ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Fortsättningsanalys, TMA976

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-19 - 2008-02-05
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Jakob Friman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

34 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
14 41%
16 47%
5 (över förväntan)»2 5%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

34 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 10%
13 43%
5 (mycket relevant)»14 46%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.36

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

34 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 8%
10 29%
17 50%
5 (Mycket bra avvägt)»4 11%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var svårare än man fick känslan av under kursens gång.» (4)
- Jag tyckte att determinant-frågan var ganska taskig eftersom det inte alls var med i kursen(Vad jag har sett). Visst är det sant att man ska kunna det som man har gjort tidigare men ändå...» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

34 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»1 2%
>75%»33 97%

Genomsnitt: 3.97

- 100%» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

34 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
2 5%
13 38%
10 29%
5 (mycket bra)»8 23%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läraren gav dåligt intryck, ingen koll på tiden över huvud taget, skrev oläsligt på tavlan, bortförklarade detmed att han alltid skrivit så så vi fick acceptera det. Han var inte särskilt pedagogisk heller.» (1 (inte alls bra))
- Alldeles för nära bokens innehåll. Föreläsningarna borde komplettera utan att upprepa ordagrant vad boken tar upp. Det kan underlätta att ta upp moment på olika sätt för att underlätta inlärning.» (2)
- Möjligt lite mycket räkning och lite långsamt vissa partier.» (3)
- Föreläsaren kunde ha varit lite mer noggrann med att hålla tiderna. Och inte göra för långa utläggningar om mindre viktiga frågor och sådant som redan var väl genomgånget.» (3)
- Bra med lugnt tempo och repition, men gavs lite för mycket tid till frågor som inte hörde till den kursen.» (3)
- Ibland ganska låst till läroboken. satser, bevis och även exempel ofta identiska med bokens formuleringar.» (3)
- ibland för ostrykturerade och ganska ofta en tog en person alldels för mkt tid med sina frågor. Vilket gjorde att vi inte alltid hann det vi skulle hinna. » (3)
- Lite mycket repitioner från föregående föreläsning» (3)
- lite väl långa raster ibland men det blev bättre mot slutet» (4)
- Långa raster, taskig hållning av planeringen stundtals.» (4)
- Bra föreläsare, men borde kanske släppa frågorna ibland så han hinner med allt på planeringen...» (4)
- Bra blandning mellan räkneexempel och teori.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

34 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 12%
11 34%
13 40%
5 (mycket bra)»4 12%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- All tid gick åt för läraren att visa uppgifter och det fanns ingen tid till att räkna själv och få hjälp» (2)
- Vi fick ingen tid att fråga saker! Bara se på när läraren räknade, inte bra!» (2)
- Var i princip att sitta där och se på när en annan räknade.» (2)
- vore bra om man hann räkna lite på räknestugorna, och inte bara ha det som en extra föreläsning.» (2)
- Det fanns för lite tid till att räkna själv. Det kunde bli lite långrandigt att se uppgifter bli lösta många långa minuter i sträck.» (3)
- För lite tid att räkna själv. Blev som extra föreläsningar. Stor plus till övningsledare Peter Sjögren.» (3)
- lite för enkla exempel» (3)
- Jag tyckte det var för mycket demonstration. Jag tycker att det cka vara ca 30 min demo och resten räkning där man får fråga om hjälp. Som det var nu så var det ont om tid att få hjälp.» (3)
- För långa genomgångar» (3)
- Aldrig egen tid att räkna, men många exempel.» (4)
- Bra för förståelse och inlärning. Hela tillfället upptogs dock varje gång av demoräkning, mer tid till frågor och egen räkning hade inte skadat.» (4)

7. Vad tyckte du om bonusuppgifterna?

34 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
14 50%
11 39%
5 (mycket bra)»3 10%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lätta, det är ju aldrig fel» (3)
- Minns inget av dem.» (3)
- helt ok, roliga.» (3)
- Kanske något enkla» (3)
- relevanta för kursen.» (4)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 8%
8 23%
17 50%
5 (Mycket stor)»6 17%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr har föreläsningarna gått ut på alldeles för mycket repetition och det vore bättre att ägna föreläsningarna åt att ta upp nya grejer, föreläsaren ska kunna förutsätta att studenterna kan det som har tagits upp tidigare.» (2)
- I allmänhet bra föreläsningar, dock lärde jag mig mera genom arbete på egen hand.» (3)
- gärna fler exempel» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.62


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

34 svarande

Ja»0 0%
Nej»34 100%

Genomsnitt: 2

- Inte vad jag märkt av iaf» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 8%
23 67%
8 23%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- ok, men som alltid med matte lite mycke upgifter» (2)
- Lite fel arbetsfördelning. Visst förstår jag om det svåra kom i slutet. Men snabba gärna på i början av kursen i så fall, då det är enkelt» (3)
- lägre än inledande, men inte för låg» (3)
- bra nivå. Jag känner att jag har lärt mig mycket, men har (i genomsnitt) inte behövt arbeta ihjäl mig.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»22 64%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.85

- I de fall då jag sökte samarbete, e.g. i samband med bonusuppgifter, har det fungerat mycket bra.» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 17%
Ganska bra»8 23%
Mycket bra»15 44%
Har ej sökt hjälp»5 14%

Genomsnitt: 3.55

- Som jag skrev tidigare så var det lite dåligt med tid på räknestugorna och på föreläsningarna var det svårt att komma fram på rasten eftersom det var en person som alltid var först fram och tog läraren i 10 min och sen fick vi andra dela på 5 min. Det gick naturligtvis att fråga under föreläsningen men då känns det som att det ska vara om det som föreläsningen handlar om och det är inte alltid man är helt i fas...» (Ganska dåliga)
- Föreläsaren bör försöka begränsa ställandet av frågor under föreläsningen, de stör rytmen och i vissa fall när de till viss del är alldeles för uppenbara så irriteras övriga.» (Mycket bra)
- Bra respons vid frågor både till föreläsare och räkneövningsledare» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

34 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 3%
10 30%
11 33%
5 (mycket prisvärd)»11 33%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.96

- Gillade inte texten. Uppgifterna bra» (2)
- ELW-boken var alldeles för tråkig. Bör kunna bytas mot ett bättre alternativ i kommande "upplagor" av kursen. Person-Böiers (PB1+2) är däremot mycket bra.» (3)
- ELW va rätt råligt upplagd och svårläst, men det som stod va rätt bra. PB2 va klockren som vanligt. » (3)
- Den gula boken känns gammal och klottrig. Dåliga exempel.» (3)
- Först tyckte jag att ELW var jobbig, med irriterande typsättning. Men den hade snygga bevis.» (4)
- Tycker PB böckerna är mycket bra och inte dyra heller. Svenska är ett stort plus.» (5 (mycket prisvärd))
- köpte begagnad» (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 2%
6 17%
18 52%
5 (Mycket stor)»9 26%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Uppgifterna i böckerna enbart» (3)
- Boken (ELW) kändes lite gammalmodig, men matte är väl matte...» (3)
- Hämtat större delen av information från föreläsning och räkneövning.» (3)
- Det vore bättre att separera föreläsningar och litteratur mer så att de inte hela tiden tar upp (ordagrant) samma sak.» (4)
- Mycket bra struktur på böckerna, som även kompletterar varandra väl. Det har varit bra att ha både ELW och PB.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.02


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

34 svarande

Ja»29 93%
Nej»2 6%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.06

- Lösningsförslag till tentan saknas fortfarande på kurshemsidan» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kursens innehåll, boken (böckerna) var också bra både den gula och Person-Böijers »
- Räkneövningar, flera tillfällen för egen räkning med lärar stöd, det ger tillfällen att ställa frågor även om föreläsningarnas innehåll under dessa.»
- tempot på föreläsningarna.»
- PB1+2 böckerna är väldigt bra.»
- Föreläsaren»
- Antalet räknestugor och kvalitén på dessa. Extra storgruppsövning innan tentan.»
- repition av tidigare föreläsningar»
- kurslitteraturen var bra. Föreläsaren var bra.»
- Allt utom just de långa demouppgifterna.»
- Det har varit välorganiserat i allmänhet.»
- Bonusuppgifterna»
- Den stora möjligheten att ställa frågor angående teori och uppgifter.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räknestugorna»
- Det hade varit bra med en dugga i mitten av kursen.»
- fler räknestugor»
- Mer effektivitet (högre tempo) i föreläsningarna och inte repetera varje sak varje föreläsning.»
- Flervariabelanalysdelen är onödig. Lägg den i så fall sist. Den fyllde ingen egentlig funktion till de andra delarna i kursen»
- Mer tid för egen räkning på räkneövningarna.»
- Tempot på föreläsningarna kan dras upp lite. Antalet demonstrationsexempel på övningarna kan minskas så att man har mer tid att räkna själv där.»
- Lite lägre tempo vid de inledande genomgångarna om linjäriteten för diferentialoperatorn och förskjutningsregeln. Har fortfarrande inte ricktigt fattat det men det märks ju inte alltid eftersom man kan lösa upgiffterna utan att alltid veta vad man gör.»
- Granska vad flervariabelanalysen förväntar sig av denna kurs»
- Lite mer strukturerade föreläsningar. Och lär ut bernhards suddteknik! Det är ju hemskt så dåliga folk är på att sudda.»
- frågor som inte hör till kursen får gärna sparas till pausen, en dugga vore också bra»
- Mer tid att ställa frågor på räknestugorna, säg halva tiden i alla fall.»
- Tidsplanen bör hållas. Räknestugorna.»
- Mindre demonstration på räkneövningarna. Kändes ibland också som att de uppgifter som demonstrerades var väldigt lätta och inte det man behövde få demonstrerat. Lite svårare demouppgifter tycker jag. »
- se kommentaren om föreläsningarna.»
- Strukturen på föreläsningarna kanske ännu kan förbättras något litet, även om det i allmänhet har varit bra föreläsningar.»
- Ta bort flervariabel momentet, eller lägg det sist. Och ta likformig konvergens tidigare. »
- Att räknestugorna ger mer tid till egen räkning och därmed också mer tid till att fråga föreläsaren om saker. »
- Möjligen ibland ta en lite kortare uppgift som demonstration på föreläsningarna i de fall en kortare uppgift hade funnits men som hade gett lika mycket teori.»

18. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs som har ett lagom tempo. Föreläsaren får alla att förstå utan att det går för långsamt.»
- Jag tycker att en person tog alldeles för mycket lärartid, speciellt på rasterna när många vill ha hjälp så var personen alltid där först och tog minst 10 min. Sen fick resten dela på övrig rast-tid. Jag tycker att läraren då får säga ifrån och se till att dela upp sin tid lite mer.»
- Mycket nöjd!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från