ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3, 1-3_10/11_Virtuellt byggande, LBT087

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-23 - 2011-04-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
10 svarande

1 10%
0 0%
3 30%
6 60%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
10 svarande

0 0%
2 25%
3 37%
2 25%
1 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
10 svarande

0 0%
3 50%
2 33%
1 16%
0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
10 svarande

0 0%
0 0%
6 60%
3 30%
1 10%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
10 svarande

1 10%
0 0%
2 20%
2 20%
5 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
10 svarande

2 20%
3 30%
3 30%
2 20%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Testandet av nya program, bra att få veta vilka VR program som finns! »
- Övningarna är väldigt positiva. Tyvärr tar de andra kurserna under läsperiod 3 väldigt mycket tid och lite utrymme lämnas till virtuellt byggande.»
- Programutlärningen, dock tycker jag att mer utlärningstid kan ängnas åt bidcon»
- Datorövningarna»
- uppgifterna väldigt bra»
- Övningarna»
- Kursen är bra men eftersom man nu väntar på ett program så var det ganska lugnt. Man förstår att det kan bli så i en sådan här typ av kurs eftersom det utvecklas hela tiden, och det är ingen vits med att lära sig det gamla.»

3. Saknade du något i kursen?

- Skulle gärna lära mig färre saker men mer ingående istället»
- nej»
- Ja, det var för få obligatoriska moment så kursen bortprioriterades en del tyvärr för andra kurser.»
- examination, eftersom det bara var oblogatoriska uppgifter så var det väldig dåligt intresse bland studenterna.»
- Nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- nej»
- Nej.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Lågt krav på verksamhet, går att höja arbetsinsatsen på andra perioden väldigt mycket. Väldigt viktigt att fånga studenternas intresse!»
- Bra överlag, en ganska liten kurs - inte så omfattande vilket var bra eftersom den ligger när vi har väldigt mycket att göra i andra kurser. Brde dock sitta ihop, idag är kursen uppdelad i två delar och den borde ligga före kursen PCM då vi hade kunnat haft nytta av kunskap från denna kursen i PCM.»

Att få hjälp och svar på frågor
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 66%
Lärorikt»3 33%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.33

Föreläsningar
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»6 66%
Mindre lärorikt»2 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.11

Övningar
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 66%
Lärorikt»2 22%
Mindre lärorikt»1 11%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.44

Projektarbete
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 42%
Lärorikt»4 57%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.57

Laborationer
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1

Studiebesök
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 1.5

Gästföreläsare
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»8 80%
Mindre lärorikt»2 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.2

Kurslitteratur
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»6 85%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.85

Tentamen
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2

Annat
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.25


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.25
Beräknat jämförelseindex: 0.56

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från