ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering för kursen Miljö och resursanalys, VMI041 V, VMI041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-03 - 2011-03-18
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, det vill säga både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»5 16%
Cirka 20 timmar»15 48%
Cirka 25 timmar»5 16%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»5 16%

Genomsnitt: 2.54

- Väldigt svårt att uppskatta...» (Högst 15 timmar)
- Innan projektarbetet var det mycket mindre men med tentapluggandet och projektarbetet inräknat blir nog medelvärdet under hela kursen något på 20 h kanske lite mer.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»6 19%
100%»22 70%

Genomsnitt: 4.61

- snarare mitt emellan 75 och 100» (75%)
- men varit sjuk, annars skulle det varit 100» (75%)
- Missat enstaka föreläsning tror jag, men varit med på alla övningar mm.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 56%

Genomsnitt: 3.1

- Målen för varje föreläsning var bra att ha när jag tentapluggade.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- men tentan är ju i och för sig inte på så många poäng..» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Examinationen bestod av två delar: tentamen och projektarbete.

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 40%
Ja, i hög grad»17 56%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.63

- väldigt lätt tenta, men tuff rättning. bra med redovisning, men väldigt snävt projekt» (I viss utsträckning)
- Gillar inte idén om att ha en tenta mitt i läsperioden. Det stör läsupplägget för andra kurser.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»9 29%

Genomsnitt: 3.03

- Det har tyvärr varit väldigt tråkiga föreläsningar. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna har varit väldigt bra...» (Mycket stor)

7. 7. Hur fungerade Ulrika som föreläsare?

31 svarande

Mycket bra»20 64%
Bra»10 32%
Ganska bra»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.38

- väldigt tydlig och trevlig att lyssna på» (Mycket bra)
- Ulrika är en intresseväckande föreläsare som utstrålar kunnande» (Mycket bra)
- jättebra att frågor som kommit upp i tidigare föreläsningar fick svar. bra med återkoppling. dessutom väldigt lätt att lyssna på och gör ämnena intressanta» (Mycket bra)
- Otroligt bra. Väldigt kunnig men också duktig föreläsare rent pedagogiskt. Ulrikas föreläsningar gav oerhört mycket.» (Mycket bra)
- diagram användes ibland slarvigt» (Bra)

8. Hur fungerade Rickard som föreläsare?

30 svarande

Mycket bra»4 13%
Bra»8 26%
Ganska bra»13 43%
Ganska dåligt»4 13%
Dåligt»1 3%

Genomsnitt: 2.66

- Närvarade inte» (?)
- Mycket bra inledning, men intresset mattades» (Bra)
- Ingen aning» (Ganska bra)
- för mycket detaljer, svårt att få en överblick» (Ganska dåligt)

9. Hur fungerade Anna som föreläsare?

30 svarande

Mycket bra»3 10%
Bra»11 36%
Ganska bra»13 43%
Ganska dåligt»3 10%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- förklarar på ett mycket pedagogiskt sätt, men för mycket plotter och detaljer i power pointen» (Bra)
- Ingen aning» (Ganska bra)
- Vet egentligen inte eftersom jag missade den här föreläsningen.» (Ganska bra)
- powerpointen va dålig. det var svårt att hänga med för att det var så plottrigt och man förstod inte riktigt vad som menades med mycket av texten» (Ganska bra)
- Minns inte att hon hade någon föreläsning. Kanske jag missa den.» (Ganska bra)
- För mycket text på hennes "slides".» (Ganska bra)
- Jag tyckte nog främst inte om hennes PP som jag tyckte hade alldeles för mycket text och som jag inte riktigt orkade läsa och titta på.» (Ganska dåligt)

10. Hur fungerade gästföreläsaren Ylva Löf, som var planeringschef gör Göteborgsregionen?

27 svarande

Mycket bra»2 7%
Bra»10 37%
Ganska bra»6 22%
Ganska dåligt»5 18%
Dåligt»4 14%

Genomsnitt: 2.96

- minns inte» (?)
- inte närvarande» (?)
- Närvarade inte» (?)
- jag var inte närvarande men det är vad jag har hört från andra.» (Bra)
- kanske kul att höra på och intressant, men kändes ju inte jättekul att lyssna på när det var så nära tentan och när man hade mycket annat att göra och det inte var något som skulle komma på tentan.» (Bra)
- Ylva var en bra föreläsare » (Bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ingen aning» (Ganska bra)
- oinspirerande» (Ganska dåligt)
- Hade varit roligt om hon varit lite mer konkret, blev ingenting som vad värt att lägga på minnet.» (Ganska dåligt)
- Kändes inte som att föreläsningen hade relevans för kursen. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

11. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»12 38%
Mycket stor»17 54%

Genomsnitt: 3.48

- bra att få använda sig av olika modeller» (Ganska stor)
- dpsir, lca med flera känns som ganska luddiga system, därför är det skönt att träna lite och få respons. Försök göra dem tydligare!» (Ganska stor)
- Lärorikt!» (Mycket stor)
- Övningarna är ett väldigt bra sätt att "jobba" med olika koncept som DIPSIR osv. Många av dessa saker är bedömningar/avvägningar så det är inte något man kan plugga in bara teoretiskt från en bok utan man måste jobba med det. » (Mycket stor)

12. Är det någon särskild övning som du skulle vilja ta bort eller ha kvar till nästa år?

- ha kvar den om hållbar stadsutveckling»
- Sista övningen efter projektarbetet kvar klart»
- Jag tycker inte att den första övningen gav så mycket och texterna (speciellt den engelska) tog lång tid att läsa så den hade jag kunna tänka mig att ha bort.»
- Övningarna där man arbetade med modeller (DPSIR, MCA, etc.) bör definitivt behållas eftersom de skapade en förståelse som man inte kan få genom att bara lyssna på föreläsningar. »
- livscykelanalysen blir lite löjlig när man gör den för enkel. Svårt att se någon nytta om de inte görs fullt ut. Antropocentrisk eller inte, vem bryr sig?»
- Övningarna med DPSIR var väldigt bra för inlärning och så tyckte jag personligen att övningen med livscykel för vindkraft, kärnkraft, vattenkraft m.fl. var kul. »
- Övningarna som handlade om DIPSR, LCA och Riskanalys kunde ha varit mer stimulerande och mer "tänka själv". Jag lär mig bäst när det är kreativt och när saker leder till diskussion. »
- Övningen med byggnadsmaterial var mkt förvirrande, speciellt när inte övningsledarna vet vad de håller på med.»

13. Hur fungerade Anna som övningsledare?

31 svarande

Mycket bra»11 35%
Bra»9 29%
Ganska bra»7 22%
Ganska dåligt»4 12%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- tydlig och pedagogisk» (Mycket bra)
- Hon var väldigt pedagogisk! mkt bra! » (Mycket bra)
- borde ha bättre koll på de frågor hon ställer som man ska diskutera. tex angående att döda en varg eller människa och tabellen över energiframställning» (Bra)
- pratade väldigt mycket» (Ganska bra)
- Kunnig, men pratar alldeles för mycket, » (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Hur fungerade Rickard som övningsledare?

31 svarande

Mycket bra»3 9%
Bra»8 25%
Ganska bra»11 35%
Ganska dåligt»8 25%
Dåligt»1 3%

Genomsnitt: 2.87

- Gjorde sitt jobb» (Ganska bra)
- Jag tyckte stundtals att Rickard var arrogant när han bemötte studenters frågor och påstående. Jag tycker detta blev lidande då den här kursen är som bäst när det uppstår bra diskussioner. Han var dock väldigt bra som föreläsare och höll en intressant föreläsning » (Ganska dåligt)
- Jag tyckte inte att Rickard gav ordentliga svar på frågor utan var väldigt luddig så att man inte fattade mer efter frågan än innan. Skulle han däremot bli tydligare och svara bättre på frågor tror jag att han skulle kunna bli en bra övningsledare.» (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Hur fungerade Kersti som övningsledare?

27 svarande

Mycket bra»8 29%
Bra»12 44%
Ganska bra»6 22%
Ganska dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vet inte vem som var vem.» (?)
- minns inte» (?)
- duktig men kunde ta för sig mer» (Bra)
- Gjorde sitt jobb» (Ganska bra)

16. Hur fungerade Viktoria som övningsledare?

27 svarande

Mycket bra»3 11%
Bra»10 37%
Ganska bra»6 22%
Ganska dåligt»6 22%
Dåligt»2 7%

Genomsnitt: 2.77

- Vet inte vem som var vem.» (?)
- minns inte» (?)
- jättebra att om man hade frågor som hon inte visste svaret på så tog hon reda på det.» (Mycket bra)
- duktig men kunde ta för sig mer» (Bra)
- Närvarade inte» (Bra)
- Den gången vi hade Viktoria visste hon inte vad det var för material hon gav oss och kunde därmed inte hjälpa oss vidare när vi inte förstod vad som var vad i materialet.» (Ganska bra)
- Gjorde sitt jobb» (Ganska bra)
- Driver inte diskussionen framåt. Förändras det kan hon bli kanon.» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

17. Till hur stor hjälp har projektarbetet varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»17 56%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.93

- Jätte onödigt projektarbete. Känns så framtvingat, hinner inte få in så mycket och det är omotiverande när det är så litet.» (Mycket liten)
- När det gäller den övergripande kunskapen har inlärningen varit liten, men såklart har man fått detaljkunskap inom ett område.» (Ganska liten)
- Väldigt snävt projekt, så snarare än bred eller fördjupad kunskap så försökte man skära ner informationen till bara det viktigaste.» (Ganska liten)
- Jag lärde mig åtminstone väldigt mycket inom det område jag gjorde projektarbetet.» (Ganska stor)
- jag lärde mig mycket av det, sedan kanske inte allt hade med miljö att göra.» (Ganska stor)
- Projektarbetet har hjälpt mig att få en överblickad och ganska djupgående syn av miljöproblemen. Se hur allting hänger samman.» (Mycket stor)
- man har iaf fått väldigt bra insikt i sitt eget projekt och man har lärt sig mer om presentationsteknik och att tänka igenom hur man lägger upp en presentation» (Mycket stor)
- Ett bra sätt att fördjupa kunskaperna inom ett ämne och att sedan ha redovisning gör att man får en inblick i de andra. Dock väldigt högt arbetstempo för projektarbetet. » (Mycket stor)

18. Du har i år fått reflektera över din roll och dina egenskaper inom grupparbetet. Upplever du att det gav något?

30 svarande

Nej, inte alls»8 26%
I viss utsträckning»18 60%
Ja, i hög grad»3 10%
Vet ej»1 3%

Genomsnitt: 1.9

- jag tror vi i gruppen redan pratat mycket om det och jag vet vad jag har gjort bra resp dåligt och vad som kan göras bättre, så att vi gjorde det i klassen gav inte så mycket» (Nej, inte alls)
- Inte så mycket dock.» (I viss utsträckning)
- jag tror det är bra att reflektera över hur man fungerar i grupper» (I viss utsträckning)
- jag tycker inte den utvärderingstiden gav speciellt, däremot har jag på egen hand tänkt över hur det fungerat, men jag tror inte att detta tillfälle behövs.» (I viss utsträckning)
- Det är alltid nyttigt med grupparbeten och att samarbeta med nya personer. Jag försöker hela tiden vara medveten om de gruppdynamiska processer som sker och försöka förstå mig på andra människors tankesätt.» (Ja, i hög grad)
- var ej där på reflektionsuppgiften pga sjukdom.» (Vet ej)

19. Välj den projektledare du haft, och skriv sedan en kommentar om hur personen fungerat som handledare.

31 svarande

Anna»7 22%
Rickard»6 19%
Kersti»10 32%
Viktoria»8 25%

Genomsnitt: 2.61

- Jag tycker att Anna var jättebra som projektledare. Hon gav oss kritik som verkligen bidrog till ett bättre arbete och gav bra idéer» (Anna)
- Anna hjälpte oss upp på banan igen när vi gick snett. För vår grupp fungerade hon väl, men hon har en väldigt speciell stil.» (Anna)
- Har varit kritisk vilket verkligen har fått arbetet att gå framåt, mycket bra!» (Anna)
- Mycket bra.» (Anna)
- Bra! Lite pratig, men det kan ju vara lite roligt också. Annars ganska hård, men det gynnade oss eftersom vi satsade på bra betyg. Hennes handledning ledde arbetet framåt och hjälpte oss att få med det väsentliga.» (Anna)
- Anna har varit riktigt riktigt bra som handledare faktiskt! Hon är engagerad, hjälpsam och vill verkligen att studenterna ska prestera så bra som möjligt. I vårt arbete upplevde vi att de synpunkter vi fick av Anna förbättrade vår slutprodukt avsevärt.» (Anna)
- Bra» (Rickard)
- Hans kommentarer var mycket bra och gav oss bra vägledning under arbetets gång. Däremot var han oplanerad och hade lite koll, samt att han var för "luddig" när vi skulle skriva vårat syfta vilket resulterade i att vi jobbade i en vecka utan att veta om vi ens var på rätt spår.» (Rickard)
- bra» (Rickard)
- Vi märkte inte av att det det var han vi hade som handledare få han inte var med på peer-responsen och dessutom hade vi aldrig något handledartillfälle. Det senare borde vara schemalagt!» (Rickard)
- Bra, gav både bra och mindre bra kritik, men det var ju bra för då kunde vi ju förbättra de sakerna.» (Rickard)
- Tillgänglig, bra på att ge kritik men skulle kanske ge lite mer positiv kritik också.» (Rickard)
- Jag tycker att vi har fått bra och snabb feedback och svar på våra frågor» (Kersti)
- mycket hjälpsam och lätt att få kontakt med» (Kersti)
- Har varit jättebra, svarat på alla frågor och varit mån om att hjälpa till» (Kersti)
- Jag tycker hon är väldigt bra. Hon har bra tankar och ger konstruktiv feedback, men lämnar ändå inga konkreta förslag utan låter oss själva tänka ut det. Snäll och trevlig!» (Kersti)
- har varit jättebra som handledare, det har alltid gått att få svar på frågor(och det dessutom väldigt fort) och hon har varit engagerad och hjälpsam. guldstjärna till Kersti.» (Kersti)
- Jag tycker det har fungerat bra med Kersti som handledare och hon har svarat snabbt på mail och telefon när vi haft frågor. Dock tycker jag att hon kunde gett mer feedback på den handledning som vi hade när hon läst vad vi producerat just då istället för att förvänta sig att vi bara skulle komma med frågor och kommentarer. » (Kersti)
- Hon var väldigt trevlig och gav bra input. Hon hade dessutom alltid ett leende på läpparna.» (Kersti)
- Bra och snabb respons på uppkommna frågor» (Kersti)
- det har funkat väldigt bra med kersti. vi har haft en del kontakt via mail där vi kunnat ställa frågor, och kersti har alltid svarat väldigt snabbt. vi har även fått bra feedback då vi träffats. » (Kersti)
- Jättebra, fick mycket hjälp och stöd fanns alltid när hon behövdes» (Viktoria)
- Bra feedback och konkreta förslag.» (Viktoria)
- Det var svårt att få konkreta svar över funderingar man hade, ifall men var inne på rätt spår eller ej. » (Viktoria)
- Lite otydligt, när det gäller formuleringen kring arbetet. gav lång startsträcka» (Viktoria)
- Jag fick ibland känslan av att hon inte kunde så mycket mer än oss. Därför gav det inte så mycket att fråga henne.» (Viktoria)
- jätte dålig» (Viktoria)
- Det var svårt att förstå vad hon menade. Kändes som om hon hela tiden jämförde med sitt eget arbete hon höll på att skriva. Hennes handledning var mkt förvirrande och vi hamnade på fel spår.» (Viktoria)
- Fungerade bättre ju längre in i projektet vi kom.» (Viktoria)

20. Till hur stor hjälp har kursboken ("Hållbar uveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare" av Gröndahl och Svanström

29 svarande

Mycket liten»6 20%
Ganska liten»7 24%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»7 24%

Genomsnitt: 2.58

- har inte köpt boken» (Mycket liten)
- Värdelös» (Mycket liten)
- Fick min bok 4 dagar innan tentan.....» (Mycket liten)
- Det mesta som står i boken gås igenom på föreläsningarna vilket gjorde att boken kändes ganska onödig. Däremot var den lättläst och fungerade som ett komplement till föreläsningarna» (Ganska liten)
- vi hade den ju inte så mycket eftersom den aldrig fanns på cremona, dock verkar den väldigt bra det lilla man hade tid att läsa» (Ganska liten)
- Väldigt lite av det vi har lärt oss är helt nytt, undantaget analysmetoderna, och därför tillförs man inte mycket kunskap via boken.» (Ganska liten)
- Hade klarat tentan utan kursboken.» (Ganska liten)
- Väldigt intressant, lättläst och givande. Men man skulle helt klart klara tentan utmärkt utan boken.» (Ganska liten)
- Jag använde inte boken särskilt mycket men dock ska sägas att jag tycker att den är väldigt bra. Det är en av få böcker som skulle vara värd att behålla efter avslutade studier som referens.» (Ganska liten)
- Jag tycker boken var bra och lagom lättläst.» (Ganska stor)
- Mycket text att ta sig igenom, fast väldigt intressant. Vid inlärningen var den svår att slå i och slidesen från föreläsningarna hjälpte nästan mer. » (Ganska stor)
- lättläst och bra med fakta i den. behåll till nästa år.» (Ganska stor)
- bra bok. lättläst.» (Ganska stor)
- Ha den nästa år med!» (Mycket stor)
- jätte bra bok, lätt läst och jätte bra! kunde lärt mig allt genom att bara läsa i boken. super bok!» (Mycket stor)
- Det var en bra lärobok som täckte ett brett spektra. Detta är grundläggande för en miljöbok - mycket bra» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- bra bok! även om det var en del strul med att köpa den. boken användes dock endast till tentan, den funkade inte till projektarbetet.» (Mycket stor)

21. Till hur stor hjälp har övningskompendiet varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»17 56%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.9

- Själva kompendiet i sig var inte viktigt (använde ej vid tentainlärning), men övningarna var riktigt givande!» (Ganska liten)
- Övningskompendiet i sig är inget jag har pluggat på utan bara läst på till övningarna men häftet tillsammans med övningarna har lärt mig mycket.» (Ganska stor)
- Övningarna var mycket lärorika, men i övrigt har jag inte kollat i det.» (Ganska stor)
- Gav tillsammans med övningarna betydligt mer än boken.» (Ganska stor)
- övningarna var bra. jag använde mig av målen i kompendiet då jag pluggade till tentan,» (Ganska stor)

22. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»21 67%

Genomsnitt: 3.64

- Att studieportalen inte fungerar är väl egentligen inte kursens fel» (Ganska dåligt)
- När boken äntligen kom.» (Mycket bra)
- Bra att all information kommer ut på kurshemsidan» (Mycket bra)
- Bra med PP kvällen innan!» (Mycket bra)
- riktigt bra med kontinuerliga uppdateringar och att allt material fanns på webben!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

23. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»10 33%
Mycket bra»14 46%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.66

- Alla handledare kunde inte allt om allting men överlag bra» (Ganska bra)
- Kersti flexibel och hjälpsam vid handledningen!» (Mycket bra)
- Möjligheterna har funnits men det har alla gånger inte gett så mycket.» (Mycket bra)
- det gick alltid att ställa frågor på övningarna, även om ni inte alltid kunde svara på dem» (Mycket bra)

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat inom projektgruppen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»18 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Vi har kommit överens, men vissa har gjort mer, andra mindre» (Ganska bra)
- Vi har haft våra hetsiga diskussioner när vi blivit stressade, men det har snabbt lagt sig.» (Mycket bra)
- funkade bra och vi kunde dra nytta av varandra!» (Mycket bra)

25. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»22 70%
Hög»8 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- ganska lagom. såklart mycket inför tentan och inför inlämningen, men inte orimligt iochmed att det var ganska lugnt i början, och att det inte krockade med tentan i matten.» (Lagom)
- I intervall» (Hög)
- Många moment att genomföra» (Hög)
- Speciellt under projektarbetet märktes detta av. » (Hög)
- Ojämt fördelad över kursens tid. Låg i början, stundtals mycket hög i slutet.» (Hög)

26. Hur var den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»23 74%
Hög»6 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- ganska jämnt fördelat upplever jag det. Men projektet har varit mer krävande» (Lagom)
- mycket matte» (Hög)


Sammanfattande frågor

27. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»5 16%
Gott»16 51%
Mycket gott»9 29%

Genomsnitt: 4.06

- Vilket är mycket över förväntan.» (Godkänt)
- Jag hade väldigt låga förväntningar på kursen men har blivit glatt överraskad och har tyckt att det varit roligt och lärt mig mer än jag trodde.» (Gott)
- Ögonöppnare i vissa fall» (Gott)
- Jag har inte fått så mycket nya kunskaper, däremot har det fått mig att tänka efter. Jag hoppas att det kommer påverka mitt sätt att arbeta som ingenjör, men även mitt vardagsliv.» (Gott)
- Jättekul att läsa något annat än matte och fysik! Riktigt bra kurs att ha med sig i bakfickan när man kommer ut till arbetslivet.» (Mycket gott)
- en trevlig och intressant kurs!» (Mycket gott)
- Miljö är inte mitt favoritämne men jag har under kursen lärt mig mycket och det har dessutom varit intressant. Upplägget har varit proffsigt, föreläsningarna har hållit hög nivå.» (Mycket gott)

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektarbetet»
- Föreläsarnas och handledarnas "mänsklighet". Jag kan tycka att diskutioner kring miljö och hållbar utveckling lätt blir en fråga om ideal som sedan inte efterlevs men ledarna för den här kursen har balanserat det hela väl.»
- Det mesta, jag tycker att man har lärt sig otroligt mycket. Tack»
- Övningarna + tvärgruppsanalysen - både själva övningen och att man fick poäng till sitt betyg tycker jag är bra. Det här är även den kurs hittills som jag har lärt mig mest på föreläsningarna så jag tycker inte att upplägget på dem ska förändras.»
- Ulrika Palme, samt övningarna förstås»
- Uppdelningen tenta/grupparbete.»
- projektet, övningarna(och bra att man får poäng till tentan ist för att de ska vara obligatoriska)»
- Övningarna! De diskussioner som uppkom gav mest under kursen. Även peer-responsen gav mycket för projektet.»
- Föreläsningarna med Ulrika, schemalagt tid för projektarbetet och att man väljer ämne för arbetet så tidigt i kursen.»
- Diskussionerna var väldigt bra. Det märktes att studenterna blev mer och mer engagerade under kursen och jag tror främst det berodde på diskussionerna. Jag tyckte läroboken var bra och efter den här kursen har man fått en helhetsbild av miljöfrågan.»
- Föreläsningarna»
- Övningarna. Föreläsningarna med Ulrika. »
- övningarna var bra!»
- Övningarna»
- Övningarna är väldigt lärorika.»

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var riktigt illa att kursboken inte trycktes förrän en bit in på kursen, inte för att detta är något som kommer att hända nästa år, men så får det inte gå till.»
- förtydliga fördelningen av poäng mellan tenta och övningar, då många trodde tentan va på 90 poäng och att man totalt kunde samla 97»
- Handledarna måste veta när de ska vara i skolan! Flera gånger hände det att de dök upp sent och ursäktade sig med att de inte visste att de skulle ha lektion.»
- Schemalägg övningarna till tre timmar. Då kan man lättare planera sina eftermiddagar!»
- projektet kanske borde köras igång på riktigt lite tidigare. »
- Storleken på projektgrupperna. Det var svårt att vara så många (6st) på ett så litet arbete. Ofta blev någon sittande utan uppgift.»
- Att man ska ha läst texterna till varje övning innan övningen istället för under övningen eftersom alla läser i olika takt. »
- Jag tycker det vore kul med lite mer undervisning som är anpassad till just Väg och Vatten ingenjörens roll i en hållbar utveckling. Finns det positiva och negativa exempel. Vilken roll kan just vi ha i en framtida yrkesroll. Det vore även bra med lite mer "fritänk" gällande miljöfrågan. Det är bra ifall utbildningen kan bli mer innovationsinriktad. Men i mångt och mycket en bra kurs som helt klart fick studenterna engagerade i miljöfrågan.»
- Examinationsformer. Mycket tveksam till konceptet att ha tenta+projekt»
- det kunde varit tydligare med hur det funkade med poäng från övningarna - att man knappt kunde få femma på tentan om man inte var på övningarna. »
- Försöka få bättre övningsledare som har koll på vad vi ska göra.»
- Jag har inga klagomål»

30. Övriga kommentarer

- Efter denna kursen så ifågasätter man hela västvärldens livsstil...på ett sätt vill man bli grottmänniska.»
- Tack för en väldigt väl genomförd kurs!»


Kursutvärderingssystem från