ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 10/11 Fastighetsutveckling, LBT201

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-24
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
12 svarande

0 0%
3 25%
7 58%
2 16%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
12 svarande

5 45%
3 27%
3 27%
0 0%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
12 svarande

0 0%
3 37%
2 25%
2 25%
1 12%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
12 svarande

3 25%
7 58%
1 8%
1 8%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
12 svarande

0 0%
0 0%
1 8%
3 25%
8 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
12 svarande

0 0%
0 0%
2 16%
8 66%
2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Liknande typ av arbetsuppgift och workshop:en med franska studenter. »
- Jättekul att få ett område som Frihamnen att utveckla.»
- Projektet är bra»
- Uppgifterna..»
- Projektet, men det behöver vara klarare mål och mycket mer handledning.»
- Fastighetsutvecklingsarbetet.»
- Uppgiften vi fick var bra, dock lite luddig men den skulle kunna vara jättebra!»
- Projektarbetet är väldigt bra då det känns motiverande att arbeta med ett så aktuellt område. »
- det är en jättebra kurs, men kursansvarig har verkligen inte lyckats framföra dess syfte och genomföra administrationen av uppgiften på ett bra sätt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

3. Saknade du något i kursen?

- Mer kontakt och information med och från lärare och assistenten. Betygskriterierna tidigare i kursen.»
- Ett permanent schema och någon föreläsning om fastighetsutveckling, hur man utvecklar en fastighet på bästa sätt. Respons för rapporten som vi skickade in!»
- struktur, information. en lärare som har tid för sina studenter...»
- Handledning! Föreläsningar som är inriktade på fastighetsutveckling.»
- Ett sammanhang och tydligare direktioner från kursstart. »
- Vi fick betygskriterier EFTER en del av betygsgrundande övningar varit!!»
- Tydlighet, gad går projektet ut på? b.la. skall vara tydligt i ett mycket tidigt skede.»
- ett tydligt mål saknas i just vårt projekt. vanliga föreläsningar, vi fick ett projekt kastat på oss utan att få några grundförutsättningar för hur det ska gå till. att ha föreläsningar om ämnet och sen ge en uppgift för att se om vi förstått kan ju va en bra idé.»
- Jag saknar ganska mycket.. - Bättre intoduktion till kursen, men främst bättre introduktion till projektarbetet! Vi fick i princip inga som helst guidelines om vad arbete skulle innehålla, i vilken omfattning det skulle göras osv. Sedan känns det helt obeskrivligt bedrövligt att få betygskriterierna när det är tre veckot kvar till inlämning. Då framkommer även betygskriterierna för kursen där det visar sig att 20 % av betyget består av en presentation i början, och detta visste ingen om. Saknar vidare angegemang från läraren i fråga som känns lite respektlös i sina handlingar, bland annat på grund av ovanstående händelse.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Nej.»
- Torgkollen var lite överflödig och knöt inte an till kursen så mycket, den engelska texten som delades ut kunde ha haft bättre anknytning också.»
- Nej.»
- Den lätt arroganta attityden.»
- nej»
- Kursansvarig om han inte börjar engagera sig i studenterna» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Väldigt jobbigt att inte få ett schema som gäller, blev många krockar man var tvungen att lösa.»
- Hade gärna sett fler föreläsningar med läraren och tydligare vägledning i projektet, ganska frånvarande lärare igenom kursen.»
- Läraren måste finna mer tid och ändra sin attityd mot sina elever. Ingen bra känsla för denna kurs.»
- Måste få en kunskap om fastighetsutveckling. det räcker inte med några gästföreläsare som jobbar med lite olika saker åt göteborgsstad. Mer handledning till projektet då det är ett helt nytt område för oss. tror det säkert finns mycket potential i kursen men måste organiseras bättre. Sen mer samordning med ombyggnad och underhåll.»
- Som sagt fick vi inte betygskriterier i tid, inte heller respons trots att vi skulle skicka in våra rapporter för att få det. Uppgiften har varit luddig och vi har inte haft så mycket kontakt med läraren så vi vet inte om vi är på rätt spår. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Att få hjälp och svar på frågor
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 10%
Mindre lärorikt»9 90%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.9

Föreläsningar
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 63%
Mindre lärorikt»4 36%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.36

Övningar
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»5 55%
Mindre lärorikt»3 33%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.22

Projektarbete
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 60%
Lärorikt»4 40%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.4

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 80%
Mindre lärorikt»1 20%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.2

Laborationer
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2

Studiebesök
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 33%
Lärorikt»5 55%
Mindre lärorikt»1 11%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.77

Gästföreläsare
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»9 81%
Mindre lärorikt»2 18%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.18

Kurslitteratur
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»6 66%
Mindre lärorikt»2 22%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.11

Självverksamhet
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 50%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.5

Tentamen
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 40%
Mindre lärorikt»6 60%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.6

Annat
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.08


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.08
Beräknat jämförelseindex: 0.52

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från