ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MTF113 Heat Transfer 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-23 - 2011-04-01
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Håkan Nilsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

21 svarande

At most 15 hours/week»1 4%
Around 20 hours/week»8 38%
Around 25 hours/week»7 33%
Around 30 hours/week»0 0%
At least 35 hours/week»5 23%

Genomsnitt: 3

- Mostly on computer exercises and project» (Around 20 hours/week)
- CumputerExersice took forever...» (At least 35 hours/week)
- framförallt mot slutet» (At least 35 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

21 svarande

0-25%»1 4%
25-50%»0 0%
50-75%»1 4%
75-100%»19 90%

Genomsnitt: 3.8

- Endast ca 50% av föreläsningarna men 100% av CFD handledningarna» (50-75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

21 svarande

I have not seen/read the goals»11 52%
The goals are difficult to understand»1 4%
The goals give some guidance, but could be clearer»3 14%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»6 28%

Genomsnitt: 2.19

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

16 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»14 87%
No, the goals are set too high»2 12%

Genomsnitt: 2.12

- Mer CFD kunskaper skulle jag dock ha uppskattat» (Yes, the goals seem reasonable)
- Med tanke på hur mycket tid det har gått åt till inlämningsuppgifter på både kvällar och helger så känns de efteråt som att man inte fick en rimlig chans att kunna berbeta allt material som behövs för att göra ett bra resultat på tentan. Om värmeledningen fyller upp all ledig tid med extra jobb samtifigt som kanditatarbetet också fyller upp alla luckor med extra jobb då blir det svårt att lära sig något på riktigt. Blir istället att det läggs en yta med kunskap som bara sköljs bort så fort perioden är slut. Hade önskat att det var lite mer kvalite istället för kvantitet på utbildningen.» (No, the goals are set too high)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

The examination includes the written examination, the computer exercise reports, and the computer project presentation and report.

18 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»6 33%
Yes, definitely»9 50%
I don"t know/have not been examined yet»3 16%

Genomsnitt: 2.83

- Tyckte inte projektredovsningen var givande, fick inte tillräckligt med feedback.» (To some extent)
- It was sad to see that some assignments were taken straight from the book. This may not reflect, in the best way, how much the students know. » (To some extent)


Teaching and course administration

6. To what extent has the *lectures* been of help for your learning?

21 svarande

Small extent»4 19%
Some extent»10 47%
Large extent»5 23%
Great extent»2 9%

Genomsnitt: 2.23

- Feels like the lekures are a course in itself and the computer task another course.» (Small extent)
- Helt ärligt så var det nog de sämsta föreläsningarna jag varit med om hittills på Chalmers. Håkan är inte dålig men upplägget på föreläsningarna är katastrof.» (Small extent)
- Blir inte bra med upplägget på 4 timmars föreläsning. Det blir ett så stort hopp i boken på en gång så man är i största möjliga uppförsbacke från början.» (Some extent)
- more so the computer exercises. You need aid during those!» (Some extent)
- Mycket bra föreläsare! håller en mycket bra nivå på föreläsningarna och går igenom dem viktigaste sakerna. Man känner inte ens av att det är fyra timmar» (Great extent)

7. To what extent has the *exercises* been of help for your learning?

21 svarande

Small extent»7 33%
Some extent»8 38%
Large extent»5 23%
Great extent»1 4%

Genomsnitt: 2

- Feels like the lekures are a course in itself and the computer task another course.» (Small extent)
- Did not attend, had other courses.» (Small extent)
- det kändes som om vi gick igenom dem lätta uppgifterna på övningen. dem man förmodligen hade klarat av på egenhand istället för dem lite klurigare. Sedan gick övningsledaren även igenom uppgiften en gång till strax efter han hade gjort den, och detta är nog rätt bra om uppgiften hade varit av högre grad men eftersom det var rätt enkla uppgifter blev det mest bara tjatigt och tidskrävande. Så antingen skippa det, så hinner man med fler uppgifter eller bevara det men vaälja lite tyngre uppgifter att gå igenom. » (Some extent)
- Enskilda problem kommer man aldrig ihåg men efter övningarna har man fått lite värmeproblemslösargång vilket är bra. » (Some extent)

8. To what extent has the *computer exercises* been of help for your learning?

21 svarande

Small extent»1 4%
Some extent»8 38%
Large extent»10 47%
Great extent»2 9%

Genomsnitt: 2.61

- Fluent verkar vara helt otroligt förlegat som programmvara och det är inte direkt ett entydigt program. Att svara på frågorna som hör till däremot dom minuterna man lägger på det ger 10 gånger mer än själva programmerigen.» (Some extent)
- för mycket tid gick åt att sitta med olika mecher och för lite tid las på värmeöverföring» (Some extent)
- They teaches fluent is this part of the coure? I would say that they does not gie course "know how"» (Some extent)
- very good practise!» (Great extent)

9. To what extent has the *computer project* been of help for your learning?

21 svarande

Small extent»4 19%
Some extent»8 38%
Large extent»8 38%
Great extent»1 4%

Genomsnitt: 2.28

- Väldigt onödigt! detta kunde lugnt varit en femte "computer exercises" istället och inte så extrem. Fluent är visserligen bra att känna till och kunna orientera sig i o ändra massa men inte ICEM. Det var bara tidskrävande och löjligt. Vi satt hela helger för och pillade med meshet i ICEM coh det blev fortfarande inte så bra! seriöst hur visar det min värmeöverföringskunskap?! Ni vet att vi förstår Icem och vet vad det går ut på eftersom vi klarade dem fyra första inlämningarna. men sen ger ni oss ett mesh som är av sämre kvalite och vi ska sitta med det och göra det "bra". Okej det är viktigt att ha ett bra mesh för att få bra resultat. Men DET TAR TID!! och den tiden hade man mycket hellre lagt på tentaplugg!!! När vi nu ändå gjort fyra inlämningar mha ICEM borde det väl vara tillräckligt.. det känns som om vem som helst hade kunnat gör ett snyggt mesh om man bara hade all tid i världen. förstår man principen borde det väl räcka, eller är detta en kurs i meshritning???! Vidare tycker jag att det vara lite onödigt med rapportinlämning.. Vi läser kandidat, vi har redan tillräckligt med rapportskrivning. Till en början tyckte jag att redovisningarna var onödiga också men det visade sig vara rätt intressant o lyssna på. så det hade väl räckt med bara redovisning och en vanlig inlämning och ingen rapport.» (Small extent)
- för stort och ganska meningslöst en dugga hade varit bätre» (Small extent)
- Lärde sig om hur man räknar på värmeväxlare. Ett problem var väl vad man lärde sig jämfört med hurmycket tid man lagt ner. Finns andra sätt att ta in den kunskapen mycket fortare.» (Some extent)
- I think the exercises 1-4 improved my understanding on Heat transfer to a greater extent than the Computer project as it involved a lot of computer analysis rather than understanding of the topic.» (Some extent)

10. To what extent has the *course literature* been of help for your learning?

21 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»3 14%
Large extent»9 42%
Great extent»9 42%

Genomsnitt: 3.28

- I know that the solution part is handed out from the same organisation as the book, but equation numbers in the solution set would be preferable to increase learning and prevent time wasted by searching for the correct equation in the book.» (Large extent)
- Det man läst sig till från boken var det som gav poäng på tentan ihop med övningsuppgifter och teoriuppgifter.» (Great extent)

11. To what extent has the *lecture notes* been of help for your learning?

21 svarande

Small extent»4 19%
Some extent»5 23%
Large extent»2 9%
Great extent»10 47%

Genomsnitt: 2.85

- Några småsaker som inte riktigt framgick i boken var bättre i F.A men annars fanns det mesta i boken såman an lika gärna följa den till stor del.» (Some extent)
- Väldigt bra anteckningar, gör det smidigt att sedan även gå in i boken» (Great extent)
- Good combination to have pre printed notes at the lectures.» (Great extent)

12. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

21 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»1 4%
Rather well»5 23%
Very well»15 71%

Genomsnitt: 3.66

- Endast en gammal tentamen utlagd, övriga fick man begära ut själv av sekreteraren vilket är mycket dåligt. Vilken är förtjänsten av att dölja de gamla tentorna för eleverna??? Annars fungerade inlämningssystemet (uppladdning av datoruppgifter/projekt) bra.» (Rather badly)
- Fler gamla tentor vore väldigt välkommet» (Very well)


Study climate

13. How were the opportunities for asking questions and getting help?

21 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»4 19%
Rather good»4 19%
Very good»12 57%
I did not seek help»1 4%

Genomsnitt: 3.47

- visserligen kunde man alltid gå upp och fråga övningsläraren och han försökte verkligen alltid sitt bästa att svara men samtidigt blev det väldigt ofta väldigt mycket folk där och man kunde inte alltid få den hjälp man behöver. Föreläsaren å andra sidan kunde vi aldrig få hjälp av. Visst svarade när man maila om administrativa saker men det är inte den hjälpen man behöver. Dessutom att vara borta dagarna innan en tenta var verkligen inte bra! Övningsledaren kunde tyvärr inte svara på alla frågor så vi fick vända oss till våra gamla lärare i strömning, och dem kan ju inte hjälpa med allt heller! väldigt besviken på att Kursansvariga läraren inte är i skolan tenta veckan!» (Rather poor)
- För få handledare och datorer på CFD-övningarna, Pirooz gick inte att få tag på under tentans sista två timmar trots försök att nå honom per telefon. (Han hade ronden)» (Rather poor)
- Ställa frågot och få hjälp kan man få men det kanske inte är det som man vill ha, eller det som ger kunniga studenter. Hade varit bättre med en öppnare miljö där man har en annan kontakt med läraren som öppnar för mer disskution och lärande. En disskution om något som är oklart på 10 minuter är så mycket lättare att ta till sig. Att se hur någon som verkligen kan ämnet ser på saken och hur kroppsspråk, ordval samt tankar kommer från någon man ser upp till det ger så mycket mer än stela föreläsningar där en text med bara innehåll men inget liv presenteras.» (Rather good)
- Pirooz was very helpful when we visited him. Alot of cretid to him!» (Very good)

14. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

21 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»2 9%
Very well»19 90%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Hade varit bra om jag inte hade hamnat i grupp med en student som samtidigt pluggar på handels. Det blir ofta sena nätter och en som gör jobbet.» (Rather well)

15. How was the course workload?

21 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»5 23%
High»12 57%
Too high»4 19%

Genomsnitt: 3.95

- Att jobba i ett program man aldrig använt tidigare och filosofin "learn by doing" är en dålig kombination. Mycket tid har gått åt att "fatta" programvaran och destu mindre åt egentlig värmelära. Har knappt hunnit göra några self-studdy problems, pga dataövningarna och projektet.» (Too high)
- Det var alldeles för mycket att göra för att erhålla 7,5 hp. 4 inlämningar, ett projekt i bachelor-kvalitet, redovisning med PP samt en tenta på 12 svåra kapitel! Det var jättejobbigt» (Too high)
- projectet och inlämningarna tok fruktansvärt mycket tid. Hann knappt plugga, läsa i boken och göra talen. » (Too high)

16. How was the total workload this study period?

21 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»7 33%
High»7 33%
Too high»7 33%

Genomsnitt: 4

- Läste enbart den kursen!» (Adequate)
- Kandidatarbetet tar såklart mycket tid» (High)
- Med det har även mycket med Kandidaten att göra» (Too high)
- Höll på att brista sista dagarn det har varit riktigt tungt med psykisk press. Den värsta jag upplevt sen jag började på chalmers. Jobba i flera veckor i rad utan en ledig dag där man kan ta igen sig blir inte bra. Stora delar av helgerna har gått åt till att sitta i skolan.» (Too high)
- I was going 150% so it"s due to that. » (Too high)


Summarizing questions

17. What is your general impression of the course?

21 svarande

Poor»2 9%
Fair»1 4%
Adequate»4 19%
Good»11 52%
Excellent»3 14%

Genomsnitt: 3.57

- För mycket fokus på icemcfd.» (Poor)
- De två lärarna verkade inte ha pratat ihop sig angående projektet, vi fick olika svar på en mängd frågor vilket var förvirrande. Jag upplevde också examinatorn något ohjälpsam och kände mej dum när jag frågade saker, så ska det inte vara! Jag tycker att kursen innehöll alldeles för många moment och jag mådde skitdåligt under de sista tre veckorna för jag inte hann med allt. Vidare tycker jag att nätgenereringen tog för mycket tid och gav mej inte så mycket, istället hade jag lärt mej mer på att koncentrera mej på fluent. Vi försökte ett flertal gånger generera ett nät för att nå y+ 1, men vi lyckades inte och det känns skittråkigt med tanke på att vi säkert la ner 10 timmar på de, (under lektionstid) » (Poor)
- Jag gillar ämnet och intresserar mig för all typ av energitekniksrelaterade kurser, men hade jag inte gjort det så hade betyget antagligen varit ännu lägre. Se kommentarer längre upp.» (Adequate)
- Jag gillar verkligen värmeöverföringen som ämne, otroligt intressant ämne och man blir sugen på att vilja lära sig ännu mer... Men kursen i sig är jag inte lika förtjust i längre, och mycket pga projektet och sen även den dåliga möjligheten till hjälp av läraren» (Good)
- Good +» (Good)
- I thought it would be more numerical and not that much focused on using empirical formulas.» (Good)
- Känns som att man lärde sig mycket och fick med sig grundbegreppen.» (Excellent)

18. What should definitely be preserved to next year?

- Computer exercises»
- Föreläsningarna absolut som dem är! inlämningsuppgift 1-4»
- Innhållet. Datorövningar fast inte så många.»
- The computer exercises.»
- Lecture notes, computer ex 1-4»
- Computer Exercises»
- the cours book.»
- The computer projects.»

19. What should definitely be changed to next year?

- ComputerExersice + ComputerProject takes too mutch time if you are unfamiliar witch the programs beeing used.»
- Not so many derivations»
- Computer project!!! gör om det till en inlämningsuppgift istället där ICEM delen inte blir lika tidskrävand. Ge eleverna både det "fula" meshet samtidigt som ni skickar med två bra (ett med y plus under ett och ett mellan trettion och hundra) så kan dem själva kolla skillnaderna men inte behöver lägga ner hundra timmars arbete på det! Det är ju i fluent Vrmeöverföringsdelen kommer in i bilden. Sen även antingen ha svårare uppgifter på övningarna med genomgång efteråt eller skippa genomgången och istället gå igenom fler uppgifter.»
- Våga testa nya sätt att lära ut!! Tycker maskinprogrammet inte riktigt hängt med sin tid. Det är ett klassiskt programm med lång historia men det är kanske dags att tänka lite nytt när innehållen i kursernaförendras och sätten att lära förendras. Våga sats resurser. Vill man vara en skola eller programm med respekt bland dom internationella skolorna så kan man inte hålla på såhär iaf. »
- Maybe fewer exercises on the "övningstillfällen" providing more time to ask questions and understand the problems.»
- Föreläsningarna. Det måste bli mer diskussion och konceptuella resonemang för att öka förståelsen för ämnet. »
- mindre inlämnings uppgifter»
- More focus on numerical simulation.»
- antalet moment samt presentationen, jag skulle också önska övningstid där man får räkna själv och ställa frågor.»
- Computer Project»
- spread the lectures!! 2 hours at max!»
- There were to large focus on the teoretical part on the written exam.»

20. If you also attended ENM025 - Energy conversion / Energiomvandling, relate the two courses.

Was it good/bad to take both courses?
How can we improve the relation between the two courses?

- Det var definitivt givande att jag hade läst energiomvandling innan. Jag tycker den kursen var bättre på att ge mig en intuitiv förståelse för ämnet. Jag tror att det vore bra att fokusera mer på det som jag upplevde som Värmeöverföringens kärnområde med CFD och numeriska metoder. Jag skulle gärna vilja veta mer om teorin angående hur Fluent och andra CFD verktyg fungerar. Som det var nu gavs vi tillgång till programvaran och tilldelades ett "recept" på hur vi skulle göra. (datoruppgifterna) Projektet var lite mer åt det hållet jag menar då man var tvungen att lära sig hur Fluent verkligen fungerade, men det kom relativt sent i kursen. Kanske beror mitt resonemang ovan på att jag inte läst FEM och därför saknar förståelse som vissa i klassen hade.»

21. Additional comments

- Ganska dåligt att vi inte fick ett lösningsförslag på exempeltentan!»
- en dugga hade varigt mycket bättre än en massa inlämingsuppgifter»
- En väldigt bra kurs som är så bra pga bra utformning och organisation av kursen och bra val av kursbok bland annat.»


Kursutvärderingssystem från