ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 10/11 Affärsutveckling, LBT818

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-23 - 2011-04-06
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
6 svarande

0 0%
0 0%
2 33%
4 66%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
6 svarande

0 0%
1 20%
1 20%
3 60%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
6 svarande

0 0%
1 16%
2 33%
2 33%
1 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
6 svarande

0 0%
0 0%
1 20%
2 40%
2 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
6 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 16%
5 83%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
6 svarande

0 0%
1 16%
0 0%
1 16%
4 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Jag tycker att allt var vettigt. Kursen passade mig perfekt - på föreläsningarna fick vi de verktyg som behövdes och sedan gjorde vi jobbet självständigt. Vi hade därför inte en massa "onödiga" föreläsningar.»
- hemtentamen var alldeles för omfattande.»
- Ekonomiavsnittet.»
- Bra att man får skapa en affärsplan från grunden.»
- Projektarbetet är bra att ha kvar.»

3. Saknade du något i kursen?

- Möjligtvis mer ingående kunskap inom ekonomin. Jag uppfattade det som att många hade problem med att förstå sig på ekonomi-delen. T.ex. HUR en balansberäkning, resultaträkning och likviditetsräkning ska se ut.»
- kursen borde antingen vara helt på engelska eller helt på svenska. när man blandar så blir det virrigt.»
- Kanske mer lektioner.»
- Gästföreläsning hade varit intressant. Kanske en riskkapitalist eller en entreprenör etc.»
- Fler föreläsningar om ekonomi.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Nej.»
- ny typ av hemtenta eller utökad tidrymd»
- För stor vikt vid grupparbetet. När gruppen inte fungerar har man själv väldigt liten möjlighet att påverka sitt betyg, eftersom grupparbetet lägger ribban för nivån på det indiviuella betyget. Det finns gränser för hur mycket man kan dra en grupp genom ett projekt.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Hemtentamen hade för kort tidsram tyckte jag. Jag var inte i närheten av att kunna göra klart den.»
- Eftersom att kuresen nästan enbart bestod av ett projektarbete, var det också den man lärde sig av. kanske dock hade kunnat önska något mer lektionstilfälle. »
- Hemtentan var extremt omfattande. För mycket, gav inte utrymme för reflexion om man ville hinna svara på allting.»

Att få hjälp och svar på frågor
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»2 33%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.16

Föreläsningar
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»5 83%
Mindre lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.16

Övningar
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 33%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.83

Projektarbete
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 83%
Lärorikt»1 16%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.16

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2

Laborationer
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 0

Studiebesök
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»3 50%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.5

Självverksamhet
5 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 20%
Lärorikt»3 60%
Mindre lärorikt»1 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Tentamen
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 40%
Mindre lärorikt»3 60%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.6

Tillfällen för kritik (feedback)
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»5 83%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.83

Annat
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från