ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinelement M2 2007, TME035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-02-20
Antal svar: 88
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Magnus Evertsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

88 svarande

Högst 15 timmar»6 6%
Cirka 20 timmar»14 15%
Cirka 25 timmar»20 22%
Cirka 30 timmar»30 34%
Minst 35 timmar»18 20%

Genomsnitt: 3.45

- Jag la ner kursen rätt tidigt i läsperioden, hann inte med den» (Högst 15 timmar)
- mest med konstruktionsuppgifterna» (Högst 15 timmar)
- konst. uppgifterna tog klart mest tid!» (Cirka 25 timmar)
- Den första konstruktionsuppgiften tog väldigt mycket tid.» (Cirka 25 timmar)
- Uppgifterna tar mycket tid. dock lärorika.» (Cirka 30 timmar)
- Särskillt det första projektet tar för mkt tid för att man skall hinna med någon annan kurs(går ett rykte om att man läser två kurser per period?) Göra om till 7p+3p som det faktiskt är?» (Cirka 30 timmar)
- Tog det mesta av tiden denna läsperioden.» (Cirka 30 timmar)
- Projektarbetena drog ut på tiden» (Cirka 30 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid från andra ämnen och det generella Maskinelementpluggandet.» (Cirka 30 timmar)
- Det har dock varierat. Men kursen tog helt klart mycket tid. Dels för att jag själv behövde fräscha upp min kunskap, men mycket tid gick för att förklara resonemang/formler/metoder för min gruppkamrat.» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt stor belastning tidsmässigt. Mycket att göra på för kort tid om man ville arbeta med övriga kurser som pågick parallellt.» (Minst 35 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog för mycket tid. » (Minst 35 timmar)
- Konstruktionsuppgiftern tog jätte mycket tid!» (Minst 35 timmar)
- Konstruktionsuppgifterna tog extremt mycke tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

87 svarande

0%»0 0%
25%»4 4%
50%»8 9%
75%»17 19%
100%»58 66%

Genomsnitt: 4.48

- ... och slutade därmed att gå på föreläsningarna i lv 4 ungefär» (50%)
- Anledningen till att jag inte var på mer undervisning kommer sig av nedanståenda punkter. Övningstillfällena med Magnus Bengtsson var så dåligt förberedda att det är skamligt. Först och främst kom han 10 min för sent vid nästan varje tillfälle, när han sen väl kom var undervisningen så dålig att det var under all kritik. Att han stod och löste uppgifterna ur facit på boken är helt meningslöst, det kan jag lika gärna göra själv. Att han sen inte kunde svar på en enda fråga som ställdes är för mig helt obegripligt. Magnus Bengtssons obefintliga nivå på pedagogik och ansvarstagande är en skam för Chalmers Tekniska Högskola och för Maskinsektionen. » (50%)
- Frånvaron beror delvis på det sist nämnda ovan. Dessutom var det rörigt för E-grupperna då vi fick byta sal (i olika byggnader)ganska ofta. Var ofta på "fel" handledningstillfälle.» (75%)
- Mycket bra med gästföreläsare som dessutom alla kändes relevanta för kursen. Bra upplägg på föreläsningarna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål? (i allmänhet)

Kursens lärmål är redovisade i kurspm

86 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 16%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»52 60%

Genomsnitt: 3.26

- vet att de fanns, men inte läst dem noga» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Måluppfyllnad rullningslager (inkl axelutformning)

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Inlämningsuppgiften gav mycket kött på benen och gav en grundlig genomgång av alla moment som krävs för att räkna på kullager.»
- Skalan är helt körd, väldigt liten betydelseskillnad på ganska väl, väl och mkt väl relativt om det var 1-5»
- Det verkade krångligt och omständigt i början. Men nu läser jag SKF-katalogen med helt andra ögon. Till och med SKF-tidningen som tidigare fort förpassades till pappersåtervinningen har blivit intresant. Nu när man verkligen förstår vad det handlar om.»

Konstruera en lagring (med styr- och frigående lager eller med koniska lager).
83 svarande

Inte alls»1 1%
Något»4 4%
Ganska väl»10 12%
Väl»37 44%
Mycket väl»31 37%

Genomsnitt: 4.12

Välja lagertyp beroende på tillämpning (kul, rull, sfäriska, koniska eller vinkelkontakt).
83 svarande

Inte alls»1 1%
Något»7 8%
Ganska väl»17 20%
Väl»36 43%
Mycket väl»22 26%

Genomsnitt: 3.85

Beskriva de främsta för och nackdelarna med rullningslager jämfört med glidlager.
83 svarande

Inte alls»1 1%
Något»11 13%
Ganska väl»31 37%
Väl»22 26%
Mycket väl»18 21%

Genomsnitt: 3.54

Förklara varför att tätningar krävs.
83 svarande

Inte alls»7 8%
Något»9 10%
Ganska väl»19 22%
Väl»24 28%
Mycket väl»24 28%

Genomsnitt: 3.59

Beräkna ekvivalent lagerlast, P.
83 svarande

Inte alls»2 2%
Något»0 0%
Ganska väl»7 8%
Väl»20 24%
Mycket väl»54 65%

Genomsnitt: 4.49

Beräkna lagerlivslängd, nominell enligt ISO och enligt den nya teorin med hänsyn till smörjförhållanden (a_skf).
83 svarande

Inte alls»2 2%
Något»0 0%
Ganska väl»7 8%
Väl»17 20%
Mycket väl»57 68%

Genomsnitt: 4.53

Beräkna livslängd för lagerkomplex.
83 svarande

Inte alls»2 2%
Något»1 1%
Ganska väl»5 6%
Väl»20 24%
Mycket väl»55 66%

Genomsnitt: 4.5

Beräkna livslängd vid olika över-levnadssannolikheter
83 svarande

Inte alls»2 2%
Något»2 2%
Ganska väl»6 7%
Väl»23 27%
Mycket väl»50 60%

Genomsnitt: 4.4

Beräkna livslängd vid varierade last.
83 svarande

Inte alls»2 2%
Något»3 3%
Ganska väl»18 21%
Väl»27 32%
Mycket väl»33 39%

Genomsnitt: 4.03

5. Måluppfyllnad glidlager (hydrodynamiskt smorda)

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Vem är Reynold»
- Skulle gärna haft lite mer om detta.»
- Den här delen kändes inte lika viktig, kanske för att det inte behandlades i någon konstruktionsuppgift.»
- Prioriterade inte detta område.»

Förklara hur Reynolds ekvation kan användas för att härleda bärighet.
83 svarande

Inte alls»10 12%
Något»29 34%
Ganska väl»25 30%
Väl»18 21%
Mycket väl»1 1%

Genomsnitt: 2.65

Beskriva de främsta för och nackdelarna med glidlager jämfört med rullningslager.
83 svarande

Inte alls»4 4%
Något»19 22%
Ganska väl»30 36%
Väl»25 30%
Mycket väl»5 6%

Genomsnitt: 3.09

Beräkna relevanta storheter för hydrodynamiskt smorda block- och radiallager med hjälp av diagram.
82 svarande

Inte alls»3 3%
Något»10 12%
Ganska väl»16 19%
Väl»31 37%
Mycket väl»22 26%

Genomsnitt: 3.71

Konstruera en hydrodynamisk glidlagring genom att hantera konstruktionsparametrar (och dimensionslösa grupper).
83 svarande

Inte alls»5 6%
Något»17 20%
Ganska väl»25 30%
Väl»27 32%
Mycket väl»9 10%

Genomsnitt: 3.21

6. Måluppfyllnad skruvförband

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Denna delen var lättast att "se" framför sig. Hade lättast för denna del.»
- Jag lärde mig lite på uppgiften med skruvförband iaf.»
- Skruvförband var kul, intressant och lätt att förstå.»

Beskriva allmänna definitioner, begrepp och standards. Beskriva gängans geometri och friktionens varierande.
83 svarande

Inte alls»1 1%
Något»7 8%
Ganska väl»20 24%
Väl»39 46%
Mycket väl»16 19%

Genomsnitt: 3.74

Förklara skruvförbands funktion och princip genom att upprätta ett principiellt F,δ,,,-diagram.
83 svarande

Inte alls»2 2%
Något»3 3%
Ganska väl»20 24%
Väl»33 39%
Mycket väl»25 30%

Genomsnitt: 3.91

Förklara hur man genom förspänning kan omfördela en yttre pålagd last i ett skruvförband amt hur inverkan av styvheter styr detta fenomen.
83 svarande

Inte alls»1 1%
Något»6 7%
Ganska väl»20 24%
Väl»31 37%
Mycket väl»25 30%

Genomsnitt: 3.87

Förklara skillnaden mellan beräkningsmässiga och konstruktionsmässiga styvheter. Beräkna skruvstyvhet och underlagsstyvhet.
83 svarande

Inte alls»2 2%
Något»8 9%
Ganska väl»17 20%
Väl»32 38%
Mycket väl»24 28%

Genomsnitt: 3.81

Beräkna förspänningskraft, skruvkraft och underlagskraft.
83 svarande

Inte alls»1 1%
Något»5 6%
Ganska väl»14 16%
Väl»33 39%
Mycket väl»30 36%

Genomsnitt: 4.03

Förklara hur sättning påverkar skruvförband. Beräkna bestämma när glapp inträder och kompensera för detta.
83 svarande

Inte alls»1 1%
Något»9 10%
Ganska väl»11 13%
Väl»36 43%
Mycket väl»26 31%

Genomsnitt: 3.92

Välja olika hållfasthetsklasser på skruvar (kvalitetsklasser, 4.6, 8.8, 10.9, 12.9) med hänsyn till utmattning (mitt- och amplitudspänningar). Förklara skillnader, för- och nackdelar med de olika håll
83 svarande

Inte alls»1 1%
Något»12 14%
Ganska väl»17 20%
Väl»25 30%
Mycket väl»28 33%

Genomsnitt: 3.8

Beräkna uppkomna relevanta spänningar i skruvförband.
83 svarande

Inte alls»2 2%
Något»6 7%
Ganska väl»25 30%
Väl»31 37%
Mycket väl»19 22%

Genomsnitt: 3.71

Modifiera skruvförband med livslängds-förbättrande åtgärder om risk för utmattning föreligger.
83 svarande

Inte alls»2 2%
Något»10 12%
Ganska väl»23 27%
Väl»35 42%
Mycket väl»13 15%

Genomsnitt: 3.56

Beräkna erforderlig axialkraft och åtdragningsmoment.
83 svarande

Inte alls»1 1%
Något»7 8%
Ganska väl»17 20%
Väl»25 30%
Mycket väl»33 39%

Genomsnitt: 3.98

Förklara och kunna tillämpa hur man konservativt dimensionerar om friktionen varierar alternativt hur man förspänner skruvförband i dessa fall.
83 svarande

Inte alls»4 4%
Något»8 9%
Ganska väl»17 20%
Väl»35 42%
Mycket väl»19 22%

Genomsnitt: 3.68

7. Måluppfyllnad fjädrar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Fjädrar är det överlägset tråkigaste i hela kursen»
- det är säkert så att allt ovanstående har gåtts igenom ,me njag minns det inte så väl.»

Förklara hur elastiska deformationer och spänning utnyttjas för energilagring eller kraftupptagning. Beskriva standards för utformning och dimensionering (utmattning).
82 svarande

Inte alls»2 2%
Något»16 19%
Ganska väl»31 37%
Väl»31 37%
Mycket väl»2 2%

Genomsnitt: 3.18

Kunna tillämpa tillvägagångssätt vid dimensionering.
82 svarande

Inte alls»4 4%
Något»9 10%
Ganska väl»38 46%
Väl»27 32%
Mycket väl»4 4%

Genomsnitt: 3.21

Välja mellan utförandeformer (geometrisk, ändar, kulbombning).
81 svarande

Inte alls»6 7%
Något»29 35%
Ganska väl»27 33%
Väl»15 18%
Mycket väl»4 4%

Genomsnitt: 2.77

Beräkna uppkomna spänningar, skjuv- och effektiv- (pga krökning).
82 svarande

Inte alls»6 7%
Något»17 20%
Ganska väl»28 34%
Väl»25 30%
Mycket väl»6 7%

Genomsnitt: 3.09

Konstruera en lämplig fjäder utgående från randvillkor för funktion. Beräkna erforderlig linjär fjäderkonstant och förspänning för samma applikation. Beräkna fri längd och risk för knäckning.
82 svarande

Inte alls»5 6%
Något»13 15%
Ganska väl»28 34%
Väl»28 34%
Mycket väl»8 9%

Genomsnitt: 3.25

8. Måluppfyllnad remväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Den här delen hörde också till en av de mer "lättsmälta", trots att inga sådana existerar i kursen.»
- Remväxlar var lättast»
- Tas upp väldigt sent i kursen. Samtidigt är man upptagen med att tentaplugga och därför får området inte den uppmärksamhet som krävs.»

Beskriva olika remtyper och standards. Olika varianter av förspänning för remväxlar. Olika möjliga konstruktionssätt/principer.
81 svarande

Inte alls»5 6%
Något»16 19%
Ganska väl»24 29%
Väl»25 30%
Mycket väl»11 13%

Genomsnitt: 3.25

Förklara de främsta för- och nackdelarna med remväxlar jämfört med kuggväxlar.
81 svarande

Inte alls»4 4%
Något»12 14%
Ganska väl»29 35%
Väl»23 28%
Mycket väl»13 16%

Genomsnitt: 3.35

Förklara varför/att utväxlingen för en remväxel ej är helt exakt/synkron.
81 svarande

Inte alls»5 6%
Något»14 17%
Ganska väl»19 23%
Väl»29 35%
Mycket väl»14 17%

Genomsnitt: 3.4

Beräkna relevanta storheter ur remväxelns geometri (axelavstånd, remlängd, omslutningsvinklar mm)
81 svarande

Inte alls»4 4%
Något»10 12%
Ganska väl»21 25%
Väl»29 35%
Mycket väl»17 20%

Genomsnitt: 3.55

Kunna tillämpa (teckna) moment- och effektjämvikter.
80 svarande

Inte alls»5 6%
Något»10 12%
Ganska väl»20 25%
Väl»25 31%
Mycket väl»20 25%

Genomsnitt: 3.56

Förklara att en remväxel är en kraftbetingad transmission och som därför kräver förspänning. Beräkna erforderlig förspänning.
81 svarande

Inte alls»5 6%
Något»13 16%
Ganska väl»20 24%
Väl»24 29%
Mycket väl»19 23%

Genomsnitt: 3.48

Härleda (bevisa) kraftvariation längs en flatrem samt kunna tillämpa Eytelweins ekvation.
81 svarande

Inte alls»8 9%
Något»19 23%
Ganska väl»23 28%
Väl»23 28%
Mycket väl»8 9%

Genomsnitt: 3.04

Beräkna när slirning inträder. Förklara vad begreppen glidzon och vilozon innebär.
81 svarande

Inte alls»4 4%
Något»19 23%
Ganska väl»27 33%
Väl»20 24%
Mycket väl»11 13%

Genomsnitt: 3.18

Förklara hur det skenbara friktionstalet används för kilrem.
81 svarande

Inte alls»5 6%
Något»13 16%
Ganska väl»27 33%
Väl»22 27%
Mycket väl»14 17%

Genomsnitt: 3.33

Beräkna belastningsgraden.
81 svarande

Inte alls»5 6%
Något»15 18%
Ganska väl»35 43%
Väl»19 23%
Mycket väl»7 8%

Genomsnitt: 3.09

9. Måluppfyllnad kuggväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Svår del..»
- Kuggväxel är svårast, beror på att det inte är så överskådligt exakt hur det ser ut och begreppen känns krångliga»
- Inte prioriterat detta område.»

Beskriva tillverkningsmetoder. Beskriva geometriska standards och standards för hållfasthets-dimensionering.
81 svarande

Inte alls»8 9%
Något»15 18%
Ganska väl»32 39%
Väl»23 28%
Mycket väl»3 3%

Genomsnitt: 2.97

Förklara de främsta för- och nackdelarna med kuggväxlar jämfört med remväxlar.
81 svarande

Inte alls»6 7%
Något»11 13%
Ganska väl»27 33%
Väl»26 32%
Mycket väl»11 13%

Genomsnitt: 3.3

Beräkna utväxling.
81 svarande

Inte alls»8 9%
Något»6 7%
Ganska väl»19 23%
Väl»24 29%
Mycket väl»24 29%

Genomsnitt: 3.61

Förklara begreppet ”,Involuta”,.
81 svarande

Inte alls»9 11%
Något»18 22%
Ganska väl»29 35%
Väl»15 18%
Mycket väl»10 12%

Genomsnitt: 2.98

Beräkna referensaxelavstånd.
81 svarande

Inte alls»8 9%
Något»10 12%
Ganska väl»25 30%
Väl»23 28%
Mycket väl»15 18%

Genomsnitt: 3.33

Kunna tillämpa Fölmer’,s ekvation.
81 svarande

Inte alls»9 11%
Något»10 12%
Ganska väl»25 30%
Väl»27 33%
Mycket väl»10 12%

Genomsnitt: 3.23

Konstruera en pricipiell växellåda med flera växelsteg på två parallella axlar
80 svarande

Inte alls»9 11%
Något»22 27%
Ganska väl»27 33%
Väl»17 21%
Mycket väl»5 6%

Genomsnitt: 2.83

Beräkna axelavstånd och ingreppsvinkeln för samverkande kugghjul.
81 svarande

Inte alls»9 11%
Något»11 13%
Ganska väl»28 34%
Väl»23 28%
Mycket väl»10 12%

Genomsnitt: 3.17

Förklara vad profilförskjutning innebär och hur detta används (positiv ger starkare kugg).
81 svarande

Inte alls»8 9%
Något»9 11%
Ganska väl»36 44%
Väl»16 19%
Mycket väl»12 14%

Genomsnitt: 3.18

Förklara kriterierna för spetskugg och underskärning.
81 svarande

Inte alls»8 9%
Något»14 17%
Ganska väl»29 35%
Väl»20 24%
Mycket väl»10 12%

Genomsnitt: 3.12

Beräkna ingreppstal och om risk för interferens föreligger.
81 svarande

Inte alls»11 13%
Något»13 16%
Ganska väl»31 38%
Väl»20 24%
Mycket väl»6 7%

Genomsnitt: 2.96

10. Målluppfyllnad bromsar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Det var mycket att hålla reda på i denna delen. Stort område, mycket att tänka på, lurigt.»
- Tack vare inlämningsuppgiften.»
- Gås igenom alldeles för fort.»
- Lärde mig lite på inlämningsuppgiften»

Beskriva utförandeformer av block, skiv-, back- och bandbromsar (mycket stora likheter med kopplingar).
81 svarande

Inte alls»2 2%
Något»6 7%
Ganska väl»31 38%
Väl»25 30%
Mycket väl»17 20%

Genomsnitt: 3.6

Förklara de främsta för- och nackdelarna för back- respektive skivbromsar.
81 svarande

Inte alls»3 3%
Något»7 8%
Ganska väl»30 37%
Väl»27 33%
Mycket väl»14 17%

Genomsnitt: 3.51

Kunna tillämpa erforderliga ekvationer för att beskriva ett inbromsningsförlopp.
81 svarande

Inte alls»3 3%
Något»9 11%
Ganska väl»27 33%
Väl»28 34%
Mycket väl»14 17%

Genomsnitt: 3.5

Kunna tillämpa Archard’,s nötningslag för att beräkna tryckfördelningen pga slitage i skiv- och backbromsar.
81 svarande

Inte alls»2 2%
Något»13 16%
Ganska väl»30 37%
Väl»26 32%
Mycket väl»10 12%

Genomsnitt: 3.35

Kunna tillämpa jämvikter för bromsar med (yt)integraler.
80 svarande

Inte alls»6 7%
Något»12 15%
Ganska väl»30 37%
Väl»27 33%
Mycket väl»5 6%

Genomsnitt: 3.16

Beräkna bromsmoment, ansättningskraft samt ansättningskraftens läge.
81 svarande

Inte alls»4 4%
Något»7 8%
Ganska väl»32 39%
Väl»25 30%
Mycket väl»13 16%

Genomsnitt: 3.44

Kunna tillämpa energi- eller effektbalans för att beräkna temperaturökningen i en broms.
81 svarande

Inte alls»4 4%
Något»6 7%
Ganska väl»27 33%
Väl»21 25%
Mycket väl»23 28%

Genomsnitt: 3.65

Förklara hur ett fordons rörelseekvationer omfördelar kontaktkrafter och att broms-momenten måste anpassas för att bibehålla stabilitet.
81 svarande

Inte alls»6 7%
Något»8 9%
Ganska väl»32 39%
Väl»27 33%
Mycket väl»8 9%

Genomsnitt: 3.28

11. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

84 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»74 88%
Nej, målen är för högt ställda»8 9%

Genomsnitt: 2.07

- får många små-mål. kommer inte ens ihåg vad alla saker betyder nu» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tyvärr tillåter inte tiden att man har en uppgift till varje delmoment i kursen. Inlämningsuppgifterna är rätt omfattande vilket de också behöver vara men om kursen löpt över en hel termin istället kunde man haft en uppgift per delmoment i kursen vilket skulle öka förståelsen och hur man räknar på de olika sakerna. Detta känns som en väldigt relevant kurs för maskinare.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men: Det är en ganska omfattande kurs och svårt att få en helhetsbild. Det blir lätt att vissa delar av kursen stressas igenom.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga, men kursen blir för stor arbetsbörda med så många moment.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Förkunskaperna är rimliga, men tiden kursen upptar är fullständigt orimlig i relation till dess poängtal. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Om mer tid funnits, så är målen ok. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Inlämningsuppgifterna borde i sig vara en egen 7.5 hp kurs så mycket tid som dom tog.» (Nej, målen är för högt ställda)

12. Testade examinationen om du uppnått målen?

85 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»23 27%
Ja, i hög grad»57 67%
Vet ej/har inte examinerats än»3 3%

Genomsnitt: 2.71

- Jag tycker det var lite orättvist att ex fjädrar och glidlager inte kom med.» (Nej, inte alls)
- väldigt typad tenta´,, men klagar inte :)» (I viss utsträckning)
- Tentan var relativt svår, jämfört med föregående tentor enligt mig. Den innehöll som vanligt det mesta av kursen.» (I viss utsträckning)
- Fördelningen av prioriteringarna under kursen återspeglas inte i tentan. De senare momenten i kursen upplevs som väldigt svåra jämfört med de tidigare.» (I viss utsträckning)
- tyckte det var lite konstiga tal på tentan. En sådan last vid lagerdimensioneringen hade jag aldrig sett tidigare. Kuggväxél- och remväxel talen var konstiga med. » (I viss utsträckning)
- Lagom svårighetsgrad på tentan. Tycker att den motsvarade nivån å föreläsningarna och inlämningsuppgifterna.» (Ja, i hög grad)
- Det var varierade uppgifter på tentamen, och konstruktionsuppgifterna hjälpte även de till att testa kunskaperna.» (Ja, i hög grad)
- Men den testade så mycket att jag inte fick en rimlig chans att i lugn och ro kunna visa vad jag går för.» (Ja, i hög grad)
- Tyvärr var tentan olik de tidigare.» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra med dugga, sätter igång studierna i tid. Konstruktionsuppgifterna var mycket lärorika även om jag personligen hade föredragit några fler konstruktionsuppgifter. Kanske inte lika omfattande då.» (Ja, i hög grad)
- för lite tid på tentan» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

87 svarande

Mycket liten»6 6%
Ganska liten»14 16%
Ganska stor»45 51%
Mycket stor»22 25%

Genomsnitt: 2.95

- Jag tycker att Evertsson är en av dom drygaste föreläsarna på hela skolan» (Mycket liten)
- Övningarna var, milt uttryckt, mindre bra. Det vore bättre om övningsledaren kom förberedd och visste vad han gjorde. Man vill till exempel inte höra kommentarer som "om ni undrar varför jag gjorde det, så kan jag säga att det står det i lösningen i facit." Föreläsningarna var bra.» (Mycket liten)
- Jag hörde till Daniel Härenstens grupp. Övningarna var ju urusla och handledningen för inlämningsuppgifterna lika så. Att se nån skriva av facit och mumla in i tavlan är totalt slöseri med tid. Vi fick knappt nån hjälp av Daniel över huvud taget. När de andra hade genomgång delade han bara ut pappret och sa "sätt igång" Låt honom slippa vara övningsledare, han är helt kass på det!» (Mycket liten)
- Läs tidigare kommentarer» (Mycket liten)
- Mycket bra föreläsningar, men usla handledningstillfällen och räkneövningar!!» (Ganska liten)
- föreläsningar var bra men övningarna var dåliga» (Ganska liten)
- Mkt härledningar gör att man inte vet vad det är man egentligen skall använda. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna är svåra att hänga med på när det bara är pwer point presentationer och man in´,te har några förkunskaper blir det lätt att man inte förstår nåt. Övningarna med Magnus Bengtssson var värdelösa. Han var inte förberedd alls och kunde knappt lösa uppgifterna själv. Han kom minst 10 min försent varje gång. respektlöst!» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit helt ok men övningarna var en total katastrof. Förstörde mer än dom hjälpte pga inkompitent handledare.» (Ganska liten)
- svårt att följa med i alla powerpoint presentationer ibland. Övningarna var ibland katastrof. läsa innantill i övningsboken kan jag göra hemma.» (Ganska liten)
- övning med brännare var det som gav något» (Ganska stor)
- Enbart föreläsningar har hjälpt mig. Övningarna var usla, först och främst pga övningsledarnas dåliga engagemang och förkunskap.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna bra, Övningarna riktigt dåliga, min övningsledare verkade inte kunna det han försökte lära ut» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var bra eftersom Magnus härledde de ekvationer som vi använde i kursen och han är även en väldigt bra föreläsare så man förstod verkligen vad han gjorde. Dock behövde man sätta sig in m.h.a. boken för att förstå alla maskinelement bättre.» (Ganska stor)
- Dock var Krister Wolff gravt undermålig i sin roll som handledare i konstruktionsuppgifterna. Nästan alla i hans grupp valde att gå till andra övningsledare för att få hjälp.» (Mycket stor)
- Evertsson är grymt inspirerande som föreläsare. Kul med någon som har erfarenheter i det han pratar om.» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

87 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»15 17%
Ganska stor»34 39%
Mycket stor»35 40%

Genomsnitt: 3.16

- lärde mig av gamla tentor» (Ganska liten)
- den blåboken var ganska kass medan de andra var bra och skfboken var mycket bra » (Ganska liten)
- Övningsboken, innehåller hur mycket fel som helst, det går ju att göra en ny version eller byta bok, inte bara förlita sig på en eratalista.» (Ganska liten)
- Vår övningsbok var verkligen en katastrof. Man kunde aldrig lita på facit eftersom det var fel till i princip alla uppgifter. Vi fick en erratalista till den, men även i denna lista fanns det fel. Så det var väldigt svårt att räkna tal och veta att man hade gjort rätt. Läroboken var i alla fall desto bättre och beskrev väldigt bra de olika maskinelementen.» (Ganska liten)
- Boken var ok men lite luddig» (Ganska liten)
- Bra med många gamla tentor!» (Ganska liten)
- Ganska kass bok. Innehållsrik, men opedagogisk.» (Ganska liten)
- övningsboken oanvänd» (Ganska stor)
- Det är skammligt att en uppdaterad övningsbok ska behöva kompleteras med två A4-sidor med korrekturer som i sin del till hlften är fel. Känns som att det skulle tjänas lite extra pengar utan att ge något!» (Ganska stor)
- Vissa rekomederade tal i den röda boken var lite väl komplicerade och "långsökta". » (Ganska stor)
- bra med lösningar i övningsboken» (Ganska stor)
- Bra böcker när man väl satt sig in i dom.» (Ganska stor)
- Mycket bra övningsbok med utförliga lösningar. Finns inget mer irriterande än när det bara står Svar: roten ur två.» (Mycket stor)
- Övningsboken var bra för att testa tillämpningen av det man lärde sig. Dock många småfel i boken, vilket kan verka förvirrande för den som inte känner sig så säker i ämnet.» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

87 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»9 10%
Ganska bra»44 50%
Mycket bra»32 36%

Genomsnitt: 3.21

- Kommunikationen mellan handledare och examinator verkar ha varit obefintlig eftersom handledaren vid ett flertal tillfällen givit totalt fel information och besked. » (Mycket dåligt)
- Examinatorn svarar inte på mail, det saknas telefonnummer till handledare.» (Ganska dåligt)
- KÖ och räkneövningarna var katastrofalt dåliga! Magnus Bengtson står och skriver av facit och förstår sen inte vad facit gör så ställer inte räknestugan. Under KÖ underkänner han alla utom 1 grupp och säger att "jag sa ju att ni t.ex. kunde titta på ett exarbete som exempel" fast han aldrig sagt det innan. Han är ALDRIG på sitt kontor och har skickat 5 mail till båda Magnus mailadresser utan att få svar. Magnus Bengtson är under all kritik!» (Ganska dåligt)
- Lägg ut allt material med en gång i början av kursen så att man kan printa ut allt istället för att printa ut varje vecka på söndriga printar som tar 30 minuter att värma upp!!!!» (Ganska dåligt)
- Saknade att lösningar till tenta/dugga läggs ut på hemsidan» (Ganska bra)
- Ofta fick man papper utdelat på föreläsningarna och i annat fall kunde man hitta dem på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- I erratlistan över maskinelementsövningsboken är det också fel. Den borde ni ändra. » (Ganska bra)
- Bra struktur på det upplagna materialet.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

87 svarande

Mycket dåliga»15 17%
Ganska dåliga»18 20%
Ganska bra»32 36%
Mycket bra»18 20%
Har ej sökt hjälp»4 4%

Genomsnitt: 2.74

- handledaren var oengagerad, oförberedd och lögnaktig. » (Mycket dåliga)
- För lite schemalagd tid att få ställa frågor på, sen väldigt begränsade möjligheter att ställa frågor utanför lektionstid» (Mycket dåliga)
- Magnus Evertsson har svarat under föreläsningarna men under räkneövningar etc med Magnus Bengtson har det varit omöjligt att få hjälp då det verkar som att han inte kan någonting utan sade istället att han skulle kolla upp det hos "Brännare" till nästa vecka. » (Mycket dåliga)
- Man fick inte reda nånting om hur man skulle göra konstruktionsuppgifterna och om man frågade blev man inte klokare. Det förväntades att vi skulle uppfinna hjulet, och gång på gång fick vi höra att vi var dåliga ingenjörer om vi inte skulle fixa det och att vi i så fall kunde fundera på karriärsbyte.» (Mycket dåliga)
- Som sagt Daniel Härensten svarade inte på mycket alls, han hade som filosofi att inte svara på frågor förrän det började närma sig inlämning. Vid det laget hade vi ju gett upp och gått och frågat Brännare istället.» (Mycket dåliga)
- Som ovan» (Mycket dåliga)
- Vår handledare sa uttryckligen att hon inte kunde svara på frågor angående konstruktionsuppgifterna och vi kände oss handfallna och hade ingen att vända oss till.» (Mycket dåliga)
- I vår handledargrupp kunde man tydligt se att folk vantrivdes med handledaren Magnus Bengtsson. Då han inte alltid fanns på plats vid utsatt tid och inte var påläst inför övningarna gjorde detta att vi inte alls på samma sätt kunde utnyttja övningstillfällena som de andra grupperna. De kunde efter en övning använda de kunskaper de fått för att på ett effektivt sätt genomföra konstruktionsuppgifterna. Utan handledning var konstruktionsuppgifterna sanslöst svåra och tidskrävande.» (Mycket dåliga)
- Hjälp för konstruktionsuppgifterna har varit väldigt dålig. Resten har fungerat OK.» (Mycket dåliga)
- Examinatorn får helt ok. Handledaren visade fullständigt ointresse att hjälpa till. Handledaren kom sent vid flera tillfällen, hånade klassen och visade ingen förmåga att ta emot kritik. Ljög flera gånger för klassen.» (Mycket dåliga)
- inte mkt hjälp av handledare!» (Ganska dåliga)
- Vår handledare Elisabeth Lee svarade att hon inte kunde svara på frågor om inlämningsuppgifterna, medan det verkade som att andra grupper fick mycket hjälp. Hennes genomgångar var under all kritik, så också hennes handledning.» (Ganska dåliga)
- Dåligt att vi i princip fick skäll för att vi hade kommit och bett om hjälp med konstruktionsuppgifterna på icke lektionstid.» (Ganska dåliga)
- Flera räkneövningsledare var påfallande ofta försedade till räkneövningarna. Vissa tycker tydligen att det är helt ok att komma 10 min sent.» (Ganska dåliga)
- Den enda personen som var villig att hjälpa till efter lektionerna var Göran Brännare. Handledarna avvisade mig ett flertal gånger och menade att dom faktiskt hade annat att göra än att hjälpa mig.» (Ganska dåliga)
- Enbart en handledare stod till förfogande när man behövde hjälp och det var Göran Brännare. Övriga var snorkiga och inte ens till hjälp under handledartillfällena (som kunde avbrytas i förtid pga barnhämtning och dylikt). Examinatorn har inte heller reagerat på studenternas klagomål vilket jag anser är under all kritik.» (Ganska dåliga)
- Konstigt med irritation för att studenter söker hjälp hos övningsledare. Att de har annat att göra förstår vi, men det måste ju ändå vara en ganska signifikant del av deras arbete att hjälpa oss.» (Ganska dåliga)
- När vi satt och pluggade gamla tentor exempelvis och skulle gå upp och fråga då det var fel i lösningarna eller om det var något som vi inte förstod var det väldigt svårt att få tag i någon. Man tycker att det borde finnas många att fråga dagen innan en tenta för att slippa frågetecken under tentan, men så var inte fallet. Att det är låst in till institutionen medförde även det att man inte kände sig särskilt välkommen. När man ställde frågor kunde man även få svar att det var väldigt uppbara fel och att man borde förstå det. Men det är inte säkert att alla ser felen utan sitter och kämpar med en uppgift i stället, därför är det väl bra om man påpekar även dessa fel så att man kan lägga ut en kommentar på hemsidan.» (Ganska dåliga)
- pga vår övningsledare» (Ganska dåliga)
- dåligt med handledning under projektet» (Ganska dåliga)
- Det var ibland svårt att få hjölp då det gällde inlämningsuppgifterna.» (Ganska bra)
- Dåligt att inte kunna ta hjälp av handledare oftare. Schemalagda handledningar med en handledare fungerar dåligt. Antingen fler handledare eller fler tillfällen!» (Ganska bra)
- Det kändes orättvist att hjälpen vid handledningen varierade väldigt mycket från handledare till handledare. Vissa var väldigt fåordiga och generella, medans andra gav lite småtips som hjälpte mycket. En gemensam plan om hur mycket och vad handledarna skall berätta om vid handledningstillfällena skulle behövas.» (Ganska bra)
- Handledare hade inte tid!!» (Ganska bra)
- Göran Brännare svarar gärna och bra på frågor, för övriga gäller "var god dröj"» (Ganska bra)
- Lite jobbigt att ha en handledare som inte finns tillgänglig på skolan och som ofta kommer försent till övningarna» (Ganska bra)
- Vissa handledare fann det "allmänt störande" att man kom till deras kontor med frågor. Lite fel inställning kanske?» (Ganska bra)
- Fast det var ofta svårt att komma i kontakt med handledare.» (Ganska bra)
- Vid frågor kontaktade jag Elisabeth och var hon inte tillgänglig fanns Göran till hands ibland.» (Ganska bra)
- Kan handledarna kursen?» (Ganska bra)
- Göran Brännare är Gud när det gäller att svara på frågor. Man kan gå upp till honom när som helst och få svar på en fråga. Vi fick svar klockan nio en fredagkväll per mail. Helt suveränt. Göran Brännare ska ha löneförhöjning. Annat är det med Elisabeth Lee och handledarmagnus (Inte examinatormagnus). Vi kom upp till institutionen en gång och frågade och blev i princip avvisade eftersom det inte var handledningstid. » (Mycket bra)
- Göran Brännare är en mycket bra handledare som alltid tar sig tid med studenterna. Man behövde aldrig vara rädd för att gå till honom och be om hjälp.» (Mycket bra)
- Göran B visade stort tålamod och engagemang!» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

87 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 16%
Mycket bra»68 78%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.77

- Jag och en annan elev från Teknisk design läste kursen tillsammans. Det började bra men ju mer omfattande kursen blev desto svårare blev det för mig och framför allt min kurskamrat, vilket påverkade vårt samarbete. » (Mycket dåligt)
- Blir lätt lite friktion när man sitter 100 timmar på raken och gör konstruktionsuppgifter.» (Ganska bra)
- Vi har suttit i en grupp och löst samtliga uppgifter tillsammans. Det har varit bra att ha några som man kan fråga då man har fastnat på någon uppgift.» (Mycket bra)
- Utan hjälp från andra elever hade inte kursen fungerat.» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

87 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»13 14%
Hög»42 48%
För hög»30 34%

Genomsnitt: 4.13

- För första gången behövde man knappt pluggapå på tentan. Inlämningsuppgifterna gjorde jobbet!» (Lagom)
- Det var mycket men det var intressant, alltså lagom» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna åt en hel del tid. Mtrlkursen fick stå tillbaka.» (Hög)
- Första konstruktionsuppgiften är lite väl omfattande. Det hade varit mer rimligt att bara dimensionera lager utefter en given axel.» (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna tog väldigt mycket tid. Det löste sig till slut, men under vissa perioder var det på gränsen. Då övningsledaren heller inte verkar vilja hjälpa "för mycket" blir det ju inte lättare direkt. Tacka vet jag Göran Brännare som alltid kom med tillräcklig hjälp för att man skulle kunna fortsätta. Utan honom vet jag inte hur vi hade lyckats.» (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna tog väldigt mycket tid i anspråk. De var väldigt roliga att genomföra, men med tanke på vi även hade andra uppgifter att räkna i ämnet kändes det ganska tungt.» (Hög)
- Om man bortser från omständigheterna (dvs dåligt samarbete och mycket "förklaringstid" för min kurskamrat) så tror jag nog att jag hade tyckt att kursen låg på en bra nivå. » (Hög)
- inlämningsuppgifterna var jobbiga» (Hög)
- tack vare att vi var tvungna att göra om ett arbete allt tack vare att handledaren sa att vi kunde arbete 3 tillsammans men sedan ändrade sig utaan att berättade detta flr oss.» (För hög)
- Sett i backspegeln så gav nedlagd tid utdelning i form av kunskap, men begreppet 40 timmars vecka är okänt i denna läsperiod.» (För hög)
- Som tidigare nämnt tar kursen aldeles för mycket tid. Det verkar vara känt av övriga föreläsare att det är ett återkommande fenomen, och vad jag förstått är det en väldigt allmän åsikt hos studenterna som läser kursen också.» (För hög)
- För många konstruktionsuppgifter» (För hög)
- Uppgifterna tog väldigt stor del av studietiden. De var lärorika, men med den relativt dåliga handledningen gjorde att det tog mycket tid... Vissa tillfällen kändes nästan som bortkastad tid.» (För hög)
- För mycket tid på projektuppgifterna.» (För hög)
- Om man nu vet om att de beryktade konstruktionsuppgifterna är alldeles för arbetskrävande varför i hela friden har man inte gjort om dom?!?!?!?!?! Eller funderat på varför de är så jobbiga, brister i undervisningen och handledning kanske?» (För hög)
- Tillsammans med parallella kursen och laborationer samt projektuppgifter blev belastningen en aning för hög.» (För hög)
- Inte kursen i sig, utan inlämningarna» (För hög)
- Konstruktionsuppgifterna var jobbiga!» (För hög)
- alldeles för hög. Hann knappt med material B överhuvudtaget. Kändes som om man knappt hann med att räkna i Maskinelement heller för man satt med konstruktionsuppgifterna dag och natt. » (För hög)
- Material B blev lidande.» (För hög)
- Konstruktionsuppgifterna tog väldigt mycket tid och gav litet över till den parallellt gående materialtekniken.» (För hög)
- Läs: dåligt upplagda konstruktionsuppgifter» (För hög)
- Nästan all tid lades på den här kursen och den andra kursen hamnade helt i skymundan.» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

86 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»17 19%
Hög»38 44%
För hög»29 33%

Genomsnitt: 4.09

- läste fler kurser 150%» (Lagom)
- Jag lade ungefär 85% av tiden på denna kursen.» (Hög)
- Båda kurserna som vi läste var väldigt tidskrävande och ibland kom man totalt oförberedd till övningar och föreläsningar vilket medförde att man inte tog till sig så mycket kunskap som man hade kunnat. Detta bidrog till att man fick läsa ännu mer själv och så blev det en ond cirkel eftersom man aldrig hann i kapp sig själv.» (Hög)
- Jag gjorde misstaget att försöka jobba under tiden och då funkade det inte, fick lägga ner maskinelement och satsa på materialen. Men är man fattig student så vad gör man...» (Hög)
- Kostruktionsuppgifterna tog myket tid från annat. » (Hög)
- Materialkursen blev en aning lidande...» (Hög)
- Enbart pga maskinelementkursen. Den andra kursen som löpte parallellt fick knappt någon tid.» (För hög)
- Materialtekniken fick läsas in på ett par dagar innan tenta då maksinelement fick prioriteras... » (För hög)
- För hög jämfört med andra läsperioder. Jag kom fram till att jag var i skolan 25 dagar på raken i november och december. Vart tog helger vägen?» (För hög)
- Layoutade kårtidningen, jobb med i centrala studentrekryteringen, annat jobb och mycket som hände privat. Så det var en jobbig men mycket lärorik period:)» (För hög)
- Trots att både Maskinelement och Materialteknik B båda är 7.5p kurser så tror jag att ja la ner dubbelt så mkt tid på Maskinelement. » (För hög)
- Läs: dåligt upplagda konstruktionsuppgifter» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

87 svarande

Mycket dåligt»6 6%
Dåligt»10 11%
Godkänt»24 27%
Gott»25 28%
Mycket gott»22 25%

Genomsnitt: 3.54

- handledarens fel, det är inte bara att jag är arg över att min grupp fick göra om ett arbete utan han sa till hela klassen flertalet gånger att han givit instruktioner som ingen i klassen hade fått. » (Mycket dåligt)
- Sett till övningarna och organisationen angående konstruktionsuppgifterna är det utan tvekan den sämsta kursen jag har läst på chalmers. Över lag riktigt dåliga övningsledare. Föreläsningarna dock riktigt bra, det är resten som är dåligt» (Mycket dåligt)
- Att det var sån kvalitetsskillnad på övningsledarna tycker jag är under all kritik. Alla grupper ska få samma möjligheter att klara kursen. Det drar ner betyget rejält.» (Mycket dåligt)
- Den här kursen har verkligen förstört mitt förtroende till handledare och lärare. Jag har efter att ha läst den här kursen funderat på att lämna chalmers. Att en sådan handledare finns på chalmers tycker jag är konstigt.» (Mycket dåligt)
- Vissa övningsledare uppträdde på ett mycket oproffsigt sätt!! Kom försent, var ej förberedda samt tråkig/dryg attityd. i övrigt verkade hela kursen inte vara så välplanerad.» (Mycket dåligt)
- dåliga handledare, (eller snarare att de inte har tid för kursen) drar ner betyget mkt. Föreläsningarna gav inte heller mkt. dåligt med "slider"» (Dåligt)
- Bra föreläsningar men som sagt har KÖ & räkneövningar med Magnus Bengtson varit det absolut sämsta jag någonsin varit på.» (Dåligt)
- Övningarna drog ner titalbetyget. Ett minimikrav borde vara att man kan gå till vilken övningsgrupp som hellst och få någon form av behållning. Så var kanppt fallet.» (Dåligt)
- Dåligt bemötande av handledare som var nonshalanta. Lite för mycket "grabbsnack".» (Dåligt)
- Jag är nöjd med stora dela. Tyvärr finns det en liten del som drar ner totalbetyget.» (Dåligt)
- Mycket att göra men lärorikt.» (Godkänt)
- Tyvärr fick jag den alla kategorier mest inkompetenta övningsledare jag någonsin skådat. I min dar har jag sett många opedagogiska och okunniga, men han tar priset.» (Godkänt)
- Tycker att kursen är väldigt viktig och intressant. Tyvärr dör dock motivationen till en viss grad på grund av åvannämnda anledningar.» (Godkänt)
- För kort kurs för allt detta innehåll.» (Godkänt)
- Föreläsningarna var bra och ämnet intressant men all övrig administration var totalt kaotisk. Vår övningsledare kom oförberedd till flera övningar vilket gjorde att vi fick arbete ännu mer på egen hand. Och ibland var han tvungen att gå tidigare från handledningstillfällen, så vi fick inte så mycket tid med honom som vi kanske hade behövt. » (Godkänt)
- TIDSBRIST» (Godkänt)
- tycker kursen var kul, men med den arbetsbelastningen borde det vara en större kurs som är värd mer poäng. » (Godkänt)
- Föreläsningarna var bra men övningar och konstruktionsupppgifter fungerade faktiskt mycket dåligt för vår del. Elisabeth Lees handledning upplevdes som mycket rörig och svårförstådd.» (Godkänt)
- Vissa saker tyngde gjorde att man bara blev irriterad på kursen, som t ex dåliga handledare, fel i facit till gamla tentor och väldigt arbetskrävande moment, som konstruktionsuppgifterna. Annars en väldigt intressant kurs.» (Godkänt)
- Bra kurs. Man kan se att det går att använda det man lär sig även i praktiken.» (Gott)
- Intressant och lärorik kurs. Hade gärna sett att denna kurs gick över en längre tid för att man skulle kunna ha möjlighet att lära sig mer och förstå ännu bättre.» (Gott)
- Kursen i sig var mycket lärorik. Men den var som sagt lite för omfattande. » (Gott)
- Bra föreläsningar, men måste handledare följa utdelat facit?» (Gott)
- Trots för hög arbetsbelastning och ett sanslöst dåligt intryck av vår handledare (Magnus Bengtsson) så har jag ett stort intresse för kursinnehållet och det känns som om en kurs som denna var anledningen till varför jag valde Maskinteknikprogrammet. » (Gott)
- En mycket intressant och rolig kurs trots den höga arbetsbelastningen.» (Mycket gott)
- Definitivt en kurs för maskinare. Skulle gärna haft den här kursen under en hel termin istället med fler moment och en inlämningsuppgift per delmoment. Nu känns det som att vi hoppade över en del och inte riktigt hann att lära oss allt ordentligt.» (Mycket gott)
- En av de intressantare kurserna hittills, helt klart.» (Mycket gott)
- Rolig kurs, men tar mycket tid.» (Mycket gott)
- Bra upplägg!» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med inlämningsuppgifterna och övningstentan»
- Första kursen där riktiga värden används, vilket gör att man kan få grepp och lära sig uppskatta krafter, tryck, m.m. Ha kvar verklighetsanknytningen.»
- föreläsningarna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inte börja med konstruktionsuppgifterna innan vi haft genom gång av föreläsaren»
- Föreläsningarna har varit mycket bra även konstruktionsuppgifterna har varit mycket givande även om dessa tagit mkt tid att göra.»
- Upplägget av föreläsningar och liknande.»
- Det här är ju en riktigt rolig kurs, dock så förstörs den lite av att det blir så jäkla mycket att göra.»
- Uppgifterna!»
- läraren och boken»
- projektuppgifterna!»
- I princip allt»
- Inlämningsuppgifterna! De är bra. Kan man inte räkna på något annat så kan man i alla fall dessa.»
- Göran Brännare»
- Allt»
- Göran Brännare samt vissa element i konstruktionsuppgifterna, dock gör våra bristade kunskaper i MATlab att de tar onödigt mkt tid»
- projektuppgifterna och Göran Brännare»
- Föreläsningarna»
- Magnus Evertsson»
- Föreläsningarna och föreläsaren»
- Evertsson.»
- Föreläsaren! Magnus är en av de väldigt få som har intressanta och väldigt lärorika föreläsningar. Tyvärr lider även han av Ingenjörsstoltheten som så många andra ingenjörer. När en elev påpekar något som är fel så får hon eller han vid samtliga tillfällen höra att föreläsaren har rätt och även om jag aldrig hamnade i den sittsen så kan de nog vara ganska jobbigt!!»
- konstruktionsuppgifterna»
- Att inlämningsuppgifterna är poängmässigt fristående från tentan. Att ha fått de poängen är väldigt skönt så man slipper göra om uppgifterna till nästa år. Att föreläsningarnas Powerpoint bilder läggs ut på hemsidan är väldigt bra också.»
- Gruppräkneövningarna»
- Brännare»
- Magnus Evertsson»
- Maskinelementövningsboken. »
- Inlämningsuppgifterna och föreläsaren.»
- Inlämningsuppgifterna - tar mycket tid, men lärorika.»
- De större inlämningsuppgifterna, det var där jag lärde mig mest»
- konstruktionsdelen»
- Konstruktionsuppgifter, fast de kan göras mer pedagogiska.»
- evertsson»
- Konstruktionsuppgifterna. De områden som har behandlats i dem kan man ganska bra nu.»
- Föreläsaren och föreläsningarna. De var roliga och underhållande, samtidigt som de var lärorika. Kändes som man fick en viss verklighetsanknytning.»
- Rubbet»
- tentan»
- konstruktionsuppgifter i någon form då man lärde sig sanslöst mycket på dessa. »
- Inlämningsuppgifter och dugga! Mycket imponerad!»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna var otroligt bra på ett sätt, men helt värdelösa på ett annat. Jag lärde mig jättemycket på dom, men det tog alldeles för lång tid och det kändes som jag var tvungen att uppfinna hjulet igen ungefär eftersom man inte förstod vad som stod i tesen ofta, man fick knappt nån hjälp. Jag skulle vilja se en mer omfattande tes där man går igenom och förklarar mer vad som händer, vad man ska göra, lite tips om hur man går till väga, och EXAKT vad ni vill ha för utdata ur det hela. Alla givna värden ska också stå (t ex bromsuppgiften där man kunde "välja" sina mått på bromsskivan, det stod det ingenting om och om inte handledaren sa detta satt man ju och undrade vad fan man skulle göra.)»
- Magnus Evertsson och hans humor»
- uppgifterna kan nog bevaras för om man bortser från att dom är på tok för stora så är dom bra. »
- konstruktionsuppgifterna, de är kanon. Där lär man sig verkligen något på ett bra sätt. förfärligt bara att de fortfarande inte blivit rättade.»
- konstruktionsuppgifterna»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- se till att handledarna har tid för konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna. Instruktionerna var luddiga, det framgick inte hur saker och ting skulle redovisas i rapporten. Det borde funnits handledare i datasalarna eftersom matlabdelarna var de som tog mest tid för många.»
- Handledningstillfällen och räkneövningar. Vi fick ingen hjälp eller handledning på vägen!»
- Snacka samman handledaran till uppgifterna så att alla vet vad man får hjälpa till med och inte. Försöka klargöra vad som förväntas av eleverna i uppgifterna. De var seriösare än i tidigare kurser, det kan behöva påpekas.»
- ny handledare»
- Inte börja med konstruktionsuppgifterna innan vi haft genom gång av föreläsaren. Inte ha deadline på sita uppgiften så sent. Inte kul att få tillbaka en retur samma dag som tentan»
- Övningsledarna har varit en total katastrof. Överlag (med undantaget Göran Brännare)har handledarna varit dåligt förberedda, opedagogiska, haft bristande kompetens och varit dåliga på att passa tider (i princup alltid varit 5-20min försende). Detta gjort att många valt att helt och hållet strunta i att gå till övningarna. »
- Byt ut Christer som övningsledare, han är sjukt långsam. Dela upp övningarna i "snabba" och "långsamma" grupper. Det är ibland frustrerande att sitta och titta på när någon går igenom det som man fattade redan första gången han sa det.»
- Mindre eller färre konstruktionsuppgifter.»
- Konsruktionsupgifterna bör nog inte vara mer än två. De kan vara större.»
- Handledningen.»
- Handledningstillfällenas utformning och innehåll.»
- lägga inlämninguppgifterna tidigare. En lite mer komplicerad tenta så att inte attityden blir att det är en lätt kurs som man inte behöver plugga till. »
- Handledarna i övningsgrupperna. Olika bud på vad som ska göras beroende på vem man frågar. Magnus Bengtsson som handledare i en av övningsgrupperna är under alla kritik. Det finns för mycket att skriva om hur hans dåliga beteende och uppförande är.»
- Alldeles för mycket med treinlämningsuppgifter och en tenta. Alla grupper borde få lika handledning när det gäller inlämningsuppgifterna. »
- Förklara mer noggrant vad ex förspänning och mindre saker innebär mer exakt, räcker inte att bara nämna dem.»
- Måste finnas möjlighet att få ordentlig hjälp med Matlab, i datorsal! »
- Antingen var det bara min mindre begåvade övningsledare, som tyckte att man skulle lägga 40-tals timmar på bara rapporten, eller så är det allmän policy. I sådant fall får antingen uppgifternas omfattning minskas eller kraven på rapporten sänkas till rimliga.»
- Lägg ut kursen över en termin och öka fördjupningsgraden i varje delmoment.»
- Mentaliteten och synen på studenterna. Inblandade personer bör tänla på att de finns här för studenterna och att vi är anledningen till att de har jobb.»
- KONSTRUKTIONSUPPGIFTERNA!!! Samt bör alla handledare förutom Göran Brännare skickas iväg på pedagogik och empatikurser, förslagsvis hos "Mekanik och Hållfasthetslära" handledarna.»
- Det bör bli möjlig att utvärdera handledarna, men jag vill ändå dela ut ett "u" till både handledarna i grupp A&B, samt ett högt till Göran B. "U" för att de aldrig är i tid, kommer till övningar utan att ens ha kollat vad det är för övningar de skall visa, inte klarar av att visa denna övning eftersom facit är för svårt för dem. Avbryter övningar med hänvisning att de måste till dagis och hämta barn m.m. Testa att prata med handledarna i "Mekanik och Hållfasthetslära" som är pedagogiska, trevligt och engagerade! För principen med smågrupps övningar är bra på alla de tre kurserna»
- Byta ut alla övningsledare, under all kritik.»
- Övningarna och organisationen kring konstrruktionsuppgifterna. Kör övningarna i helklass med en övningsledare som vet vad han/hon sysslar med.»
- Krister Wolff. Någon hjälp, annan än "det går att läsa sig till", borde man ändå kunna få då man kört totalt fast.»
- Magnus Bengtson kanske gör bra ifrån sig inne på institutionen men borde verkligen inte vara handledare då det är omöjligt att få hjälp.»
- Man borde få lov att hämta ut sin övningsskrivning innan tentan så att man hemma i lugn och ro kan kolla igenom vad man har gjort för fel och kunna lära sig av sina misstag. Det är väl därför man skriver den, för att se vad man kan och för att slippa göra samma fel på tentan. Övningarna borde vara i helklass med en övningsledare som är väl förberedd, inte skriver rakt ur boken och som kan svara på frågor om uppgifterna. Det borde finnas mer tid till hjälp med att lösa uppgifter. Någon tid i veckan då en övningsledare går runt i en sal och svarar på frågor. Mer tillgänglighet till övningsledare utöver schemalagd tid. »
- Konstruktionsuppgifterna bör kanske tänkas över. Blir vi verkligen bättre ingenjörer av att få jobba med saker som vi inte får reda på något om(och som vår handledare inte verkade kunna mycket om), men sen får skit för att vi inte fixar perfekt? Skaffa bättre handledare!»
- Labborationer! Hade varit pricken över i:et med den här kursen om man hade haft någon form av labboration! Övningarna är också under all kritik, i alla fall våra(med magnus bengtsson)! Vid varje inlämning fick tillbaka våra uppgifter efter utlovad tid. Övningarna var bara halva vid några tillfällen för att Magnus inte förstod vad det stod i facit och kom därför inte längre i uppgiften. Det kan man väl i och försej ha överseende med men när man får höra saker som aldrig har blivit sagda som att våra inlämnings uppgifter skall vara i klass med kandidatarbeten dagen efter att vi lämnat in dom så tappar man tålamodet!!»
- handledarna. fanns en som var bra men resten var inte det bästa jag har haft.»
- Övningsledarna, skippa det systemet då om det inte funkar, eller leta upp folk som vet vad de gör och vill vara övningsledare. »
- Tidsdisposition»
- Sätt Brännare att hålla övningarna i storsal och låt övriga övningsledare ägna sig åt att rätta tentor. Övningarna var radikalt usla. 3 av 5 övningsledare ägnade sina timmar åt att skriva av facit, samtliga övningsledare satte en prestige i att alltid komma ca 10 minuter efter utsatt tid. Respektlöst. »
- Vissa handledare bör hålla sina löften, om man säger att man kan hämmta ut en retur så är det inte okej att lämmna skolan i 2 veckor.»
- Tag bort Magnus Bengtsson från övningsledarrollen»
- Övningsledaren Magnus Bengtsson borde inte få vara kvar då jag anser att han absolut inte har skött sitt jobb. På övningarna var han inte förberedd, utan stod och läste direkt ut facit, men förstod inte själv så han kunde inte lösa talen. Med konstruktionsuppgifterna fick man fråga andra övningsledare eller studenter för han svarade aldrig på dem frågorna man ställde utan kringgick dem i sitt svar. Sedan fick man inte heller tillbaka sin sista retur en vecka innan den 17:e januari som han lovade. Han gick i stort sett aldrig att nå för han var aldrig på skolan. Fungerar inte att ha en övningsledare som är så när det är en kurs som man har mycket handledning i. »
- Jag var nöjd med min övningsledare (Brännare) men jag hörde andra som var väldigt missnöjda. Bättre sammarbete mellan övningsledarna så att alla grupper får samma upplägg kanske?»
- Lite mer kött på benen innan uppgifterna. känndes som att man inte kunde tillräckligt i början.»
- räknehjälpen»
- Jämnare nivå på handledarna, avseende hjälpvillighet och nåbarhet. Jag fick intrycket av att Göran Brännare gjorde mer än alla andra tillsammans.»
- inlämningsuppgifterna»
- Minska antalet konstruktionsuppgifter alt. ge förbättrade vilkor för att få hjälp med dem.»
- Mer konkreta exempel att visa på föreläsningar. det var mycket bra att man fick se och känna på sakerna. Ökar förståelsen. Synd att labben uteblev.»
- Övningsledarna. Riktigt usla övningar. Dåligt förberedda och allmänt förvirrade och förvirrande.»
- inlämningsuppgifterna, skona de stackars ettorna!»
- Instruktionerna till konstruktionsuppgift 1 bör vara MYCKET tydligare. Vad vill ni faktiskt ha i handen, en kortfattad rapport eller ett examensarbete? Om Magnus Bengtsson är påtänkt som handledare även till nästa år bör hans engegemang i kursen nog öka. Att ha småbarn, jobba på ett annat företag, jobba för chalmers och vara handledare är kanske för mycket begärt av en individ, detta gick ut över handledarrollen vilket var sanslöst irriterande för oss i hans grupp. »
- Man bör kolla över inlämningsuppgifterna nogrannare. Tydligare instruktioner ang. rapportbeskrivning bl.a.»
- Handledningen till konstruktionsuppgifterna. En sak är om dom är svåra och tar tid. Men får man ingen hjälp eller dålig hjälp är det ju helt jävla omöjligt att klara dom om man inte frågar andra studenter efter hjälp och vägledning, som enligt er är FUSK. Detta är helt sjukt tycker jag eftersom jag är här för att lära mig, och jag lär mig sannerligen inte om någon handledare ger mig dålig vägledning/är lag eller inte vill hjälpa till.»
- Vissa handledare bör bytas ut»
- Övningsledarna! Jag tycker powerpoint är bra, men blir svårt att hålla sig aktiv. Kanske lite mer skriva på tavlan så att eleverna får anteckna mer. Man hinner med att tänka lite mer och materialet sjunker in bättre då.»
- Kursen är för tids krävande men inte för svår, men samtidigt mycketrolig.»
- Uppgifterna måste kortas ner.»
- konstruktionsuppgifterna, övningsledarna.»

23. Har Du läst igenom kurspm?

87 svarande

Ja»80 91%
Nej»7 8%

Genomsnitt: 1.08

24. Övriga kommentarer

- Jag tycker att lite orienterande kunskap om tätningar skulle vara bra. »
- För mycket arbete för de poäng man får. Tråkigt när andra kurser får lida för att ett projekt upptar för mycket tid.»
- I övrigt en bra kurs med en rolig examinator»
- Mycket bra kurs. Bra föreläsare och bra övningsledare (Göran Brännare var klart bäst!) »
- Tror det räcker nu.»
- Riktigt dåliga lösningar till utdelade gammla tentor, i princip fel i varje lösning»
- Bästa kursen hittils, det kändes som att den hade en nära koppling till verkligheten. MEN gör något åt handledarna! vissa har skött sig katastrofalt dåligt!»
- Magnus Bengtssons insats är en kattastrof och jag kan inte nog påpeka att han är otroligt olämplig för den roll han ha tilldelats. Läs ovan! »
- tack och hej!»
- jag klarade inte tentan så det är inte så konstigt att jag suger @ målen. Eftersom projektet var så omfattande var det svårt att orka/hinna plugga till tentan ,O»
- Jag och många med mig har varit missnöjda med vår handledare Magnus Bengtsson. Till att börja med det rent praktiska, kommer för det mesta minst 5 minuter sent till handledar- och övningstillfälle. Dessutom har han de flesta gånger vägrat att ge oss någon rast. Har hänt mer än en gång att han varit totalt oförberedd, ibland t.o.m. skrivit av facit från boken, har det sedan ställts någon fråga kunde han själv inte svara på frågan eftersom han inte visste vad han gjorde utan bara skrev av facit. Han drar ut och tar alldeles för mycket dyrbar lektionstid för att gå igenom och dra ut på fel saker. Pratade säkert 45minuter om hur dåliga vi var på första inlämningsuppgiften utan att ge oss något konkret exempel eller kontruktiv kritik. Hetsar gärna, tror att vi ska lägga ner all vår tid på uppgifterna när vi i själva verket har annan kurs pågående under tiden, samtidigt som han själv berättar att han minsann har barna att hämta på dagis så han är inte tillgänglig. Förespråkade att vi fick göra detta arbete på helgen. Jag upplevde honom mer som nedtryckande och berättade ständigt vad vi INTE gjort istället för vad vi gjort eller bara gått vidare i kursen. Många gånger var den hjälp man fick mer förvirrande än hjälpande. Ibland rent av felaktig, vilket visade sig när vi tillslut sökte upp annan handledare för att få hjälp. Jag är väldigt missnöjd och hoppas verkligen att någon lyssnar och vågar ta till sig av kritiken. Jag försökte prata med kursutvärderarna under kursen och de sa att det tagits upp men att det sagts att liknande kritik hade kommit fram förr men att det ändå inte gjorts något åt det. Tråkigt tycker jag...»
- roligaste kursen hittils. »
- Jag hade en dålig övningsledare, och som jag förstod det var det många som var missnöjda med övningsledarna i år. Det var skilde väldigt mycket åt mellan övningsledarnas handledningsmetoder och kunskaper och detta får en jättestor påverkan eftersom övningarna och handledningstillfällena är väldigt viktiga. Skaffa övningsledare som faktiskt har tid att ägna sig åt handledning och undervisning, så att de kommer i tid är åtminstone någorlunda förberedda. Brännare hörde jag väldigt mycket gott om och han var den enda som jag själv också upplevde som riktigt bra. Såhär i efterhand tror jag nog att jag hade klarat mig bättre om jag inte hade slösat tiden på övningstillfällena. I övrigt har det varit bra och det är en väldigt kul kurs att läsa när man kommer in i den!»
- Det var en bra kurs som fick mig att inse vad maskinteknik handlar om.»


Kursutvärderingssystem från