Chalmers skulle vara - lagom krävande!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Möjligen vissa delar som känns överflödiga.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 16%
Ja, i hög grad»26 70%
Vet ej/har inte examinerats än»5 13%

Genomsnitt: 2.97

- Jag litar på det, det brukar inte vara några problem.» (?)
- svårare tenta jämfört med äldre tentor» (I viss utsträckning)
- Bra tenta!» (Ja, i hög grad)
- Tentan var väldigt bra utformad, dock fanns det en hel del "elaka tal" (d.v.s. stora primtal eller tal som var svåra att utföra beräkningar för hand med) som inte fanns på de tentor vi övat på innan. Detta borde ses över.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»12 26%
Mycket stor»28 60%

Genomsnitt: 3.41

- Arbetat mest på egen hand. Men föreläsningarna var bra, som sagt.» (Mycket liten)
- Eftersom jag inte var där.» (Mycket liten)
- För många "bevis" som är svåra att förstå.» (Ganska liten)
- Lär mig mycket av föreläsningarna» (Mycket stor)
- Svårt att förstå innehållet med boken därav är föreläsningarna nästan ett måste» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar med bra föreläsare» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var dock uppbyggda mycket på att göra bevis för alla satser, med väldigt lite exempel. Särskilt i början av kursen skulle jag ha uppskattat i alla fall ett räkneexempel till varje nytt moment, eftersom jag inte hade kommit i kontakt med den här sortens matematik innan.» (Mycket stor)
- Gruppövningarna tog upp nya synsätt på teorin vi tagit upp, att t.ex. tänka sig vektorers lösningsmängd i geometrin och resonera om denna utifrån den utgångspunkten i stället för med bara tal var väldigt lärorikt. Föreläsningarna hade en väldigt bra takt och tog upp det viktigaste så att man förstod teorin och hur man skulle utföra beräkningar.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare, bra tempo.» (Mycket stor)
- Väldigt givande föreläsningar och övningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»11 23%
Ganska stor»22 47%
Mycket stor»13 28%

Genomsnitt: 3.04

- Har använt khan academy eftersom innehållet där är lättare att förstå.» (Ganska liten)
- Vissa delar i litteraturen var svår att ta in» (Ganska liten)
- Boken är kanske inte jätteförklarande alltid. Jag har tittat på filmer och förstått tusen gånger bättre.» (Ganska liten)
- Mycket underlig bok. Tycker det stod mycket i den som inte var relevant och om man letade efter exempel så var inte dessa så jättebra och inte speciellt tydliga. T.ex. vi väljer en lämplig vektor (1,3) .. ok.. varför just (1,3)?» (Ganska liten)
- Lär mig rätt bra genom föreläsningar, så brukar inte lägga så stor energi på kurslitteraturen, den finns där som en "guide" när något är knepigt.» (Ganska liten)
- Bra komplement till föreläsningarna» (Ganska stor)
- Tycker vissa delar av kurslitteraturen förklaras på ett enklare sätt. Allt behöver inte vara så strikt uppradat med definition, följt av exemple... ibland är det lättare att lära om man ser det omvänt (exempel, följt av definition). Skräms man av definitionen stannar man upp där och försöker dunka in förståelse istället för att läsa igenom exemplet först. Ett annat sätt att uttrycka mitt bekymmer är att det skulle kanske gå att göra litteraturen lite roligare för någon som inte är så förtjust i matematik. Khan är duktig på detta, kolla här: http://www.khanacademy.org/#Linear%20Algebra» (Ganska stor)
- Till en början var kurslitteraturen svårbegriplig, men mot slutet av kursen blev det bättre.» (Ganska stor)
- Vissa saker i boken var otydligt förklarade och kunde vara mer rak på sak.» (Ganska stor)
- Tycker tyvärr kursboken varit sådär.» (Ganska stor)
- Det man letade efter fanns i boken, och om inte annat kunde man hitta det på wikipedia.» (Ganska stor)
- Bra bok» (Mycket stor)
- Litteraturen var väldigt bra med bra uppgifter.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 37%
Mycket bra»28 62%

Genomsnitt: 3.62

- Bra med sammanfattningar från föreläsningar.» (Ganska bra)
- Webbsidan är dålig, svårt att hitta på den.» (Ganska bra)
- Inget att klaga på» (Mycket bra)
- inga konstigheter» (Mycket bra)
- Väldigt uppdaterat och mycket bra resurser( gamla tentor)» (Mycket bra)
- Kurshemsidan kom upp (om jag minns rätt) väldigt sent (dock innan kursen startade), men i övrigt har det fungerat väldigt bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»25 54%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 3.89

- Har egentligen varit mycket bra, men fler övningstillfällen skadar aldrig!» (Ganska bra)
- Bra uppdelning med grupperna.» (Ganska bra)
- får bra svar på föreläsningarna» (Mycket bra)
- Stefan Lemurell har alltid tagit sig tid och man känner sig alltid välkommen med frågor till honom.» (Mycket bra)
- läst kursen innan, så har endast gått på föreläsningar och pluggat hemma den här gången.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 26%
Mycket bra»31 67%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.73

- Kul med matlab-övningarna» (Mycket bra)
- läst kursen innan, så har endast gått på föreläsningar och pluggat hemma den här gången.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 47%
Hög»23 50%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.54

- Mycket att göra men det var det värt! Lärde sig under kursens gång.» (Hög)
- Den var hög men var för jag inte la ner så mycket tid, sen tog maple och inlämningarna mycket tid.» (Hög)
- Som det ska vara!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 54%
Hög»17 36%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.54

- Väldigt mycket mer i slutet än början av perioden» (Lagom)
- Den andra kursen hade väldigt låg belastning...» (Lagom)
- Jag gillar inte hela chalmersupplägget med 50 h/vecka, så det är väl mest det.» (Hög)
- Pga projekt i annan kurs samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 15%
Gott»21 45%
Mycket gott»18 39%

Genomsnitt: 4.23

- Vill ha fler räkneövningar och kanske mindre inlämningar (eller lättare)» (Gott)
- Mycket intressant och nyttig kurs.» (Gott)
- En intressant och bra kurs.» (Mycket gott)
- Suverän lärare! Pedagogisk, rolig och jordnära, förklarar på ett sätt så att man förstår!» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna jag läst hittills!» (Mycket gott)
- Extremt bra kurs! Kan inte komma på något som var mindre bra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Veckoövningar, Maple TA.»
- MatLab, man lär sig även om det är kanske inte är roligt.»
- Maple TA var bar då det gav ett annat sätt att öva på.»
- Frivilliga MapleTA-uppgifter, gruppövningar.»
- De obligatoriska övningarna och Maple TA»
- Bonuspoäng»
- Matlab-laborationerna gjorde att man verkligen såg vad man gjorde. Ha kvar dem!»
- Mapel, Lemurell!, »
- Stefan Lemurells formtopp :P»
- Upplägget på föreläsningarna har varit bra. Maple-TA (inkl bonuspoäng) är jätte bra att ha, det ger en motivation att plugga under kursens gång. Sen såklart... samma lärare!»
- Allt! (då menar jag Stefan som föreläsare, övningarna, boken, Gruppövningarna och maple-ta»
- Alla moment»
- Lemurell (!), stolpar till innan och sammanfattning efter föreläsning på sidan.»
- Övningarna och labbarna och MapleTA. Mycket bra. Och föreläsningarna självklart. Bra kurs»
- Lemurell!»
- Inlämningsuppgifter och maple ta som ger bonuspoäng till tentan. Detta är en mycket bra hjälp för att vara aktiv under kursen och kanske slippa panikplugg till tentan.»
- Maple TA varje jättebra! Gillade speciellt att det var öppet innan tentan så att man kunde öva ordentligt.»
- Tror Maple är bra, även om det itne alltid var så kul att göra.»
- Tycker att MapelTA och gruppövningarna var väldigt bra eftersom de "tvingade" en att räkna på det man gått igenom varje vecka och att man dessutom fick något för det. 8 extrapoäng inför tentan för att jobba i 8 veckor med uppgifter kan tyckas lite när man tänker på det efteråt men känns väldigt värt när man gör dem under veckorna.»
- Bra med någonslags inlämning/test för bonuspoäng så att man göra något varje vecka, men tyckte det var lite för svårt med inlämning, proven var bra för de var väldigt relevanta mot vad man skulle kunna.»
- Det mesta, gruppövningarna hade bra uppgifter, föreläsningarna hade bra takt och innehåll. Tentans innehåll var väl anpassat efter kursens olika områden och tiden man hade, så den utformningen (eller tänket om utformningen) av tentan borde bevaras.»
- Att man kunde få bonuspoäng i form av Maple TA och gruppövningar tycker jag var bra. Även övningarna med Harald och Stefan var mycket bra.»
- Gruppövningarna samt Maple TA»
- Det mesta, har inte mycket att klaga på angående kursens form, fortsätt så.»
- Stefan Lemurell.»
- Infallsvinkeln mot geometri hjälpte väldigt mycket.»
- Maple-TA. Övningsräkningar»
- Gruppövningar»
- Föreläsaren»
- Variationen av uppgifter som kan ge bonuspoäng. Bonuspoäng är en väldigt stark morot, och ju fler olika aspekter av kursen man måste möta för att få dem, desto bättre. »
- Stefan, Maple, »
- Gruppövningarna.»
- De uppdelade övningspassen.»
- Maple»
- Det mesta»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antingen ge grannmatriser/markovkedjor/osv-delen större del av tiden eller ta bort helt. Helst det tidigare.»
- Mycket bra utformad kurs. Kommer inte på något som borde ändras.»
- Tycker kursen är bra som den är just nu. Eventuellt sätt lite högre tempo de första veckorna, då arbetsbelastningen då var rätt låg.»
- Var mer tydlig om att gå igång med studierna redan första veckan»
- Övningarna bör förändras. De är på tok för svåra att förstå. Det man gör när man får övningen är att man lägger minst 1-2 timmar på att försöka förstå vad det är lärare ber oss göra. Oftast är det en liten sak att faktiskt göra dem när man vet vad läraren vill.»
- MapleTA. Tycker det var löjligt med så onödigt svåra (genererade) tal. Själva uppgifterna i sig är inte så svåra, men att beräkna allt för hand har i princip varit omöjligt... så man använder MatLab eller Mathematica istället för papper och penna, och hur mycket lär man sig av det? Hade talen varit enklare skulle man kunna lösa dem för hand och på så sätt fått en bättre förståelse av vad det var man höll på med, istället för att man tvingas koncentrera sig på att få varenda liten decimal på exakt rätt ställe.»
- Maple TA - På svenska. Vissa grejer är helt omöjliga att förstå på engelska. Mindre bevis och fler exempel på föreläsningarna.»
- Att synka bättre med Maple-TA och föreläsningarna»
- Att man går igenom material på föreläsningarna innan man har tillämpning av det på matlab-övningar»
- Matlab/teoriövningarna. Det var utvecklande att behöva leta reda på fakta själv, men det kändes inte bra att bli betygsatt på någonting man ej gått igenom.»
- Inget tycker jag inte.»
- Möjligen förskjuta gruppövningarna en aning så att uppgifterna handlar om saker som man precis har gått igenom på en föreläsning, istället för att det kommer på nästa föreläsning.»
- Jag tror det vore bra om inlämningsuppgifterna kunde varit bättre förklarade då jag har haft svårt att förstå vad det är han menat. »
- Gruppövningarna låg ungefär en vecka före föreläsningarna i materialet. Detta gjorde att de blev lite kluriga, men att svaret ofta kom senare på föreläsningen. Det kanske inte behöver ändras, men jag tyckte att det var lite frustrerande att försöka lösa dessa uppgifter pga det.»
- Föreläsning senare på dagen...»
- Hade varit bra med mer klarhet i alla exempel.»
- Mer räkneövnings exempel kunde vart bra, att man har SI pass. »
- MapleTA-proven låg lite ur synk, så att man behövde veta teori från nästkommande vecka för att klara den aktuella veckans prov, detta behöver ses över, likaså de lite "elaka" talen (tal som är svåra att utföra beräkningar för hand med) på tentamen.»
- Maple TA och gruppövningarna, samt övningspassen med handledare.»
- Eventuellt lite mer räkneövningar så man praktiskt får räkna.»
- Möjlighet att göra gamla Maple-tester tidigare, oavsett om dessa räknas till bonuspoäng eller ej.»
- Bättre sync föreläsningar-mapleta»
- Kortare gruppövningar så man har chansen att göra hela...»
- Ingenting!»
- Att öppna Maple TA i slutet var en bra idé ur träningssynpunkt, men att tillåta samlandet av bonuspoäng gör ju att beslutet med deadlines för samma uppgifter tidigare i kursen blev helt meningslöst. Efterlyser konsekvens.»
-
- Vet inte, tyckte allt flöt bra.»
- Göra det tydligare att man bör göra alla uppgifter på labbarna och inte bara de obligatoriska.»
- Ingenting, vad jag kan komma på»

16. Övriga kommentarer

- Jag har lärt mig större delen av kursen via amerikanska föreläsningar på internet, har svårt att förstå boken och relativt svårt att förstå Stefans föreläsningar.»
- Väldigt bra föreläsare, förklarar tydligt, är hjälpsam och förser en med bra material.»
- Det skrivna materialet är alldeles för svårt att förstå. Så fort något hamnar på papper har jag haft otroliga problem med att förstå vad läraren menar, han implicerar otroligt mycket istället för att skriva det i klartext.»
- I övrigt en intressant kurs som för en gångs skull kan tänkas vara användbar i arbetslivet framöver.»
- Det var väldigt bra att man fick en "andra chans med maple-ta"»
- För många obligatoriska poäng och möjligheter till bonuspoäng. Ledde till att det var svårt att få översikt på var man stod.»
- Övrig bra och engagerad föreläsare»
- Jag personligen hade jättesvårt för inlämningsuppgifterna på tisdagarna.»
- Lägg gärna in fler räkneövningar på schemat!»
- Kul med linjär algebra. Jättebra bok! »
- Lemurell ser ut som en cowboy :)»


Kursutvärderingssystem från