ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 10/11 Husbyggnadsteknik, LBT641

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-10 - 2011-05-16
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
11 svarande

0 0%
0 0%
5 45%
3 27%
3 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
11 svarande

2 18%
1 9%
6 54%
2 18%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
11 svarande

0 0%
1 10%
5 50%
3 30%
1 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
11 svarande

1 10%
4 40%
2 20%
1 10%
2 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
11 svarande

0 0%
0 0%
2 18%
2 18%
7 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
11 svarande

0 0%
1 9%
1 9%
8 72%
1 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- CAD»
- De tre projekten. Små huset, Ingemars uppgift och stora huset»
- Projektarbetena, mycket lärorika.»
- introduktionen vi fick i cad och ritövningarna»
- Genomgång av CAD då vi använder det programmet till mycket vi gör i t.ex byggnadsplaneringen.»
- Båda rapporter är bra. Beräkningen är bra, men lite flummig fortfarande. Behöver förbättras.»
- CAD»

3. Saknade du något i kursen?

- En riktig kurshemsida där allt material finns att hämta. Att arkitekterna är samspelta.»
- Mer föreläsningar, var mycket informationsletande på helt egen hand.»
- Otydligt med två lärare och kursen spretade lite åt olika håll. Märkte inte av samarbete och kommunikation mellan lärarna. Beräkningsuppgiften kunde delas ut tidigare så att man kunde jobba med uppgiften parallellt med föreläsningarna och på så vis öka relevansen. Vill gärna se mer handledning gällande rapporten Det Stora Huset och även längre tid till att arbeta med den. Fick alldeles för lite tid på oss till att kunna skriva en riktigt bra rapport samt hålla i bra redovisningar och opponeringar vilket ev kanske kommer spegla SoK betyget. Bra med genomgång hur man jobbar i CAD men saknade uppföljning av CAD-uppgiften då man inte visste om den var godkänd eller ej.»
- Studiebesök. Utvärdering om vår första CAD-uppgift. Lite mer teknik behövs. Lite mer engagemang från lärarna under våra rapportredovisningar. Att halvsova som lärare är högst opassande och tråkigt för oss som lagt ner tid och energi.»
- Kommunikation mellan lärarna. »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Språk och kommunikations inblandning.»
- Nej»
- Inlämningar på påsklov och omtentavecka!!»
-
- Beräkningsuppgiften»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Massor av smådelar i kursen, svårt att överblicka de övergripande målen»
- Det behövs mer tid till den sista rapporten eftersom det tydligen är den som är så himla viktig för vårt SOK-betyg. Bättre samverkan mellan SoK-lärare och HBT-lärare. Ingen bra ide att lägga inlämningar under påsklov och omtentavecka.»
- För mycket arbete för 7,5 poäng. CAD, beräkningsuppgift,två rapporter och redovisning. Tiden är inte uppdelad bra mellan rapporterna, alldels för mycket tid ligger på den första. Dålig respons på CAD, skulle behöva mer lärarhjälp ev mer tid.»

Att få hjälp och svar på frågor
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 45%
Lärorikt»5 45%
Mindre lärorikt»1 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.63

Föreläsningar
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 27%
Lärorikt»5 45%
Mindre lärorikt»3 27%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Övningar
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 70%
Lärorikt»3 30%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.3

Projektarbete
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 72%
Lärorikt»3 27%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.27

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 50%
Lärorikt»4 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.5

Laborationer
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Studiebesök
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 1

Gästföreläsare
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 1.66

Kurslitteratur
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 37%
Lärorikt»3 37%
Mindre lärorikt»2 25%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.87

Självverksamhet
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 40%
Lärorikt»5 50%
Mindre lärorikt»1 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.7

Tentamen
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1

Tillfällen för kritik (feedback)
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»5 71%
Mindre lärorikt»1 14%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2

Annat
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.53
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från