ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 10/11 Industriell matematik och statistik, LMA135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-23 - 2011-04-03
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
17 svarande

3 17%
7 41%
7 41%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
17 svarande

5 29%
7 41%
5 29%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
17 svarande

2 13%
6 40%
2 13%
3 20%
2 13%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
17 svarande

6 35%
9 52%
2 11%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
17 svarande

3 17%
4 23%
7 41%
3 17%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
17 svarande

1 5%
1 5%
2 11%
6 35%
7 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Att man gör alla uppgifter på dator!»
- Visst är det bra att man kan nå hemsidan hemifrån »
- Bra program (VLE) där man kunde räkna. Systemet borde behållas. »
- VLE var bra, men föreläsningarna bör återspegla frågorna i VLE bättre. »
- Upplägget med examination via dator.»
- Datorn som arbetsmedel.»
- Inlärning via datorn, examination via datorn.»
- Jag tycker att duggorna på datorn motiverar och gör det roligare för eleverna att arbeta med mattematik. Jag gillade hela VLE-systemet men tentabetygen och hur mycket poäng man fick med sig till tentan måste ändras. Som fallet var nu fick de som inte klarade duggorna mycket bättre resultat än oss som faktiskt klarade tentorna. När någon får en femma i slutbetyg och som betyg på tentan och bar ahar klarat 1 av 3 duggor så är någonting fel i poängsystemet. »
- Matteböckerna, minus den extra boken vi fick erbjudande om att köpa en vecka innan sista duggan. »

3. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- struktur»
- Pedagogik i undervisningen, mer förklaringar till formlerna som gås igenom under lektionerna»
- Bättre föreläsningar och överlag kändes kursen osäker. Behövdes mer tid på duggorna, en timme räcker inte. »
- Som sagt, föreläsningarna gav inget.»
- Lägg ännu mera tid på att undervisa hur man använder excel som ett arbetsverktyg för att lösa problemen.»
- Bra undervisnig»
- En klar struktur och tydligare mål.»
- Möjligheten att visa att man har "tänkt rätt" i uträkningar, detta har varit svårt med den databaserade kursen»
- Information om vad examinationen skall innehålla, vad man ska läsa inför nästa gång, hur detta ämnet var relevant för oss.»
- Jag saknade kommunikation lärarna emellan. Föreläsningarna och talen i datorprogrammet stämde ofta in överens och det var svårt att förstå vad man skulle lägga mest fokus på.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Vle»
- Nej»
- Inte tas bort, men återigen viktigt att föreläsaren kan lära ut så att föreläsningarna ger något. Så var det inte i det här fallet. »
- Nej.»
- Det känns som det var mycket som utelämnades och som vi inte hann med. Då kan man plocka bort detta istället för att säga att vi ska räkna på det ändå.»
- Jag tycker att man kan ta bort föreläsningar i föreläsningssalarna. Istället ha föreläsningarna när man sitter framför datorn.»
- Den sista matteboken. Eftersom många i klassen knappt förstod de 10 första kapitlen kändes det som en mindre käftsmäll att vi skulle lägga ut 100 kr extra en vecka innan sista duggatillfället, för något som vi förstod oss på ännu mindre.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Föreläsningarna gav mig nästan inget. Endast datorövningarna och mycket hjälp från lärarna och klasskompisar. Man har nästan fått gissa sig fram lite.»
- Eftersom vi förmodligen är de enda med blandad bakgrund, samhäll, teknik och natur, med endast matte C som krav, så behövs det kanske istället MER engagemang och en BRA och PEDAGOGISK lärare Jag vet att det har planerats att läsa 1,5 poäng innan jul. Visst, det kanske minskar stressen med 1 vecka... » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Att få hjälp och svar på frågor
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 20%
Lärorikt»7 46%
Mindre lärorikt»5 33%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.13

Föreläsningar
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 20%
Mindre lärorikt»12 80%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.8

Övningar
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 57%
Lärorikt»6 42%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.42

Projektarbete
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Laborationer
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Studiebesök
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 13%
Lärorikt»11 73%
Mindre lärorikt»2 13%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 53%
Lärorikt»6 40%
Mindre lärorikt»1 6%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.53

Tentamen
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 7%
Lärorikt»9 69%
Mindre lärorikt»3 23%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.15

Tillfällen för kritik (feedback)
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 11%
Mindre lärorikt»8 88%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.88

Annat
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»2 100%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.56


Frågor från kursledningen

6. Hur stor andel av föreläsningarna uppskattar du att du var närvarande på?*

17 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»3 17%
75%»5 29%
100%»7 41%

Genomsnitt: 4

7. Hur stor andel av datorövningarna uppskattar du att du var närvarande på?*

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»4 23%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.52

8. Hur mycket tid la du ner på att jobba i VLE veckan innan varje dugga (inkl planerade datorövningar)?*

17 svarande

Högst 5 timmar»1 5%
Cirka 10 timmar»1 5%
Cirka 15 timmar»4 23%
Cirka 20 timmar»9 52%
Minst 25 timmar»2 11%

Genomsnitt: 3.58

9. Hur mycket tid la du ner på att läsa i boken veckan innan varje dugga?*

17 svarande

Högst 5 timmar»10 58%
Cirka 10 timmar»5 29%
Cirka 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»1 5%
Minst 25 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.58

10. Hur mycket tid la du ner på att jobba i VLE under en genomsnittlig vecka (inkl planerade datorövningar)?*

17 svarande

Högst 5 timmar»4 23%
Cirka 10 timmar»5 29%
Cirka 15 timmar»4 23%
Cirka 20 timmar»3 17%
Minst 25 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.52

11. Hur mycket tid la du ner på att läsa i boken under en genomsnittlig vecka?*

17 svarande

Högst 5 timmar»14 82%
Cirka 10 timmar»1 5%
Cirka 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»0 0%
Minst 25 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.29

12. Hur många timmar spenderade du totalt på kursen en genomsnittlig vecka?*

17 svarande

Högst 10 timmar»4 23%
Cirka 15 timmar»4 23%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»2 11%
Minst 30 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.64


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.56
Beräknat jämförelseindex: 0.39

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från