ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering för Linjär algebra, TMA841, TMA 841

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-04-01
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 9%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 65%

Genomsnitt: 3.43

- svårt skrivet» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket bra med de veckoblad som delas ut på måndagens föreläsning där det står klart och tydligt vad vad som ska avhandlas under veckan. samt vad man ska kunna efter veckan. Detta underlättar även arbetet under repetionsveckan då man lätt kan stämma av om man lärt sig allt som man ska förväntas.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Har redovisats tydligt av föreläsaren, mycket bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra att få ut mål för varje vecka» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra att vi får ut målen för varje vecko-PM!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- En utav de bästa sakerna med kursen var att det faktiskt följde kursmålen till punkt och pricka. Att föreläsaren också gick igenom punkterna för varje kapitel i slutet av veckan gjorde att det var lättare att förstå.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- målen gick tydligt igenom på föreläsningarna» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)


Mål och måluppfyllelse

I Vecko-PM fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 87%
Nej, målen är för högt ställda»5 12%

Genomsnitt: 2.12

- Alldeles för mycket att lära in. Bättre att fördjupa sig i mindre, och förstå det väl, än att förstå lite om mycket.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Gränsen mellan godkänd och icke godkänd i g-delen ät alldelens för snäv» (Nej, målen är för högt ställda)
- för att få godkänt på tentan behövs nästan lite för mycket poäng, det finns inget utrymme för slarv. däremot för 4 och 5 så känns nivån rimlig» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 32%
Ja, i hög grad»26 65%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.7

- För stort glapp mellan betygssteg 4 och 5, och låga krav för 3a.» (I viss utsträckning)
- Det är ingen jämt stegrande skala vad gälle svårighetsgrad på vad man ska kunna för de olika betygen. Godkänntmålen är rimliga anser jag medan det är ett för stort "hopp" i svårighetsgrad upp till överbetygsuppgifterna. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»15 37%
Ganska liten»17 42%
Ganska stor»6 15%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 1.87

- Svårt att lära sig på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Väldigt dåliga föreläsningar» (Mycket liten)
- det var ganska lätt att få samma kunskaper genom att bara läsa i boken.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna va väldigt teoretiska och ofta va exemplen svåra» (Ganska liten)
- De "vanliga" föreläsningarna tyckte jag inte gav någonting. alldeles för avancerade exempel och en extrem ovilja att förtydliga/förenkla något. Kommentaren "men det här är ju jätteenkelt" fick man ofta då man inte förstod något. Och sedan kom ingen ytterligare förklaring. Föreläsningarna där föreläsaren repeterade kapitlen utifrån målen var däremot bra. Oviljan att förenkla fanns dock fortfarande.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»7 17%
Ganska stor»20 48%
Mycket stor»11 26%

Genomsnitt: 2.95

- men det är bra att det ges många tillfällen att ställa frågor» (Ganska liten)
- Vår övningsledare Malin var väldigt pedagogisk och tog sig verkligen tid att förklara och förtydliga det som kändes svårt. Utan övningarna hade ett godkänt känts avlägset.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har datorlaborationerna varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»22 53%
Ganska liten»16 39%
Ganska stor»2 4%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.56

- Är inte så mycket ide att lägga ha en datorlabboration om något som ska avhandlas enligt kursplan först två veckor senare. Ingen i klassen ligger 2 veckor före schemat i ett sådant läge och labortaionen skulle vara mycket mer givande om man faktiskt hadde gått igenom matematiken bakom programeringen så att säga. » (Mycket liten)
- Känns inte kopplade till kursmålen och det man gör på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- helt onödiga» (Mycket liten)
- Laborationerna gav mig ingenting. De låg på en helt annan nivå än resten av kursen och jag kände inget tydligt samband. » (Mycket liten)
- man fattade inte vad man gjorde, utan försökte bara lösa uppgiften..» (Mycket liten)
- Men jag tycker fortfarande att det är bra att ha dem eftersom jag tycker det är bra att använda och se en användning av kunskaperna vi lär oss. Jag tycker dock att föreläsningarna och datalabbarna inte alltid har legat i fas vilket har gjort datalabbarna svårare att förstå eftersom vi i föreläsningarna inte har kommit så långt i kursen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»15 36%
Mycket stor»26 63%

Genomsnitt: 3.63

- Jag tycker att texten i boken är bra och med bra exempel. Jag har saknat svårare (överbetygs) uppgifter som inte är teorifrågor.» (Ganska stor)
- Eftersom föreläsningarna inte var så pedagogiska och givande så var man så illa tvungen att förlita sig till boken. Det gick ganska bra i detta fallet så boken för det mesta var tydlig. » (Ganska stor)
- Kursboken är jättebra!» (Mycket stor)
- bra bok. lätt att förstå» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»24 60%
Mycket bra»14 35%

Genomsnitt: 3.27

- användes inte så mycket» (Ganska bra)
- Inget att klaga på. Dock lite märkligt att vi inte fick resultatet på tentan innan granskningen.??» (Mycket bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 63%
Hög»11 26%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.46

- Många rekommenderade uppgifter » (Lagom)
- Stundtals för hög. Vissa veckor förväntades man hinna igenom 74 tal för att nå godkänt-målen vilket blev lite väl mycket.» (Hög)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»3 7%
Ganska dåliga»8 20%
Ganska bra»21 53%
Mycket bra»4 10%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 2.89

- Kändes som inte alla frågor var välkommna på föreläsningarna. Förläsaren sollade ut de som han ansåg vara för dumma.» (Ganska dåliga)
- man kunde ställa frågor, men man fick ett nonchalant svar från lärarens..så det va inget "frågvänligt" klimat.» (Ganska dåliga)
- föreläsaren var ibland lite ohjälpsam, men övningsledaren (Emil) var duktig» (Ganska bra)
- Jag tycker att det har varit svårt att ställa frågor under föreläsningarna. Ibland har det verkat som om föreläsaren inte har velat svara på frågor. Möjligheten att ställa frågor på övningstillfällena har varit mycket bra.» (Ganska bra)
- Övningsledaren svarade bra på frågor(Emil), men Hjalmar svarade inte på de frågor han tyckte var "för lätta".» (Ganska bra)
- dock fick många väldigt snäsiga svar på föreläsningarna, bla om att föreläsaren inte hade tid/lust att svara på den frågan för att den tex var för lätt. men om man frågar även om lätta saker beror ju det på att man inte förstår.» (Ganska bra)
- Bra på övningsräkningen, men inte på föreläsningen, där godtogs inte vissa frågor..» (Ganska bra)
- Väldigt dåliga om man ser till hjälp från föreläsaren, både under föreläsningar och vid laborationen då vi också hade honom. På övningen var det däremot jättelätt att få ställa frågor och man kunde räkna med att få ett givande svar.» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 26%
Mycket bra»26 63%
Har ej sökt samarbete»4 9%

Genomsnitt: 3.82

- Har jobbat mycket själv för att kunna koncentrera mig bättre. » (Ganska bra)

12. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 68%
Hög»10 24%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.39

- Det blev väldigt mycket ett tag, så den extra veckan innan tentaveckan hjälpte till att först och främst komma i fas med planeringen. » (Hög)
- hög men det räknar man med!» (Hög)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De tydliga upplägget med lärandemålen/vecko pm. Verkligen jättebra, det är lätt att veta vad man ska kunna och så är det också tacksamt att hela tiden veta hur man ligger till kunskapsmässigt. är jag i fas ? »
- Emil Gustavsson!»
- Duggorna»
- Antalet räkneövningar, SI-matten»
- Övningsledarna Malin och Emil»
- Den bra strukturen och ordningen vad det gäller föreläsningar. Alltså att planeringen följ och det som planeras till varje föreläsning också uppfylls.»
- Kursbok och övningsledare»
- kursboken»
- Vecko-PM som de har sett ut under kursen. »
- SI-lektionerna! Då lärde iaf jag mig mest.»
- SI är väldigt lärorikt»
- övningsledarna!»
- frågepappren som skickats runt var en bra idé övningsräkningar repetitionsföreläsningar och genomgång av målen där»
- SI och övningsledarna»
- Övningarna»
- Övningsledarna Malin och Emil. Dom var kanon! De sammanfattande föreläsningarna som utgick från kursmålen.»
- Upplägget med tydliga veckoscheman»
- Övningsledarna»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre struktur på föreläsningarna. Tydligare genomgångar. Fler exempel. »
- Många teorimoment känns varken praktiskt tillämpbara eller nödvändiga för oss V-studenter. överväg att lägga tiden på något annat.»
- Mer konkreta räkneexempel på föreläsningarna. det är inte alltid lätt att greppa saker och ting när det enbart är teori och allmänna räkneexempel.»
- Lite mer utspridd planering, det kunde bli hur mycket som helst en vecka och då hann man inte med. Då hängde man inte med på föreläsningarna nästa vecka.»
- Föreläsningarna. Upplägget och mer exempeluppgifter.»
- Föreläsarens attityd. mycket nonchalant och inte duktig på att lära ut. ger ingen inspiration till lärande eller motivation. Dålig pedagogik på föreläsningarna. »
- ny föreläsare!»
- Föreläsningarna, oberipliga och läraren verkar inte vilja svara på frågor»
- att frågorna som kommer fram på pappret besvaras. Mindre sur attityd från föreläsaren mot eleverna och förståelse att alla inte tycker att saker är självklara och lätta att förstå. »
- Byt ut föreläsaren. Han verkar inte vara tillräckligt engagerad för att hålla i en kurs.»
- Bättre vägledning under matlab övningarna.»
- Fler övningstillfällen, bättre föreläsare»
- Ny föreläsare med en mer ödmjuk inställning till sina elevers okunskap i det ämne som han är expert i. Labbarna bör ha tydligare koppling till kursen i helhet. Aningen hög gräns för att få ett godkänt då det krävdes 25/32 poäng. »
- MYCKET kritisk till att poäng på tentans överbetygsdel generellt sett inte räknas in i totala poängsumman, om jag förstått det hela rätt.»
- Föreläsaren bör inte vara arrogant när vi ställer frågor. Föreläsningarna bör inte vara så teoretiska, använd istället fler relevanta exempel. Inte så stort glapp mellan de olika betygsgränserna.»
- Föreläsaren behöver bli mer ödmjuk och öppen för frågor..»
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- att ändra på matlaben, vad jag vet var det ingen som förstod vad man gjorde och mest bara satt av tiden, jag har inte lärt mig något från dem, nya lättare uppgifter som man förstår vad man gör kanske hade varit att föredra.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Vi har nu läst tre matematik kurser och kvaliten på föreläsare har varit minst sagt skiftande. Överlag så är vi vid detta laget ganska många som saknar en mer pedagogiskt lagd föreläsare än de vi har haft hitintills. En föreläsare kan vara hur vass som helst på sitt ämne men om han inte kan överföra kunnskapen till studenterna så faller ju alltihopa. Alltså, matematik föreläsare med mer social kompetens efterfrågas. »
- håll koll på matlab-närvaropappret till nästa år.»
- Fjantig rättning av läraren.. 0 av 6 poäng trots att jag hade en bra "lösningsväg". Jag hade inte fattat att jag hade löst uppgiften, utan fortsatte med vad jag trodde var lösningen..på mitt papper stod till och med matrisen som var lösningen. Det ska inte ge full poäng,men det är ju bara barnsligt av honom att ge mig 0 poäng!»


Kursutvärderingssystem från