ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (10), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-19 - 2008-01-19
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Hugo Landgren»


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»7 46%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt, väldigt sen information. Hörde inget, inte ens om kursen skulle bli av, när eller var, förrän kort innan kursstart.» (Mindre bra)
- Förkunskapskrav hörde jag inget om» (Bra)
- Allt var utförligt och bra i ordning. ang förkunskaper är det nödvändigt att man vet vad ämnet handlar om vilket alla gjorde i våran grupp.» (Bra)
- Genomgående mycket bra!» (Mycket bra)
- Bra med komplett kurs-pm i början och "påminnelse" ganska nära i tid före nästa tillfälle. » (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4


Under kursen

2. Vad tycker du om kursen som helhet?

Ge ditt samlade omdöme om kursen och ev. övergripande kommentarer.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»10 66%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket har varit intressant och lärorikt och de uppgifter vi har gjort har känts relevanta även om man kanske skulle fått testa på några fler verktyg. Det har tagit för lång tid innan man har fått sina inlämningsuppgifter rättade. Man skulle ju helst vilja ha feedback på den första innan man ska göra den andra så att man vet om man lagt sig på en lagom nivå. » (Bra)
- Bra kurs! Självklart kändes föreläsningarna olika attraktiva med tanke på tidigare förkunskaper. Gör om SixSigma-passet! Genomgående mycket bra mat! Inslagen med besök på företag och tillhörande diskussioner och intryck är mycket bra.» (Bra)

3. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 53%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hemuppgifter med verkliga egna case och som gruppövning gav väldigt mycket. Bra diskussioner om det egna flödets +/-.» (Mycket bra)

4. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»9 60%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade nog väntat mig mer. Egentligen inget nytt, jämfört med det man lär sig på en två-dagars basic-kurs.» (Mindre bra)
- Jag har fått mer kunskap om området och kanske framförallt lärt mig att veta var jag kan finna mer information och litteratur. » (Bra)
- Jag har fått många ahhh upplevelser som förklartat tex TAKT mm» (Mycket bra)

5. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»12 80%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Peter är en mycket bra lärare men TMU var lite seg» (Bra)

6. Vad tyckte du om kursinnehållet?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»12 80%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som sagt, egentligen inte så mycket nytt. Kändes inte som en högskolekurs.» (Mindre bra)
- 6 Sigma var spontant väldigt komplicerat. TPU tungt på något sätt» (Bra)
- Det kändes som att det saknades bra exempel på sex sigma tillämpningar. Ser själv en fantastisk nytta på mitt företag (Ericsson),på kursen blev jag förvånad över hur lite tyngd det lades på ämnet. » (Bra)
- Bra med variation av föreläsare och olika ämnen samt både folk från industrin och Chalmers. Alltid givande med studiebesök även om det kanske hade varit kul att åka någon annanstans än inom göteborgsregionen. » (Bra)
- Kursen handlade mycket om verktyg (hårda delar) Mer om dom mjuka frågorna (individen)» (Bra)
- Lite för mycket om UH.» (Bra)
- Givetvis är man intresserad av ämnet så hjälper det till» (Mycket bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 53%
Mycket bra»7 46%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det hade varit önskvärt om alla deltagare hållt en 5 min presentation om sitt företag och sig själva för att man skulle få mer förståelse och utbyte redan från början. » (Bra)
- På det stora hela bra. Jag tycker ni ska lägga in en kort företagspresentation (5-10 min) från resp företag. Detta för att lättare kunna relatera till resp deltagares/persons förutsättningar i Lean-arbetet.» (Bra)
- Leanspelet är helt fantastiskt bra! Vi genomgång av Leanhistorien skulle en mer nyanserad bild av nuläget i Sverige hade varit önskvärt och ex. från fler branscher. Deltagarföretagen och gästföreläsarna visar ju att det finns exempel från en bredare industribas än bil. » (Bra)
- Början skapade stort intresse» (Mycket bra)
- Bra start på ämnet. Deltagarna skulle kunnat redovisa sina utgångs lägen så hade gruppen blivit lite tajtare» (Mycket bra)
- En kort presentation om företaget och om sig själv hade givit mer än att presentera grannen.» (Mycket bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»8 57%
Mycket bra»5 35%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var på ett företag som hade kommit väldigt långt men hade kommit in på ett snedspår enl min mening. dvs glömt medarbetarna. Visade att man måste vara fokuserade på produktionssystemet man skapat.» (Bra)
- Intressant med värdeflödesanalys. Dag 6 kändes lite lång. » (Bra)
- Mycket bra besök på Penta och bra att göra värdeflödesanalys på plats. Väl förberett. Bjud in någon från Dynamate som kan prata om TPM.» (Mycket bra)
- Kändes mycket relevant för egen del vad gäller flöden och styrsystem. Bra företagsbesök!» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 14%
Bra»8 57%
Mycket bra»4 28%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kände inte samma entusiasm dessa dar. TPU tungt på något vis.» (Mindre bra)
- Bra föreläsningar!» (Bra)
- Bra/intressanta föreläsningar (förutom en helt obegriplig övning i PM-analys gällande en cykel!) Mer tid kunde ha lagts på företagsrundvandring när vi ändå var på Autoliv hela dagen.» (Bra)
- UH och TPM delen var lite för lång i förhållande till hela Leankonceptet. Hade varit intressantare att fördjupat sig mer i något annat. » (Bra)
- Besökte Penta ett bra företag där det finns lite att göra ang LEAN. Det visar att alla är olika långt i processen» (Mycket bra)
- Bra med studiebesök på autoliv även om de kanske kändes lite extrema. Det kan vara lite svårt att ta till sig om man själv är precis i uppstarten av Lean men samtidigt kan man ju alltid hitta idéer som man kan ta med sig. » (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

15 svarande

Dåligt»1 7%
Mindre bra»2 15%
Bra»6 46%
Mycket bra»4 30%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Markant båda dagarna sämre än övriga dagar. Skippa hela sixsigma, det blir varken hackat eller malet att försöka klämma in det på några timmar.» (Dåligt)
- Kvalitetsfilosofier bra! SixSigma presentationsupplägg en katastrof. Vill ni skrämma bort folk från SixSigma? Gör om presentationen. Ta bort fokus från flerfaktorförsök (detär helt obegriplig om du inte har goda förkunskaper). Lägg tyngdpunkt på att gå igenom DMAIC som metod istället. Exemplifiera med verkliga case (det finns!). Förmildrande omständighet:inte rätt föreläsare! Motivation och grupporg var bra och ger en annan vinkel på Lean.» (Mindre bra)
- Bra ämne dag 2, Dag 1 väl teknisk» (Mindre bra)
- Mycket övningar» (Bra)
- Six Sigma delen var alldeles för kort och djup(svår att förstå trots en del förkunskaper), kanske mer kring DMAIC istället?» (Bra)
- Dan Carlsson var bra som föreläsare men avsnittet med organisation var förvisso bra men kändes inte så kopplat till Lean. När jag frågade Janne hur det han pratade om var kopplat till Lean svarade han "Det har jag ingen aning om". För den som aldrig träffat honom förut kan ju det svaret och hans sätt verka lite udda. Där hade man kanske önskat sig lite mer koppling och förklaring till vad som är en lean organisation. » (Mycket bra)
- Otroligt bra dagar som kunde varit längre och även inkluderat ännu mer om hur en filosofi skapas i ett företag. Mycket intressant och både Dan och Jan är intressanta och roliga att lyssna till, på olika sätt. » (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»5 35%
Mycket bra»8 57%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes avslaget. Det gav inte så mycket att lyssna på alla projektarbeten, alla rapade i alla fall samma sak, dvs grundprinciperna i lean. Hade höga förväntningar på övriga punkter, men det blev ganska flummigt.» (Mindre bra)
- Förväntade mig mer lärarkommentarer utifrån presentationerna.» (Bra)
- Bra redogörelse från grupperna» (Bra)
- Det var väldigt intressant med allas presentationer. Kul att se hur det går för de olika företagen och en bra chans att få tips och lära sig mer. Killarna från Scania var bra att lyssna på men Pias föreläsning kändes tyvärr mer som repetition. » (Mycket bra)
- Självklart roligt att lyssna på resp företags Lean-arbete. Mycket intressant med Lean i service- och tjänstesektorn och från AstraTech» (Mycket bra)
- Mycket uppskattade gästföreläsare och väl planerat upplägg för redovisningarna så det inte blev segt. » (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27


Efter kursen

12. Av det som presenterades under kursen har jag känslan av att så här många %:

Summan av de tre allternativen skall vara 100 %.

Matrisfråga

- Six Sigma var obegripligt framställt, och då har jag ändå gått stor 10 dagars kurs i ämnet... »
- Hade ganska mycket förkunskaper som känns bra att vid ett sånt här tillfälle kunna testa av mot andra personer/företag. Föreläsningarna om flöden, styrsystem och Lean inom service och tjänste gav mycket nytt.»

Inte varit något nytt för mig
13 svarande

0 %»1 7%
10 %»1 7%
20 %»2 15%
30 %»4 30%
40 %»0 0%
50 %»2 15%
60 %»0 0%
70 %»1 7%
80 %»2 15%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 4.84

lyft min kunskapsnivå
13 svarande

0 %»0 0%
10 %»1 7%
20 %»1 7%
30 %»1 7%
40 %»0 0%
50 %»2 15%
60 %»3 23%
70 %»1 7%
80 %»1 7%
90 %»2 15%
100 %»1 7%

Genomsnitt: 6.92

Varit obegripligt och som jag inte kunnat tillägna mig
12 svarande

0 %»5 41%
10 %»7 58%
20 %»0 0%
30 %»0 0%
40 %»0 0%
50 %»0 0%
60 %»0 0%
70 %»0 0%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 1.58

13. Svara på följande:

Matrisfråga

- En två-dagars kurs på Lean Forum eller Plan ger mer.»

Är du nöjd med dina egna insatser?
14 svarande

Ja»12 85%
Nej»2 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.14

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
14 svarande

Ja»14 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
14 svarande

Ja»9 69%
Nej»4 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.3

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
14 svarande

Ja»13 92%
Nej»1 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.07


Övrigt

14. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»10 66%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.33

- Ljusa bra med en härlig miljö runt om huset.» (Mycket bra)

15. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»7 46%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.4

- Hade uppskattat en fruktkorg som alternativ till fika. » (Mindre bra)
- Man skulle kunna ha frukt istället för bulle/kaka.» (Bra)
- Ja det gick ingen nöd på oss » (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.28
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från