ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt11 Hållbar utveckling, TEK335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»9 37%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»6 25%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.95

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»21 91%

Genomsnitt: 4.91

- Inte riktigt 100% kanske, men 80% var ju obligatorium så mer än så har jag deltagit på. Tycker för övrigt att det har varit alldeles för mycket obligatorium. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 50%

Genomsnitt: 3.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men jag är tveksam till om vi verkligen uppnått målen trots att alla fick godkänt. Kändes som det var mycket snack men det kunde vara mera konkret information om hur man som ingenjör verkar för en hållbar utveckling. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 63%
Ja, i hög grad»8 36%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.36

- Avsaknaden av tenta gör att det blir svårare att kontrollera om målen har uppnåtts men jag tycker ändå inlämningar och en dugga har klargjort det. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»15 62%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.95

- Lite jobbigt med alla gästföreläsare. Det är intressant men ger inte kursen någon kärna. » (Ganska stor)
- Vissa gästföreläsare kändes dock inte så nödvändiga.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»13 54%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.16

- Kändes väldigt onödigt att köpa Plan B boken. Plus att den fanns online också...något som gärna fått framgå tydligare på kurshemsidan.» (Mycket liten)
- Jag använde inte kurslitteraturen särskilt mycket. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»16 66%

Genomsnitt: 3.62

- Dåligt att vi fick vänta så länge på utlovad feedback på duggan och inlämningsuppgifterna. » (Ganska dåligt)
- Stort plus. Här fanns all info man kan tänka sig behöva. » (Mycket bra)
- Bra uppdaterad kurshemsida!» (Mycket bra)

9. Hur tyckte du att de tre momenten (Fördjupningsuppgiften, Duggan och Den individuella förändringsuppgiften) fungerade som examinationsform i kursen?

24 svarande

Utmärkt»1 4%
Mycket bra»9 37%
Bra»7 29%
Acceptabelt»7 29%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Plansch-redovisningarna var ett trevligt avslut på kursen.» (Mycket bra)
- Fördjupningsuppgiften kändes tyvärr som ett högstadiearbete för att det blev så översiktligt.» (Bra)
- Eftersom det var så många inlämningar blev de lite hafsigt genomförda. Kanske bättre att lägga mer krut på en. » (Acceptabelt)

10. Hur tycker du att Fördjupningsuppgiften fungerade som lärmoment i kursen?

24 svarande

Utmärkt»2 8%
Mycket bra»8 33%
Bra»11 45%
Acceptabelt»2 8%
Dåligt»1 4%

Genomsnitt: 2.66

- Intressant och bra redovisningstillfälle. Givande att diskutera i smågrupper. » (Mycket bra)
- Intressant arbete.» (Bra)
- Hade gärna velat ha lite mer tid för att göra en ännu bättre fördjupningsuppgift. » (Bra)
- Tråkigt att vi fick alldeles för kort tid på oss att redovisa. Vi skulle redovisa 20 minuter vardera i en grupp på ca 7 pers och vi fick 90 minuter på oss, inte en chans att alla kunde få redovisa med andra ord. Alla skrev om intresseranta saker så det hade varit kul att få mer tid att diskutera.» (Acceptabelt)

11. Hur tyckte du att Duggan fungerade som lärmoment i kursen?

24 svarande

Utmärkt»0 0%
Mycket bra»8 33%
Bra»11 45%
Acceptabelt»3 12%
Dåligt»2 8%

Genomsnitt: 2.95

- Bra med dugga, gör att vissa saker befästes bättre. Tycker dock att frågorna kom ut för sent (endast en vecka innan). Vi hjälptes åt att hitta svaren, hade man varit själv hade det varit nästintill omöjligt att hinna.» (Bra)
- Lite tråkigt att vi visste vilka frågor som kunde komma.» (Bra)
- Tycker duggan behandlade vissa konstiga frågor» (Acceptabelt)
- Duggan gav inte så mycket kunskap, man pluggade in allt några dagar innan och efteråt var allt redan borta. Hade hellre velat ha en dugga som testade ens kunskap inom ämnet, och inte hur bra man är på att memorera 20 frågor. » (Acceptabelt)
- Att man fick frågorna till duggan innan så man bara kunde lära sig svaren utantill tycker jag var mycket dåligt. Jag tyckte även duggan kunde handla mer om föreläsningarna och boken och ha mer frågor där man får tänka själv och reflektera. Så var det inte alls nu. Dessutom tycker jag att duggan kunde ligga lite senare i kursen så att alla de föreläsningar som inte handlade om laborationen kunde tas med på duggan.» (Dåligt)

12. Hur tyckte du att den individuella uppgiften fungerade som lärmoment i kursen?

24 svarande

Utmärkt»0 0%
Mycket bra»6 25%
Bra»11 45%
Acceptabelt»5 20%
Dåligt»2 8%

Genomsnitt: 3.12

- Väldigt givande och lärorikt.» (Mycket bra)
- Intressant och man fick möjlighet att förändra något själv.» (Bra)

13. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande (ange gärna varför du tyckte om den):

- vet ej»
- Osäker»
- Hela plan B boken! Den var Jätte bra!»
- Jag tycker att Plan B boken var mycket intressant. Lester Brown har verkligen lyft fram de problem som råder i världen. Fanns mycket intressant fakta som man inte visste om tidigare.»
- Blan B»
- Boken Plan B var mycket intressant och till stor användning i fördjupningsarbetet.»
- Plan B. Ger en helhetsbild och och konkreta förslag på världsproblemen. »
- Läste inte mycket av texten, men det lilla jag läste i Plan B var bra. »
- Jag gillade Ajzens Thery of planned behavior. Den var lättförstådd och man kände väl igen sig i de tre olika faktorer som påverkar vårt beteende.»
- Jag tyckte boken var intressant men det handlade ju inte så mycket om den tyvärr.»
- Plan b»

14. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande (ange gärna varför du inte tyckte om den):

- vet ej»
- Mycket var på relativt avancerad engelska som kunde bli lite jobbigt om det bara var en liten del som var relevant. »
- Vissa av de engelska texterna var väldigt maffiga att läsa. »
- Onödiga texter som man bara lärde sig utantill inför duggan, kommer inte ihåg exakt var det var för texter nu.»
-

15. Hur nöjd är du med föreläsningarna om hållbar produktion som gavs av Torbjörn Claesson? Motivera gärna och ge förslag på förbättringar.

24 svarande

Utmärkt»8 33%
Mycket bra»10 41%
Bra»4 16%
Acceptabel»2 8%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det var lätt att se hur vi skulle få användning för de kunskaper som vi fick då.» (Utmärkt)
- Intressanta, gav bra information för uppgiften hur man skulle tänka.» (Utmärkt)
- Han var väldigt konkret och bra på att lära ut. Han förklarade väldigt tydligt och bra och kunde svara på våra frågor.» (Utmärkt)
- Man lärde sig väldigt mycket och det är saker som är nyttiga för framtiden.» (Mycket bra)
- Detta var en av de bästa föreläsningarna. Intressant och sakligt. » (Mycket bra)
- Mycket pedagogisk, kunde dock vara lite snabbare ibland.» (Mycket bra)
- De var intressanta och han skapade verkligen en känsla för hur produktion går till ute i näringslivet. » (Mycket bra)
- Ibland upplevde jag det som att det inte var så mycket innehåll i föreläsningarna utan mycket upprepningar bara för att fylla ut tiden. Annars var det kanon, simulationsarbetet var mycket givande!!» (Mycket bra)
- Bra innehåll men lite segt ibland. Inför labbarna hade det varit bra med lite mer info om dataprogrammet.» (Bra)

16. I vilken utsträckning förbättrade studiebesöket på SKF din förståelse för hållbar produktion?

23 svarande

Mycket stor utsträckning»2 8%
Stor utsträckning»10 43%
Medelstor utsträckning»6 26%
Liten utsträckning»4 17%
Ingen utsträckning»1 4%

Genomsnitt: 2.65

- Jag medverkade ej. » (?)
- Mycket intressant och detta är en del av de värdefulla moment som gör att det man läser får anknytning till verkligheten. » (Mycket stor utsträckning)
- Då jag aldrig tidigare varit på ett likande studiebesök inom produktion var det mycket intressant.» (Stor utsträckning)
- Roligt och intressant att se en produktion i verkligheten.» (Stor utsträckning)
- Kanon med verklighetsförankring i kursen! » (Stor utsträckning)
- Väldigt roligt! Mer sånt tack.» (Stor utsträckning)
- väldigt lärorikt att få se och höra om SKF"s produktion. » (Stor utsträckning)
- Kände till produktionen sedan innan men studiebesöket var bra, det tycker jag att ni skall ha kvar tills nästa år. » (Stor utsträckning)
- Har redan sett endel produktion, men det är alltid kul att se fler.» (Medelstor utsträckning)
- Lite tråkigt att det inte var så mycket produktion när vi var där.» (Medelstor utsträckning)
- Jag tycker inte direkt det hade med hållbar utveckling att göra men det var intressant ändå.» (Liten utsträckning)

17. I vilken utsträckning hjälpte dig projektuppgiften i DES att uppnå förståelse för hur olika faktorer i ett produktionssystem relaterar till hållbar utveckling?

24 svarande

Mycket stor utsträckning»13 54%
Stor utsträckning»7 29%
Medelstor utsträckning»2 8%
Liten utsträckning»2 8%
Ingen utsträckning»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Detta var en mycket rolig och lärorik uppgift. Man fick tänka till och använda sina kunskaper. Tyvärr kändes programmet lite gammalt. » (Mycket stor utsträckning)
- Bästa kursmomentet» (Mycket stor utsträckning)
- Mest intressanta uppgiften under hela kursen. Här fick jag verkligen en förståelse för hur man som ingenjör kan påverka. Kul att det inte bara var fokus på miljö utan även produktopt, förstärkte verkligen skillnaden.» (Mycket stor utsträckning)
- Det i särklass mest intressant och roliga kursmomentet där vi fick göra det som var meningen med kursen. Detta skulle gärna kunna vara en större del eftersom man praktiskt får förbättra produktion vilket känns dom själva grundtanken med vårt utbildningsprogram. Denna del eller något liknade skulle med fördel ligga i introduktionskursen och att man sen gör detta ännu mer avancerat och med fler parametrar i den här kursen. » (Mycket stor utsträckning)
- Bästa med hela kursen!» (Mycket stor utsträckning)
- Otroligt kul och lärorikt att få pröva på själv att förbättra produktionssystem. Fick större förståelse för hur svårt det kan vara att kombinera ekonomi och miljö. Uppgiften kändes väldigt givande eftersom den återspeglar vårt program väldigt bra.» (Mycket stor utsträckning)
- Det var superbra! Jag lärde mig jättemycket!» (Mycket stor utsträckning)
- Detta var det mest lärorika momentet i kursen.» (Stor utsträckning)

18. Hur upplevde du handledningen under projektet?

24 svarande

Utmärkt»4 16%
Mycket bra»7 29%
Bra»12 50%
Acceptabel»1 4%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Snabbt och lätt att få svar på frågor.» (Utmärkt)
- Både Torbjörn och den andra killen var bra på att förklara och hjälpa till, speciellt när programmet inte gjorde som man ville. » (Utmärkt)
- Ibland var det lite svårt att få hjälp och vissa aspekter kunde klargöras tydligare innan start. Tex möjligheten att sälja stationer i produktionssystemet. » (Bra)
- Det projekt-PM vi fick var lite oklart på vissa ställen. Ex. om man fick sälja maskiner och till vilket pris, i deluppgiften där man skulle optimera produktionen utifrån miljöperspektiv skulle man kolla på CO2 och energiförbrukning per produkt, om man då ökade antalet produkter sjönk den siffran men då hade man även ökat output (vilket inte var uppgiften) lite svårtolkad uppgift. När man ändrade material gav det inte samma effekt som det borde eftersom man fortfarande skulle ha samma vikt och dessutom verkar det orimligt att göra ett kullager i aluminium? Otydligt vilket material som skulle ingå om man valde att "återvinna allt emballage".» (Bra)

19. Vilket är ditt övergripande betyg på kursavsnittet som handlade om produktion, DES och hållbar utveckling? Motivera gärna och ge förslag till förbättringar!

24 svarande

Utmärkt»9 37%
Mycket bra»14 58%
Bra»1 4%
Acceptabel»0 0%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Roligaste och mest intressanta avsnittet i kursen!» (Utmärkt)
- Bra handledning, intressant och givande. » (Utmärkt)
- Mycket bra och intressant. Se tidigare svar. Mer sånt här. » (Utmärkt)
- Mycket bra med något konkret och handfast som man kan se nyttan av längre fram i arbetslivet, dessvärre tycktes programmet lida av en del buggar.» (Mycket bra)
- Bra uppgift man fick en mer praktisk inblick i ämnet. dock var programmet och vissa uppgifter lite röriga.» (Mycket bra)
- Gott om tid. Hade varit bättre med lite mer information ibörjan om vilka förändringar man fick och inte fick göra i produktionsprocessen. » (Mycket bra)
- Ett bra kursmoment. Eventuellt att man kan involvera de sociala aspekterna i ett proudktionssystem också. » (Mycket bra)
- I detta avsnitt tyckte jag att DES gav störst förståelse. Man vet att produktionen påverkar miljön negativt (teori) men i DES fick man se varför och hur det kunde förbättras.» (Mycket bra)
- Jag lärde mig mycket om produktionsflöde allt sånt för jag visste nästan ingenting innan.» (Mycket bra)
- Det var roligt att prova på simulering» (Mycket bra)

20. Är det något annat du vill kommentera eller tillägga vad gäller kursavsnittet som handlade om produktion, DES och hållbar utveckling?

- Mer liknande uppgifter vore bra, kul att verkligen få göra något konkret»
- Viss information som "kopiera-funktionen" kunde nämnts tidigare. »
- Ja, fruktansvärt dåligt med obligatorisk närvaro! Man vill inte gå på föreläsningarna för att man känner sig tvungen, som att man går på mellanstadiet igen, utan för att man vill gå frivilligt för att man känner att man lär sig och för att man vill lära sig. Hade dessutom duggan handlat mer om föreläsningarna hade man ännu mer velat gå. Jag tycker även det borde hållas bättre koll på rasterna. Det är bra om gästföreläsarna verkligen vet när det är rast.»


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»10 43%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.47

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»18 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Tyvärr visade inte alla samma entusiasm vid fördjuopningsarbetet. Tråkigt att folk ska komma undan utan att behöva anstränga sig. Detta är nackdelen med grupparbete.» (Ganska bra)

23. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»18 75%
Hög»3 12%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.12

- Mycket välplanerad kurs som har mycket jämn arbetsbelastning. Bra planerat att vi kom igång redan från början.» (Lagom)
- Kändes väldigt mycket ett tag när allt var obligatoriskt och det var inlämningar och dugga nästan varje vecka. Men det var inte så farligt nu när jag tänker tillbaka. Man kanske skulle kunna ha lite mer paus mellan varje delmoment eller att man kunde få vetat tidigare att t.ex. labinlämningen var väldigt liten och lätt.» (Hög)
- Jag tycker att belastningen skulle varit något lägre då detta endast är en G-kurs. » (För hög)

24. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 58%
Hög»9 37%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.45


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 37%
Gott»9 37%
Mycket gott»5 20%

Genomsnitt: 3.7

- Lite väl mycket återkommande föreläsningar som handlade om ungefär samma saker.» (Godkänt)
- En intressant kurs, men kunde uppfattas som en aning spretig ibland. Det var svårt att förstå hur vissa kursmoment passade in och vilken riktning kursen skulle ta. » (Godkänt)
- Hade varit kul med mer diskussioner om miljö och etik m.m. Gärna diskussioner utifrån boken.» (Godkänt)
- Viktigt kurs!» (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De olika momenten»
- DES och kursboken»
- Inriktning på produktion samt Plan B»
- DES-projektet var jättebra och man lärde sig mycket , var roligt att göra.»
- DES»
- DES!»
- DES, individuella och fördjupningsuppgiften. »
- Tyckte att DES var en rolig uppgift»
- Produktionssimuleringen»
- DES. Produktionssimuleringen gjorde den här kursen. »
- DES»
- Kursavsnittet som handlade om DES. Fördjupningsuppgiften var också bra. »
- DES!»
- DES!»
- Studiebesöket på SKF och DES»
- Laborationen, förändringsuppgiften.»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget speciellt, jag tycker att det fungerade riktigt bra.»
- Mer fokus bör läggas på plan B-boken.»
- Något annorlunda upplägg på duggan. Kanske kan man ha den på slutet av perioden.»
- Tydliga instruktioner »
- det var lite jobbigt att allt var obligatoriskt hela tiden»
- lite färre gästföreläsningar»
- Duggafrågor bör komma ut tidigare. Resultaten BÖR lämnas tillbaka mycket tidigare. Både dugga och första inlämning var tidigt i feb och vi har fortfarande inte 11 feb fått tillbaka NÅGRA resultat.»
- Dra ned på vissa gästföreläsare...»
- Lite för många gästläsare, de är så insatta i sitt ämne så det blir lite för mycket att ta in ibland.»
- Mindre obligatoriska saker.»
- Vissa gästföreläsare bör vara mer relevanta.»
- En massa flumiga gästföreläsningar. Jag tyckte bara att det var den från Mats Willander som var intressant. För mycket allmänt miljösnack i alla andra. Mer konkret information om hur man ska jobba som ingenjör för ett hållbart samhälle istället typ som DES. »
- Den individuella förändringsuppgiften gav en inte så många nya kunskaper förutom vetskapen om hur lätt/svårt det var att förändra ett visst område. »
- Bättre utformad dugga»
- En del data i projekt-PM till DES. Se ovan.»
- Bort med obligatorisk närvaro, förändra frågorna på duggan.»
- Borde ej vara obligatorisk närvaro på alla föreläsningarna.»

28. Övriga kommentarer

- Har tagit alldeles för lång tid av rättning av dugga och den större fördjupningsuppgiften. Dessa saker lämnades in ganska tidigt under kursen men det har vi fortfarande inte fått något resultat.»
- Grundiden med kursen är väldigt bra men det är mestDES delen som verkligen kändes relevant i ingenjörsyrkesrollen även om det såklart är bra om alla får lära sig att det är bra att källsortera också, men det känns inte som högskolenivå. »
- Kursen har i helhet varit bra, det som jag kommer ha nytta av senare är definitivt DES-uppgiften men jag har även blivit mer uppmärksam på dagens miljöproblem och vad man kan göra åt dem. Det enda som var väldigt negativt var att det tog väldigt lång tid att få reda på resultaten från duggan men även alla uppgifter. Hade gärnat velat ha en diskussion med Ann-Sofie om t ex Fördjupningsuppgiften där hon med hela gruppen går igenom arbetet och vad som var bra/dåligt.»
- Mycket bra kurs, Ann-Sofie har varit toppen och det har varit kul med många olika gästföreläsare, vissa mer givande än andra. Han som forskade i hur företag kunde gå med vinst genom att sälja miljösmartare produkter var jättebra!»


Kursutvärderingssystem från