ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 10/11 Kommunikation på engelska, del A, LSP028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-21 - 2011-04-05
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Färre moment, ökad förståelse för individen och att vi är människor, mer flexibilitet i kursen. AE-awards var ett roligt sätt att få respons. »
- Det var alldeles för många moment. responsen var bra och delinlämningen osv men alla små onödiga moment som reflekterande texter gav mig ingentng efs jag mest fick stressa igenom dem för att ha ett ordantal att lämna in bara. »
- Det var väldigt mycket jobb för få poäng, information literacy-delen i kursen kändes orelevant.»
- Många reflekterande texter med snarlikt innehåll. Upplevdes som lite tjatigt. Kanske försöka variera ämensområdena lite mer.»
- För många små inlämningar som ändå kräver relativt stor arbetsinsats. Tar fokus från huvudprojektet i kursen.»

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
11 svarande

1 9%
1 9%
5 45%
4 36%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
11 svarande

1 11%
2 22%
3 33%
2 22%
1 11%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen väl*
11 svarande

1 12%
0 0%
3 37%
2 25%
2 25%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
11 svarande

2 18%
2 18%
2 18%
2 18%
3 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
11 svarande

1 9%
4 36%
1 9%
4 36%
1 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt hög arbetsinsats*
11 svarande

0 0%
0 0%
1 9%
3 27%
7 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Personlig utveckling

Gradera påståendena på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Kursen har stöttat min egen utveckling av:

Matrisfråga

- samarbetsförmåga (att arbeta i grupp)
11 svarande

2 20%
1 10%
4 40%
3 30%
0 0%
Frågan inte relevant för denna kurs»1

Genomsnitt: 2.8

- problemlösningsförmåga
11 svarande

3 30%
1 10%
3 30%
2 20%
1 10%
Frågan inte relevant för denna kurs»1

Genomsnitt: 2.7

- förmåga att kommunicera skriftligt
11 svarande

1 9%
0 0%
2 18%
3 27%
5 45%
Frågan inte relevant för denna kurs»0

Genomsnitt: 4

- skärpt analytiskt tänkande
11 svarande

2 18%
1 9%
3 27%
4 36%
1 9%
Frågan inte relevant för denna kurs»0

Genomsnitt: 3.09

3. Övriga kommentarer och viktig information som kursledningen bör beakta

- det är väldigt svårt att skriva en essay på engelska när man knappt vet vad en essay är för något. Skulle behöva mer förkunskaper i essay skrivande innan man börjar skriva en på engelska.»
- Bra kurs i backspegeln, lite otydligt vad syftet var ibland under kursens gång. »
- Kursen bode inte vara uppdelad i två delar som den är idag´,och dessutom utspridd på två år. Kan ställa till det om man vill läsa utomlands osv. Dessutom poänterar de att tyngden ligger i åk 3 för de som läser i trean men det är fler hp i 2an. Fel! »
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.39

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.39
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från