ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MPAUT Programutveckling - M3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-28 - 2011-04-01
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Malin Kjellberg»

1. Vilken årskurs tillhör du?*

42 svarande

M1»1 2%
M2»0 0%
M3»41 97%

Genomsnitt: 2.95

- m4 igentligen» (M3)

2. Är du intresserad av fordonsteknik?*

Kommentera gärna varför ja respektive nej

42 svarande

Ja»32 88%
Nej»4 11%
Vet ej/Ingen åsikt»6

Genomsnitt: 1.11

- alltid haft stort interesse av fordon , samt tekniken bakom fordon!» (Ja)
- Det är en stor industri samt att företag i vår närhet har mycket spetskompetens som spännande att ta del av» (Ja)
- Delvis» (Ja)
- Fordon kommer alltid att behövas och det är ett intressant område eftersom det är så många olika kunskaper som behövs när man konstruerar det.» (Ja)
- Ja, har alltid tyckt att det har varit roligt med bilar.» (Ja)
- Är intresserad av bilar, fordon och transportlösningar och skulle gärna arbeta inom det området.» (Ja)
- Både bilar och hur tekniska saker fungerar i allmänhet är ett intresse jag har haft i större delen av mitt liv.» (Ja)
- Jag har aldrig varit intresserad av vare sig motorer eller bilar, det känns rätt relevant om man skall gå denna utbildning :)» (Nej)
- Som system intresserar det mig inte. Men jag skulle kunna tänka mig att arbeta med förbättringar inom till exempel säkerhet och utveckla helt nya funktioner. Mer åt produktutvecklings/optimerings-hållet. Jag har aldrig varit intresserad av motorer osv.» (Vet ej/Ingen åsikt)
- Jag är intresserad av fordonsteknik men associerar alldeles för mycket till enbart bilar.» (Vet ej/Ingen åsikt)

3. Kan du tänka dig att läsa Automotive Engineering?*

Kommentera gärna varför ja respektive nej

42 svarande

Ja»25 69%
Nej»11 30%
Vet ej/Ingen åsikt»6

Genomsnitt: 1.3

- Men den ligger inte högst bland mina val» (Ja)
- Jag är intresserad av fordon (dvs transportsektorn)och skulle vilja jobba med lite design, utformning och utveckling av transporter. Därför skulle jag nog vilja läsa Automotive men jag tycker att det kanske vore en bra ide att byta namn på mastern till tex vehicle engineering eller liknande, för Automotive känns som bara bilar, och jag tror iaf inte att det bara är det man går in på.» (Ja)
- Ett intressant område som det kommer löna sig att ha stora kunskaper i. Detalj- vs. systemperspektiv. Kul att kombinera tidigare kurser till något som kan resultera i något så avancerat som ett fordon.» (Ja)
- Ja, verkar vara en intressant utbildning där man får lära sig mer om de olika delsystemen i fordon.» (Ja)
- Är teknikintresserad och fordon är ju fulla av rolig teknik. » (Ja)
- har alltid varit intresserad av teknik och motorer» (Ja)
- Hoppas att det kan leda till arbete inom fordons- och maskinbranschen.» (Ja)
- Verkar vara ett bra program där man faktiskt kan använda de kurser vi haft på M hittills.» (Ja)
- Både bilar och hur tekniska saker fungerar i allmänhet är ett intresse jag har haft i större delen av mitt liv.» (Ja)
- Jag har bestämt mig för att läsa automotive.» (Ja)
- Jag har sedan tidigare bestämt mig för att välja ett annat program som passar mina egna intressen lite bättre.» (Nej)
- Jag personligen har egenskaper och intressen som passar bättre på andra program» (Nej)
- Delar ur programmet, ex sådana kurser som behandlar säkerhet» (Nej)
- Det känns som att välja vilken bransch man ska jobba i och jag vill inte snäva in mig på fordonsteknik» (Nej)
- Vill inte låsa in mig på fordon» (Nej)
- för mycket om bilar» (Nej)
- Njaaaa... Är inte intresserad av fordonsindustrin men blir inspirerad av att Malin är så driven och engagerad i progammet, vet att det är många som blir det.» (Vet ej/Ingen åsikt)

4. Vad anser du att ämnet fordonsteknik innehåller?

Lista gärna områden och eller specifika ämnen. Detaljeringsgraden kan variera.

- En mer allmän syn på bilen som system. Drivlina, chassi och säkerhet. »
- motorteknik, (krock)säkerhet, bildynamik, pröving av motorer, hybridteknik»
- allt från strömning för aerodynamik till förbränningsteknik.»
- Cad-teknik. Strömningslära. Någon environmental-kurs. Sen mer traditionella fordonsämnen»
- fordonsdynamik aerodynamik drivlina»
- -Säkerhet -Miljö -Powertrain (motor, kardanaxel osv)»
- Grundläggande hur fordon fungerar, hur de kan utvecklas (like överblick i nya tekniker av motorer), hur simuleringar fungerar och lite grundläggande kunskap i hur man gör simuleringar samt tex CAD, jag skulle även vilja läsa lite om ledarskap av en grupp om man skulle bli projektledare (men det skulle kunna vara valbart)så skulle jag vilja att mina masterår ser ut.»
- Jag anser att ett fordon kan innehålla väldigt många olika områden, därför kan en ofantlig bredd av områden innefattas i ett ämne som fordonsteknik»
- Termodynamik - förbränningsmotorer, strömningsmekanik - aerodynamik, mekanik - fordonsdynamik, hållfasthetslära - säkerhet, chassistyvhet mm., reglerteknik - blir bara viktigare och viktigare i dagens och framtidens fordon, materialteknik - lättare material -> lägre bränsleförbrukning, bättre köregenskaper, starkare material -> säkrare fordon, bättre vägegenskaper, CAD,FEM - analysera koncept innan de konstrueras»
- Motorkunskap, Termodynamiska processer, testning osv.»
- Aerodynamik, trafiksäkerhet för såväl bilist som fotgängare, drivlina, transport av människor samt produkter»
- Motorer, miljö och säkerhet»
- Fordonsdesign, drivlina, förbränningsmotorteknik, elmotorteknik, chassi, interiör, fordonssäkerhet m.m»
- drivlina, säkerhet, aerodynamik, väghållning»
- Motorteknik - mer eller mindre avancerade kunskaper om hur motorer och olika framdrivningssystem fungerar. Köregenskaper - hur olika utformning av ett fordon påverkar dess köregenskaper. Lätta konstruktioner och hållfasthet.»
- När jag tänker på fordonsteknik tänker jag främst på miljöhållbarhets- och säkerhetsoptimeringar samt design (mer TD, haha).»
- Fordonsdynamik, mekanik, termodynamik, reglerteknik, mekatronik»
- lära sig bilens rörelsedynamik, förbränningsteknik, kraftöverföring bl.a.»
- Motorer, transmission, mm säkerhet,.. Helt enkelt alla moment som måste beaktas när man bygger en bil.»
- Jag vet att det innehåller en del mer än bilar, men fokuset och exemplet ligger oftast på just personbilar. »
- Som produktutvecklings mastern fast med inrikting fordonsteknik»
- Förbränningsteknik Hydraulik Fordonssäkerhet Reglersystem»
- Drivlina, förbränning, mekanik, fem, cfd, materialteknik, systemvetenskap, reglerteknik, i princip lite utav alla masterkurser»
- Motorer, design - utformning, säkerhetssystem...»
- Utveckling av fordon, kanske främst bilar»
- Mekanik, maskinelement, termodynamik. Utöver dessa är det ganska svårt att få en bild av vilka andra ämnen som fordonsteknik innehåller. Nu på senare tid har man fått höra att det ska vara stor fokus på systemtänkande men det är svårt att föreställa sig vilka ämnen det yttrar sig i.»
- säkerhet, konstruktion»
- termonynamik, produktutveckling,FEM, CAD god förstalse för bilens alla delar»
- Känns som at det endast innehåller bilar men jag skulle tveka mindre över att söka programmet om det mer betonades att det är andra fordon också, tex flyg, motorcykel med mera.»
- Drivlina Fordonets olika grundkomponenter,samverkan mellan dessa Alternativa drivmedel (Exklusive bensin, diesel) Säkerhet »
- Som namnet antyder så handlar det om all teknik som rör fordonet. Allt från själva motortekniska detaljer till krocksäkerhet. Idag är det naturligt att mycket ellära och reglerteknik skall vara en del av fordonstekniken.»
- framförallt bilindustrin, dock är det ju även hela spannet fordonsteknik.»

5. Vad anser du att en utexaminerad ingenjör från Automotive Engineering skall kunna?

Lista gärna områden och eller specifika ämnen. Detaljeringsgraden kan variera.

- Skall kunna hur bilen i sin helhet funkar, och ha andra delar av bilen i åtanke vid utveckling av ex. en motor.»
- Det beror väl på vilken inriktning man väljer inom fordonsteknik, men allmänt skulle man kunna säga, ha kunskap inom förbränningsmotorer, hybridmotorer, och kanske elteknik, samt allmän kunskap från m1-m3 kurserna!»
- Jag anser att möjligheten för att fördjupa sig inom ett valt område skall för att få spettskompetens. Dvs det skall finnas struktur på utbildnignen och inte bara en bredlinje.»
- Cad-teknik. Strömningslära. Någon environmental-kurs (förstå konsekvenserna av utsläpp). Sen mer traditionella fordonsämnen»
- utveckla bilar på volvo»
- -Säkerhet -Miljö -Powertrain (motor, kardanaxel osv)»
- En del om hur fordon är uppbyggda nu men också hur man kan lära sig att tänka på framtiden, kunna förstå simuleringar och skapa mindre egna simuleringar eller CAD-ritningar. Kunskaperna ska vara tillräckliga för att kunna jobba med de allra flesta fordon som bilar men eventuellt med tex tåg. »
- Jag anser att en ingenjör skall kunna hur en motor fungerar och hur den är uppbyggd, personen ska kunna se sammanhanget av projektet som det innebär att skapa ett helt fordon. Sen är det vad man vill inrikta sig på inom projektbiten som ska ge spetskompetensen»
- Konstruktionsmetod för fordon, kunskaper om nya tekniker - vore roligt om kurserna alltid uppdaterades med nyheter, även om de bara är på konceptstadiet. Avancerade kunskaper i områdena från fråga 4.»
- Jag har ingen aning»
- Jag tycker hon skall kunna knyta ihop säcken och koordinera fordonsprojekt. Hon skall ha lite kunskap om mycket alternativt vara specialist inom ett smalare område. Hon skall vara medveten om riskerna (säkerhet och miljö) med fordon och ha goda kunskaper om hur de kan förebyggas och elimineras. »
- Beroende på inriktning kunna konstruera nya banbrytande funktioner/applikationer inom det givna området. Kunna fungera väl i grupp samt ha en helhets bild och bredd som ger möjlighet till karriär.»
- CAD, designprogam(typ Alias), övergripande kunnande inom ämnena ovan.»
- en helhetsbild över hur fordon fungerar rent tekniskt men även som en del av ett transportsystem ihop med människor och miljö.»
- Motorteknik, köregenskaper, lätta konstruktioner, framtida framdrivningssystem, hur fordon påverkar och påverkas av samhällsutvecklingen»
- En bra förståelse för hela systemets funktioner med motor, drivlina etc och mer allmänt hur man minimerar utsläpp, krock- och avkörningssäkerhet men också vilja möjligheter fordon (jag tänker främst på bilar) har för att utvecklas med förhöjt kundvärde på andra håll som ger bekvämlighet åt föraren/passagerarna.»
- Det industrin önskar..»
- grunder inom bilens område. det är bra om automotive-kurserna är trendriktiga så att säga så man inte läser så mycket förgasarteknik exempelvis.»
- Ingenjören bör ha en komplett verktygslåda för att ha förstå och utveckla alla system i ett rullande fordon. »
- Kunna delta i utvecklingen av hela ellet delar av ett fordon. »
- Bilens uppbyggnad Hur olika delar sammanverkar, varför saker är som de är Säkerhet Reglersystem Miljötänk»
- Lite om allt. Jack of all trades master of none typ...»
- Lite av det mesta inom biltillverkningen.»
- Produktutveckling med inriktning mot fordon»
- Det låter som om jag inte orkar kommentera, men jag vet faktiskt inte.»
- bygga bilar, testa bilar, utveckla bilar, »
- Vet ej, har inte reflerkterat över detta.»
- Se fråga 4!»
- Beroende på vilken inriktning man valt skall man kunna applicera den kunskapen man samlat i ett kommersiellt sammanhang. Det innebär också att man behöver kunskap om hur en organisation fungerar och att man måste ta hänsyn till produktionstekniska och logistiska aspekter.»


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från