ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 10/11 Facilities management, LBT815

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-05 - 2011-05-12
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
7 svarande

0 0%
2 28%
3 42%
2 28%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
7 svarande

1 14%
2 28%
1 14%
3 42%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
7 svarande

1 16%
0 0%
2 33%
3 50%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
7 svarande

1 14%
0 0%
0 0%
3 42%
3 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
7 svarande

1 14%
0 0%
4 57%
2 28%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Svårt att svara på i detta stadie.»
- Kurslitteraturen»
- Gästföreläsningarna»
- Phil!»
- Jag tycker gästföreläsningen från IKEA var väldigt intressant. Roligt att höra någon som arbetar med det i praktiken.»
- Anknytningen som Phil gör till verkliga situationer, samt att vi får studera akademiska artiklar »

3. Saknade du något i kursen?

- Svårt att svara på i detta stadie.»
- Dålig information gällande uppgifterna som skulle genomföras. Borde finnas dokument upplagt på kurshemsidan som beskriver vad som skall göras och när.»
- Praktikfall»
- Jag tycker det hade vart intressant med ett studiebesökk eftersom att det pratades om det i början men det verkar inte som det blir av.»
- nej »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Ej betygsgrundande småredovisningar gällande akademiska uppsatser/artiklar. Det känns som ett ganska onödigt inslag i kursen just på grund av att de inte är betygsgrundande. Dock har jag lärt mig en hel del av att läsa dem och att lyssna på andras presentationer.»
- Arbetet kring de akademiska texterna»
- Jag tycker att redovisningarna ibland inte ger så mycket, det hade vart bättre att alla hade fått göra ett lite större projekt eller redovisning istället för att vi ska redovisa artiklar hela veckan. Det känns tyvärr inte som det ger så mycket som de kanske hade hoppats på.»
- Oengagerade klasskamrater...»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Föreläsaren har en tendens att ofta prata om ämnen som inte rör facilities management, och på så sätt känns det inte jätterelevant att närvara vid föreläsningarna.»
- Tentamen ännu inte skriven.»
- Jag tycker att föreläsningarna borde vara mer anknytna till den litteratur som vi har i kursen. »

Att få hjälp och svar på frågor
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»2 50%
Mindre lärorikt»1 25%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Föreläsningar
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»3 42%
Mindre lärorikt»3 42%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.28

Övningar
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 33%
Lärorikt»2 33%
Mindre lärorikt»2 33%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Projektarbete
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 75%
Mindre lärorikt»1 25%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.25

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1

Laborationer
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 0

Studiebesök
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 50%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Kurslitteratur
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 57%
Lärorikt»2 28%
Mindre lärorikt»1 14%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.57

Självverksamhet
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 60%
Mindre lärorikt»2 40%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.4

Tentamen
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.5

Tillfällen för kritik (feedback)
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»1 33%
Mindre lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2

Annat
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.25


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.25
Beräknat jämförelseindex: 0.56

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från