ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 10/11 Projekt- och affärsstyrning, LBT410

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-23 - 2011-04-11
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
10 svarande

0 0%
0 0%
6 60%
4 40%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
10 svarande

0 0%
2 22%
2 22%
3 33%
2 22%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
10 svarande

0 0%
0 0%
2 22%
4 44%
3 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
10 svarande

0 0%
2 20%
4 40%
2 20%
2 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
10 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 30%
7 70%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
10 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 60%
4 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Projektarbetet var mer givande än uppsatsen. »
- Projektet»
- Projektarbetet»
- Projektarbetet var bra! Dock aningen otydligt vad som skulle göras.»
- Projektet»
- Mycket krävande kurs, för stor för att bara vara 7,5 hp.»
- Projektarbetet. Mycket relevant och bra för utbildningen»

3. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Nej, möjligtvis första redovisningen»
- Eventuellt första redovisningen av gruppens idé»
- Nej det tror jag inte.»
- Essayn känns inte som den har något med projekt ledning att göra.»
- Föreläsningarna ger inte så mycket. Borde ha annat fokus/mer fokus på ämnet, eller eventuellt annan lärare.»
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

4. Saknade du något i kursen?

- Kursen tar upp oilka typer av upphandling som känns väldigt relevant, men det sker på engelska och jag känner att den svenska modellen inte får ngt utrymme. Vill alltså veta med om svenska upphandlingsmetoder. »
- Mer vägledning i projektet. För dem som jobbat länge kan vissa saker bli så självklara att de inte förstår vad som behöver förklaras.»
- Nej»
- nej»
- Föreläsningarna kunde komma bort från ämnet ibland.»
- Mer introduktion till projektarbetet. Om vi inte haft tidigare arbeten att titta på hade det vart jättesvårt att veta hur man ska gå tillväga.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Grupper med tre personer för projektuppgiften bör inte förekomma, arbetsbördan blir för stor. »
- Mer information om uppgiften och mer konkret vad den innebär.»
- Tydligare mål för projektarbetet!»
- mycket är inriktat mot att vi ska lösa problemen men skulle vara mer föreläsningar och grundläggande teorier i projekt ledning. »

6. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- det var väldigt lite tid som var inriktat mot ren föreläsning osv.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Phil har svårt att ta till sig kritik hur kursen kunde bli bättre. Projektarbetet var i största mål grupper om 3 villket var mycket krävande. Borde vara större grupper. Dessutom snackar han mycket om mycket annat på föreläsningarna, han kan bli mycket mer effektiv med vår tid. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Att få hjälp och svar på frågor
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 10%
Lärorikt»8 80%
Mindre lärorikt»1 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Föreläsningar
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»6 60%
Mindre lärorikt»4 40%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.4

Övningar
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»4 66%
Mindre lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2

Projektarbete
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 80%
Lärorikt»2 20%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.2

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»5 71%
Mindre lärorikt»2 28%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.28

Laborationer
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 2

Studiebesök
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 1

Kurslitteratur
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 33%
Mindre lärorikt»2 66%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.66

Självverksamhet
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»6 66%
Mindre lärorikt»2 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.11

Tentamen
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Tillfällen för kritik (feedback)
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»3 50%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.5

Annat
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.93
Beräknat jämförelseindex: 0.73

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från