ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 VT - Hållfasthetslära och maskinelement Z2, TME016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-25 - 2011-04-08
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Dåligt av examinatorn att inte lägga ut lite nyheter kring vad för utdelat material som finns och info kring länkarna.»

Kurs-PM
33 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»21 65%
7 21%
++»3 9%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.37

Kurshemsida
33 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»24 72%
9 27%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.27

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Formelsamlingen borde förbättras. Allt står ju ändå i GL så då kan man ju skriva in böjmotstånd och vridmotstånd i FS också (lättare att hitta)»
- Registren i böckerna kunde ju varit lite mer omfattande än vad dom är»
- Tråkigt att GL kom så sent, funderat på att använda en annan bok,då detta brukar inträffa?»
- exempelsamlingen hade varit bättre om den innehållit mer utförligare lösningar. Maskinelementsboken har inget register att söka i, och det är ibland svårtytt att riktigt veta hur man ska använda formlerna.»
- Lite för många sigma på varje uppslag i hållfboken. Maskinelementsboken parat med brännares inlämmningsuppgifter var ett bra koncept. »
- Exempelsamlingen bör kompletteras med ett lösningshäfte så att det går att följa lösningsgångarna. Just nu finns bara presentation av svar vilket inte ger studenten ett dyft. Detta ser jag som nödvändigt då det ofta i den här kursen har varit brist på övningar/räknestugor samt tillgänglighet av lärare för hjälp.»
- Den rosa formelsamlingen var lite väl tunn! Böjmotstånd och liknande kunde gott få plats i den.»

Grundläggande hållfasthetslära, Hans Lundh, KTH
33 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»7 21%
21 63%
++»4 12%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.84

Exempelsamling i hållfasthetslära U77b, Peter Möller, Chalmers
33 svarande

- -»0 0%
4 12%
OK»11 35%
9 29%
++»1 3%
Använde ej»6 19%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.8

Lärobok i maskinelement del A, Mägi & Melkersson
33 svarande

- -»0 0%
3 9%
OK»12 36%
12 36%
++»6 18%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.63

Formelsamling i hållfasthetslära, Ekh & Hansbo, Chalmers
33 svarande

- -»1 3%
2 6%
OK»15 48%
9 29%
++»2 6%
Använde ej»2 6%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.48

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Lennarts föreläsningar är väldigt ostrukturerade, exempel som tas upp förklaras inte i sin helhet och löses framförallt inte helt, vilket är mycket förvirrande. Dessutom tas mycket material upp med attityden "det bara är så", om man frågar om bakgrunden till en formel eller en lösning så svaras det ofta "nämen det står så i boken", vilket är extremt frustrerande.»
- Lennart verkade något ostrukturerad. Det blev ofta snabbt rörigt på tavlan och slutklämmen som man väntade på uteblev ofta»
- Lennart på börjar exempel och avslutar mitt i utan förklaring. »
- Lennart är alldeles för förvirrande, dålig struktur på föreläsningarna t.ex. börjar på en figur, skriver annat kommer tillbaka till figuren. Detta väldigt snabbt så att man inte hinner se vad som lagts till i figuren samt att det blir väldigt kladdiga figurer.»
- Göran är bra men Lennart behöver jobba på sin föreläsningsteknik. Det är ostrukturerat och han lägger allt för mycket tid på härledningar vilket är onödigt då det inte krävs av oss på Z att kunna dessa. Han bör istället lägga tid på att förklara materialet han går igenom samt gå igenom något exempel.»
- Lennart kunde nog gjort ett bättre jobb. Han gjorde saker utan att förklara sin tankegång. Först efter några minuter så frågar nån elev varför han satte en kvadrat på ett visst ställe, först då förklarar han varför. Blir svårt att hänga med. Ibland påbörjade han exempel som inte hanns med, och avslutade dessa då, utan att göra klart. Saker som skulle förbättrat: Om han i början av varje moment förklarar vart han vill hamna, istället för att trixa med integraler i en kvart för att sedan säga att det var hit han ville komma. Om han förklarade lite mer sin tankegång innan han ansätter massa variabler utan att förklara dessa något närmare. Ta inte upp exempel som han inte tänker slutföra. Annars verkar Lennart vara en väldigt trevlig person, så hyser ingen illvilja mot honom personligen. Brännare är riktigt skön! Känns som han är en sådan föreläsare som man kommer diskutera på klassträffar om massa herrans år! Han är väldigt mån om att elever skall lära sig.»

Lennart Josefson, föreläsare
33 svarande

- -»4 12%
7 21%
OK»17 53%
3 9%
++»1 3%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.68

Göran Brännare, föreläsare & övningsledare
33 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»8 25%
15 46%
++»8 25%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.93

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Varför är maskinelementuppgifterna så svåra och omfattande så vi inte kan lösa dom själva utan det krävs att han skriver en lösningsgång eller ibland nästan halva uppgiften åt oss? Känns som att det hade varit bättre med lite mindre uppgifter som man kan klara själv.»
- föreläsningarna i maskinelement är något ostrukturerade. »
- "Hjälpen" man fick inför inlämningsuppgifterna var man tvungen att gå till en lektion för att få skriva ner, vilket jag tycker är FEL. Om man ändå ska ge sådan hjälp så borde det stå med på samma papper som uppgiften istället, då skulle hjälpen kunna vara mer utförligt så man fattar och lär sig, snarare än att man stoppar in värden i några formler som man kladdat ner på en föreläsning utan att riktigt veta var de kom ifrån.»
- Kunde varit något lättare uppgifter med någpt mindre handledning från Brännare»
- Hållfasthetslära: Lite väl teoretiskt, lite för få räkneexempel. Maskinelement: Bra att Göran gav lite handledning inför inlämningsuppgifterna, det sparade mycket tid och möda. »
- Inlämningsuppgifterna i maskinelement gav bara stor arbetsbörda. Inte nog med att man har mycket att göra i S3 samtidigt (labbrapport, labbtenta och hemlabb). Jag personligen känner inte att inlämningsuppgifterna lärde mig så mycket om maskinelement då det enda som behövde göras var att ta hans ekvationer och tips, slå upp i boken och sen trixa lite. Det fanns ingen som helst förståelse i vad man räknade på.»
- Jag antar att den kopiösa mängd teori ingår i läromålen, men det faktumet att man aldrig kommer använda härledningarna gör att den känns onödig.»

Föreläsningar i hållfasthetslära
32 svarande

- -»4 13%
11 36%
OK»13 43%
2 6%
++»0 0%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.43

Föreläsningar i maskinelement
33 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»16 51%
12 38%
++»1 3%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.38

Övningar
33 svarande

- -»1 3%
0 0%
OK»16 51%
11 35%
++»3 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.48

Räknestugor
33 svarande

- -»1 4%
0 0%
OK»15 62%
7 29%
++»1 4%
Ej svar»9

Genomsnitt: 3.29

Inlämningsuppgifter i maskinelement
33 svarande

- -»2 6%
2 6%
OK»7 22%
15 48%
++»5 16%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.61

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Eventuellt borde den sista maskinelementsuppgiften skippas och göra de andra lite större. Jobbigt att ha inlämning så nära tentan.»
- Maskinelementsinlämningarna hade gärna fått vara i en följd, istället för en hel veckas mellanrum ibland, så man slipper ha sista inlämningen i lv7/8»
- Sista inlämningsuppgiften borde varit en vecka tidigare så man kunnat ägnat sig åt mer repetition sista veckan.»
- Jag tyckte att inlämningsuppgifterna tog rätt mycket tid, så att det var svårt att hinna plugga på resten av uppgifterna.»
- Lennart saknar förmåga att lära ut då han endast står och stirrar i tavlan. Märker inte när studenter räcker upp handen för att fråga. Ger inte svar på det som frågas utan något annat. »

Föreläsningar i hållfasthetslära
33 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»22 73%
För snabbt»8 26%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.26

Föreläsningar i maskinelement
33 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»28 90%
För snabbt»3 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.09

Övningar
33 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»30 96%
För snabbt»1 3%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.03

Räknestugor
33 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»23 100%
För snabbt»0 0%
Ej svar»10

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter i maskinelement
33 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»25 78%
För snabbt»6 18%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.15

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Det var svårt att se kopplingarna mellan maskinelement och hållfastighetsläran, speciellt eftersom det var inlämningar i maskinelement men inte i hållfen. För just min del har jag märkt att inlämningsuppgifter fungerar väldigt bra, så jag hade önskat att det var inlämningsuppgifter som kombinerade de bägge ämnena. Nu så blev det fokus på maskinelement för att man var tvungen att klara inlämningarna och då hinner man inte lära sig hållfen.»
- Bra nivå på samtliga moment.»
- Duggor och bonuspoäng gillas alltid! Får en att iaf börja plugga lite, även om man är riktigt lat. Inlupparna i maskinelement hade nästan för mkt ledning. Dock skulle det aldrig gått o haft 4 st med mindre ledning, utan istället kanske 1 med mindre ledning. Som det var nu så var man inte tvungen att sätta sig in i uppgiften och förstå den. Dock ser jag dilemmat med att ta bort inlämningsuppgifter.»

Övningstentamen
33 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»15 50%
10 33%
++»3 10%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.46

Tentamen
33 svarande

- -»1 3%
0 0%
OK»19 57%
11 33%
++»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.39

Inlämningsuppgifter i maskinelement
32 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»10 31%
18 56%
++»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.62

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Misstänkte att jag skulle hamna precis ovan gränsen för en 3a, vilket jag gjorde. Tentan var inte supersvår, bara.. märklig? »

Betyg
33 svarande

6 20%
16 53%
6 20%
2 6%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.13

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Tydligare föreläsningar i Hållf med mer konkreta räkneexempel. Kanske ta bort sista inlämningsuppgiften. »
- Jag tycker att föreläsningarna i maskinelement var bristfälliga »
- Övningarna kan göras mer intuitiva. I och med att mycket går ut på att använda formler så bör man lägga mer vikt på hur man ska betrakta problem och vilken metod man ska använda för att lösa dem. Det är det svåra. Att leta formler är meningslöst...»
- Tung kurs, när anses man kunna hinna med att plugga övningsuppgifter?»
- Generellt sätt bättre förklaringar. Mycket saker fick man bara acceptera "att det var så".»
- Lennart bör inte undervisa i denna kurs mer. »
- Lennart »
- ostrukturerade föreläsningar i hällf.»
- En mer komplett formelsamling till tentan istället för skicklighet att slå i böckerna hade varit fördelaktigt.»
- Det krävdes att man fick Göran Brännares "hemliga anteckningar" på föreläsningarna för att kunna lösa inlämningarna, dessa tips skulle istället kunna inkluderas i själva inlämningen.»
- Liten koppling mellan hållf och maskinelement.»
- Lennart Josefssons föreläsningar. Han är bra när man frågar honom frågor personligen. Jag vill säga det att räknestugan är värdelös om man bara har en lärare som ska hjälpa alla då det ofta är många som går dit för att få hjälp samt att Göran Brännare försvinner lite när han känner för det och kommer sedan tillbaka när det inte är långt kvar utav räknestugan. Skärpning på det! Jag ser gärna att även Lennart närvarar på dessa alternativt någon annan på institutionen så att det åtminstone är två stycken som bemannar räknestugan. Då kan fler få hjälp och så slipper man kanske 59 procent kugg.»
- Nåt måste göras åt arbetsbelastningen i dessa kurser man läser parallellt. Hann inte räkna uppgifter för att man hade massa obligatoriska grejer hela tiden»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Inlämningsupppgifterna va bra. Känndes som om vi bearbetade de viktigaste maskinelementen»
- Bra med inlämningsuppgifter.»
- Göran Brännare!»
- Göran Brännare. Maskinelementsinlämningar. »
- Göran Brännare och alla hans moment, men gärna att han tar över allt.»
- Inlämningarna var överlag bra och det moment där man lärde sig mest.»
- Inlämningsuppgifterna i maskinelement, gärna så att de kombineras med hållf om kurserna ska sitta ihop i fortsättningen också.»
- Göran Brännare»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Jag är inte helt övertygad om att en Z-ingenjör behöver gå så djupt in på ämnet som kursen gör. Samtidigt är det nog svårt att göra en hel 7,5 poängare av kursen utan att gå så djupt som man gör.»
- Lennart och hålfastighetsdelen får en 1 och Göran och Maskinelementet får en 5»
- Seg föreläsare, bra inlämningsuppgifter i stort.»
- Bra kurs.»
- Maskinelement var kul, hållf hade för många sigma.»

Betyg
32 svarande

0 0%
6 18%
19 59%
7 21%
0 0%

Genomsnitt: 3.03

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Lenart har ingen pedagogisk förmåga. »

Lennart Josefson, föreläsare
32 svarande

Ja»0 0%
Nej»28 100%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2

Göran Brännare, föreläsare & övningsledare
32 svarande

Ja»7 25%
Nej»20 74%
Ej svar»5

Genomsnitt: 1.74

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- bra att kunna kryssa i "ej svar" men det gick inte på "sammanattnin av kurs"»Kursutvärderingssystem från