ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 10/11 Kommunikation på engelska, del B, LSP028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-21 - 2011-04-05
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
10 svarande

1 11%
5 55%
2 22%
0 0%
1 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
10 svarande

1 11%
4 44%
3 33%
0 0%
1 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
10 svarande

0 0%
3 42%
1 14%
2 28%
1 14%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
10 svarande

2 22%
2 22%
2 22%
2 22%
1 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
10 svarande

2 20%
4 40%
0 0%
2 20%
2 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
10 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 20%
8 80%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Att man agerar mentor åt de i årskursen under.»
- Jag tycker att det mesta var mer eller mindre väsentligt.»
- Mentorskapet»
- Att vara handledare för årskurs 2»
- Momentet där man tränas i att ge kritik både till "peers" och till personer på det professionella planet, och att man hela tiden pratar på engelska. Till slut vänjer man sig. Dock måste detta kontrolleras av närvarande lärare tyvärr, vi upptäckte att vi var den enda gruppen som faktiskt pratade engelska när vi träffade våra advisees. - Det är bra att tanken är att vi ska göra det mesta under lektionstid eftersom det kan vara mycket svårt att få ihop tider när man läser en projektkurs vid sidan om, tillsammans med ex-jobb, där alla har olika tider med olika grupper. »
- Att de i trean är mentorer för tvåorna»

3. Saknade du något i kursen?

- Nej.»
- lära sig mer pressentationsteknik o dyligt istället för en massa småuppgifter»
- jag tycker att målen med kursen samt målen för specifika uppgifter var vaga»
- Lärarkontroll, detta behövs tyvärr. Dels det jag nämnde ovan om att engelska inte pratas, och var konsekventa och strängare när det gäller närvaro eftersom ni har sagt att den är obligatorisk. Ta gärna närvarolista.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Tidsåtgången som krävs för kursen bör ses över. »
- Ja, jag tycker att många moment på föreläsningarna kan tas bort. Jag ser inte relevansen med att till exempel behöva hålla presentationer om hur bra feedback ska vara. Det räcker med att diskutera detta i respektive responsgrupp.»
- Alla skrivuppgifter i grupp, de är för tidskrävande och ger inget till examinationen.»
- Alla onödiga småinlämningar som bara ta massa tid och energi men man får egentligen ingenting ut något av dem. Att sitta o reflektera över varje möte och lektion känns väldigt överdrivet. »
- Att man ska producera så många dokument efter varje möte/läsning/reflektion. Ersätt några med seminarium eller diskussion. Kursen uppfattas dessutom vara betydligt mer tidskrävande än de motsvarande poäng som kursen ska ta i anspråk. »
- För många delmoment.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- det som gav mest var kontakten mellan studenter och lärare som fungerade mycket bättre än vad jag tidigare varit med om på Chalmers»
- Gör journal notes individuella och betygsgrundande så kommer studenterna lägga större vikt vid dessa.»
- Kommunikationen i denna kurs mellan lärare och elever är usel. Schemat stämmer inte, man får inte reda på någonting. I årskurs 2 säger de att den delen är den viktigaste och att delen i åk3 bara är för att kunna höja. Väl i åk3 får man reda på att det är den tyngsta delen som ligger på att skriva ihop massa reflekterande texter som inte är relevant eller har någon lärdom alls.»
- Jag tycker att kursen tog alldelles för mycket tid för att endast vara 1,5 poäng det sista året. det var för många småinlämningar och jag tycker inte att arbetat med tvåorna gav vidare mycket förutom att lyfta fram den faktan man glömt frn förra året. jag tycker att man bör lära sig nya saker i en kurs och inte endast återuppta kunskapen från förra året. jag tycker att tyglarna var för lösa vid dessa tillfällen då man handledde tvåorna, inte många som pratade engelska.. luddig information vad det gäller de små uppgifterna, kan vara på grund av det som lla i princip missuppfattade första inlämningen?!»
- - Många upplever dock att lärandemålen inte har uppfyllts p.g.a. ”,byråkratin”,, allt pappersarbete och det spretiga och komplexa kursmaterialet i kursen. Strukturera kursmaterialet betydligt bättre. Ha t.ex. ALLA instruktioner för alla uppgifter i ett dokument, istället för på flera ställen och vidare instruktioner i olika hand-outs. Lär av andra lärare och deras kursmaterial och försök att ta åt er av denna kritik som är återkommande. Förmodligen/förhoppningsvis skulle motivationen hos studenterna öka om ni inte gör annars enkla och stimulerande uppgifter komplexa och svårförstådda genom spridda instruktioner och invecklade processer. Att gå igenom material och struktur är det enda som behöver göras för att minska frustrationen mångfalt.»

Att få hjälp och svar på frågor
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 60%
Mindre lärorikt»2 40%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.4

Föreläsningar
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 14%
Mindre lärorikt»6 85%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.85

Övningar
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»3 42%
Mindre lärorikt»3 42%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.28

Projektarbete
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»4 57%
Mindre lärorikt»2 28%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.14

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 37%
Mindre lärorikt»5 62%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.62

Laborationer
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 3

Studiebesök
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 100%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 3

Självverksamhet
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 20%
Lärorikt»3 60%
Mindre lärorikt»1 20%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2

Tentamen
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 33%
Mindre lärorikt»4 66%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.66

Tillfällen för kritik (feedback)
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 42%
Mindre lärorikt»4 57%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.57

Annat
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»1 33%
Mindre lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.11


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.11
Beräknat jämförelseindex: 0.52

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från